БУДОВА СТРІЛЕЦЬКОГО ОЗБРОЄННЯ І ЗАСОБІВ БЛИЖНЬОГО БОЮ
Навчально-виховні цілі:
1. Робота частин та механізмів кулемета ПКМ.
1.2 Дія механізмів кулемета при заряджанні.
1.2 Дія механізмів кулемета при заряджанні:
1.3 Дія механізмів кулемета при пострілі.
1.3 Дія механізмів кулемета при пострілі.
Можливі затримки при застосуванні кулемета і способи їх усунення.
2. Неповне розбирання та збирання після неповного розбирання ПКМ.
3. Перевірка роботи механізмів писля збирання.
Робота приймача, викидача та відбиваючого виступу:
Справність приклада:
Завдання на самостійну роботу
238.00K
Категория: Военное делоВоенное дело

Будова і дія частин та мехаінзмів кулемета ПКМ (Заняття 2.2)

1. БУДОВА СТРІЛЕЦЬКОГО ОЗБРОЄННЯ І ЗАСОБІВ БЛИЖНЬОГО БОЮ

Тема № 2:
“ Стрілецьке озброєння групового
використання ”
Заняття 2
“Будова і дія частин та мехаінзмів
кулемета ПКМ”

2. Навчально-виховні цілі:

1. Вивчити дію частин і механізмів кулемета
ПКМ при заряджанні і стрільбі.
2. Довести можливі затримки при бойовому
застосуванні кулемета та визначити способи їх
усунення.
3. Ознайомитись
з
порядком неповного
розбирання та збирання кулемета ПКМ після
неповного розбирання.
4. Виховувати у тих, хто навчається, почуття
дбайливого відношення до стрілецької зброї,
необхідності ретельної підготовки до стрільби
та необхідності правильного її використання.

3. 1. Робота частин та механізмів кулемета ПКМ.

1.1 Положення частин та механізмів до заряджання:
- затворне рама з газовим поршнем і затвор знаходяться в крайньому
передньому положенні;
- газовий поршень знаходиться у патрубку газової камери;
- затвор повернутий навколо подовжньої осі вправо так, що його бойові
виступи зайшли за бойові упори ствольної коробки – затвор замкнений;
- ударник знаходиться у передньому положенні і його бойок виходить з
отвору в остов затвора;
- зворотно-бойова пружина має найменше стискання;
- рукоятка перезаряджання знаходиться в крайньому передньому
положенні;
- подавач входить своїм виступом у паз на правій стінці затворної рами
та займає крайнє праве положення;
- палець подачі своєю пружиною піднятий у гору;
- верхні пальці і важіль подачі в кришці ствольної коробки під дією своїх
пружин опущені униз;
- спусковий важіль піднятий угору, хвіст спускового гачка відведений
вперед;
- запобіжник повернутий вперед (положення “Вогонь”), при цьому його
виріз повернутий угору й дає можливість шепталу опуститися униз;
- щиток закриває вікно ствольної коробки для викидання гільз.

4. 1.2 Дія механізмів кулемета при заряджанні.

Для заряджання кулемета необхідно:
- відкрити кришку ствольної коробки;
- покласти стрічку на основу приймача так, щоб перший
патрон закраїною дня гільзи зайшов за зачепи викидача;
- закрити кришку ствольної коробки;
- відвести за рукоятку перезаряджання затворну раму
назад до упору (затворна рама поставлена на бойовий взвод);
- подати рукоятку перезаряджання вперед до упору.

5. 1.2 Дія механізмів кулемета при заряджанні:

- при відведенні рукоятки перезаряджання вона відводить затворну раму назад,
стискаючи зворотно-бойову пружину;
- ударник відходить назад;
- зачепи викидача витягують зі стрічки патрон і переносять його назад;
- патрон, що дійшов дном гільзи до гребня подачі, опускається у приймальне вікно
основи приймача і стає перед досилачем затвору;
- після відведення затворної рами, вона повертає затвор вліво, здійснюеться
відмикання затвору;
- затвор із затворною рамою відходить назад;
- з відходом назад затворна рама натискує на ролик подавача, верхня частина якого
повертається вліво;
- палець подачі встановлює черговий патрон проти зачепів викидача;
- верхні пальці кришки ствольної коробки, пропустили черговий патрон вліво,
разом з пальцем подачі утримують стрічку у приймачі;
- з відходом назад затворна рама впливає на скоси штовхальника щитка, який
відкриває щиток вікна ствольної коробки;
- спусковий важіль опускається униз, і як тільки затворна рама своїм бойовим
взводом пройде шептало спускового важеля, він під дією своєї пружини підіймається
уверх;
- при зворотному русі затворна рама стає на бойовий взвод;
- виступ затворної рами звільняє штовхальник і вікно ствольної коробки
закривається щитком.
Кулемет заряджений.

6. 1.3 Дія механізмів кулемета при пострілі.

- для відкриття вогню необхідно повернути прапорець запобіжника вперед,
він дає можливість спусковому важелю опуститися униз;
- при натисненні на спусковий гачок, він натискує на спусковий важіль і
виводить його шептало з під бойового взводу затворної рами;
- затворна рама із затвором під дією зворотно-бойової пружини
спрямовується вперед, при цьому затвор досилає патрон у патронник і
закриває канал ствола; при русі затворна рама відхиляє верхню частину
подавача вправо; палець подачі заскакує за чергову ланку стрічки, верхні
пальці кришки ствольної коробки при цьому утримують стрічку від
випадання; при підході затвора до казенного зрізу каналу ствола викидач
входить в його виріз, а зачіп викидача заскакую за закраїну дня гільзи,
затвор повертається вправо, відбувається запирання затвору; при
подальшому русі затворної рами зачепи викидача заскакують за закраїну
дна гільзи чергового патрону, бойок ударника виходить з отвору у остові
затвору і розбиває капсуль патрона, відбувається постріл;
- куля під тиском порохових газів рухається по каналу ствола; частина
порохових газів тисне на газовий поршень і відкидає затворну раму назад;
відходячи назад затворна рама зачепами викидача витягає зі стрічки і
переносить назад патрон, який опускається у прийомне вікно основи
приймача; після проходження затворною рамою шляху вільного ходу (1015мм) вона повертає затвор вліво і відбувається відмикання затвору;

7. 1.3 Дія механізмів кулемета при пострілі.

- затвор, рухаючись назад разом із затворною рамою, зачепом викидача
витягає гільзу патронника; затворна рама зміщує штовхач вліво, що
своїм загином повертає щиток і відкриває вікно ствольної коробки; гільза
наштовхується на відбивний виступ ствольної коробки та викидається
назовні; затворна рама при русі назад повертає верхню частину подавача
вліво, палець подачі переміщує стрічку вліво і встановлює черговий патрон
проти зачепів викидача;
- після удару затворної рами у крайньому задньому положенні об обмежник
вона під дією зворотно - бойової пружини спрямовується вперед і, якщо
спусковий гачок натиснутий, не зупиняється на бойовому взводі і затвором
досилає черговий патрон у патронник, ударником розбиває капсуль патрона
і відбувається наступний постріл;
- автоматична стрільба продовжується доти, поки натиснутий пусковий
гачок і в стрічці є патрони;
- при звільнені спускового гачка затворна рама утримується бойовим
взводом у задньому положенні – стрільба припиняється, але кулемет
залишається зарядженим;
- при витраченні усіх патронів та натиснутому спусковому гачку затворна
рама із затвором залишається у крайньому передньому положенні.

8. Можливі затримки при застосуванні кулемета і способи їх усунення.

Кулемет при належному догляді, правильному зберіганні і обережному
поводженні з ним є надійною і безвідмовною зброєю. Проте в результаті
необережного поводження з кулеметом, забруднення і зносу частин, а також при
несправності патронів можуть бути затримки при стрільбі.
Для попередження затримок при стрільбі необхідно:
- постійно зберігати кулемет повністю справним;
- своєчасно і з дотриманням усіх правил оглядати, чистити і змащувати
кулемет; особливо ретельно слідкувати за чистотою і справністю рухомих частин,
каналу ствола, газових шляхів і коробки зі стрічкою;
- перед стрільбою протирати канал ствола, протирати і змащувати тонким
шаром мастила поверхні тертя рухомих частин, оглядати кулемет і патрони;
несправні і брудні патрони для стрільби не використовувати;
- при стрільбі і при пересуванні оберігати кулемет від засмічення і ударів;
- у бою при першій же можливості прочистити газові шляхи і злегка змастити
затвор і затворну раму; при сильному забрудненні піском, землею, снігом кулемет
розібрати і прочистити;
- не доводити ствол до перегріву, для чого міняти, або охолоджувати ствол при
напруженій стрільбі із кулемета ПКМ через кожні 400 пострілів (ПК – через 500
пострілів);
- якщо кулемет довго знаходився на морозі або його внесли з морозу у тепле
приміщення, необхідно затворну раму декілька раз поставити на бойовий звід і
спустити з бойового зводу.
У випадку затримки при стрільбі спочатку варто перезарядити кулемет. Якщо
перезаряджанням затримка не усувається, або ж повторюється знову, то кулемет
розрядити, виявити причину затримки, а потім усунути її.

9. 2. Неповне розбирання та збирання після неповного розбирання ПКМ.

Порядок неповного розбирання.
1. Установити кулемет на сошку.
2. Відокремити коробку зі стрічкою від кулемета
3. Вийняти пенал з приладдям.
4. Відокремити ланки шомпола від сошки.
5. Відокремити зворотно-бойову пружину з направляючим стрижнем.
6. Відокремити затворну раму з затвором.
7. Відокремити затвор від затворної рами.
8.Відокремити ударник від затвора.
9. Відокремити ствол.
Порядок збирання після неповного розбирання.
1. Приєднати ствол.
2. Приєднати ударник до затвора.
3. Приєднати затвор до затворної рами.
4. Приєднати затворну раму до ствольної коробки.
5. Приєднати зворотно-бойову пружину з направляючим стержнем.
6. Опустити основу приймача і закрити кришку ствольної коробки. Відвести
затворну раму назад до упору і, натискаючи на гачок , перевірити правильність
складання.
7. Приєднати ланки шомпола до ніжки сошки.
8. Укласти пенал з приладдям у гніздо приклада.
9. Приєднати коробку з патронною стрічкою до кулемета.
10. Скласти ніжки сошки і закріпити пружинною застібкою.

10. 3. Перевірка роботи механізмів писля збирання.

Робота ударно-спускового механізму:
- відвести затворну раму назад та поставити на бойовий взвод. Відхід
частин повинен бути плавним, без скачків, з помітним опором зворотнобойової пружини; у задньому положенні затворна рама повинна
залишитися на бойовому взводі;
- повернути прапорець запобіжника назад (поставити кулемет на
запобіжник) та натиснути на спусковий гачок. Затворна рама повинна
утримуватися на бойовому взводі;
- відпустити спусковий гачок та повернути прапорець запобіжника
вперед (поставити запобіжник у положення “Вогонь ”);
- натиснути на спусковий гачок - затворна рама повинна енергійно піти
уперед;
- після чого, не відпускаючи спускового гачка, декілька раз відвести
затворну раму назад та відпустити її. Затворна рама не повинна
затримуватися у задньому положенні, а подавач повинен вільно
пересуватися у приймачі;
- поставити кулемет у вертикальне положення та відвести затворну раму
назад на 20 - 25 мм, вона під дією зворотно-бойової пружини
повинна енергійно повернутися у переднє положення.

11. Робота приймача, викидача та відбиваючого виступу:

- спорядити стрічку навчальними патронами та зарядити кулемет;
- спробувати рукою витягнути стрічку з приймача – стрічка повинна
надійно утримуватися у приймачі;
- натиснути на спусковий гачок, після чого енергійно відвести затворну
раму назад та відпустити її; так зробити декілька разів. При повинні
подаватися у цьому навчальні патрони подаються у патронник, потім
витягуються з патронника та енергійно викидаються зі ствольної
коробки назовні.
Справність засувки кришки ствольної коробки:
- кришка ствольної коробки повинна надійно утримуватися засувкою та
вільно відкриватися при натисненні на зачіпку.
Справність сошки:
- сошка не повинна мати пом’ятостей;
- під дією пружини ноги сошки повинні енергійно розводитися у боки;
- пружинна застібка повинна надійно утримувати ноги у складеному
стані;
- ствол кулемета повинен мати вільне обертання на сошці.

12. Справність приклада:

- приклад у ствольній коробці не повинен мати гойдання;
- шурупи його повинні бути загвинчені до упору;
- при натисненні пальцем на кришку затильника пенал під дією
пружини повинен виходити гнізда прикладу щоб можливо його
витягнути рукою;
- гвинти затильника повинні бути загвинчені повністю.
Справність коробки та патронної стрічки:
- коробка для патронних стрічок не повинна мати вм’ятин;
- кришка коробки повинна вільно відкриватися та зачинятися;
- завертка повинна надійно утримувати кришку у зачиненому
положенні;
- відкидний клапан повинен зачиняти віконце для проходу стрічки;
- коробка повинна вільно приєднуватися до кронштейну та надійно
утримуватися на ньому защіпкою;
- ланки стрічки не повинні мати поламок, пом’ятостей та тріщин.

13. Завдання на самостійну роботу

1. Законспектувати порядок
збирання ПКМС.
розбирання
та
* Наступне заняття
Тема 2. “ Стрілецьке озброєння групового
використання ”
Заняття 3. “Огляд і підготовка 7,62-мм
кулемета ПКМ (ПКМС) до стрільби”
Практичне. Класи 26, 29.
English     Русский Правила