Тема 7. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ
1. Підстави для державної реєстрації прав
1. Підстави для державної реєстрації прав
1. Підстави для державної реєстрації прав
1. Підстави для державної реєстрації прав
1. Підстави для державної реєстрації прав
1. Підстави для державної реєстрації прав
2. Строки державної реєстрації прав
3. Порядок державної реєстрації прав
3. Порядок державної реєстрації прав
3. Порядок державної реєстрації прав
3. Порядок державної реєстрації прав
3. Порядок державної реєстрації прав
3. Порядок державної реєстрації прав
3. Порядок державної реєстрації прав
3. Порядок державної реєстрації прав
3. Порядок державної реєстрації прав
3. Порядок державної реєстрації прав
3. Порядок державної реєстрації прав
3. Порядок державної реєстрації прав
3. Порядок державної реєстрації прав
3. Порядок державної реєстрації прав
3. Порядок державної реєстрації прав
3. Порядок державної реєстрації прав
3. Порядок державної реєстрації прав
3. Порядок державної реєстрації прав
4. Особливості проведення державної реєстрації прав через фронт-офіси
4. Особливості проведення державної реєстрації прав через фронт-офіси
5. Особливості проведення державної реєстрації прав за заявами в електронній формі
5. Особливості проведення державної реєстрації прав за заявами в електронній формі
5. Особливості проведення державної реєстрації прав за заявами в електронній формі
126.98K
Категория: ПравоПраво

Процесуальний порядок державної реєстрації прав (тема 7)

1.

Тема 7
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ
ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ
РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ
1

2. Тема 7. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ

1. Підстави для державної реєстрації прав.
2. Строки державної реєстрації прав.
3. Порядок державної реєстрації прав.
4. Особливості проведення державної реєстрації
прав через фронт-офіси
5. Особливості проведення державної реєстрації
прав за заявами в електронній формі
2

3. 1. Підстави для державної реєстрації прав

Підстави для державної реєстрації прав –
документи, що відповідно до законодавства
підтверджують набуття, зміну або припинення прав
на нерухоме майно.
3

4. 1. Підстави для державної реєстрації прав

Підстави для державної реєстрації речових прав:
1) договір (дублікат), предметом якого є нерухоме майно;
2) свідоцтво (дублікат)
про право власності на частку у спільному майні подружжя;
про право на спадщину;
про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів);
про право власності, виданого наймачам житлових
приміщень;
про право власності на нерухоме майно, видане до 1 січня
2013 року;
4

5. 1. Підстави для державної реєстрації прав

Підстави для державної реєстрації речових прав:
3) рішення про закріплення нерухомого майна на праві
оперативного управління чи господарського відання;
4) державний акт на право власності на землю або на право
постійного користування землею, виданий до 1 січня
2013 року;
5) рішення суду щодо речових прав;
6) ухвала суду про затвердження (визнання) мирової угоди;
5

6. 1. Підстави для державної реєстрації прав

Підстави для державної реєстрації речових прав:
7) заповіт, яким установлено сервітут на нерухоме майно;
8) рішення уповноваженого органу державної влади про
повернення об’єкта нерухомого майна релігійній
організації;
9) рішення власника, уповноваженого ним органу про
передачу об’єкта нерухомого майна з однієї форми
власності в іншу;
10) інші документи.
6

7. 1. Підстави для державної реєстрації прав

Підстави для державної реєстрації обтяжень:
1) рішення суду щодо обтяження речових прав на нерухоме
майно, що набрало законної сили;
2) рішення державного виконавця, приватного виконавця
щодо обтяження речових прав на нерухоме майно;
3) документ, на якому нотаріусом вчинено напис про
накладення заборони щодо відчуження нерухомого
майна;
7

8. 1. Підстави для державної реєстрації прав

Підстави для державної реєстрації обтяжень:
4) рішення органу місцевого самоврядування про
віднесення об’єктів нерухомого майна до застарілого
житлового фонду;
5) договір (дублікат), яким встановлюється обтяження
речових прав на нерухоме майно;
6) закон, яким встановлено заборону користування та/або
розпорядження нерухомим майном;
7) інші акти органів державної влади та посадових осіб
згідно із законом.
8

9. 2. Строки державної реєстрації прав

1) права власності та інших речових прав – не більше п’яти
робочих днів;
2) права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс –
не більше чотирнадцяти робочих днів;
3) обтяжень – не більше 24 годин, крім вихідних та святкових
днів;
4) прав у результаті вчинення нотаріальної дії нотаріусом – після
завершення такої дії у межах строків, визначених у пунктах 1 – 3.
Строк, визначений у днях, обраховується з дня реєстрації
відповідної заяви.
Строк, визначений у годинах, обраховується з часу реєстрації
відповідної заяви.
9

10. 3. Порядок державної реєстрації прав

1) формування та реєстрація заяви в базі даних заяв;
2) прийняття документів, що подаються разом із заявою,
виготовлення їх електронних копій шляхом сканування (у
разі подання документів у паперовій формі) та
розміщення їх у Державному реєстрі прав;
3) встановлення черговості розгляду заяв про державну
реєстрацію прав, що надійшли на розгляд;
4) перевірка документів на наявність підстав для зупинення
розгляду заяви або для зупинення державної реєстрації
прав;
10

11. 3. Порядок державної реєстрації прав

5) прийняття рішення про державну реєстрацію прав або
про відмову в такій реєстрації;
6) відкриття (закриття) розділу в Державному реєстрі прав
та/або внесення до нього відомостей про речові права на
нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів
цих прав;
7) формування інформації з Державного реєстру прав для
подальшого використання заявником;
8) видача документів за результатом розгляду заяв у сфері
державної реєстрації прав.
11

12. 3. Порядок державної реєстрації прав

1) Формування та реєстрація заяви в базі даних заяв
Державній реєстрації підлягають виключно заявлені речові права
на нерухоме майно та їх обтяження.
Державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом
звернення до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса.
Заява про державну реєстрацію прав подається окремо щодо
кожного об’єкта нерухомого майна.
Виняток – одночасне набуття права власності на житловий будинок,
будівлю або споруду і речових прав на земельну ділянку, на якій вони
розташовані. В цьому випадку подається одна заява про державну
реєстрацію прав, але за умови, що правонабувачем є одна особа.
12

13. 3. Порядок державної реєстрації прав

1) Формування та реєстрація заяви в базі даних заяв
Уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріус або
його помічник за допомогою програмних засобів ведення Державного
реєстру прав формує та роздруковує заяву, на якій заявник проставляє
власний підпис.
Після цього заява реєструється в базі даних заяв.
Моментом прийняття заяви є дата і час її реєстрації.
Під час формування та реєстрації заяви встановлюється особа
заявника за документом, що посвідчує таку особу.
Датою і часом державної реєстрації прав є дата і час реєстрації
відповідної заяви, за результатом розгляду якої державним
реєстратором прийнято рішення про державну реєстрацію прав.
13

14. 3. Порядок державної реєстрації прав

2) Прийняття документів за заявами
Разом із заявою заявник подає оригінали документів, необхідних для
державної реєстрації прав, та документи, що підтверджують сплату
адміністративного збору.
Заява не приймається за відсутності документа, що підтверджує
оплату послуг, та у разі внесення відповідної плати не в
повному обсязі.
Можливе подання заявником копій документів, які оформлені
відповідно до законодавства.
З поданих документів виготовляються електронні копії шляхом
сканування, які долучаються до зареєстрованої заяви.
14

15. 3. Порядок державної реєстрації прав

2) Прийняття документів за заявами
Вимоги до документів
Не розглядаються документи
з підчищеннями або дописками,
з закресленими словами,
з іншими не обумовленими виправленнями,
заповнені олівцем,
з пошкодженнями, що не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст,
оформлені з порушенням вимог законодавства.
Відповідальність за достовірність даних, що містяться в документах, несе
заявник, якщо інше не встановлено судом.
Відповідальність за відповідність електронних копій документів
оригіналам у разі подання заяви в електронній формі несе особа, яка
виготовила електронні копії документів.
15

16. 3. Порядок державної реєстрації прав

3) Встановлення черговості розгляду заяв
Реєстрація заяв у базі даних заяв проводиться в порядку черговості їх
надходження.
На одне і те саме майно може бути подано і зареєстровано у базі
даних декілька заяв.
Державний реєстратор встановлює черговість розгляду заяв, що
зареєстровані в базі даних заяв на це саме майно. Черговість
розгляду заяв відповідає черговості їх надходження.
Черговість розгляду заяв застосовується як під час розгляду заяв про
державну реєстрацію речових прав, так і під час розгляду заяв про
державну реєстрацію обтяжень таких прав.
16

17. 3. Порядок державної реєстрації прав

4) Перевірка документів на наявність підстав для зупинення
розгляду заяви або для зупинення державної реєстрації прав
Розгляд заяви може бути зупинено виключно у таких випадках:
1) подання документів для державної реєстрації прав не в повному обсязі,
передбаченому законодавством;
2) неподання заявником чи неотримання державним реєстратором інформації
про зареєстровані до 1 січня 2013 року речові права на відповідне нерухоме
майно, якщо така інформації є необхідною для державної реєстрації прав.
Державний реєстратор у строк, встановлений для державної реєстрації
прав, приймає рішення про зупинення розгляду заяви про державну
реєстрацію прав та невідкладно повідомляє про це заявника.
17

18. 3. Порядок державної реєстрації прав

4) Перевірка документів на наявність підстав для зупинення
розгляду заяви або для зупинення державної реєстрації прав
Якщо заявник протягом 30 робочих днів виконав вимоги державного
реєстратора, розгляд заяви відновлюється на підставі відповідного
рішення державного реєстратора.
Перебіг строку державної реєстрації прав продовжується з моменту
усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про
зупинення розгляду заяви.
Державний реєстратор не має права вимагати інших документів, крім
тих, відсутність яких стала підставою для прийняття рішення про
зупинення розгляду заяви.
У разі невиконання заявником зазначених у рішенні вимог у
встановлений строк державний реєстратор приймає рішення про відмову
18
в державній реєстрації прав.

19. 3. Порядок державної реєстрації прав

4) Перевірка документів на наявність підстав для зупинення
розгляду заяви або для зупинення державної реєстрації прав
Проведення державної реєстрації прав зупиняється на підставі рішення
суду, що набрало законної сили. Державний реєстратор невідкладно
повідомляє про зупинення реєстрації прав заявника.
Суд зобов’язаний направити своє рішення суб’єкту державної реєстрації з
обов’язковим зазначенням про набрання судовим рішенням законної сили.
Таке рішення суду реєструється у базі даних заяв невідкладно в день
надходження.
Державний реєстратор приймає рішення про відновлення державної
реєстрації прав на підставі рішення суду про скасування рішення про
зупинення державної реєстрації прав. Загальний строк розгляду заяви
продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
19

20. 3. Порядок державної реєстрації прав

5) Прийняття рішення про державну реєстрацію прав або
про відмову в реєстрації
За результатом розгляду заяви та поданих документів державний
реєстратор приймає рішення щодо державної реєстрації прав або
щодо відмови в такій реєстрації.
Державним реєстратором приймається одне рішення щодо державної
реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації:
у разі одночасної реєстрації права власності на житловий будинок,
будівлю або споруду і прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані,
у разі державної реєстрації похідних від права власності речових прав
одночасно з проведенням державної реєстрації права власності на майно.
20

21. 3. Порядок державної реєстрації прав

5) Прийняття рішення про державну реєстрацію прав або
про відмову в реєстрації
Рішення про реєстрацію заявлених в заяві прав та/чи їх обтяжень
державний реєстратор приймає при відсутності підстав для відмови в
державній реєстрації чи для її зупинення.
За наявності підстав для відмови в державній реєстрації прав
державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній
реєстрації прав.
Рішення про відмову в державній реєстрації прав повинно містити
вичерпний перелік обставин, що стали підставою для його
прийняття, з відповідним обґрунтуванням їх застосування.
21

22. 3. Порядок державної реєстрації прав

5) Прийняття рішення про державну реєстрацію прав або
про відмову в реєстрації
Підстави для відмови в державній реєстрації прав та їх обтяжень:
1) заявлене речове право, обтяження не підлягають державній
реєстрації відповідно до Закону;
2) заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою;
3) подані документи не відповідають вимогам, встановленим Законом;
4) подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або
припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;
5) наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими
речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;
6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;
22

23. 3. Порядок державної реєстрації прав

5) Прийняття рішення про державну реєстрацію прав або
про відмову в реєстрації
Підстави для відмови в державній реєстрації прав та їх обтяжень:
7) заяву про реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача
подано після реєстрації права власності за новим правонабувачем;
8) не усунені у встановлений строк обставини, що були підставою для
зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;
9) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано не до
нотаріуса, який вчинив нотаріальну дію з нерухомим майном;
10) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній
формі подано особою, яка не має повноважень подавати таку заяву;
11) заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове
право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав;
23
12) заявника внесено до Єдиного реєстру боржників.

24. 3. Порядок державної реєстрації прав

5) Прийняття рішення про державну реєстрацію прав або про
відмову в реєстрації
Рішення державного реєстратора формуються за допомогою програмних
засобів ведення Державного реєстру прав в електронній формі з
накладенням власного електронного цифрового підпису.
Рішення у день його прийняття розміщується на веб-порталі Мін’юсту для
доступу до нього заявника з метою перегляду, завантаження та друку.
Моментом отримання заявником рішення державного реєстратора
вважається дата розміщення такого рішення на веб-порталі Мін’юсту.
Рішення може бути надано у паперовій формі шляхом його друку на
аркушах паперу формату А4 без використання спеціальних бланків,
проставлення підпису та печатки державного реєстратора.
Рішення у паперовій або електронній формі мають однакову юридичну
24
силу та містять обов’язкове посилання на Державний реєстр прав.

25. 3. Порядок державної реєстрації прав

6) Відкриття (закриття) розділу в Державному реєстрі прав
та внесення до нього відомостей
Державний реєстратор за результатом прийнятого рішення щодо
державної реєстрації прав відкриває або закриває розділи в
Державному реєстрі прав, вносить до нього відповідні відомості про
речові права та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів цих прав.
У разі проведення державної реєстрації права власності вперше,
державний реєстратор за допомогою програмного забезпечення
Державного реєстру прав відкриває новий розділ у цьому Реєстрі з
присвоєнням реєстраційного номера об’єкту нерухомого майна, та
формує реєстраційну справу.
25

26. 3. Порядок державної реєстрації прав

7) Формування інформації з Державного реєстру прав
Після внесення відомостей до Державного реєстру прав державний
реєстратор за допомогою програмних засобів ведення цього Реєстру
формує інформацію з нього, яка розміщується на веб-порталі Мін’юсту
для доступу до неї заявника з метою її перегляду та її завантаження і
друку.
Інформація з Державного реєстру прав за бажанням заявника може
бути надана у паперовій формі шляхом її друку за допомогою
програмних засобів ведення Державного реєстру прав на аркушах
паперу форматом А4 без використання спеціальних бланків,
проставлення підпису та печатки державного реєстратора.
Інформація з Державного реєстру прав у паперовій або електронній
формі має однакову юридичну силу та містить обов’язкове посилання
на Державний реєстр прав.
26

27. 3. Порядок державної реєстрації прав

8) Видача документів за результатом розгляду заяв у
сфері державної реєстрації прав
За результатом розгляду заяви уповноважена особа суб’єкта державної
реєстрації прав, нотаріус або його помічник невідкладно
повертає заявникові оригінали документів, поданих для державної
реєстрації,
за бажанням заявника надає інформацію з Державного реєстру
прав чи рішення державного реєстратора щодо відмови в державній
реєстрації прав у паперовій формі.
На поданій заяві, що долучалася до документів, поданих для державної
реєстрації прав, заявником в довільній формі зазначаються відомості про
отримання документів у повному обсязі та проставляється власний
підпис.
27

28. 4. Особливості проведення державної реєстрації прав через фронт-офіси

Фронт-офіс – центр надання адміністративних
послуг, утворений відповідно до Закону України “Про
адміністративні послуги”, акредитований суб’єкт, що
здійснює повноваження виключно в частині
забезпечення прийняття та видачі документів під
час державної реєстрації прав.
28

29. 4. Особливості проведення державної реєстрації прав через фронт-офіси

У разі подання заяви та документів до фронт-офісу уповноважена особа такого
фронт-офісу вчиняє усі дії щодо прийняття та видачі документів для
державної реєстрації прав, передбачені Порядком.
Заява, електронні копії документів за допомогою програмних засобів
ведення Державного реєстру передаються суб’єктам державної реєстрації
прав або нотаріусам, які здійснюють повноваження щодо реєстрації речових
прав у повному обсязі.
Заява, оригінали або копії документів, необхідних для реєстрації, документи, що
підтверджують сплату адміністративного збору, інші додаткові документи, подані
заявником, зберігаються у фронт-офісі до завершення розгляду заяви.
Після цього оригінали документів повертаються заявнику, а інші
документи передаються в реєстраційну справу.
29

30. 5. Особливості проведення державної реєстрації прав за заявами в електронній формі

Державна реєстрація прав може проводитися за заявою, поданою в
електронній формі через веб-портал Мін’юсту, в разі державної
реєстрації:
припинення іпотеки у зв’язку з придбанням нерухомого майна, що є
предметом іпотеки, – за заявою державного виконавця;
обтяження – за заявою органу державної влади, його посадової
особи, якими встановлено обтяження;
речових прав, похідних від права власності (крім іпотеки), – за заявою
власника, іншого правонабувача, у яких виникло речове право;
права власності на окремий індивідуально визначений об’єкт
нерухомого майна (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо),
будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та
юридичних осіб, – за заявою особи, що залучала кошти фізичних та
юридичних осіб.
30

31. 5. Особливості проведення державної реєстрації прав за заявами в електронній формі

Заява формується заявником в електронній формі з обов’язковим
долученням до неї електронних копій документів або оригіналів
електронних документів, а також документів, що підтверджують
сплату адміністративного збору.
Заява та документи в електронній формі подаються з обов’язковим
накладенням заявником власного електронного цифрового
підпису.
Уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріус в
день формування заяви в електронній формі за допомогою
програмних засобів ведення Державного реєстру прав реєструє її в
базі даних заяв та після накладення власного електронного цифрового
підпису надсилає заявникові на його електронну адресу.
31

32. 5. Особливості проведення державної реєстрації прав за заявами в електронній формі

Моментом прийняття заяви є дата і час її реєстрації у базі даних заяв.
Реєстрація заяв в електронній формі проводиться в порядку черговості
їх надходження, у т.ч. з урахуванням заяв, що подаються в паперовій
формі.
Державний реєстратор здійснює розгляд заяви в електронній формі
відповідно до Порядку.
За результатом розгляду заяви в електронній формі подані документи
не підлягають поверненню заявнику.
Заява в електронній формі зі всіма накладеними електронними
цифровими підписами роздруковується в одному примірнику, який
долучається до відповідної реєстраційної справи або зберігається
суб’єктом державної реєстрації прав, нотаріусом.
32

33.

Дякую за увагу!
33
English     Русский Правила