2.22M
Категория: ГеографияГеография

Статево-віковий склад населення. Тривалість життя

1.

СТАТЕВО-ВІКОВИЙ СКЛАД
НАСЕЛЕННЯ. ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ
Урок №55

2.

План уроку
Статево-віковий склад населення світу й
України.
Тривалість життя населення.
Регіональні відмінності демографічних
процесів.
Практична робота №11. Аналіз статевовікових пірамід України та окремихкраїн
світу.
Демографічна політика.

3.

На динаміку
кількості
населення
впливають:
Статева
структура
населення
Вікова
структура
населення
Статево-віковий склад
населення світу й
України

4.

5.

Віковий склад населення
Зростання частки осіб старше
працездатного віку називають старінням
населення. Які причини такого явища?

6.

7.

Тривалість життя
населення
В історичні часи
30-35
У світі на даний час
71
Країни з найнижчим
показником тривалості
життя
країни Африки
Країни з найвищчим
показником тривалості
життя
Японія, Сінгапур,
Італія, Іспанія

8.

В Україні продовжуваність життя:
жінок - 72 роки
чоловіків – 64 роки
В Західній Європі продовжуваність життя
більша:
78 років для жінок
72 – для чоловіків
Як ви
вважаєте,
чому?

9.

10.

11.

Регіональні відмінності
демографічних процесів
Випишіть приклади
країн обох типів
відтворення
ТИПИ ВІДТВОРЕННЯ
Демографічна
криза
І тип
Депопуляція
невисокі показники смертності,
народжуваності та природного
приросту (до 12 проміллє).
ІІ тип
високі показники народжуваності,
стабільний показник смертності і
відповідно високий рівень
природного приросту

12.

Звужене
відтворення
Розширене
відтворення

13.

Як ви думаєте, які причини того, що
різні країни мають різні типи
відтворення?
Вагомий внесок в
географію населення
здійснив український
вчений Павло
Чубинський
English     Русский Правила