11.00M

Чыңгыз Айтматовдун сыйлыктары — элибиздин сыймыгы

1.

Нарын шаарындагы
Арстанбек Буйлаш уулу
атындагы №8 орто мектеби
Кыргыз тили мугалими:
Андакулова Кенже
Мансуровна

2.

САБАКТЫН ТЕМАСЫ:
ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВДУН
СЫЙЛЫКТАРЫ-ЭЛИБИЗДИН
СЫЙМЫГЫ

3.

•1958 - "Эмгектеги артыкчылыгы"
медалы менен сыйланган.

4.

1962 - "ЭМГЕК КЫЗЫЛ ТУУ" ОРДЕНИ МЕНЕН
СЫЙЛАНГАН.

5.

1963 - "ПОВЕСТИ ГОР И СТЕПЕЙ"
ДЕГЕН КИТЕБИ ҮЧҮН ЛЕНИНДИК
СЫЙЛЫККА ТАТЫКТУУ БОЛГОН.

6.

1967 - "ЭМГЕК КЫЗЫЛ ТУУ" ОРДЕНИ МЕНЕН
СЫЙЛАНГАН.

7.

1968 (НОЯБРЬ АЙЫНДА) - "ЖАНЫБАРЫМ,
ГҮЛСАРЫ" ПОВЕСТИ ҮЧҮН МАМЛЕКЕТТИК
СЫЙЛЫККА ТАТЫКТУУ БОЛГОН.

8.

1971 - ЛЕНИН ОРДЕНИ МЕНЕН
СЫЙЛАНГАН.

9.

1974 - Н. К. КРУПСКАЯ АТЫНДАГЫ МЕДАЛЬ
МЕНЕН СЫЙЛАНГАН.

10.

1975 - "МАНАС АТАНЫН АК КАР,КӨК МУЗУ" ОЧЕРКИ
ҮЧҮН "ОГОНЕК" ЖУРНАЛЫНЫН СЫЙЛЫГЫ
ЫЙГАРЫЛГАН.

11.

1976 - "ЭРТЕ КЕЛГЕН ТУРНАЛАР" АТТУУ ПОВЕСТИ ҮЧҮН
КЫРГЫЗ ССРИНИН ТОКТОГУЛ АТЫНДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК
СЫЙЛЫГЫ ЫЙГАРЫЛГАН.

12.

1977 - "АК КЕМЕ" ПОВЕСТИ ЖАНА АЛ БОЮНЧА
ЖАЗЫЛГАЛ КӨРКӨМ ФИЛЬМДИН СЦЕНАРИЙИ ҮЧҮН
СССРДИН МАМЛЕКЕТТИК СЫЙЛЫГЫ ЫЙГАРЫЛГАН.

13.

1978 - ЛЕНИН ОРДЕНИ ЖАНА "ОРОК ЖАНА
БАЛКА" АЛТЫН МЕДАЛЫ МЕНЕН СЫЙЛАНГАН;
СОЦИАЛИСТТИК ЭМГЕКТИН БААТЫРЫ" ДЕГЕН
НААМ ЫЙГАРЫЛГАН.

14.

1979 - "ЭРТЕ КЕЛГЕН ТУРНАЛАР" ЖАНА "ДЕҢИЗ БОЙЛОЙ
ЖОРТКОН АЛА ДӨБӨТ" АТТУУ ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ
ТЕРЕҢ ГУМАНИЗМ ЖАНА АДАМ УЛУУЛУГУНУН ДУХУН
АЧКАНДЫГЫ ҮЧҮН ИТАЛИЯНЫН ВОЛЬТЕРРА ШААРЫНЫН
КӨРКӨМ КООМЧУЛУГУ 1-СЫЙЛЫГЫН ЫЙГАРЫШКАН.

15.

1980 - ИТАЛИЯДА "ЭРТЕ КЕЛГЕН ТУРНАЛАР"
ЖАНА "ДЕНИЗ БОЙЛОЙ ЖОРТКОН АЛА ДӨБӨТ"
ЧЫГАРМАЛАРЫ ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК "ЭТРУРИЯ"
СЫЙЛЫГЫ ТАПШЫРЫЛГАН.

16.

1983 - "КЫЛЫМ КАРЫТАР БИР КҮН" РОМАНЫ
ҮЧҮН СССРДИН МАМЛЕКЕТТИК СЫЙЛЫГЫН
АЛГАН.

17.

1984 - "ЭЛДЕРДИН ДОСТУГУ" ОРДЕНИ
МЕНЕН СЫЙЛАНГАН.
Чынгыз Айтматов

18.

1987 (МАЙ АЙЫНДА) - ПОЛЬШАДАГЫ БАЛДАРДЫН
СУНУШУ БОЮНЧА ОЙЛОНУП ТАБЫЛГАН "ЖЫЛМАЮУ"
ОРДЕНИ ЫЙГАРЫЛГАН.

19.

1988- «ОКТЯБРЬ РЕВОЛЮЦИЯСЫ»
ОРДЕНИ

20.

1985-ЭЛ АРАЛЫК ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ СЫЙЛЫГЫ
(ИНДИЯ)
1988-ЖЕР ПЛАНЕТАСЫНЫН МАДАНИЯТЫН ЖАНА
ИСКУССТВОСУН ОНУКТУРУУГО ЖИГЕРДУУ САЛЫМ
КОШКОНДУГУ УЧУН-АРДАКТУУ МЕДАЛЬ (ЯПОНИЯ)
1989- «ЫЙМАНГА ЧАКЫРУУ» АМЕРИКАЛЫК
ФОНДУСУНУН СЫЙЛЫГЫ(АКШ)
1991-БАВАРИЯНЫН Ф.РЮККЕРТ АТЫНДАГЫ
СЫЙЛЫГЫ (ГЕРМАНИЯ)
1992-ЭЛ АРАЛЫК «ОРТОДЕНИЗ» МАДАНИЯТЫНЫН
ДЕМИЛГЕЧИ БОРБОРУНУН СЫЙЛЫГЫ(ИТАЛИЯ)
1993-ЕВРОПА АДАБИЯТ СЫЙЛЫГЫ(ФРАНЦИЯ)
1994-В.ГЮГО АТЫНДАГЫ ЭЛ АРАЛЫК МАДАНИЯТ
БОЮНЧА АРДАКТУУ СЫЙЛЫК (ФРАНЦИЯ)

21.

1995- «ДУСТЛИК-ДОСТУК» ОРДЕНИ МЕНЕН
СЫЙЛАНГАН (ОЗБЕКСТАН)

22.

1997-КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БААТЫРЫ
НААМЫ ЫЙГЫРЫЛГАН

23.

1998- ДРУЖБА ОРДЕНИ ЫЙГАРЫЛГАН

24.

1998-ЭЛ АРАЛЫК «РУХАНИЯТ»
СЫЙЛЫГЫ БЕРИЛГЕН

25.

1998- «ЗОР КЫЗМАТТАРЫ УЧУН» ОРДЕНИ
(ОЗБЕКСТАН)
Чынгыз
Айтматов
Озбекстанда

26.

2000- «ОТАН» ОРДЕНИ ЫЙГАРЫЛГАН

27.

2006- «АДАБИЯТКА КОШКОН САЛЫМЫ УЧУН»ДЕГЕН
ОРДЕН ТАПШЫРЫЛГАН (МАЖАРЫСТАН)

28.

2008- «ДОСТЛУК» ОРДЕНИ БЕРИЛГЕН
(АЗЕРБАЙЖАН)

29.

2008- ДУЙНО КИНОИСКУССТВОСУНА КОШКОН
САЛЫМЫ УЧУН «АЛТЫН КАРАКОЗ» СЫЙЛЫГЫ
ТАПШЫРЫЛГАН

30.

«ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВ
МЕНЕН
СЫЙМЫКТАНАМ»ДЕГЕН ТЕМАДА ЧАКАН
ЭССЕ ЖАЗГЫЛА.

31.

ТАПШЫРМА:
Чынгыз Айтматов атындагы эл
аралык сыйлык кимдерге берилген?
Алгачкы он сыйлык ээлерин жазып
келгиле
English     Русский Правила