Кам’яне вугілля. Продукти його переробки. Хмара Анна, Вовк Валерія, Ятін Юрій
СКЛАД
На Україні 2 вугільних басейни.
Коксохімічне виробництво
ПЕРЕТВОРЕННЯ ВУГІЛЛЯ
2.21M
Категория: ПромышленностьПромышленность

Кам’яне вугілля. Продукти його переробки

1. Кам’яне вугілля. Продукти його переробки. Хмара Анна, Вовк Валерія, Ятін Юрій

2. СКЛАД

Вугілля — це тверда горюча
копалина органічного походження,
що утворилася з вимерлих рослин і
планктону в результаті діяльності
мікроорганізмів.
Склад: С – 75-78%, H.O.S.N – ті ж,
що й у нафті, газі.

3.

Кам'яне вугілля
Антрацит – найбільш
якісний сорт вугілля
3

4.

Львівсько-
Волинський басейн
- кам'яне
вугілля
- буре
вугілля
- нафта
- природний
газ
1
2
- торф
Шебелинка
Єфремівське
Долина
ДОНБАС
Нафтогазоносні басейни:
1- Донецько-Дніпровський
2- Прикарпатський
3- ПричорноморськоКримський
3
Джанкойське
Глібівське
Голіцинське
3

5.

ТЕХНІКА ЯКОЮ ДОБУВАЮТЬ ВУГІЛЛЯ

6. На Україні 2 вугільних басейни.

1. Львівсько-Волинський – буре
вугілля.
2. Донецький – славиться
коксівним вугіллям.

7.

Шахтар на шахті
“Краснолиманська”
Потужність шарів
кам'яного вугілля у Донбасі
незначна: від 50 см до 2 м.
3

8.

9.

Вугільна вагонетка
У Донбасі кам'яне вугілля видобувають шахтним
способом. Глибина залягання вугленосних шарів в
середньому – 500-750 м. Найглибша шахта – 1405 м.
3

10.

Терикон у Донбасі
Після збагачення вугілля
залишаються гори пустої
породи – терикони, які
димлять, забруднюючи повітря.
3

11. Коксохімічне виробництво

Одним із основних способів
добування вуглеводнів є
коксування( піроліз) вугілля (
мал. 24 ). Подібним методом на
коксохімічному виробництві з
кам’яного вугілля добувають ті
самі чотири основних продукти.
Продукти піролізу кам’яного
вугілля
Кам’яновугільна
смола
Коксовий
газ
Кокс
Водний розчин аміаку

12. ПЕРЕТВОРЕННЯ ВУГІЛЛЯ

Газифікація – перетворення вугілля за
допомогою хімічних реакцій на горючі гази. Вони
утворюються в результаті окиснення вугілля
недостатньою кількістю повітря, водяною
парою,воднем, вуглекислим газом за темп. 800900 ºС.
С+2Н2 → СН4
СО + 3Н2→ СН4 + Н2О
Гідрування – перетворення вугілля на рідкі та
газуваті вуглеводні під дією водню з а темп. 400600º, певного тиску і каталізатора.
nС + (n+1)Н2 →СnН2n+2
English     Русский Правила