Семінар - тренінг
Мета:
Психологічні особливості творчої особистості- педагога
Педагогічна спрямованість може бути
Портрет педагога
Психологічний портрет вчителя утворюють:
Узагальнена професіограма вчителя містить такі блоки якостей:
Майстерність учителя – вияв творчої активності особистості педагога
Педагогічна майстерність -
Основні риси педагогічної майстерності:
Основа педагогічної майстерності
Педагогічна творчість (як новація) -
У педагогічній науці творча активність учителя
Проективний тест “ Морські скарби ”
Притча «Мудрість батьків»
Формулою впевненості є:
Мозковий штурм «Інновація – це...»
Вправа “Карусель”
Повідомлення «Інноваційний процес: поняття і етапи»
Показники, які визначають готовність педагога до інноваційної діяльності
Принципи інноваційної діяльності педагога
Рівні сформованості готовності до інноваційної педагогічної діяльності
Структура сприйняття нововведення
Бар’єри готовності педагога до інноваційної діяльності
Причини, які заважають особистісному вияву творчої діяльності, можуть бути такі:
Методика «Здібності педагога до творчого саморозвитку»
Притча ЗМІНЮЙ ОБСТАВИНИ
Мозковий штурм “ Професійні стереотипи”
Наша мотивація
Дерево вдячності
ПРИТЧА ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВІРИ У ВЛАСНІ СИЛИ
2.68M
Категория: ПедагогикаПедагогика

Психологічні особливості творчої особистості-педагога

1. Семінар - тренінг

Пратичний психолог
НМЦ практичної
психології і соціальної
роботи ІППО КУ ім.
Бориса Грінченка
Хоменко Олена
Анатоліївна

2. Мета:

визначити власні професійні якості та
окреслити шляхи професійного розвитку,
що є дієвим механізмом в умовах сучасної
освіти.

3. Психологічні особливості творчої особистості- педагога

Основним
компонентом
структури
особистості
педагога
є
педагогічна
спрямованість
Педагогічна (професійна) спрямованість
особистості вчителя - інтерес до
педагогічної діяльності і здатність нею
займатися та емоційне ставлення до
діяльності (любов, задоволення, інші
потреби)

4. Педагогічна спрямованість може бути

5. Портрет педагога

6. Психологічний портрет вчителя утворюють:

7. Узагальнена професіограма вчителя містить такі блоки якостей:

1. Педагогічна спрямованість особистості (любов до дітей, психологічна
готовність до вчительської праці, психологічно-педагогічна культура
тощо);
2. Особливості пізнавальної сфери педагога (педагогічна і психологічна
спостережливість, здатність довільно концентрувати і розподіляти увагу;
творча спрямованість уяви; логічність мислення, здатність переконувати,
чуття нового, гнучкість розуму; культура мовлення, багатство
словникового запасу тощо);
3. Педагогічний вияв емоційно-вольової сфери, виразність і прозорість почуттів,
"сердечність розуму" (здатність свідомо керувати емоціями, регулювати
свої дії, помодінку, володіти собою; терплячість, самостійність, рішучість,
вимогливість, організованість і дисциплінованість);
4. Характерологічні і типологічні особливості педагога (сила, врівноваженість і
рухливість нервово-психічних процесів; комунікативність; педагогічний
оптимізм, гуманність; об'єктивність в оцінюванні учнів і самооцінюванні;
схильність до громадської діяльності);
5. Протипоказання до педагогічної роботи (дисгармонійна Я-концепція, виражена
неврівноваженість, піддатм її вість гнітючим настроям, підвищена
дратівливість; дефекти мови, органів слуху і зору; серцево-судинні
захворювання; акцентуації характеру, неврози, психози тощо).

8. Майстерність учителя – вияв творчої активності особистості педагога

9. Педагогічна майстерність -

Педагогічна майстерність це професійне вміння оптимізувати всі види
навчально-виховної діяльності, спрямувати
їх на всебічний розвиток та удосконалення
особистості,
що
забезпечує
високу
організацію педагогічного процесу. Вона
характеризується високим рівнем розвитку
спеціальних узагальнених вмінь, і, звичайно,
суть його - в особистості викладача, його
позиції, здатності керуваати діяльністю на
високому рівні.

10. Основні риси педагогічної майстерності:

• бути майстром педагогічної справи – це
означає мати вихідну позицію, яка є
особистісно-гуманною;
• це яскрава особистість, мудра, чуйна,
доброзичлива і принципова людина;
• це першодослідник теоретичних
рекомендацій, який може переконливо
довести або спростувати.

11. Основа педагогічної майстерності


педагогічна культура,
педагогічна спрямованість,
психолого-педагогічна ерудиція,
висока педагогічна майстерність і
організованість,
• уміння продуктивно поєднувати навчальновиховну; науково-дослідницьку діяльність,
• сукупність професійно-важливих якостей,
• постійне самовдосконалення.
(Т.Касянович, С.Гончарна,
Н.Никало, В.Ягуков та ін.)

12. Педагогічна творчість (як новація) -

Педагогічна творчість (як новація) • пошук і знаходження принципово нових, раніше
відсутніх і не описаних задач, засобів і способів праці
(це знахідки і педагогічні винаходи, які можуть бути
локальними - стосуватися окремих методів, форм чи
системи - призводити до усвідомлення нових
високоефективних систем навчання та виховання); у
широкому розумінні слова «відкриття» учителем
відомих у науці й досвіді співвідношення методів,
прийомів і умов їх застосування, бачення деяких
варіантів вирішення однієї задачі, оновлення відомого
відповідно з новими вимогами.
• Педагогічна креативність - внутрішня передумова творчої
педагогічної діяльності, що полягає у творчій активності
вчителя і не стимулюється ззовні

13. У педагогічній науці творча активність учителя

• трактується як складова педагогічної творчості ( як розвивальної взаємодії),
педагогічної майстерності,
• умова особистісного та професійного самозростання вчителя,
• рушійна сила впровадження нових педагогічних технологій,
• поширення творчого досвіду,
• важлива професійна риса та якість творчої особистості фахівця.
• у творчій активності педагогів розкривається діалектична єдність
продуктивних і репродуктивних компонентів, нормативних та евристичних
елементів педагогічної діяльності
• у понятті “творча активність” виявляється також учительське ставлення до
навчально-пізнавальної діяльності, яке характеризується прагненням досягти
поставленої мети в межах заданого часу
• вираз “творча активність” пояснюється дослідниками як активність суб’єкта
у творчій діяльності, а не як рівень його активності взагалі

14. Проективний тест “ Морські скарби ”

15.


Ключ к тесту Проективные методики. Тест в картинках: Ваши цели и ресурсы. Как
правило, тестируемые предполагают, что их цель напрямую связана с тем, что они
поместят в сундук. Но на самом деле все, что нарисовано в сундуке, расскажет о
ресурсах, необходимых для достижения мечты. Но начнем с морского дна. Если вы
нарисовали множество рыб или других живых существ, то это говорит о том, что ваша
цель касается других людей, возможно, вы мечтаете о крепкой взаимной любви, новых
друзьях, общественной деятельности. Вам важно знать, что у вас есть понимание и
поддержка ваших близких и друзей. Если вы нарисовали множество растений, то,
вероятно, ваша цель из духовной сферы. В целом это означает личностный рост и
саморазвитие, в частном случае это может быть, желание чему-то научиться, что-то
узнать, приобрести какой-то навык, усовершенствовать имеющиеся знания. Если вы
нарисовали на дне много камней, то это говорит о том, что ваша мечта носит
материальный характер. Возможно, вы мечтаете что-то купить, большую радость вам
принесет определенная вещь. Если вы нарисовали корабль, лодку или плывущего
человека, то это говорит о том, что вы мечтаете куда-то поехать, повидать мир, получить
новые впечатления. Содержимое сундука - это ресурсы, которые позволят вашей мечте
стать явью. Если вы наполнили сундук деньгами, то это, как вы и сами догадываетесь,
говорит о том, что вам нужны деньги, но у вас их мало или недостаточно. Если среди
денег встречаются драгоценные камни, то это значит, что вы пока даже не пытались
прикидывать, сколько денег вам нужно. Если вы положили в сундук драгоценности и
тщательно их обрисовали, то это говорит о том, что вам стоит быть более решительным и
действовать с большей уверенностью – и вы обязательно добьетесь успеха. Если вы
поместили в сундук скелет – вам нужно время, чтобы прийти в себя после предыдущего
разочарования. Спустя какое-то время вы поймете, что испытания делают нас сильнее и
мудрее.

16. Притча «Мудрість батьків»


Приходить до батька молода дівчина і говорить:
Тату, я втомилася, у мене таке важке життя, так багато проблем, я весь час пливу
проти течії,у мене немає більше сил... Що мені робити?
Замість відповіді батько поставив на вогонь три однакових каструлі з водою, в
одну кинув моркву, в іншу поклав яйце, а в третю насипав зерна кави. Через
деякий час він вийняв із води
моркву та яйце і наливу чашку кави з третьої каструлі
Що змінилося? - запитав він свою дочку.
Яйце і морква зварилися, а зерна кави розчинились у воді, - відповіла вона.
Ні, доню моя, це лише поверхневий погляд на речі: Подивися: тверда морква,
побувавши в окропі, стала м'якою і піддатливою. Крихке та рідке яйце стало
твердим. Зовні вони не змінилися, але змінили свою структуру під впливом
однакових несприятливих обставин - окропу. Так і люди: сильні зовні можуть
розклеїтись і стати слабкими там, де крихкі й ніжні лише тверднуть і
зміцнюються...
А кава? - запитала дочка.
О! Це - найцікавіше! Зерна кави повністю розчинилися у новому ворожому
середовищі і змінили його - перетворили окріп на прекрасний ароматний
напій. Є
особливі люди, які не змінюються в силу обставин - вони змінюють самі
обставини і
перетворюють їх на щось нове й прекрасне, отримуючи користь і знання в
такій ситуації.

17. Формулою впевненості є:

• 1. Свідоме відтворення постаті та міміки
впевненої людини.
• 2. Створення внутрішнього відчуття
радості.
• 3. Створення образу власного успіху,
відчуття себе успішною людиною.

18. Мозковий штурм «Інновація – це...»

19. Вправа “Карусель”

1-Професійні та особистісні якості педагога
підготовленого до інноваційної діяльності
2- Бар’єри готовності педагога до
інноваційної діяльності
3- Показники, які визначають готовність
педагога до інноваційної діяльності

20. Повідомлення «Інноваційний процес: поняття і етапи»

Готовність до інноваційної педагогічної
діяльності – це особливий особистісний
стан, який передбачає наявність у педагога
мотиваційно-ціннісного
ставлення
до
професійної
діяльності,
володіння
ефективними способами і засобами
досягнення педагогічних цілей, здатності до
творчості і рефлексії

21.

• Готовність до інноваційної діяльності є
передумовою ефективної діяльності
педагога, максимальної реалізації його
можливостей, розкриття творчого
потенціалу.
• Успішність інноваційної діяльності
передбачає, що педагог усвідомлює
практичну значущість різних інновацій у
системі освіти не лише на професійному, а
й на особистісному рівні.

22.

10 проблем, що заважають учителю
адаптуватися до нововведення й нових
умов.
1. Слабке з'єднання практики з наукою.
2. Некоректна психологізація.
3. Порушення педагогічних принципів.
4. Неправильна мотивація навчання.
5. Змішування головного і другорядного.
6. Нееластичність, негнучкість технологій.
7. Поганий розрахунок уроків.
8. Недостатня діагностика.
9. Штучне стимулювання.
10. Неуважність до повсякденної оптимізації.

23. Показники, які визначають готовність педагога до інноваційної діяльності

1.Усвідомлення ним потреби запровадження педагогічних інновацій у
власній педагогічній практиці.
2. Інформованість про новітні педагогічні технології, знання новаторських
методик роботи.
3.Зорієнтованість на створення власних творчих завдань, методик,
налаштованість на експериментальну діяльність.
4.Готовність до подолання труднощів, пов'язаних зі змістом та
організацією інноваційної діяльності.
5.Володіння практичними навичками освоєння педагогічних інновацій та
розроблення нових. Включення педагога в інноваційну діяльність може
бути наслідком дії різноманітних чинників:
– невдоволеність методиками, результатами особистої праці;
– освоєння нових знань, особливо у суміжних сферах;
– осмислення і якісно нове бачення особистої життєвої місії, іноді –
творче осяяння, яке, як правило, є результатом тривалого пошуку й
аналізу здобутого на цьому шляху.

24. Принципи інноваційної діяльності педагога

1. Принцип інтеграції освіти. Вимагає уваги до кожної дитини як
особистості, орієнтації на формування громадянина з високими
інтелектуальними, моральними, фізичними якостями.
2. Принцип диференціації та індивідуалізації освіти. Потребує
забезпечення умов для розвитку здібностей кожного вихованця.
максимальний розвиток здібностей дитини, незалежно від
соціально-економічного та суспільного статусу її сім'ї, статі,
національності, віросповідання.
3. Принцип демократизації освіти. Передбачає створення
передумов розвитку активності, ініціативи, творчості учнів і
вчителів, залучення громадськості в управлінні школою.

25. Рівні сформованості готовності до інноваційної педагогічної діяльності

Інтуїтивний рівень сформованості готовності
до інноваційної педагогічної діяльності.
Репродуктивний рівень сформованості
готовності до інноваційної педагогічної
діяльності
• Пошуковий рівень сформованості готовності
до інноваційної педагогічної діяльності.
• Творчий рівень сформованості готовності до
інноваційної педагогічної діяльності

26. Структура сприйняття нововведення

1. Ознайомлення педагога з інновацією. Педагог уперше дізнається про
інновацію, але ще не готовий до сприйняття додаткової
інформації.__
2. Поява інтересу. Вчитель виявляє зацікавленість інновацією і починає
шукати додаткову інформацію про неї.
3. Оцінювання. На цьому етапі людина подумки оцінює нововведення у
контексті своєї ситуації, а потім вирішує, чи варто його апробувати,
шукає спеціалізовану інформацію (поради, консультації) про
нововведення, найчастіше в колег і знайомих.
4. Апробація. Апробують інновацію у відносно невеликих масштабах,
намагаючись з'ясувати, наскільки доцільне її застосування в
конкретній ситуації. Результати цього етапу є найважливішими,
оскільки вони можуть дати широкий простір для впровадження
нововведення або переконати в його неможливості чи недоцільності.
5. Остаточне сприйняття. На цьому етапі приймають рішення щодо
сприйняття інновації. Як правило, висновок відповідає одному з
таких варіантів рішення:
а) сприйняття і використання нововведення;
б) цілковита відмова від інновації;
в) сприйняття з подальшою відмовою від інновації;
г) відмова від нововведення з подальшим сприйняттям.

27. Бар’єри готовності педагога до інноваційної діяльності

.
• Зовнішні бар’єри: соціальні, організаційні, методичні, матеріальнотехнічні.
• Внутрішні бар’єри – особистісні, психологічні.
• П’ЯТЬ КАТЕГОРІЙ ВЧИТЕЛІВ ЗА СТАВЛЕННЯМ ДО
НОВОВВЕДЕНЬ
• 1. Новатори – вчителі, які завжди першими сприймають все нове,
сміливо його впроваджують і поширюють.
• 2. Вчителі, які першими здійснюють практичну (експериментальну)
перевірку цінностей інновацій в кожній школі.
• 3. Помірковані, які дотримуються правила золотої середини і не
сприймають нового до того часу, поки його не впровадять більшість
колег.
• 4. Вчителі, які більше сумніваються, ніж вірять в нове. Вони більше
орієнтовані на старі технології, ніж на нові, а сприймають нове лише
при загальній позитивній громадській думці.
• 5. Вчителі, у яких дуже сильний зв’язок з традиційним, старим
підходом до навчання і виховання, вони консервативні, відкидають усе
нове.

28. Причини, які заважають особистісному вияву творчої діяльності, можуть бути такі:

• схильність до конформізму;
• боязнь видатися нерозумним і смішним у своїх судженнях;
• боязнь видатися надто екстравагантним у критиці чужих
думок;
• невміння реалізовувати нові способи і форми здійснення
педагогічної діяльності;
• недостатня розвиненість індивідуального творчого
потенціалу;
• відсутність потреби впроваджувати нове;
• особистісна тривожність, невпевненість у собі, знижена
самооцінка;
• ригідність ( негнучкість мислення ).

29. Методика «Здібності педагога до творчого саморозвитку»

• 1. Я прагну вивчати себе.
2. Я залишаю час для розвитку, як би не був зайнятий роботою і
домашніми справами.
3. Виникаючі перешкоди стимулюють мою активність.
4. Я шукаю зворотній зв'язок, так як це допомагає мені пізнати й
оцінити себе.
5. Я аналізую свою діяльність, виділяючи на це спеціальний час.
6. Я досліджую свої почуття і досвід.
7. Я багато читаю.
8. Я широко дискутую з потрібних мене питань.
9. Я вірю в свої можливості.
10. Я прагну бути більш відкритим.
11. Я усвідомлюю той вплив, який чинять на мене оточуючі люди.
12. Я керую своїм професійним розвитком і отримую позитивні
результати.
13. Я отримую задоволення від засвоєння нового.
14. Зростаюча відповідальність не лякає мене.
15. Я би поставився позитивно до мого просуванню по службі.

30.

Оцінювання:
5 балів - дане твердження повністю відповідає
дійсності;
4 бали - скоріше відповідає, ніж ні;
3 бали - і так, і ні;
2 бали - скоріше не відповідає;
1 бал - не відповідає.
Підведення підсумків:
75-55 балів. Активне саморозвиток.
54-36 балів. Відсутня склалася система
саморозвитку, орієнтація на розвиток залежить
від різних умов.
35-15 балів. Зупинені саморозвиток.

31. Притча ЗМІНЮЙ ОБСТАВИНИ

Одного разу прийшла дівчинка до свого батька й говорить:
Тату, в мене таке нелегке життя, лише труднощі й проблеми! Я весь час
пливу проти течії, у мене більше немає сил… Що мені робити?
Батько поставив на вогонь три однакових казанки з водою. В один кинув
моркву, у другий – яйце, у третій насипав меленої кави.
Через деякий час витягнув з води моркву, яйце й налив склянку кави.
Подивись, доню: тверда морква, побувши в окропі, стала м’якою, яйце,
навпаки, затверділо. Зовні вони не змінилися, вони змінили свою структуру
під впливом однакових несприятливих умов – гарячої води.
Так і люди – сильні зовні можуть «розклеїтися» під впливом обставин й стати
слабкими там, де тендітні і ніжні лише окріпнуть й стануть сильнішими.
А кава? – запитала донька.
О! Тут найцікавіше. Кава повністю розчинилася в новому «ворожому»
середовищі – окропі й перетворилася на чудовий запашний напій.
Є особливі люди, які не змінюються під впливом обставин – вони самі
змінюють ці обставини й перетворюють їх у щось нове, гарне, чудове,
виносячи користь й нові знання із ситуації.

32. Мозковий штурм “ Професійні стереотипи”


• Інструкція: виходячи з того, що стереотипи
– це певні усталені твердження, вам
пропонується зараз на аркушах паперу дати
опис стереотипних уявлень, пов’язаних із
представниками вашої професії.
• Проаналізуйте, як стереотипи впливають на
тих, хто в них вірить і на інших людей?

33. Наша мотивація

Прочитайте, будь ласка, перераховані мотиви і
визначте які з них є для вас найбільш актуальними
1. Можливість стати відомим, отримати визнання.
2. Можливість підтримати сімейні традиції.
3. Можливість допомагати людям.
4. Заробіток.
5. Легкість знаходження роботи.
6. Перспективність роботи.
7. Можливість проявити свої здібності.
8. Можливість спілкування з людьми.
9. Насиченість знаннями.
10. Різноманітність за змістом.
11. Творчий характер професії.
12. Складна важка робота.
13. Легка та спокійна робота.
Проранжуйте мотиви за ступенем значущості їх
особисто для вас.

34. Дерево вдячності

• Поділіть лист на дві частини .В правій
частині запишіть 20 стверджень : За що я
можу сказати дякую своїй роботі?
• На виконання завдання відводиться 5 хв.
• Другу частину протягом 5 хв. заповніть 20
ствердженнями: За що моя робота дякує
мені?
• Передивіться що ви записали й поділіться
цією інформацією з сусідом рядом та
обміняйтеся враженнями.

35.

Не думайте про це занадто довго, оберіть, і дізнайтеся, що ваш вибір говорить
про вашу особистість.

36.


1. Ви щедра і моральна людина. Ви завжди працюєте над самовдосконаленням. Ви дуже амбітні і маєте дуже високі вимоги.
Люди можуть подумати, що спілкуватися з вами складно, але для вас це не так просто бути тим, ким ви є. Ви дуже багато
працюєте. Ви працюєте, тому що ви хочете поліпшити світ. У вас є прекрасна здатність любити людей, поки вони не
зашкодять вам. Але навіть після розчарування Ви все ще любите їх. Дуже небагато людей можуть оцінити все, що ви
робите, і на що заслуговуєте .
2. Ви весела, чесна людина. Ви дуже відповідальні і турботливі про інших. Ви в роботі з головою щодня і приймаєте багато
рішень, пов’язаних з нею, бо це – ваші обов’язками. Ви дуже хороша особистість, і люди приходять, щоб довіритися вам. Ви
яскрава, дотепна особистість, здатна швидко приймати рішення. У вас завжди є цікава історія.
3. Ви розумна і розсудлива людина. Ви великий мислитель . Ваші думки та ідеї є найбільш важливими. Вам подобається
обдумувати теорії, аналізувати різні точки зору і твердження. Ви інтроверт. Ви любите спілкуватися разом з тими, хто
любить думати і вчитися. Ви проводите багато часу, думаючи про мораль . Ви намагаєтеся зробити те , що правильно,
навіть якщо більшість людей не згодні з вами.
4 . Ви прониклива людина-філософ. Ви унікальна особистість з відкритою душею. Поруч з вами немає жодного навіть
трохи схожого на вас. У вас гарно розвинена інтуїція та вміння знаходити вихід із різних ситуацій. Вас часто не розуміють ,
і це може завдавати вам болю. Вам потрібен особистий простір. Ваша творчість потребує розвитку, вона вимагає поваги
інших. Ви є людиною, яка ясно бачить світлі і темні сторони життя. Ви дуже емоційна особистість.
5 . Ви – впевнена в собі, незалежна людина. Ваш принцип у житті – лідерський. Ви дуже самостійна особистість і знаєте, як
залишатися сильним для себе та близьких людей . Ви точно знаєте, чого ви хочете, і не боїтеся досягнення вашої мрії.
Єдине, чого ви вимагаєте від людей – це чесність . Ви досить сильні, щоб сприймати правду, якою б болючою вона не була
для вас.
6 . Ви – добра, чутлива людина. Люди ставляться до вас дуже добре. У вас є багато друзів і ви любите допомагати їм. У вас
тепла і яскрава аура, яка змушує людей відчувати себе добре, коли вони поруч з вами. Кожен день ви думаєте про те , що
ви можете зробити, щоб стати кращим. Ви бажаєте бути цікавим, проникливим і унікальним. Більше, ніж хто-небудь ще в
світі, ви прагнете любити. Ви готові навіть любити тих, хто не любить вас.
7 . Ви – щаслива та незворушна людина. Ви чутлива особистість, вмієте слухати і не осуджувати інших. Ви вірите, що у
кожного є свій власний шлях у житті. Ви відкриті для нових людей і подій. Ви дуже стійкі до стресу і рідко хвилюйтеся. Як
правило, ви дуже розслаблені. Вам завжди вдається добре провести час.
8 . Ви – чарівні і енергійні. Ви весела людина, яка знає, як змусити людей сміятися. Ви живете в стані гармонії із Всесвітом
. Ви повні спонтанності та ентузіазму. Пригоди – це для Вас, особливо, якщо вони закінчуються непередбачувано та
неочікувано. Ви завжди залишатися вірним собі. Ви цікавитесь багато чим і глибоко досліджуєте цікаві вам теми.
9 . Ви не втрачаєте оптимізму і щасливі. Ви вірите, що життя є дар, і намагаєтеся досягти якомога більше. Ви цінуєте життя
і пишаєтеся своїми досягненнями. Ви любите рідних і близьких людей і готові пожертвувати заради них багато чим. У вас
дуже здоровий підхід до життя. Стакан для вас наполовину повний. Ви можете використовувати будь-яку можливість, щоб
пробачити, вчитися і рости, тому що ви вважаєте, що життя занадто коротке, щоб чинити інакше.

37. ПРИТЧА ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВІРИ У ВЛАСНІ СИЛИ

Якось падишах захотів випробувати своїх візирів. «О, мої
піддані! – звернувся він до них, - Я запропоную вам складне
завдання, і мені цікаво, хто з вас зможе виконати його»
Падишах повів візирів у сад, в одному з кутків якого стояли
іржаві залізні двері з величезним замком. «Той, хто
відчинить ці двері, стане моїм першим візиром», - сказав
він.
Деякі придворні лише хитали головами, інші дивились на
замок , решта почали нерішуче штовхати двері, хоч були
певні, що не відчинять. Один за одним піддані відходили від
дверей.
Лише один візир уважно оглянув двері, обмазав замок і
чимдуж натиснув на двері. Він штовхав їх і – о диво!
Спочатку з’явилась вузька щілина, а далі двері почали
прочинятися швидше і нарешті відкрилися. Тоді падишах
сказав «Ти станеш моїм першим візиром, бо покладаєшся не
лише на те, що бачиш і чуєш, а й віриш у власні сили!»
English     Русский Правила