Продукти харчування і ризик розвитку інтоксикації діоксинами та діоксиноподібними сполуками
Діоксини та діоксиноподібні речовини є стійкими супертоксикантами навколишнього середовища, що забруднюють грунт, воду, повітря та проду
Діоксини – побічні продукти виробництва пластмас, пестицидів, паперу, процесів спалювання побутового сміття та медичних відходів, пожеж і
Щорічно в світі використовується і перетворюється у хлорорганічні продукти біля 30 млн. тон високотоксичних відходів
За рік на поверхню нашої планети опадає більше 13 тон діоксинів, більша частина яких потрапляє у харчові ланцюги
До таких речовин відносять ПоліХлорДибензо-n-Діоксини (ПХДД) та ПоліХлорДибензоФурани (ПХДФ)
Ці сполуки мають наступні ознаки супертоксикантів: - гостра токсичність у надзвичайно малих концентраціях – 1х10-9-1х10-12г/г; - розповсюдженіс
Найбільш типовим та найбільш токсичним є 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-діоксин (ТХДД). Його дія сильніше ціанідів, стрихніну, зоману, зарину.
У травні 1995 р. Комісія ООН з охорони навколишнього середовища (UNEP) склала список 12 особливо небезпечних ксенобіотиків, до якого увійшли діо
ВОЗ у 1998 році встановила допустиму добову дозу для ТХДД у діапазоні 1-4 пг/кг (пг = 10-12 г) .
У США з 2001 року допустима добова доза (ДДД) ТХДД становить 2,3 пг/кг маси тіла людини. В Україні ДДД - 10 пг/кг маси тіла людини.
Діоксини та діоксиноподібні сполуки мають дермато-, гепато-, імуно- та нейротоксичні властивості, ембріо- та тератогенні ефекти, а також впл
ТХДД має найвисокі кумулятивні властивості, найбільш небезпечний при отруєннях малими дозами, що пов'язано з накопиченням в клітинах і тка
Мінімальний ризик виникнення неканцерогенних токсичних ефектів ТХДД при оральному надходженні характеризується наступними рівнями: риз
Період напіврозпаду 2,3,7,8-ТХДД – 103 роки, 2,3,7,8-ТХДФ – 63 роки.
Гербіциди на основі хлорфеноксіоцтової кислоти є основним джерелом забруднення середовища діоксинами.
Ці ксенобіотоки потрапляють з ґрунту, донних відкладень і накопичуються у рослинах, водоростях, а через забруднений корм – в організмах тв
В організм людини діоксини та ДПС потрапляють, в основному, по харчовому ланцюгу, обумовлюючи більше 98% їх надходження.
Інгаляційним шляхом і через шкіру діоксини потрапляють до організму переважно у виробничих умовах, а питна вода, як правило, не відіграє по
Схема формування харчового ланцюга надходження діоксинів в організм людини
У продукти харчування тваринного походження діоксини потрапляють, переважно внаслідок забруднення кормів.
Проведене у Німеччині визначення ПХДД та ПХДФ у кормах і кормових добавках, показало, що більше 50% зразків містять дані речовини у концентр
Забрудненню кормів також сприяє використання рослинних олій, що багатократно використовували для приготування чіпсів
Дослідження продуктів харчування у різних країнах свідчать про достатньо часте забруднення їх токсичними діоксинами і ДПС
У Росії та Україні наявність діоксинів регламентується в молоці, рибі, м'ясі (у перерахунку на жир) на рівні 5, 8, 0,9 нг/кг (нг=10-9 г), у той час як
Рівні допустимого вмісту діоксинів у харчових продуктах в Україні: - молоко і молочні продукти (у перерахунку на жир) – 5,2 нг/кг - риба (у пере
Середньодобове вживання діоксинів і ДПС з їжею складає, залежно від раціону, 90-100 пг на людину, з яких більше 25% припадає на ТХДД, що в перерах
Продукти-джерела надходження діоксинів в організм людини: жирна яловичина, свинина, бекон, ковбаса, молоко, вершкове масло, сметана, жирні с
Продукти із низьким рівнем вмісту діоксинів:
Організм середнього мешканця України отримує до 184 пг/добу (1996 р.). У США – 18-192 пг/добу, Великобританії – 125, Нідерландах – 115, Італії – 260-480, Н
Особливо високі рівні діоксинів виявляють у тварин, що виросли у промислових регіонах
Риба з океанів та сибірських річок мають рівень ПХДД/ПХДФ значно нижче, ніж в омулі, виловленому в оз. Байкал.
Для зниження рівня діоксинів в рибі її вживають без шкіри, підшкірного жиру та без черевця. У вареній рибі та рибі на пару вміст діоксинів м
Смажене м’ясо, копчена ковбаса, різноманітна “швидка їжа” (гамбургери і т. і.) також мають підвищені рівні діоксинів через підвищений вміс
Підвищенню рівнів діоксинів сприяє їх емісія з паперової тари та упаковки
Згідно даних американських дослідників, від паперового пакета з молоком в організм людини поступає до 2 пг ТЕQ/день, кавових фільтрів – 2 пг
Ретельне промивання м'яса, риби, овочів, фруктів, зняття з них шкурки зменшує вміст в них діоксинів на 25-50%.
Багатократне використання жиру для смаження призводить до накопичення та утворення ДПС у продукті
Екстракція і деодорація олій сприяє їх забрудненню діоксинами та ДПС
Рівень діоксинів та ДПС у крові чітко відображає інтенсивність їх надходження в організм із продуктами харчування
Рівні діоксинів у крові вегетаріанців значно нижчі, ніж в загальній популяції. Підвищений рівень діоксинів спостерігається в осіб, що вжив
Вивчення рівня діоксинів в крові матерів та їх грудних дітей (протягом 17 тижнів) показало, що вміст ПХДД у крові дітей (у перерахунку на вміс
A.Schecter та співавт. дійшли висновку, що у період лактації відбувається очищення організму матері від поліхлорованих ксенобіотиків і їх нако
У 2000 р. було вивчено вміст ПХДД, ПХДФ в пробах грудного молока у мешканок України (в 2 районах м.Києва та в 1 районі Київської області).
1 група (мешканки промислового району, 70% з них працювали у контакті з хлорорганічними сполуками) – вміст ПХДД 29,99 пг/г 2 група (не мали контак
Виявлені концентрації діоксинів в першій і третій групах були вище, ніж у мешканців США та Японії
Вивчення токсикокінетики ТХДД
Клінічні ознаки отруєння (синдром хлоракне)
Лікування
протизапальні та розсмоктуючи препарати (іхтіол, борна, саліцилова кислоти, антибіотики, ензимотерапія) харчові продукти з антиоксидантни
Заходи для забезпечення безпеки продуктів харчування:
260.00K
Категория: БЖДБЖД

Продукти харчування. Ризик розвитку інтоксикації діоксинами та діоксиноподібними сполуками

1. Продукти харчування і ризик розвитку інтоксикації діоксинами та діоксиноподібними сполуками

2. Діоксини та діоксиноподібні речовини є стійкими супертоксикантами навколишнього середовища, що забруднюють грунт, воду, повітря та проду

Діоксини та діоксиноподібні
речовини є стійкими
супертоксикантами
навколишнього середовища, що
забруднюють грунт, воду, повітря
та продукти харчування.

3. Діоксини – побічні продукти виробництва пластмас, пестицидів, паперу, процесів спалювання побутового сміття та медичних відходів, пожеж і

Діоксини – побічні продукти
виробництва пластмас,
пестицидів, паперу, процесів
спалювання побутового сміття
та медичних відходів, пожеж із
займанням полімерних
матеріалів та ін.

4. Щорічно в світі використовується і перетворюється у хлорорганічні продукти біля 30 млн. тон високотоксичних відходів

5. За рік на поверхню нашої планети опадає більше 13 тон діоксинів, більша частина яких потрапляє у харчові ланцюги

6. До таких речовин відносять ПоліХлорДибензо-n-Діоксини (ПХДД) та ПоліХлорДибензоФурани (ПХДФ)

7. Ці сполуки мають наступні ознаки супертоксикантів: - гостра токсичність у надзвичайно малих концентраціях – 1х10-9-1х10-12г/г; - розповсюдженіс

Ці сполуки мають наступні ознаки
супертоксикантів:
- гостра токсичність у надзвичайно малих
концентраціях – 1х10-9-1х10-12г/г;
- розповсюдженість на об'єктах
навколишнього середовища та у харчових
продуктах;
- стійкість під впливом зовнішніх
природних факторів (окислення, гідроліз
та ін.);
- жиророзчинність, зверхкумуляція у
жировій тканині тварини та людини та
міграція по харчових ланцюгах.

8. Найбільш типовим та найбільш токсичним є 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-діоксин (ТХДД). Його дія сильніше ціанідів, стрихніну, зоману, зарину.

Найбільш типовим та
найбільш токсичним є
2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4діоксин (ТХДД).
Його дія сильніше ціанідів,
стрихніну, зоману, зарину.

9. У травні 1995 р. Комісія ООН з охорони навколишнього середовища (UNEP) склала список 12 особливо небезпечних ксенобіотиків, до якого увійшли діо

У травні 1995 р. Комісія ООН з
охорони навколишнього
середовища (UNEP) склала
список 12 особливо
небезпечних ксенобіотиків, до
якого увійшли діоксини.

10. ВОЗ у 1998 році встановила допустиму добову дозу для ТХДД у діапазоні 1-4 пг/кг (пг = 10-12 г) .

ВОЗ у 1998 році
встановила допустиму добову
дозу для ТХДД у діапазоні
-12
1-4 пг/кг (пг = 10 г) .

11. У США з 2001 року допустима добова доза (ДДД) ТХДД становить 2,3 пг/кг маси тіла людини. В Україні ДДД - 10 пг/кг маси тіла людини.

12. Діоксини та діоксиноподібні сполуки мають дермато-, гепато-, імуно- та нейротоксичні властивості, ембріо- та тератогенні ефекти, а також впл

Діоксини та діоксиноподібні
сполуки мають дермато-,
гепато-, імуно- та
нейротоксичні властивості,
ембріо- та тератогенні ефекти,
а також вплив на всі ланки
репродуктивної системи.

13. ТХДД має найвисокі кумулятивні властивості, найбільш небезпечний при отруєннях малими дозами, що пов'язано з накопиченням в клітинах і тка

ТХДД має найвисокі
кумулятивні властивості,
найбільш небезпечний при
отруєннях малими дозами, що
пов'язано з накопиченням в
клітинах і тканинах біологічних
мішеней, надзвичайно
специфічних до нього самого, у
зв'язку з чим кожна його нова
доза є більш токсичною ніж
попередня.

14. Мінімальний ризик виникнення неканцерогенних токсичних ефектів ТХДД при оральному надходженні характеризується наступними рівнями: риз

Мінімальний ризик виникнення
неканцерогенних токсичних
ефектів ТХДД при оральному
надходженні характеризується
наступними рівнями:
ризик гострого отруєння – при
надходженні в організм
200 пг/кг/добу,
підгострого – 20 пг/кг/добу,
хронічного – 1 пк/кг/добу.

15. Період напіврозпаду 2,3,7,8-ТХДД – 103 роки, 2,3,7,8-ТХДФ – 63 роки.

16. Гербіциди на основі хлорфеноксіоцтової кислоти є основним джерелом забруднення середовища діоксинами.

17. Ці ксенобіотоки потрапляють з ґрунту, донних відкладень і накопичуються у рослинах, водоростях, а через забруднений корм – в організмах тв

Ці ксенобіотоки потрапляють з
ґрунту, донних відкладень і
накопичуються у рослинах,
водоростях, а через
забруднений корм – в
організмах тварин, птахів,
риб.

18. В організм людини діоксини та ДПС потрапляють, в основному, по харчовому ланцюгу, обумовлюючи більше 98% їх надходження.

19. Інгаляційним шляхом і через шкіру діоксини потрапляють до організму переважно у виробничих умовах, а питна вода, як правило, не відіграє по

Інгаляційним шляхом і через
шкіру діоксини потрапляють
до організму переважно у
виробничих умовах, а питна
вода,
як правило, не відіграє
помітної ролі.

20. Схема формування харчового ланцюга надходження діоксинів в організм людини

Джерела емісії діоксинів і ДПС
Зернові
культури
Овочі,
фрукти
Тварини і птиця
Риба
Корми для тварин
М’ясо риби, риб'ячий жир.
Продукти і жир тваринного походження
Харчі людини і відсоток надходження діоксинів і ДПС:
- м’ясо, масло, молоко, птиця, яйця (50-53%);
- риба та морепродукти (45%);
- фрукти, овочі, злаки (2-3%).
Здоров’я людини
Грудне молоко

21. У продукти харчування тваринного походження діоксини потрапляють, переважно внаслідок забруднення кормів.

22. Проведене у Німеччині визначення ПХДД та ПХДФ у кормах і кормових добавках, показало, що більше 50% зразків містять дані речовини у концентр

Проведене у Німеччині
визначення ПХДД та ПХДФ у
кормах і кормових добавках,
показало, що більше 50%
зразків містять дані речовини
у концентраціях, що сягають
500 пг/кг корму.

23. Забрудненню кормів також сприяє використання рослинних олій, що багатократно використовували для приготування чіпсів

24. Дослідження продуктів харчування у різних країнах свідчать про достатньо часте забруднення їх токсичними діоксинами і ДПС

25. У Росії та Україні наявність діоксинів регламентується в молоці, рибі, м'ясі (у перерахунку на жир) на рівні 5, 8, 0,9 нг/кг (нг=10-9 г), у той час як

У Росії та Україні наявність
діоксинів регламентується в
молоці, рибі, м'ясі (у
перерахунку на жир) на рівні
-9
5, 8, 0,9 нг/кг (нг=10 г), у
той час як у США, Італії,
Нідерландах їх вміст у
продуктах недопустимий.

26. Рівні допустимого вмісту діоксинів у харчових продуктах в Україні: - молоко і молочні продукти (у перерахунку на жир) – 5,2 нг/кг - риба (у пере

•Рівні допустимого вмісту
діоксинів у харчових продуктах
в Україні:
- молоко і молочні продукти (у
перерахунку на жир) – 5,2 нг/кг
- риба (у перерахунку на жир) – 11,0нг/кг
- м'ясо (у перерахунку на жир) – 3,3 нг/кг

27. Середньодобове вживання діоксинів і ДПС з їжею складає, залежно від раціону, 90-100 пг на людину, з яких більше 25% припадає на ТХДД, що в перерах

Середньодобове вживання
діоксинів і ДПС з їжею
складає, залежно від раціону,
90-100 пг на людину, з яких
більше 25% припадає на
ТХДД, що в перерахунку на
масу тіла складає 1,3-5 пг/кг.

28. Продукти-джерела надходження діоксинів в організм людини: жирна яловичина, свинина, бекон, ковбаса, молоко, вершкове масло, сметана, жирні с

Продукти-джерела
надходження діоксинів в
організм людини:
жирна яловичина, свинина,
бекон, ковбаса, молоко,
вершкове масло, сметана,
жирні сорти сиру та жирна
риба (сьомга, тріска).

29. Продукти із низьким рівнем вмісту діоксинів:

Філе з ягня, м’ясо нежирної
баранини, нежирні сорти сиру та
маргарини, фрукти овочі, продукти з
зернових культур.

30. Організм середнього мешканця України отримує до 184 пг/добу (1996 р.). У США – 18-192 пг/добу, Великобританії – 125, Нідерландах – 115, Італії – 260-480, Н

Організм середнього
мешканця України отримує до
184 пг/добу (1996 р.).
У США – 18-192 пг/добу,
Великобританії – 125,
Нідерландах – 115,
Італії – 260-480,
Німеччині – 65-93,
Канаді – 92-140 пг/добу.

31. Особливо високі рівні діоксинів виявляють у тварин, що виросли у промислових регіонах

32. Риба з океанів та сибірських річок мають рівень ПХДД/ПХДФ значно нижче, ніж в омулі, виловленому в оз. Байкал.

33. Для зниження рівня діоксинів в рибі її вживають без шкіри, підшкірного жиру та без черевця. У вареній рибі та рибі на пару вміст діоксинів м

Для зниження рівня діоксинів в
рибі її вживають без шкіри,
підшкірного жиру та без черевця.
У вареній рибі та рибі на пару
вміст діоксинів менше, ніж в сирій
рибі, а в смаженій і копченій рибі
вміст токсикантів вище за
рахунок втрати рідини.

34. Смажене м’ясо, копчена ковбаса, різноманітна “швидка їжа” (гамбургери і т. і.) також мають підвищені рівні діоксинів через підвищений вміс

Смажене м’ясо, копчена
ковбаса, різноманітна “швидка
їжа” (гамбургери і т. і.) також
мають підвищені рівні
діоксинів через підвищений
вміст жирів.

35. Підвищенню рівнів діоксинів сприяє їх емісія з паперової тари та упаковки

36. Згідно даних американських дослідників, від паперового пакета з молоком в організм людини поступає до 2 пг ТЕQ/день, кавових фільтрів – 2 пг

Згідно даних американських
дослідників, від паперового пакета з
молоком в організм людини
поступає до
2 пг ТЕQ/день, кавових фільтрів – 2
пг ТЕQ/день, паперових
чашок – 0,5 пг ТЕQ/день, паперових
тарілок –
10 пг ТЕQ/день
(ТЕQ- діоксиновий еквівалент
токсичності)

37. Ретельне промивання м'яса, риби, овочів, фруктів, зняття з них шкурки зменшує вміст в них діоксинів на 25-50%.

38. Багатократне використання жиру для смаження призводить до накопичення та утворення ДПС у продукті

39. Екстракція і деодорація олій сприяє їх забрудненню діоксинами та ДПС

40. Рівень діоксинів та ДПС у крові чітко відображає інтенсивність їх надходження в організм із продуктами харчування

41. Рівні діоксинів у крові вегетаріанців значно нижчі, ніж в загальній популяції. Підвищений рівень діоксинів спостерігається в осіб, що вжив

Рівні діоксинів у крові
вегетаріанців значно нижчі,
ніж в загальній популяції.
Підвищений рівень діоксинів
спостерігається в осіб, що
вживають жирну рибу і птицю

42. Вивчення рівня діоксинів в крові матерів та їх грудних дітей (протягом 17 тижнів) показало, що вміст ПХДД у крові дітей (у перерахунку на вміс

Вивчення рівня діоксинів в
крові матерів та їх грудних
дітей (протягом 17 тижнів)
показало, що вміст ПХДД у
крові дітей (у перерахунку на
вміст жиру в крові) вище, ніж
у матерів у 1,5-3,6 разів.

43. A.Schecter та співавт. дійшли висновку, що у період лактації відбувається очищення організму матері від поліхлорованих ксенобіотиків і їх нако

A.Schecter та співавт. дійшли
висновку, що у період лактації
відбувається очищення
організму матері від
поліхлорованих ксенобіотиків і
їх накопичення організмі дітей

44. У 2000 р. було вивчено вміст ПХДД, ПХДФ в пробах грудного молока у мешканок України (в 2 районах м.Києва та в 1 районі Київської області).

45. 1 група (мешканки промислового району, 70% з них працювали у контакті з хлорорганічними сполуками) – вміст ПХДД 29,99 пг/г 2 група (не мали контак

1 група (мешканки промислового
району, 70% з них працювали у
контакті з хлорорганічними
сполуками) – вміст ПХДД 29,99
пг/г
2 група (не мали контактів з
хлорорганічними сполуками) –
вміст 22,47 пг/г
3 група (сільська місцевість) –
32,16 пг/г

46. Виявлені концентрації діоксинів в першій і третій групах були вище, ніж у мешканців США та Японії

47. Вивчення токсикокінетики ТХДД

Період напіввиведення його
надзвичайно високий – у
молодих людей 5,5 років, у
старших – до 11 років.

48. Клінічні ознаки отруєння (синдром хлоракне)

У першу добу діоксини максимально
накопичуються у шкірі, в сальних
залозах та викликають їх метаплазію і
гіперпродукцію. Через 2-3 тижні на
сальні протоки через гіперпродукції
секрету обтуруються і формуються
комедони (сально-рогові пробки).
Переважне формування хлоракне на
обличчі, вушних раковинах.

49. Лікування

використання мегадоз вітамінів А, В, Е
засоби, що сприяють екскреції діоксинів
і ДПС (вуглецева ентеросорбція,
холелітики, гемосорбція, плазмаферез і
т.п.)
мембраностабілізатори і
цитопротектори (кортикостероїди,
тіотріазолін, мілдронат)
антиоксиданти (вітамін Е, С)

50. протизапальні та розсмоктуючи препарати (іхтіол, борна, саліцилова кислоти, антибіотики, ензимотерапія) харчові продукти з антиоксидантни

протизапальні та розсмоктуючи
препарати (іхтіол, борна, саліцилова
кислоти, антибіотики, ензимотерапія)
харчові продукти з
антиоксидантними
властивостями: (зелений чай, капуста
кольорова, брокколі, морква, гарбуз,
обліпиха і т. п.)

51. Заходи для забезпечення безпеки продуктів харчування:

постійний скринінг діоксинів в основних
продуктах харчування українців
прийняття обов'язкового маркування
продуктів “перевірена на діоксини”
підтримка програм, орієнтованих на вивчення
властивостей, впливу ксенобіотиків на
організм людини та його генетичний код
відмова від хлорування питної води
аналіз продукції і технологій потенційно
діоксинонебезпечних виробництв.
English     Русский Правила