1.99M
Категория: БиологияБиология

Кровообіг. Велике і мале коло

1.

2.

Серце
Кровоносні судини
артерії
вени
капіляри

3.

4.

5.

Знайди на мал 20.1 ст 71 велике коло кровообігу.
1.В якому відділі серця воно починається?
2.Куди кров поступає з лівого шлуночка?
3.Як називається сама широка кровоносна
судина великого кола кровообігу?
4.По яким судинам кров поступає в органи
тіла?
5.В яких судинах відбувається газообмін?
6.По яким судинам і в який віддділ серця
надходить кров?

6.

1.Чи завжди по артеріям тече
артеріальна кров, а по венам –
венозна?
2. Яку кров називають
артеріальною, а яку венозною?
3. Які зміни відбуваються :
а) в малому колі кровообігу;
б) в великому колі кровообігу?

7.

Починається з правого
шлуночка легеневим
стовбуром, який поділяється
на дві легеневі артерії. Вони
несуть кров до легень, де
вона збагачується киснем.
Повертається кров по
4 легеневих венах, які
впадають у ліве передсердя.

8.

У легенях відбувається обмін газами:
кисень переходить до крові, а
вуглекислий газ –
до легень, а потім
видихається, тобто
венозна кров
перетворюється
на артеріальну.

9.

Починається з лівого
шлуночка аортою, яка
поділяється на дрібніші
артерії, що несуть кров до
всіх органів, крім легень.
Закінчується коло двома
порожнистими венами, які
впадають у праве
передсердя.

10.

Мале коло кровообігу Починається з правого
шлуночка легеневим стовбуром, який поділяється на
дві легеневі артерії. Вони несуть кров до легень, де
вона збагачується киснем. Повертається кров по
4 легеневих венах, які впадають у ліве
передсердя. Триває 4 – 5 сек
Велике коло кровообігу Починається з лівого шлуночка
аортою, яка поділяється на дрібніші артерії, що несуть
кров до всіх органів, крім легень. Закінчується коло
двома порожнистими венами, які впадають у праве
передсердя. триває 20 – 23 сек.
Регуляція кровообігу Здійснюється регуляція нервовою
системою та гуморальними чинниками. Нервові волокна
симпатичного відділу іннервують більшість артерій
і вони звужуються, а судини
серця
розширюються.
Гормон надниркових залоз – адреналін – звужує судини
шкіри і черева, а судини серця розширює.

11.

Рухаючись по тілу, кров артерій віддає
кисень та поживні речовини клітинам
тіла та із артеріальної перетворюється
на венозну.

12.

13.

14.

На малюнку зображений дослід Моссо.
Які способи порушення рівноваги тіла
(використовуючи знання кровообігу)
без фізичного втручання?

15.

Інтенсивність кровообігу залежить від
фізичних навантажень,
температури
тіла, емоційного стану,
вживання певних
хімічних речовин …
Порушення кровообігу
призводить до складних
змін у здоров’ї людини.

16.

17.

Починається лімфатична
система із сліпо замкнених
лімфатичних капілярів, які
розташовані між клітинами.
Зливаючись, ці капіляри
утворюють лімфатичні
судини, що впадають до
венозної системи.

18.

Лімфа – прозора
рідина, що за
хімічним
складом подібна
до плазми крові.

19.

По ходу лімфатичних судин
розташовані лімфатичні
вузли. В них утворюється
велика кількість лімфоцитів,
що відіграють значну роль в
імунітеті. В лімфатичних
вузлах затримуються і
знешкоджуються м\о,
частини відмерлих клітин …

20.

… у худих людей серце розташовується
вертикальніше, у гладких –
горизонтальніше, неначе “лежить” на
діафрагмі, а у нормальних за масою тіла
людей, серце займає косе положення.
… алкоголь руйнує клітини серцевосудинної системи, міокард швидко
слабне і розвивається серцева
недостатність.

21.

1. Нормальна частота пульсу дорослої
людини становить ………………..
2. Мале коло кровообігу починається ….
3. Велике коло кровообігу закінчується ..
4. Яка функція капілярів, чому їх в
організмі найбільша кількість ?
5. Навіщо по ходу вен розміщені
кишенькові клапани?
English     Русский Правила