UNIT 9
Vocabulary ( Kelimeler )
Types of Animals ( Hayvan Türleri )
1) Farm Animals
2) Pets/domestics
3)
ANIMALS’ BODY PARTS
FEATHER (Tüy)
FUR (Kürk)
Claw : Pençe
HUMPS (Hörgüç)
HORN( Boynuz)
EARS (Kulaklar)
TEETH ( DİŞLER )
TUSK / IVORY (Fil Dişi)
Trunk ( Fil Hortumu )
WINGS (Kanatlar)
MANE (YELE ,At veya Aslan Yelesi)
TAIL ( Kuyruk)
SCALES (1.Pul) (2.yılan derisi)
FINS(Yüzgeçler)
STRIPES (Çizgi,Şerit)
SPOTS (Benek, nokta)
BEAK (Gaga)
WHISKERS (Bıyık)
SHELL (Kabuk)
WHAT DOES AN ANIMAL EAT?
IMPORTANT WORDS (önemli kelimeler)
VET : Animal doctor
LAP DOG: FANCY DOG
THE PLACES ANIMALS LIVE
Donate Money
Adjectives to describe animals Hayvanları tarif etmek için sıfatlar
SOME IMPORTANT VERBS (BAZI ÖNEMLİ FİİLLER)
PRESENT CONTINUOUS TENSE (ŞİMDİKİ ZAMAN)
PRESENT CONTINUOUS TENSE (ŞİMDİKİ ZAMAN)
Şimdiki Zamanda Kullanılan ZAMAN İFADELERİ
Answer the questions according to the pictures
What is she doing now?
She is cleaning the shelter.
What is he doing?
What are they doing just now?
What is she doing now?
What are they doing ?
What are you doing now? (Şu anda ne yapıyorsun?)
What is she doing ? O, ne yapıyor ?
What is he doing now?
What are they doing ?
What is the vet doing now?
What are the puppies doing now?
What are the monkeys doing?
What is the duck doing?
ANSWER THE QUESTIONS
TALKING ABOUT ABILITIES Yetenekler hakkında konuşmak
CAN/CAN’T EXERCISES
WE CAN DONATE TO THE ANIMAL SHELTER
*****The End*****

Animal shelter sunum. Türkan poslu. Unit 9

1. UNIT 9

THE ANIMAL SHELTER

2. Vocabulary ( Kelimeler )

Animal
Shelter
: Hayvan
: Barınak
Zoo: Hayvanat
bahçesi
Keeper: görevli

3. Types of Animals ( Hayvan Türleri )

1) Farm Animals ( Çiftlik Hayvanları )
2) Pets: Domestic animals (Evcil Hayvanlar)
3) Wild Animals ( Vahşi Hayvanlar )
4) Sea animals (Denizde yaşayan hayvanlar)

4.

5. 1) Farm Animals

6. 2) Pets/domestics

7. 3)

8.

Terry:
What does a bird say?
Gerard: A bird says ‘tweet, tweet’.

9. ANIMALS’ BODY PARTS

10. FEATHER (Tüy)

11. FUR (Kürk)

12. Claw : Pençe

13. HUMPS (Hörgüç)

14. HORN( Boynuz)

15. EARS (Kulaklar)

16. TEETH ( DİŞLER )

17. TUSK / IVORY (Fil Dişi)

18. Trunk ( Fil Hortumu )

19. WINGS (Kanatlar)

20. MANE (YELE ,At veya Aslan Yelesi)

21. TAIL ( Kuyruk)

22. SCALES (1.Pul) (2.yılan derisi)

23. FINS(Yüzgeçler)

24. STRIPES (Çizgi,Şerit)

A zebra has black and white stripes.

25. SPOTS (Benek, nokta)

A cheetah has black spots.

26. BEAK (Gaga)

27. WHISKERS (Bıyık)

28. SHELL (Kabuk)

29. WHAT DOES AN ANIMAL EAT?

Pet
food: mama
Grass:
ot
Meat:
et
Seed:
yem,tohum
Straw:
saman
Milk:
süt

30. IMPORTANT WORDS (önemli kelimeler)

31.

Adopt : Sahiplenmek,
*Can we adopt an animal from
the shelter,daddy?

32. VET : Animal doctor

33. LAP DOG: FANCY DOG

SÜS KÖPEĞİ

34. THE PLACES ANIMALS LIVE

Forest:
Jungle: orman
Kennel:
Barn:
köpek kulübesi
ahır
Mountain:
Lake:
dağ
göl
Cage:
kafes
River:
ırmak
Farm:
çiftlik

35. Donate Money

Para
bağışlamak

36.

Veterinary Clinic/Animal hospital

37.

Feed :Beslemek
Can I feed the animals?

38. Adjectives to describe animals Hayvanları tarif etmek için sıfatlar

Cute: lovely: sweet: tatlı, sevimli
Puffy: pofuduk
striped:çizgili
Colourful:renkli
spotty: benekli
Large:Big:büyük X Small:tiny: küçük
Long:uzun X Short:kısa
Amphibious:hem karada hem suda yaşayan
Strong: güçlü
omnivorous: hepçil
Playful:oyuncu
herbivorous: otçul
Poisonous: zehirli
carnivorous: etçil

39. SOME IMPORTANT VERBS (BAZI ÖNEMLİ FİİLLER)

PLAY – oynamak
SWIM – yüzmek
BARK – havlamak
EXAMINE – muayene etmek
SLEEP – uyumak
RUN – koşmak
EAT – yemek
CLIMB – tırmanmak
FEED – beslemek
COLLECT – toplamak
WATER –su /sulamak
RIDE – binmek
MILK - süt/sağmak
CLEAN – temizlemek
CATCH – yakalamak
CARRY – taşımak
FLY – uçurmak/uçmak
LIVE – yaşamak
PAINT – boyamak
SING – söylemek/ötmek
DRINK - içmek

40. PRESENT CONTINUOUS TENSE (ŞİMDİKİ ZAMAN)

Şu anda yapmakta olduğumuz şeylerden bahsederken
kullanılır. Türkçedeki –YOR ekidir –» yapıyor
Cümle kurarken= ÖZNE am/is/are fiil–ing NESNE

41. PRESENT CONTINUOUS TENSE (ŞİMDİKİ ZAMAN)

42. Şimdiki Zamanda Kullanılan ZAMAN İFADELERİ

Now
At
the moment
At present
Right now
Just now
Bu zaman ifadelerinin hepsinin anlamı
“ŞİMDİ” , “ Şu anda” demektir.

43. Answer the questions according to the pictures

44. What is she doing now?

She
is collecting the eggs

45. She is cleaning the shelter.

46. What is he doing?

He
is watering the plants.
(O, bitkileri suluyor.)

47. What are they doing just now?

They
are planting a tree now.

48. What is she doing now?

She
is milking the cow now.
(O, inekleri sağıyor)

49. What are they doing ?

50. What are you doing now? (Şu anda ne yapıyorsun?)

I
am riding bicycle now.

51. What is she doing ? O, ne yapıyor ?

She’s
drawing a picture
at the moment.

52. What is he doing now?

53. What are they doing ?

They
are playing soccer.

54. What is the vet doing now?

The puppy is ill.
The vet is examining the puppy.

55. What are the puppies doing now?

56. What are the monkeys doing?

They are climbing a tree.

57. What is the duck doing?

The duck is swimming in the lake.

58. ANSWER THE QUESTIONS

What is the bird doing?(sing)
Who is feeding the chicken? (The farmer)
What is the rabbit eating?(carrot)
Where are you going?(to the farm)
What is the bee doing?(fly)

59. TALKING ABOUT ABILITIES Yetenekler hakkında konuşmak

60. CAN/CAN’T EXERCISES

A bird ------- fly and a dolphin………swim.
A cat -------- jump.
A horse -------- climb a tree.
A snake ------- walk but a snake ……slither.
A monkey ------- climb a tree.
A parrot ------- talk.
A rabbit ----- fly.
A lion ------ eat grass.
An elephant.....…stomp.

61. WE CAN DONATE TO THE ANIMAL SHELTER

W E
C A N D O N A T E
T H E A N I M A L
S H E L T E R
T O
You can donate money, time or pet food to animal shelters.

62. *****The End*****

Türkan POSLU
ENGLISH TEACHER
English     Русский Правила