Поняття полікультурністі
Сучасне людство налічує тисячі народів, майже 200 держав, понад 7 млрд. жителів.
У національній культурі національні особливості виявляються:
Схожість культур полягає в тому, що:
Міжнаціональні конфлікти
Шляхи розв'язання міжнаціональних конфліктів
Конфесії
Світові релігії
Християнські конфесії
Відсоток вірян в Україні
Причини міжконфесійних конфліктів
Дякую за увагу!
864.96K

Поняття полікультурністі

1. Поняття полікультурністі

ПОНЯТТЯ ПОЛІКУЛЬТУРНІСТІ

2.

Полікультурність – це політика, заснована на ідеї рівнозначної цінності
культур усіх народів, паралельного існування культур з метою їх
взаємного проникнення, збагачення й розвитку в загальнолюдському
руслі масової культури.

3.

Культура –(від лат. cultura –
обробіток, виховання, освіта, розвиток,
шанування) – історично визначений
рівень розвитку суспільства, творчих
сил і здібностей людини, виражений у
типах і формах організації життя і
діяльності людей, у їхніх взаєминах, а
також створених ними матеріальних і
духовних цінностях;

4. Сучасне людство налічує тисячі народів, майже 200 держав, понад 7 млрд. жителів.

СУЧАСНЕ ЛЮДСТВО НАЛІЧУЄ ТИСЯЧІ НАРОДІВ,
МАЙЖЕ 200 ДЕРЖАВ, ПОНАД 7 МЛРД. ЖИТЕЛІВ.

5.

Україна є багатокультурною державою. На її території
проживають представники різних культур,
національностей,віросповідань.

6. У національній культурі національні особливості виявляються:

У НАЦІОНАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ НАЦІОНАЛЬНІ
ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЯЮТЬСЯ:
1. У побуті
2. У Фолькльорі
3. У хореографії
4. У гулорі
5. У народних піснях
6. У ставленні до смерті
7. У архітектурі

7. Схожість культур полягає в тому, що:

СХОЖІСТЬ КУЛЬТУР ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩО:

8.

Культурні досягнення народів
не суперечать одне одному, а
навпаки – поповнюють
скарбницю загальнолюдської
культури все новими й
новими надбаннями.
Взаємообмін культурними
досягненнями народів світу є
могутнім джерелом їхнього
розвитку, інтеграції світової
цілісності.

9. Міжнаціональні конфлікти

МІЖНАЦІОНАЛЬНІ КОНФЛІКТИ
Міжнаціональний конфлікт
— одна із форм відносин
між національними
спільнотами, що
характеризується станом
взаємних претензій,
відкритим протистоянням
етносів, народів і націй,
які мають тенденцію до
наростання протистояння
аж до збройних зіткнень

10. Шляхи розв'язання міжнаціональних конфліктів

ШЛЯХИ РОЗВ'ЯЗАННЯ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ
КОНФЛІКТІВ
1. Усвідомлення усіма людьми неприйнятності насильства,
вироблення поваги до національних почуттів всіх етнічних груп.
2. Провадження лояльної, продуманої політики з урахуванням
інтересів усіх народів і народностей.
3. Створення ефективно діючих міжнародних комісій, рад,
інших організацій для мирного розв’язання національних
суперечок.
4. Надання національно-культурної автономії усім бажаючим
національним меншинам, що дозволить їм зберегти свою мову,
культуру, релігію і традиції.

11. Конфесії

КОНФЕСІЇ
Конфесія — особливість віросповідання в межах певного релігійного вчення, а
також об'єднання послідовників цього вчення.

12. Світові релігії

СВІТОВІ РЕЛІГІЇ

13. Християнські конфесії

ХРИСТИЯНСЬКІ КОНФЕСІЇ

14. Відсоток вірян в Україні

ВІДСОТОК ВІРЯН В УКРАЇНІ

15. Причини міжконфесійних конфліктів

ПРИЧИНИ МІЖКОНФЕСІЙНИХ КОНФЛІКТІВ

16. Дякую за увагу!

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
English     Русский Правила