ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ.
ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ - ЦЕ ГАЛУЗЬ, ЯКА ВИДОБУВАЄ, ТРАНСПОРТУЄ І ПЕРЕРОБЛЯЄ ВУГІЛЛЯ.
ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ В УКРАЇНІ
ДОНЕЦЬКИЙ БАСЕЙН (ДОНБАС)
ОПЛАТА ПРАЦІ ГІРНИКІВ.
ДНІПРОВСЬКИЙ БАСЕЙН
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
ОСНОВНІ ЦІЛІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ:
ПЕРЕДУМОВИ, ПРИНЦИПИ ТА ЗАХОДИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ. УСПІХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗА РОЗРОБКАМИ МІЖНАРОДНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО АГЕНТСТВА З ДОСЛІДЖЕНЬ
ВИСНОВОК

Вугільна промисловість України

1. ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ.

2. ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ - ЦЕ ГАЛУЗЬ, ЯКА ВИДОБУВАЄ, ТРАНСПОРТУЄ І ПЕРЕРОБЛЯЄ ВУГІЛЛЯ.

3. ЗАПАСИ ВУГІЛЛЯ В УКРАЇНІ

За геологічними запасами 
викопного вугілля Україна 
посідає перше місце в 
Європі й восьме місце у 
світі. Розвідані запаси 
вугілля в Україні 
складають близько 50 
млрд. т (станом на 
   1998 р.). Прогнозні запаси 
– близько 120 млрд. т. У 
структурі балансових 
запасів представлені всі 
марки від бурого вугілля 
до 
високометаморфізованих  
антрацитів.

4.

Вугілля
Паливо
Електроенергетика
Сировина для хімічної 
промисловості
Чорна металургія

5.

Кам'яне вугілля тверда горюча
корисна копалина,
один з видів вугілля
викопного,
проміжний між бурим
вугіллям і
антрацитом.
Кам'яне вугілля
Антрацит – 
найбільшякісний сорт 
вугілля

6.

  Пам'ятник першій шахті у           
Донбасі (Луганська обл.)
Родовища кам'яного вугілля 
були відкриті в Україні у 1721 
р. російським рудознавцем 
Г.Капустіним поблизу 
Лисичанська. Тут була у 1795 
р. споруджена перша в Україні 
кам'яновугільна шахта. Нині 
Донбас дає 98% видобутку 
кам'яного вугілля України.

7. ДОНЕЦЬКИЙ БАСЕЙН (ДОНБАС)

Містить 92% запасів кам'яного
вугілля України. Його площа 50 тис. кв. км. Це найстаріший
басейн в Україні. Видобуток
вугілля ведеться на глибині
1000 - 1200 м. Найбільша
кількість шахт розташовано в
Макіївці, Єнакієвому,
Красноармійську.

8.

Вугільна вагонетка
У Донбасі кам'яне вугілля видобувають 
шахтним способом. Глибина залягання 
вугленосних шарів в середньому – 500­750 
м. Найглибша шахта – 1405 м.

9.

Шахтар на шахті 
“Краснолиманська”
Потужність шарів кам'яного 
вугілля у Донбасі незначна: від 
50 см до 2 м.

10.

Шахтарі у забої
Кам'яного вугілля 
у Донбасі 
видобувають 
переважно 
старим способом 
– відбійними 
молотками.

11.

Вугільний комбайн у 
шахті
Новий спосіб видобутку 
вугілля – вугільними 
комбайнами.

12.

Терикон у Донбасі
Після збагачення вугілля 
залишаються гори пустої породи 
– терикони, які димлять, 
забруднюючи повітря.
3

13.

Завал на шахті
Шахтний спосіб видобутку вугілля дуже 
небезпечний. У шахтах трапляються обвали та 
вибухи природного газу. За аварійністю шахт 
Україна поступається в світі лише Китаю.

14. ОПЛАТА ПРАЦІ ГІРНИКІВ.

У 2002 р. середня заробітна плата 
українського шахтаря по 
Мінвуглепрому складала 564 
грн. (прожитковий мінімум на 
той час – 365 грн.), у 2007 році 
середня заробітна плата 
українського шахтаря – менше 2 
000 грн. Серед 14 перших 
вуглевидобувних країн – це один 
із найгірших показників. У 2008 
р. відбулося зростання середньої 
заробітної плати на 18 % – до 
2683 грн. Прогнозується, що 
після прийняття закону України 
«Про підвищення престижності 
шахтарської праці» вже в січні 
2009 р. середня заробітна плата 
на підземних роботах складе 
5019 грн., гірників очисного 
вибою – 6370 грн., прохідників – 
6010 грн.
Загальна кредиторська 
заборгованість вугледобувних 
підприємств перевищує 7 млрд. 
грн., більшість із них банкрути. 

15.

Нелегальні шахти
на Донбасі
Великих збитків вугільній 
промисловості Донбасу 
наносять нелегальні 
шахти. До того ж у них 
гине багато шахтарів.

16.


Розташований в межах Львівської та
Волинської областей. Його площа-10
тис. кв. км. Видобуток вугілля
почалася в 1950-х рр.. Якість вугілля
гірше, переважають високо зольні
вугілля, що містять велику кількість
вологи, сірки і азоту.

17.

Шахта “Нововолинська” у 
Львівсько­Волинському 
басейні 
Львівсько­Волинський басейн. Нині він дає 2% кам'яного вугілля 
України. Тут вугілля видобувають шахтним способом. Глибина 
залягання вугленосних шарів в середньому – 300­700 м. Їх товщина 60 
см – 2,8 м.

18.

Буре 
вугілля
Буре вугілля менш якісне, 
ніж кам'яне. 
При спалюванні воно 
дає вдвічі менше тепла, 
оскільки утворилося 
значно пізніше, ніж 
кам'яне: у палеогеновий 
період кайнозойської 
ери.
Лігніт – низькоякісне буре 
вугілля

19. ДНІПРОВСЬКИЙ БАСЕЙН

ДНІПРОВСЬКИЙ БАСЕЙН
Басейн займає 
територію 
Кіровоградської, 
Черкаської і 
Житомирської 
областей. Видобуток 
вугілля ведеться 
відкритим способом, 
почалася в XVΙΙΙ
столітті.

20.

Відкритий спосіб видобутку

21. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ВУГІЛЬНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
   Реструктуризація 
була започаткована в 
   1996 р. згідно з Указом 
Президента України 
«Про структурну 
перебудову вугільної 
промисловості». 
Європейські країни­
аналоги з точки зору 
реструктуризації 
вугільної галузі: 
Бельгія, 
Великобританія, 
Іспанія, Німеччина, 
Франція, Польща.

22. ОСНОВНІ ЦІЛІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ:

1.
Забезпечення економіки країни вітчизняним
вугіллям.
2.
Досягнення економічної рентабельності й
екологічної безпечності роботи вугільних
підприємств.
3.
Соціально-економічна стабільність у вугільних
регіонах.

23. ПЕРЕДУМОВИ, ПРИНЦИПИ ТА ЗАХОДИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ. УСПІХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗА РОЗРОБКАМИ МІЖНАРОДНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО АГЕНТСТВА З ДОСЛІДЖЕНЬ

У ВУГІЛЬНІЙ
ГАЛУЗІ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КІЛЬКОХ УМОВ:
   створення
довготривалої стратегічної
програми реструктуризації, розробка та
прийняття якої, по-перше, передбачає участь
усіх зацікавлених сторін – керівництва
держави, профспілок, місцевих громад,
роботодавців; керівна структура, якій доручена
координація дій при реструктуризації, також
включає представників усіх зацікавлених
сторін; по-друге, програма реструктуризації
відповідає мобілізованим (наявним і залученим)
ресурсам для реалізації заходів
реструктуризації;

24.

 
жорсткого контролю з боку 
держави за використанням 
ресурсів на реструктуризацію. 
Якщо ця умова не виконується, то 
змінюють розпорядника фінансів 
(досвід Бельгії). Для залучених 
інвестиційних ресурсів можуть 
створюватися спеціальні 
агентства (Велика Британія);
реструктуризація обов’язково 
передбачає заходи відновлення 
економічної активності 
шахтарських регіонів, забезпечення 
зайнятості населення.

25. ВИСНОВОК

      ВИСНОВОК
Реструктуризація вугільної промисловості України не
завершена, що вирішальним чином впливає на реалізацію її
потенціалу. Причини такого стану – у неефективній участі
держави в процесі реструктуризації, відсутності її
комплексної програми, непослідовності дій, протидії
приватних компаній, не зацікавлених у прозорих ринкових
відносинах у галузі (Центр Разумкова).
Згідно з Концепцією реформування вугільної галузі (05.2008)
приватизуються підприємства Міністерства вугільної
промисловості, у його структурі після створення
Українського паливно-енергетичного концерну (УПЕК) і
приватизації шахт, що видобувають коксівне вугілля,
залишаться тільки науково-дослідні інститути та різного
роду спеціалізовані підприємства – такі як
Вуглереструктуризація, Укргідрозахист, шахтобудівні та
допоміжні підприємства.
English     Русский Правила