ВИДИ ОХОРОНИ
9.81M
Категория: Военное делоВоенное дело

Модуль 9. Взвод при розташуванні на місці та у сторожовій охороні

1.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9: „ Десантно-штурмовий (аеромобільний,
парашутно-десантний) взвод на марші та при розташуванні
на місці”.
Заняття 3: „Взвод при розташуванні на місці та у сторожовій
охороні”.
Навчальні питання:
1. Розташуванні взводу на місці та у сторожовій заставі.
2. Робота командира взводу з організації розташування на місці та
у сторожовій заставі.
3. Дії взводу при розташуванні на місці та у сторожовій охороні.
Вид заняття: групове заняття
Час: 2 години
Одеса - 2016

2.

МЕТА ЗАНЯТТЯ:
1.
1. Розглянути
Розглянути теоретичні
теоретичні питання
питання
розташування
розташування взводу
взводу на
на місці
місці та
та при
при виконанні
виконанні
завдань
завдань уу сторожовій
сторожовій охороні.
охороні.
2.
2. Вивчити
Вивчити зміст
зміст роботи
роботи командира
командира взводу
взводу
при
при організації
організації розташування
розташування на
на місці
місці та
та дій
дій уу
сторожовій
сторожовій заставі.
заставі.
2

3.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
3
1. Аналіз підготовки і ведення бойових дій військовими частинами
(підрозділами) ВДВ ЗС України під час підготовки та участі в АТО на
території Донецької та Луганської областей. Інв. 2412, таємно.
Примірник 1, додаток 5. - 60 с.
2. Тактика дій аеромобільно-десантних (парашутно-десантних)
підрозділів (взвод). Навчально-методичний посібник. – Л.: АСВ, 2012 р.
– 206 с.
3. Маскування. Мистецтво бути невидимим. Інв. 1443, ДСК.
4. Методичний посібник щодо організації і здійснення охорони та
оборони, повсякденної діяльності військових частин (підрозділів)
Збройних Сил України, які розташовані у базових таборах. –К.: ЦОС і
МП Збройних Сил України, 2014. – 60 с.
5. Узагальнені матеріали аналізу підготовки та ведення операцій
(бойових дій) військами (силами) ЗСУ у ході АТО (за матеріалами
штабу АТО з травня по жовтень 2014 року). М.Житомир. інв.. 2410. 11
арк. 20.04.2015р. Таємно. Примірник 1.

4.

ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:
1.
1. Розташування
Розташування взводу
взводу на
на місці
місці та
та уу
сторожовій
сторожовій заставі.
заставі.
Розташування на місці – організоване розміщення
підрозділів у районі зосередження, вихідному районі, районі
очікування, районі відпочинку, базовому районі (таборі) та в
інших визначених районах з метою підготовки до бою (дій) або
відновлення боєздатності після бою.
Взвод розташовується на місці, як правило, у складі роти.
194

5.

РОЗТАШУВАННЯ
РОЗТАШУВАННЯНА
НАМІСЦІ
МІСЦІЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯУУРАЙОНАХ
РАЙОНАХ
Р-н очікування
Р-н зосередження
Р-н вивантаження
Вихідний р-н
Призначений р-н
Р-н відпочинку
(денного, нічного, добового)
Р-н привалу
Р-н завантаження
Вихідний р-н
Р-н очікування
Базовий табір
5

6.

ВИМОГИ ДО РАЙОНУ
зручність розміщення особового складу
наявність джерел питної води, палива для обігріву в умовах
низьких температур, можливість укриття від вітру й ін.
обраний район повинен бути сприятливий у санітарно епідемічному відношенні
район розташування повинен мати достатню мережу доріг
або шляхів
При виборі місця розташування звичайно враховується
маршрут майбутнього висування.
Розташування підрозділів під лініями електропередачі,
поблизу газопроводів та нафтопроводів не допускається.
6

7.

7
Місце розташування взводу повинне забезпечувати
розосереджене і приховане розміщення ОВТ, зручні умови
розміщення і відпочинку особового складу, захист від засобів
ураження і розвідки противника, проведення маневру підрозділом.

8.

ОСНОВИ РОЗТАШУВАННЯ НА МІСЦІ
8
Взвод на місці, як правило, розташовується уздовж маршруту висування,
використовуючи захисні та маскуючі властивості місцевості, в постійній
готовності до відбиття нападу наземного та повітряного противника, знищення
його диверсійно-розвідувальних груп
100-150 м
25-50 м
1 пдв
6.00 12.03.17
БТР (БМП, БМД), танки розташовуються у
вказаних командиром взводу місцях під
кронами дерев, в ярах, в радіолокаційній
тіні від місцевих предметів на віддаленні
25-50 м.
1 пдв
6.00 12.03.17
На відкритій місцевості, в умовах загрози
застосування противником високоточної
зброї,
відстань
між
машинами
збільшується до 100 -150 м.

9.

При розташуванні на місці на тривалий термін для БТР (БМП,
БМД бронеавтомобілів), танків обладнуються окопи та укриття.
Особовий склад розміщується поблизу своїх машин. Для нього
відриваються щілини, а за наявності часу влаштовуються перекриті
щілини або бліндажі.
9

10.

10
Місця розміщення особового складу і розташування бойової техніки
ретельно маскуються, очищаються від хмизу, сухої трави та інших матеріалів,
які легко запалюються. Поблизу БТР (БМП, БМД, бронеавтомобілів), танків
обладнуються хибні об’єкти (встановлюються теплові пастки).
Каталітична фітильна пічка
КФП-1-180
“Каталітичний тепловий імітатор”, застосовується, як імітатор теплових мішеней для ракет,
тобто хибна теплова ціль на макетах військової техніки. Працює за принципом безполум’яного
окислення бензину із виділенням тепла. Бачок на 4 літри вистачає приблизно на 60-80 годин
роботи, в якості пального використовується спирт або не етилований бензин.

11.

Особовому складу забороняється розпалювати багаття, кидати
недопалки, залишати рештки їжі, пересуватися без дозволу командира
взводу. Пересування у районі розташування обмежується, у разі потреби,
здійснюється тільки за встановленими командиром взводу напрямками.
Відпочинок і обігрів особового складу організовуються у складі
підрозділів у наметах (бліндажах), пунктах обігріву, укриттях із солдатських
плащ-наметів, тентів бойових машин, також використовуються спальні
мішки і ковдри. В умовах суворої зими або тривалої непогоди взвод може
розміщуватися у населеному пункті. У цьому випадку взводу для розміщення
виділяється, якщо можливо, один будинок або споруда. З метою маскування
опалювання приміщень проводиться тільки у нічний час (в умовах
обмеженої видимості), при цьому проводяться заходи світлового
маскування.
11

12.

Варіанти
Варіантиобладнання
обладнаннямісць
місцьдля
длявідпочинку
відпочинкуособового
особовогоскладу
складу
Курінь із поваленого дерева
Курінь із жердяним остовом
Курінь конусний
Курінь зі сніжних валів
із жердяним покриттям
Заслон для захисту людей від вітру
Нора у снігу
Намет, розрахований на
6 військовослужбовців,
виготовляється з 6-ти
плащ-наметів
Намет на 1
військовослужбовця,
з плащ-намету
12

13.

Під час розташування на місці взвод повинен перебувати
у постійній готовності до відбиття нападу наземного і
повітряного
противника,
знищення
його
диверсійнорозвідувальних груп (ДРГ) та незаконних збройних формувань
(НЗФ), здійснення маневру і виходу із району розташування.
У кожному підрозділі організовується безпосередня
охорона, яка здійснюється спостерігачами, засідками (у нічний
час) і добовим нарядом. Виключається можливість проникнення
сторонніх осіб на територію району розташування підрозділу і
прилеглу місцевість. Для відбиття нападу противника
призначаються чергові вогневі засоби
13

14.

Рішенням старшого
командира взвод може
бути призначений
черговим підрозділом
(резервною групою)
батальйону. При цьому
він розташовується у
складі своєї роти або
поблизу КСП
батальйону в постійній
готовності до
виконання визначених
завдань. Крім того,
взвод може
призначатися у
сторожову заставу, а
відділення – у
сторожовий пост.
14

15. ВИДИ ОХОРОНИ

Підрозділи при розташуванні на місці охороняються
безпосередньою, а при загрозі нападу противника сторожовою охороною, що встановлюється на вказаних їй
рубежах та в смугах (на позиціях).
15

16.

16
Сторожова охорона організується із завданням не
допустити проникнення розвідки противника до
підрозділів, які охороняються, завчасно виявити появу
наземного противника, попередити про нього війська,
які охороняються і у разі нападу противника стійко
обороняти займану позицію.
Сторожова охорона здійснюється сторожовими
загонами, заставами, постами і секретами.

17.

Сторожова охорона повинна перехоплювати всі основні дороги і
підступи до району розташування
ПАРНІ ПАТРУЛЬНІ
СЕКРЕТ
до 2 км
9 дшр
до 2 км
СтЗ 3/9 дшр
9 дшр
4 дшр
17
1500 м
СтП 6 дшр
1 дшб
до 400 м
4 дшр
5 дшр
СТОРОЖЕВІЙ
СТОРОЖОВА ПОСТ
ЗАСТАВА
Призначаються два солдати.
у Службу
складінесуть
2-3 безперервно.
чоловіка,
які
Їм
виставляються
на
прихованих
У указується
складі відділення
(танка),
які
руху,
Призначається умаршрут
складі взводу,
їй
підступах,
на
віддаленні
до
400
виставляються
при
необхідності
на
завдання,смуга
порядок
несенням
указується
охорони шириною
від
району
розташування
загрозливі
напрямки
на виявленні
віддаленні
примісцевості
дослужби,
2 км. Длядії
огляду
між
батальйону.
займає
і
допротивника
1500 м. Він приховано
і і напропуск.
позиціями відділень
відкриті
обладнує
вказане
місце
і веде
Одиночних
солдатів
противника
фланги
висилаються
парні
безперервне
спостереження
за
вони захоплюють
в полон
або
патрульні,
на приховані
підступи
противником
і виявленні
місцевістю.групи
Він
знищують. При
виставляються
секрети
і
нікого
не
затримує
і
не
опитує.
Про
противника старший
патрульний
встановлюються
сигнальні
міни.
появу
противника
докладає
докладає про це командирові
командирові
щоі виставив
секрет.
взводу
організовує
спостереження за її діями.

18.

РОЗТАШУВАННЯ НА МІСЦІ (СТОРОЖОВА ОХОРОНА)
(ТАКТИЧНІ НОРМАТИВИ)
Інтервал між машинами
Інтервал між машинами на відкритій місцевості
Відстань між взводами підчас розташування на
місці
Смуга охорони в сторожовій охороні по фронту:
- для батальйону
- для роти
- для взводу
Віддалення секрету (2-3 чол.)
Віддалення сторожового поста
Віддалення сторожової охорони
Глибина сектору спостереження: - Найближчого
- Середнього
- Дальнього
Батальйон розміщується в районі по площі
Рота розміщується в районі по площі
25 – 50 м
100 – 150 м
300 – 400м
10 км
5 км
2 км
до 400 м
до 1500 м
до 400 м
До 800 м
на глибину
видимості
До 10 км
До 3 км
18

19.

ДРУГЕ НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:
1919
2.
2. Робота
Робота командира
командира взводу
взводу зз організації
організації
розташування
розташування на
на місці
місці та
та уу сторожовій
сторожовій заставі.
заставі.
ЗЗ отриманням
отриманням завдання
завдання на
на розташування
розташування командир
командир
взводу:
взводу:
--усвідомлює
усвідомлюєйого,
його,
--оцінює
оцінюєобстановку,
обстановку,
-- визначає
визначає замисел,
замисел, формулює
формулює (завершує
(завершує прийняття)
прийняття) рішення
рішення і і
доповідає
доповідаєйого
йогостаршому
старшомукомандиру,
командиру,
--віддає
віддаєбойовий
бойовийнаказ,
наказ,
-- організовує
організовує взаємодію,
взаємодію, управління,
управління, бойове
бойове забезпечення
забезпечення та
та
виконання
виконаннязаходів
заходівінших
іншихвидів
видівзабезпечення,
забезпечення,
--керує
керуєрозташуванням
розташуваннямвзводу
взводуна
намісці.
місці.

20.

Під
Під час
час усвідомлення
усвідомлення завдання
завдання він
він повинен
повинен
зрозуміти:
зрозуміти: уу якому
якому районі
районі розташовується
розташовується рота
рота і і місце
місце
розміщення
розміщення вв ньому
ньому взводу;
взводу; до
до яких
яких дій
дій бути
бути готовим;
готовим; обсяг
обсяг і і
терміни
терміни інженерного
інженерного обладнання
обладнання місця
місця розташування;
розташування;
порядок
порядок охорони,
охорони, які
які органи
органи безпосередньої
безпосередньої і і сторожової
сторожової
охорони
охоронивиділяються
виділяютьсявід
відвзводу.
взводу.
Під
Під час
час оцінки
оцінки обстановки
обстановки він
він вивчає:
вивчає: віддалення
віддалення
противника
противника і і можливий
можливий характер
характер його
його дій,
дій, можливості
можливості щодо
щодо
ведення
ведення розвідки,
розвідки, повітряного
повітряного нападу
нападу і і дистанційного
дистанційного
мінування,
мінування, вірогідні
вірогідні напрямки
напрямки дій
дій його
його ДРГ,
ДРГ, літаків
літаків і і
вертольотів;
вертольотів; можливості
можливості взводу
взводу та
та приданих
приданих підрозділів
підрозділів щодо
щодо
обладнання
обладнання і і охорони
охорони місця
місця розташування;
розташування; характер,
характер, захисні
захисні
і і маскувальні
маскувальні властивості
властивості місцевості,
місцевості, їїїї прохідність;
прохідність; умови
умови
спостереження,
спостереження, ведення
ведення вогню,
вогню, здійснення
здійснення маневру,
маневру,
виконання
виконання інженерних
інженерних робіт;
робіт; місце
місце розташування
розташування сусідніх
сусідніх
підрозділів
підрозділіві іумови
умовивзаємодії
взаємодіїззними.
ними.
20

21.

Робота
Робота командира
командира взводу
взводу під
під час
час
розташування
розташування на
на місці
місці
ВВрішенні
рішенні на
нарозташування
розташуванняна
намісці
місці командир
командир взводу
взводу
визначає:
визначає:
•• порядок
порядок розміщення
розміщення взводу
взводу уу визначеному
визначеному місці,
місці,
місця
місця розташування
розташування бойових
бойових машин
машин іі особового
особового
складу;
складу;
•• завдання
завдання підлеглим;
підлеглим; порядок
порядок фортифікаційного
фортифікаційного
обладнання
обладнання місць
місць розташування
розташування особового
особового складу,
складу,
ОВТ;
ОВТ;
•• порядок
порядок спостереження
спостереження за
за повітряним
повітряним іі наземним
наземним
противником,
противником,аатакож
також за
засигналами
сигналамикомандира
командирароти;
роти;
••порядок
порядокдій
дійпід
під час
часнападу
нападупротивника.
противника.
21

22.

Робота
Робота командира
командира взводу
взводу під
під час
час
розташування
розташування на
на місці
місці
22
ВВбойовому
бойовомунаказі
наказі на
нарозташування
розташуванняна
намісці
місцікомандир
командирвзводу
взводу
визначає:
визначає:
УУпершому
першомупункті
пункті––відомості
відомостіпро
пропротивника;
противника;
УУ другому
другому пункті
пункті –– завдання
завдання роти,
роти, взводу,
взводу, місця
місця розташування,
розташування,
сусідів;
сусідів;
УУ третьому
третьому пункті
пункті –– після
після слова
слова “наказую”
“наказую” ставляться
ставляться завдання
завдання
відділенням:
відділенням:
-- місця
місця їхїх розташування,
розташування, місця
місця обладнання
обладнання відкритих
відкритих чи
чи перекритих
перекритих
щілин,
щілин, аа вв разі
разі потреби
потреби і і бліндажів
бліндажів для
для особового
особового складу,
складу, окопів
окопів і і
укриттів
укриттівдля
длятехніки
технікиі іозброєння;
озброєння;
-- порядок
порядок спостереження
спостереження за
за наземним
наземним і і повітряним
повітряним противником,
противником, аа
також
такожза
засигналами
сигналамикомандира
командирароти;
роти;
--порядок
порядокдій
дійвідділень
відділеньууразі
разінападу
нападупротивника;
противника;
УУ четвертому
четвертому пункті
пункті –– час
час зайняття
зайняття району
району розташування,
розташування, обсяг
обсяг і і
терміни
терміни його
його інженерного
інженерного обладнання;
обладнання; сигнали
сигнали оповіщення,
оповіщення,
управління,
управління,взаємодії
взаємодіїі іпорядок
порядокдій
дійза
заними;
ними;
УУп’ятому
п’ятомупункті
пункті––своє
своємісце
місцеі ізаступника.
заступника.

23.

23
Під
Під час
час організації
організації взаємодії
взаємодії командир
командир взводу
взводу узгоджує
узгоджує дії
дії
підлеглих
підлеглих зз підрозділами
підрозділами охорони
охорони і і сусідами
сусідами при
при зайнятті
зайнятті місця
місця
розташування,
розташування, здійсненні
здійсненні інженерного
інженерного обладнання,
обладнання, відбитті
відбитті нападу
нападу
противника
противникаі івиході
виходівзводу
взводуззмісця
місцярозташування.
розташування.
Під
Підчас
часорганізації
організаціїуправління
управління він
вінвказує
вказуємісце
місцерозгортання
розгортанняКСП;
КСП;
порядок
порядок користування
користування радіорадіо- і і сигнальними
сигнальними засобами
засобами зв’язку,
зв’язку, призначає
призначає
спостерігача
спостерігача за
за сигналами
сигналами командира
командира роти,
роти, аа також
також доводить
доводить сигнали
сигнали
оповіщення,
оповіщення,управління,
управління,взаємодії
взаємодіїі іпорядок
порядокдій
дійза
заними.
ними.
Організовуючи
Організовуючи бойове
бойове забезпечення
забезпечення і і виконання
виконання заходів
заходів інших
інших
видів
видів забезпечення
забезпечення командир
командир взводу
взводу особливу
особливу увагу
увагу приділяє
приділяє розвідці,
розвідці,
заходам
заходам охорони,
охорони, інженерного
інженерного обладнання
обладнання і і маскування
маскування місця
місця
розташування,
розташування, захисту
захисту від
від ЗМУ,
ЗМУ, високоточної
високоточної і і запалювальної
запалювальної зброї,
зброї,
технічному
технічному обслуговуванню
обслуговуванню озброєння
озброєння і і техніки,
техніки, поповненню
поповненню запасів
запасів
матеріально-технічними
матеріально-технічнимизасобами.
засобами.
Командир
Командир взводу,
взводу, призначеного
призначеного для
для дій
дій уу якості
якості чергового
чергового підрозділу,
підрозділу, крім
крім того,
того,
вказує
завдання,
до
виконання
яких
бути
готовими;
можливі
напрямки
і
рубежі
вказує завдання, до виконання яких бути готовими; можливі напрямки і рубежі дій,
дій,
маршрути
висування
до
них;
порядок
відбиття
нападу
наземного
противника,
а
також
маршрути висування до них; порядок відбиття нападу наземного противника, а також
виконання
виконанняінших
іншихзавдань;
завдань;місце
місцерозміщення
розміщенняабо
абопункт
пунктзбору
зборуі ісигнал
сигналвиклику.
виклику.

24.

Командир
Командир взводу,
взводу, призначеного
призначеного для
для дій
дій уу
сторожовій
сторожовій заставі,
заставі, зз отриманням
отриманням завдання:
завдання:
24
--усвідомлює
усвідомлюєйого;
його;
--оцінює
оцінюєобстановку;
обстановку;
-- визначає
визначає замисел
замисел і і формулює
формулює (завершує
(завершує прийняття)
прийняття)
рішення
рішенняна
надії
діїввсторожовій
сторожовійзаставі;
заставі;
-- здійснює
здійснює підготовку
підготовку взводу
взводу до
до виконання
виконання поставленого
поставленого
завдання;
завдання;
-- уу призначений
призначений час
час виводить
виводить взвод
взвод на
на зазначений
зазначений
рубіж,
рубіж,організує
організуєспостереження;
спостереження;
--проводить
проводитьрекогносцировку;
рекогносцировку;
--віддає
віддаєбойовий
бойовийнаказ;
наказ;
-- організовує
організовує систему
систему вогню,
вогню, взаємодію,
взаємодію, управління,
управління,
всебічне
всебічнезабезпечення
забезпеченнята
таінженерне
інженернеобладнання
обладнанняпозицій;
позицій;
--складає
складаєсхему
схемусторожової
сторожовоїзастави;
застави;
--ввустановлений
установленийчас
часдоповідає
доповідаєпро
проготовність.
готовність.

25.

Під
Під час
час усвідомлення
усвідомлення отриманого
отриманого завдання,
завдання, командир
командир взводу
взводу
повинен
повинен зрозуміти:
зрозуміти: завдання
завдання батальйону
батальйону (роти)
(роти) і і свого
свого взводу;
взводу; порядок
порядок дій
дій
старшого
старшого командира
командира вв інтересах
інтересах сторожової
сторожової застави;
застави; завдання
завдання сусідніх
сусідніх
органів
органів охорони
охорони і і порядок
порядок взаємодії
взаємодії зз ними;
ними; час
час зайняття
зайняття позиції
позиції і і
готовності
готовностісистеми
системивогню.
вогню.
ВВході
ходіоцінки
оцінкиобстановки,
обстановки,командир
командирвзводу
взводуособливу
особливуувагу
увагузвертає
звертає
на
на можливий
можливий характер
характер дій
дій розвідки
розвідки противника
противника та
та його
його ДРГ
ДРГ уу смузі
смузі дій
дій
сторожової
сторожовоїзастави,
застави,уточнює
уточнюєстан
стані іможливості
можливостіштатних
штатнихі ідоданих
доданихвзводу
взводусил
сил
і ізасобів,
вивчає
вплив
умов
обстановки
і
характеру
місцевості
на
виконання
засобів, вивчає вплив умов обстановки і характеру місцевості на виконання
завдань
завданьсторожової
сторожовоїохорони.
охорони.
УУ замислі
замислі він
він визначає:
визначає: напрямок
напрямок зосередження
зосередження основних
основних зусиль
зусиль взводу;
взводу;
порядок
порядок несення
несення служби
служби на
на сторожовій
сторожовій заставі
заставі і і дій
дій підлеглих
підлеглих при
при виявленні
виявленні
противника
противника (яким
(яким способом
способом і і уу якій
якій послідовності
послідовності знищити
знищити розвідку,
розвідку, незначні
незначні сили
сили
противника
і
противника,
що
переважає);
заходи
щодо
недопущення
проникнення
противника і противника, що переважає); заходи щодо недопущення проникнення
розвідки
розвідкипротивника
противникадо
допідрозділів,
підрозділів,що
щоохороняються.
охороняються.
При
При визначенні
визначенні порядку
порядку несення
несення служби
служби командир
командир взводу
взводу вказує:
вказує: кількість
кількість
чергових
вогневих
засобів
і
спостерігачів;
місця
несення
служби
і
черговість
відпочинку;
чергових вогневих засобів і спостерігачів; місця несення служби і черговість відпочинку;
порядок
порядокпропуску
пропускучерез
черезпозицію,
позицію,на
нащо
щозвертати
звертатиособливу
особливуувагу.
увагу.
25

26.

Під
Підчас
часпостановки
постановкибойових
бойовихзавдань
завданьна
надії
діїуусторожовій
сторожовійзаставі
заставі
підлеглим
підлеглимкомандир
командирвзводу
взводувказує:
вказує:
26
відділенням – завдання щодо здійснення охорони; основну і
запасну бойові позиції, смуги і додаткові сектори обстрілу з кожної
позиції; основні і запасні вогневі позиції БТР (БМП, БМД) їх основні і
додаткові сектори обстрілу з кожної позиції; час зайняття позиції
(вогневої позиції), готовність системи вогню, черговість і терміни
інженерного обладнання; порядок несення служби і дій при виявленні
противника; завдання сусідніх органів сторожової охорони;
сторожовому посту (секрету) – склад, завдання, місце
обладнання позицій (несення служби); порядок несення служби і
підтримання зв’язку; порядок дій при виявленні противника і відході;
порядок зміни.
патрулям (пішим дозорним) – склад і завдання; маршрут
(напрямок) руху; порядок несення служби і підтримання зв’язку; дії у
разі виявлення противника.
Усьому
Усьому особовому
особовому складу
складу доводиться
доводиться пропуск,
пропуск, аа старшим
старшим органів
органів
охорони
охоронивід
відзастави
застави––ййвідгук.
відгук.

27.

ТРЕТЄ НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:
1927
3.
3. Дії
Дії взводу
взводу при
при розташуванні
розташуванні на
на місці
місці
та
та уу сторожовій
сторожовій охороні.
охороні.
З прибуттям до місця розташування в першу чергу проводиться його
розвідка, організовується охорона, командир взводу приховано розміщує
взвод, організовує спостереження та охорону підрозділу і уточнює завдання
підлеглим.
Командир взводу повинен особисто виставляти спостережні пости,
патрулі та секрети, здійснювати контроль несення ними служби і
забезпечити постійну бойову готовність взводу.

28.

28
Для
Дляобладнання
обладнаннямісця
місцявідпочинку,
відпочинку,захисту
захистувід
відвітру
вітрута
тадощу
дощуособовий
особовийсклад
склад
відділень
відділень завчасно
завчасно заготовляє
заготовляє брезент
брезент та
та інші
інші засоби.
засоби. Для
Для приготування
приготування їжи
їжи уу
польових
польових умовах
умовах заготовлюються
заготовлюються пічки,
пічки, які
які не
не демаскують
демаскують місце
місце перебування
перебування
особового
складу.
Командир
взводу
складає
схему
розташування
взводу.
особового складу. Командир взводу складає схему розташування взводу.
Підготовку
Підготовкудо
доночі
ночікомандир
командирвзводу
взводуорганізовує
організовуєуусвітлий
світлийчас
часдоби.
доби.Кожне
Кожне
відділення
відділення обладнує
обладнує позиції
позиції для
для відбиття
відбиття нападу
нападу противника,
противника, перекриті
перекриті щілини
щілини для
для
укриття
укриттявід
відартилерійського
артилерійськогообстрілу
обстрілупротивника.
противника.
Для
орієнтування
вночі
або
Для орієнтування вночі або вв умовах
умовах поганої
поганої видимості
видимості командир
командир взвод
взвод
обов'язково
повинен
мати
компас.
Вночі
орієнтування
здійснюється
по
найбільш
обов'язково повинен мати компас. Вночі орієнтування здійснюється по найбільш
видимим
видимиморієнтирам
орієнтирамабо
абоза
загодинниковою
годинниковоюстрілкою.
стрілкою.
Несення
Несення служби
служби організовується
організовується таким
таким чином,
чином, що
що 2/3
2/3 особового
особового складу
складу
вночі
вночічергує
чергуєна
напозиціях,
позиціях,аа1/3
1/3відпочиває.
відпочиває.
Радіостанції
працюють
Радіостанції працюють на
на черговий
черговий прийом,
прийом, управління
управління здійснюється
здійснюється
сигнальними
засобами.
Призначаються
спостерігачі
за
сигналами
командира
сигнальними засобами. Призначаються спостерігачі за сигналами командиравзводу.
взводу.
Серед
Середінших
іншихпитань
питаньорганізації
організаціїрозташування,
розташування,командир
командирвзводу
взводуне
незабуває
забуває
вказати
вказатиособовому
особовомускладу
складувідхоже
відхожемісце.
місце.

29.

Аналіз виконання заходів інженерного забезпечення в
29
ході проведення АТО
Аналіз останніх подій в зоні АТО показує важливість та крайню необхідність
обладнання в інженерному відношенні блок постів, базових таборів, оборонних
споруд з метою недопущення втрат серед особового складу, який там несе
службу
Аналіз випадків загибелі військовослужбовців вочевидь показує нехтування
правилами обладнання блокпостів та незнання порядку їх обладнання. Так 22
травня 2014 року на блок посту №10 (м. Волноваха) не було виконані
елементарні вимоги по обладнанню блок посту та зосередження військової
техніки, внаслідок чого загнуло 17 та поранено 35 військовослужбовців. (техніка
підрозділу знаходилась вся в одному місці, в інженерному відношенні місце не
обладнувалось, елементарні вимоги бойового статуту щодо охорони і
оборони не були виконані.)

30.

Схема смуги охорони 1 пдв
в сторожовій заставі
“півн”
Ліс «Темний»
Гай «Круглий»
“півд”
Ор.3-ріг лісу
1400 м
Ор.2-курган
1200 м
Ор.1- міст
1000 м
Ст.П
3 пдвід
Ст.З
1 пдв
1 пдвід
2 мвід
З
3 пдвід
«Степанівка»
Командир 1 пдв ____ __________________________________
(військове звання, підпис)
«____» __ _____________20___ р.
ВЗВОД
ВЗВОДУУСТОРОЖОВІЙ
СТОРОЖОВІЙ
ЗАСТАВІ
ЗАСТАВІ(варіант)
(варіант)
30

31.

31
Дрібні
Дрібні групи
групи противника,
противника, які
які намагаються
намагаються проникнути
проникнути до
до підрозділів,
підрозділів, що
що
охороняються,
охороняються,захоплюються
захоплюютьсяввполон
полонабо
абознищуються.
знищуються.ЗЗпереважаючим
переважаючимпротивником
противником
застава
застава вступає
вступає уу бій
бій і і утримує
утримує визначений
визначений рубіж
рубіж до
до підходу
підходу основних
основних сил
сил
(підрозділів,
які
охороняються)
або
до
отримання
наказу
(сигналу)
на
відхід.
(підрозділів, які охороняються) або до отримання наказу (сигналу) на відхід.

32.

32
Змістовий
модуль
9.
“Десантно-штурмовий (аеромобільний,
парашутно-десантний) взвод на марші та при розташуванні на місці”.
Заняття 3.
охороні”.
“Взвод при розташуванні на місці та у сторожовій
Навчальні питання:
1. Розташуванні взводу на місці та у сторожовій заставі.
2. Робота командира взводу з організації розташування на місці
та у сторожовій заставі.
3. Дії взводу при розташуванні на місці та у сторожовій охороні.
ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ ПІДГОТОВКУ:
- записати в зошиті питання організації
розташування взводу на місці та дій у
сторожовій заставі;
- доопрацювати матеріали заняття;
- підготуватися до семінару.
English     Русский Правила