Мектептегі шығармашылық топ жетекшілері
Сауалнама нәтижесіндегі басымдық сабақ процесіндегі өзгерістерді көргісі келетіндігі айтылған ,зерттей келе
Тәлімгерлік топтың негізгі жұмысы
Тәрбие тәлімгерлері жетекшілері
Шығармашылық топтардың қазан айына бағалау өлшемдері
Тәрбие тәлімгері топтарының топтардың қазан айына бағалау өлшемдері
Топтардың бағалау өлшемі
Қыркүйек айында атқарылған жұмыстарға своттық талдау
7.41M
Категория: ОбразованиеОбразование

Жаңартылған білім беру мазмұнын оқутәрбие жұмысына енгізу аясында атқарылған жұмыстар есебі

1.

№141 жалпы орта мектебі.
Жаңартылған білім беру мазмұнын оқутәрбие жұмысына енгізу аясында
атқарылған жұмыстар есебі
Қыркүйек 2016 жыл
Мектеп көшбасшысы : С. Рысбаев

2.

Еліміздің Президенті Н.Назарбаевтың
«Қазақстан – 2050» стратегиясы қалыптасқан
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты
Қазақстан халқына Жолдауында: «Білім және
кәсіби машық – заманауи білім беру жүйесінің,
кадр даярлау мен қайта даярлаудың негізгі
бағдары. Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет
болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге
айналуымыз керек...»

3. Мектептегі шығармашылық топ жетекшілері

Мектептің шығармашылық тобының көшбасшысы С.Рысбаев
топ мүшелері
Исабаева М – 1 деңгей оқу ісі жөніндегі орынбасары
Байырбеков Ж- 1 деңгей тарих пәнінің мұғалімі
Шойбекова Б- 1 деңгей қазақ тілі пәнінің мұғалімі
Исмағұлова Ш- 2 деңгей тарих пәнінің мұғалімі
Умбеткулова Э- 2 деңгей тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
Наринова А- 2 деңгей қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Отарбаев М – тәрбие жөніндегі орынбасары
Турсунов Е – оқу ісі жөніндегі орынбасары
Қошаева П – инноваия жөніндегі орынбасары
Ташпулатов Н- қосымша білім беру педагогы
Телгозиева Д- әлеуметтік педагог
Отарбаева С-педагог ұйымдастырушы

4.

5.

Мектептің даму аймағы қалай анықталды ?
Мұғалімдерден сауалнама алу
нәтижесінде
Оқушылардан сауалнама алу
нәтижесінде
Ата-аналардан сауалнама алу
нәтижесінде

6. Сауалнама нәтижесіндегі басымдық сабақ процесіндегі өзгерістерді көргісі келетіндігі айтылған ,зерттей келе

7.

«Бірлескен іс-әрекеттерді ұйымдастыру арқылы
мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыру» тақырыбында
даму жоспары жасалды
Өмір бойы білім алу
әр Қазақстандықтың
кредосына айналуы
тиіс
Н.Ә. Назарбаев

8.

Тәлімгерлік 6 топ құрылып, іс-жоспарлары жасалды.
1 « Алау » тобының тәлімгері:М. Исабаева
/бастауыш сынып мұғалімі 1 ілгері деңгей
2 «Шуақ » тобының тәлімгері:Э.Умбеткулова
/қазақ тілі пәнінің мұғалімі 2 негізгі деңгей
3 «Зияткер» тобының тәлімгері:Байырбеков Жолбарыс
Тарих пәнінің мұғалімі 1 ілгері деңгей
4 «Өркениет» тобының тәлімгері:Шойбекова Бағдат
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 1 ілгері деңгей
5 «МҰЗАРТ» тобының тәлімгері:Исмағулова Шолпан
Тарих пәнінің мұғалімі 2 негізгі деңгей
6 « Ұлан » тобының тәлімгері:Нарынова Алия
Қазақ тілі пәнінің мұғалімі 2 деңгей

9. Тәлімгерлік топтың негізгі жұмысы

Топтарда бірлесіп жұмыс істеу ережелерін келісу
Тәлімгерлік жұмысын жоспарлау
Нысаналы сыныптарды анықтау
Зерттеу сабақтарын жоспарлау,өту
Нысаналы сыныптардағы сабақтарды бақылау
Сабақ өту барысындағы анықталған кедергілер бойынша
коучингтер өту
Тәлімгерлердің апталық қорытынды есебі

10. Тәрбие тәлімгерлері жетекшілері

1 « Балдырған» тобының тәрбие тәлімгері: Акимова Г/ 1 а сынып
жетекшісі
2 « Лашын » тобының тәрбие тәлімгері: Тургинова А/ 3 а сынып жетекшісі
3 « Шұғыла» тобының тәрбие тәлімгері: Карабаева Гулнар/ 3 ә сынып
жетекшісі
4 « Тұлпар» тобының тәрбие тәлімгері: Матышова А/ 4 б сынып
жетекшісі
5 « Сұңқар» тобының тәрбие тәлімгері: Қасымбаева Ұлжалғас / 5 а сынып
жетекшісі
6 « Арай» тобының тәрбие тәлімгері: Олжабаева Г / 7б сынып жетекшісі
7 « Бәйтерек » тобының тәрбие тәлімгері: Айтпаева С / 8 ә сынып
жетекшісі

11.

12.

13.

14. Шығармашылық топтардың қазан айына бағалау өлшемдері

Желілік
Мектепте
Даму
Ісқоғамдасгі
жоспа- шаралар- Бірлескен тықтар
психологи Мектепке
рының
дың
іс-әрекет- арасында
ялық эвалюация
мақсатқа жүйелі
терді
мақсатты
ахуалды жасауы
бағыт- ұйымдас- бағалауы үздіксіз ісқалыптасталуы
тырылуы
тәжірибе
тыруы
алмасуы
Бағалау өлшемдері
« Алау »
«Шуақ »
«Зияткер»
«Өркениет»
«МҰЗАРТ»
« Ұлан »
орташа балл
топтың
қорытынды
балы

15. Тәрбие тәлімгері топтарының топтардың қазан айына бағалау өлшемдері

Бағалау өлшемдері
« Алау »
«Шуақ »
«Зияткер»
«Өркениет»
«МҰЗАРТ»
« Ұлан »
орташа балл

16. Топтардың бағалау өлшемі

17.

18.

19. Қыркүйек айында атқарылған жұмыстарға своттық талдау

Кедергілер
Мүмкіндіктер
Кедергілерді жою шаралары
- Әр дүйсенбі
тәлімгерлік,коучинг
жоспарларын белгіленген
уақытында бекіттіру,өткен
аптаға есеп беру.
Аптасына 1-рет LS-ді
-Уақытылы
-Жаңа форматта деңгейлік
тапсырмаларды
курстардан өткен ұстаздардың ұйымдастыру,өткізу (нысанаға
алынған сыныптың сабақтарын
жауапкершілікпен
құлшынысы; -Сынып
бірлесе жоспарлау,зерттеу,
орындамауы;
оқушыларының бірлескен
талқылау)
жұмысқа бейімділігі
- Аптасына 1-рет анықталған
-Өз білімін жетілдіруге,өзінкедергіні жою мақсатында
өзі дамытуға
-Бағдарламаның негізгі
топта коучинг өткізу.
қызығушылығының
әдістері жұптық, топтық,жеке - Оқушы үнін үнемі тыңдау
жоқтығы;
жұмыстарын түсінуі;
арқылы кедергілерді дер
кезінде анықтау,жою жолдарын
-Бос уақытын тиімді
-Мектеп басшыларының
қарастыру.
ұйымдастыра алмауы;
шығармашылық топ
- Міндеттелген тапсырмаларды
жетекшілерінің еңбегін әділ
орындамаған тәлімгерлерге
- Оқушы үнінің
және тәрбие саласына жауапты
бағалауға және көмек беру
тыңдалмауы;
мамандарға тәртіптік шара
құлшынысы.
қолдану.
- Сынып жетекшілердің
ҚМЖ жоспарын бірлесе
отырып жазуды дағдыға
айналдырмауы;
-Шығармашылық топ
жетекшілерінің жауапты
қызығушылығы мен
белсенділігінің жоғарылығы;
Күтілетін нәтижелер
-Анықталған кедергіні
бірлесе жоюға күш салды;
- Ата – аналармен бірлесе
жұмыс жасауға үйренді;
-оқушы үнін тыңдауға
бейімделді;
-Өзін – өзі басқару жүйесі
арқылы «Үйрете отырыпүйрену» әдісі тиімді
ұйымдастырылды;Оқушыла
р бойында өзіндік ізденіс
пен шығармашылық
білімдерін жетілдіру артты;
- Әріптестер арасындағы
сенімділік артты;
Тәлімгерлердің өз
жұмысына деген
English     Русский Правила