Тема 1. Структура, функції і завдання кадрових служб
У своїй роботі кадрові служби використовують законодавчі акти:
У своїй роботі кадрові служби використовують законодавчі акти:
У своїй роботі кадрові служби використовують нормативно-правові акти:
У своїй роботі кадрові служби використовують нормативно-правові акти:
У своїй роботі кадрові служби використовують нормативно-правові акти:
До розпорядчих документів по особовому складу відносяться
До основних документів по обліку кадрів відносяться:
ДСТУ 4163-2003
СКЛАД РЕКВІЗИТІВ ДОКУМЕНТІВ
520.00K
Категория: ПравоПраво

Структура, функції і завдання кадрових служб. (Тема 1)

1. Тема 1. Структура, функції і завдання кадрових служб

1.
2.
Структура, функції і завдання
кадрових служб
Види документів, які
утворюються в діяльності
кадрових служб

2. У своїй роботі кадрові служби використовують законодавчі акти:

1. Конституція України
2. Кодекс законів про працю України
3. Закон України від 01.03.1991р. № 0803
«Про зайнятість населення»
4. Закон України від 01.07.1993 р. № 3356
«Про колективні договори та угоди»
5. Закон України від 03.03.1998 р.

137/98-ВР «Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)»
6. Закон України від 15.11.1996р.

504/96-ВР «Про відпустки»

3. У своїй роботі кадрові служби використовують законодавчі акти:

Закон України № 1788-XII від 05.11.1991р. «Про
пенсійне забезпечення»
Закон України від 09.07.2003р. № 1058-IV «Про
загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування»
Закон України від 18.01.2001 р. № 2240-III «Про
загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими
похованням»
Закон України від 23.09.1999 р. № 1105-XIV «Про
загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності»

4. У своїй роботі кадрові служби використовують нормативно-правові акти:

Постанова Кабінету Міністрів України від
03.04.1993 р. № 245 “Про роботу за сумісництвом
працівників державних підприємств, установ,
організацій”.
Положення про умови роботи за сумісництвом
працівників державних підприємств, установ,
організацій, затверджене спільним наказом
Міністерства праці України, Міністерства юстиції
України, Міністерства фінансів України від 28.06.93
р. N 43
Наказ Міністерства праці і соціальної політики
України від 08.06.2001 р. № 260 “Про затвердження
форми трудового договору між працівником і
фізичною особою та Порядку реєстрації трудового
договору між працівником і фізичною особою”

5. У своїй роботі кадрові служби використовують нормативно-правові акти:

Наказ Державного комітету статистики України від
28.07.2010 р. № 307 «Про затвердження форм державних
статистичних спостережень зі статистики праці»
Наказ Державного комітету статистики України від
29.07.2011р. №163 «Про затвердження форм державних
статистичних спостережень зі статистики праці ».
Наказ Міністерства статистики України від 26.12.1995р.
№ 343 «Про затвердження форми первинного обліку
№П-2ДС та Інструкції щодо її заповнення»

6. У своїй роботі кадрові служби використовують нормативно-правові акти:

Державний класифікатор управлінської документації
ДК 010–98 (коди 0202044–0202048), затверджений
Наказом Державного комітету України по
стандартизації, метрології та сертифікації України від
31.12.2010 р. №1024
Постанова Кабінету Міністрів України від
27.04.1993р. № 301 “Про трудові книжки працівників”
Інструкція про порядок ведення трудових книжок на
підприємствах, в установах і організаціях,
затверджена спільним наказом Міністерства юстиції
та Міністерства соціального захисту населення № 58
від 29.07.1993 р. зі змінами та доповненнями.

7. До розпорядчих документів по особовому складу відносяться

накази керівника підприємства :
про прийом, переведення та звільнення
працівників;
про заохочення та стягнення;
про надання відпусток;
про внесення змін до трудової книжки.

8. До основних документів по обліку кадрів відносяться:

особиста картка (форма П-2, П-2 ДС);
особова справа;
табелі обліку використання робочого часу;
книга обліку руху трудових книжок та
вкладишів до них

9. ДСТУ 4163-2003

Цей стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі
документи - постанови, розпорядження, накази,
положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо,
створювані в результаті діяльності: - органів державної
влади України, органів місцевого самоврядування; підприємств, установ, організацій та їх об'єднань усіх
форм власності.
Цей стандарт установлює: склад реквізитів документів;
вимоги до змісту і розташовування реквізитів документів;
вимоги до бланків та оформлювання документів; вимоги
до документів, що їх виготовляють за допомогою
друкувальних засобів.

10. СКЛАД РЕКВІЗИТІВ ДОКУМЕНТІВ

01 - зображення Державного Герба України, герба
Автономної Республіки Крим
02 - зображення емблеми організації або товарного знака
(знака обслуговування)
03 - зображення нагород 04 - код організації
05 - код форми документа
06 - назва організації вищого рівня
07 - назва організації
08 - назва структурного підрозділу організації
09 - довідкові дані про організацію
10 - назва виду документа
11 - дата документа
12 - реєстраційний індекс документа

11.

12 - реєстраційний індекс документа
13 - посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який
дають відповідь
14 - місце складення або видання документа
15 - гриф обмеження доступу до документа
16 - адресат
17 - гриф затвердження документа
18 - резолюція
19 - заголовок до тексту документа
20 - відмітка про контроль
21 - текст документа
22 - відмітка про наявність додатків
23 - підпис
24 - гриф погодження документа
25 - візи документа

12.

26 - відбиток печатки
27 - відмітка про засвідчення копії
28 - прізвище виконавця і номер його телефону
29 - відмітка про виконання документа і направлення його
до справи
30 - відмітка про наявність документа в електронній формі
31 - відмітка про надійдення документа до організації
32 - запис про державну реєстрацію
Документи, що складаються в організаціях обов’язково
повинні мати реквізити 07, 10 (для листів не
застосовується), 11, 12, 19, 21, 23. У документах, що мають
бути оформлені на 2-х або більше аркушах, реквізити 22-28
проставляються після тексту, а реквізити 29-31 – на
нижньому краї першої сторінки документа
Варіанти розташування реквізитів:
Кутове
Поздовжнє
English     Русский Правила