ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ
НЕБЕЗПЕКА У НАТОВПІ
РУЙНУВАННЯ БУДІВЛІ
УКРИТТЯ В ЗАХИСНИХ СПОРУДАХ
ЕВАКУАЦІЯ
ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
РЕСПІРАТОРИ
ПРОТИГАЗИ
ЗАХИСНИЙ ОДЯГ
4.17M
Категория: БЖДБЖД

Дii населення в умовах проведення АТО

1.

НМЦ ЦЗ та БЖД Дніпропетровської області
Обласні курси підвищення кваліфікації
керівних кадрів
Захист та дії населення
в умовах, пов’язаних з
можливими терористичними
проявами
2015 р.

2.

Законодавчі та нормативно-правові акти:
• Закон України “Про боротьбу з тероризмом”,
20.03.2003р. №638-ІV;
• Указ Президента України “Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від
25.05.2012р. “Про заходи щодо посилення
боротьби з тероризмом в Україні”, №388/2012;
• Наказ МНС від 2.02.2012р. №222 “Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо
дій населення в разі отримання інформації про
загрозу вчинення терористичного акту або
виявлення підозрілих предметів…”;
• Наказ МНС від 10.10.2012р. №1250 “Про
затвердження Плану інформаційнороз’яснювальних заходів МНС України у сфері
боротьби з тероризмом”.

3.

Навчальні питання:
1. Організаційні основи боротьби
з тероризмом.
2. Дії населення при можливих
терористичних проявах та
антитерористичних операціях.
3. Комплексний захист населення.

4.

Тероризм – цілеспрямоване
застосування насильства шляхом
захоплення заручників, підпалів, убивств,
тортур, залякування населення та органів
влади або вчинення інших посягань на
життя та здоров’я ні в чому не винних
людей, або погрози вчинення злочинних
дій з метою досягнення злочинних цілей.
Терористичний акт – злочинне діяння у
формі застосування зброї, вчинення
вибуху, підпалу чи інших дій.

5.

Технологічний тероризм –
руйнування потенційно
небезпечних об’єктів (ПНО),
об’єктів підвищеної небезпеки
(ОПН), які прямо чи опосередковано створюють або загрожують
виникненням НС і небезпеку для
персоналу, населення та
довкілля, умови для катастроф і
аварій техногенного характеру.

6.

Антитерористична операція (АТО) –
комплекс скоординованих спеціальних
заходів, спрямованих на попередження та
припинення злочинних діянь, які
здійснються з терористичною метою,
звільнення заручників, захист населення,
знешкодження терористів, мінімізацію
наслідків терористичного акту.
Район проведення антитерористичної
операції – визначені керівництвом
антитерористичної операції території, в
межах якої проводиться зазначена
операція.

7.

Режим у районі проведення антитерористичної операції – особливий порядок,
який вводитися на час проведення АТО і
передбачає надання силовим структурам
повноважень, необхідних для забезпечення безпеки громадян, нормального
функціонування органів влади.
Терористи – особи, які беруть участь у
терористичній діяльності.
Боротьба з тероризмом – діяльність
щодо запобігання, виявлення, припинення, мінімізації наслідків терористичної
діяльності.

8.


Основні принципи боротьби з тероризмом:
усунення причин терористичних проявів;
законність та неухильне додержання прав і свобод
громадянина;
пріоритетність попереджувальних заходів;
комплексне використання правових, політичних,
соціально-економічних, інформаційно-пропагандистських та інших можливостей щодо протистояння
формуванню у громадян терористичних настроїв та
намірів;
унеможливлення придбання засобів для здійснення
терактів;
невідворотність покарання за участь в терористичній
діяльності;
поєднання гласних і негласних методів боротьби з
тероризмом;
нерозголошення відомостей про технічні прийоми і
тактику проведення антитерористичних операцій;
єдиноначальність в керівництві силами і засобами, що
залучаються до проведення операцій.

9.

При НС терористичного
спрямування Служба безпеки
України (СБУ) є головним органом у
загальнодержавній системі боротьби
з терористичною діяльністю.
Координацію діяльності
суб’єктів, які залучаються до
боротьби з тероризмом, здійснює
Антитерористичний центр при СБУ.
Рішення щодо проведення АТО
приймається залежно від ступеня
небезпеки терористичного акту
керівником Антитерористичного
центру при СБУ.

10.

Органи управління АТО
Служба безпеки України
Керівник антитерористичного центру та його заступники
Антитерористичний центр
ШТАБ
Міжвідомча координаційна комісія
Керівник антитерористичного центру та його заступники
Заступники керівників міністерств
мвс
дд пвп
дснс
нгш зсУ
ком.вв мвс нгУмвс києв
дпс
Удо
нУсБУкиєв
ІНШ.ЦОВВ
Координаційні групи та їх штаби при регіональних органах СБУ
Начальник управління СБУ в області
НГУ МВС в обл
НГУ ДСНС
НУ ДО в обл. Пред. МОВВ

11.

Керівник оперативного штабу:
• визначає межі району проведення
операції;
• приймає рішення про використання
сил і засобів;
• в разі потреби вносить на розгляд
РНБО пропозиції щодо введення
надзвичайного стану.
Втручання в оперативне управління операцією будь-яких осіб незалежно від посади не допускається.

12.


Режим у районі проведення АТО:
організується патрульна охоронна
служба та виставляється оточення;
перебування в районі проведення
операції осіб, які не залучені до її
проведення, допускається з дозволу
керівника оперативного штабу;
в районі проведення операції роботу СГ
може бути припинено на час її проведення;
фахівці цих СГ при проведенні АТО можуть залучатися до виконання окремих
доручень.

13.

Права посадових осіб у районі АТО
Посадові особи, які залучені до
проведення АТО, мають право:
• застосовувати зброю і спеціальні засоби;
• затримувати і доставляти в органи
внутрішніх справ осіб, які вчинили
правопорушення чи інші дії, що перешкоджають проведенню операції;
• перевіряти у громадян документи, що
посвідчують особу, а в разі відсутності
документів – затримувати їх для встановлення особи;

14.

• здійснювати особистий догляд
громадян, огляд речей, транспортних
засобів;
• тимчасово обмежувати або
забороняти рух транспортних
засобів і пішоходів;
• входити (проникати) в жилі та інші
приміщення, на територію, що
належать громадянам, СГ;
• використовувати із службовою
метою засоби зв’язку, транспортні
засоби, у тому числі спеціальні, що
належать громадянам та СГ.

15.


Забороняється поширення через ЗМІ
або в інший спосіб інформації, яка:
розкриває спеціальні технічні прийоми і тактику
проведення операції;
може створити загрозу життю та здоров’ю
людей, які знаходяться в районі проведення
операції;
має на меті пропаганду або виправдання
тероризму, закликає до опору проведення АТО;
містить дані про предмети та речовини, які
безпосередньо можуть бути використанні для
вчинення актів технологічного тероризму;
розкриває дані про персональний склад
співробітників спеціальних підрозділів та
членів оперативного штабу, які беруть участь в
операції, а також про осіб, які сприяють
проведенню операції.

16.

Відшкодування шкоди,
заподіяної громадянам
терористичним актом,
здійснюється за рахунок
коштів Державного
бюджету.

17.

Друге навчальне питання
Дії населення при можливих
терористичних проявах та
антитерористичних
операціях

18. ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ

19.

ЯКЩО ВИ СТАЛИ ЗАРУЧНИКАМИ:
• Використовуйте найменший шанс, щоб уникнути
полону. Повністю підкоряйтеся наказам терористів.
• Не провокуйте терористів.
• Тримайтеся гідно, не проявляйте зайвого героїзму.
• Дітей влаштуйте у найвіддаленішому місці і заблокуйте
їх рухливість.
• Не розпочинайте ніяких дискусій, не виділяйтесь з
натовпу.
ПРИ ВИЗВОЛЕННІ СПЕЦСЛУЖБАМИ:
Не біжіть назустріч визволителям.
Не підходьте близько до терористів.
Чітко виконуйте всі накази рятівників.
Якщо застосовується слізогінний газ - дихайте через
зволожену тканину і швидко кліпайте очима,
викликаючи сльози.

20.

Рекомендації щодо дій населення в
разі отримання інформації про загрозу
вчинення теракту.
1. При отриманні загрози по телефону:
• не класти передчасно трубку;
• з’ясувати вимоги аноніма та інформацію
про характер загрози й за можливістю
записати вимоги, спробувати під час
розмови визначити стать, вік,
особливості мови аноніма;
• запропонувати повторити вимоги,
поставити запитання, які уточнюють
характер погрози, місце й час її реалізації;

21.

• установити мотиви дій аноніма,
поставити запитання про цілі, які
переслідує анонім, запропонувати інші
шляхи вирішення його вимог;
• обов’язково звернути увагу на фонові
звуки (шум вулиці, машин, інші звуки, що
допоможе в подальшому визначити
місце, звідки здійснено дзвінок);
• закінчуючи розмову з анонімом,
повторити основні моменти бесіди з ним;
• після завершення розмови повідомити
про загрозу в правоохоронні органи;
• не розширювати коло осіб, які знають про
загрозу.

22.


2. При отриманні загрози поштою:
максимально обережно поводитися з
посланням;
обов’язково зберігати послання з усіма
матеріалами;
не зшивати, не склеювати, не робити
написи, не підкреслювати або обводити
окремі місця;
повідомити про загрозу правоохоронні
органи та передати їм анонімні матеріали;
не розширювати коло осіб, які знають про
загрозу й передачу матеріалів у
правоохоронні органи.

23.

ПІДОЗРІЛІ (ВИБУХОВІ) ПРЕДМЕТИ

24.

Рекомендації щодо дій населення
у разі виявлення підозрілих предметів.
1. У разі виявлення підозрілого предмета, схожого на
вибуховий пристрій:
не торкатися підозрілого предмета, не підходити до
нього, утримуватися від паління, не користуватися
мобільним телефоном поблизу даного предмета;
при можливості забезпечити охорону підозрілого
предмета і небезпечної зони, вести спостереження за
предметом із-за захисної споруди;
повідомити про підозрілий предмет інших осіб, що
знаходяться поруч, забезпечити їх евакуацію з небезпечної зони;
сповістити будь-який орган влади про знахідку,
дочекатися співробітників міліції;
запам’ятати осіб, які залишили підозрілий предмет та їх
транспорт.

25.


2. Основні характерні ознаки
вибухового пристрою:
залишені в громадських місцях (транспорті) без
нагляду валізи, пакунки, коробки тощо;
зовнішня схожість предмета на боєприпаси,
піротехнічні вироби;
наявність у предмета антени з пристроєм,
годинника, електронного таймера;
наявність запаху ПММ, хімічних речовин або
інших специфічних запахів;
наявність у предмета елементів, що не
відповідають їх прямому призначенню;
наявність у дверях, вікнах будь-яких сторонніх
підозрілих предметів, закріплених за
допомогою дроту, ниток, важелів, шнурів тощо.

26.

При спрацюванні
вибухового пристрою в
установі:
1. Повідомити про те, що
сталося по телефону „112".
2. Організувати зустріч
пожежних, швидкої допомоги,
повідомити їм:
-про наявність і місце
знаходження постраждалих;
-розміщення приміщень закладу,
в яких вказати місце спрацювання
підривного пристрою і можливому
місцезнаходженню постраждалих;
-інші наявні відомості.
3. Вияснити, хто постраждав
при спрацюванні підривного
пристрою і повідомити про це
рідним.
4. Надати можливу допомогу
працівникам міліції при

27.

ЯКЩО ВИ ПОТРАПИЛИ ПІД ОБСТРІЛ:
• Негайно лягайте на підлогу або землю.
• Ніколи не стійте біля вікон, навіть якщо вони
зачинені.
• Не піднімайтеся вище підвіконня.
• Найнадійніше місце в квартирі - це ванна кімната
• На вулиці спробуйте знайти будь-яке укриття: за
клумбою, автомобілем.
• Якщо не знайшли укриття - ляжте на землю та
накрийте голову руками.

28.

АВАРІЇ НА
ТРАНСПОРТІ

29.


Рекомендації щодо дій населення у разі
виникнення НС або подій на транспорті.
на станції метрополітену:
виконувати всі вказівки працівників
метрополітену;
закривати органи дихання зволоженою
тканиною, через яку можна дихати у разі
сильного задимлення;
рухатись до ескалаторів;
при виході з місця події залишатися у
безпечному місці для отримання першої
медичної допомоги.

30.

У вагоні поїзда метрополітену:
• сповістити машиніста через переговорний
пристрій про надзвичайну подію та виконувати
його вказівки;
• залишатися у вагоні, доки поїзд рухається у
тунелі;
• не зупиняти поїзд у тунелі аварійним стопкраном;
• не залишати вагон без команди машиніста, не
торкатися металевого корпусу вагона;
• відкривати двері тільки за командою
машиніста;
• вийти з вагона і рухатися вперед у напрямку
руху поїзда до найближчої станції метро;
• рухатися вздовж колії між рейками групами, не
торкаючись струмопровідних шин (збоку від
рейок).

31.

В автобусі, тролейбусі, трамваї:
• після аварійної зупинки транспорту негайно
вийти із салону, у разі неможливості відкрити
двері вибити скло і вибратися із салону;
• виходити з аварійного тролейбуса чи трамваю
при можливості не торкаючись руками металевих частин корпуса і вистрибуючи;
• у разі відмови гальмування чи управління
транспортом або його перекидання міцно
триматися руками та ногами за нерухомі
предмети, закривши очі;
• дитину притиснути до себе обличчям,
прикриваючи її голову своїми руками.

32. НЕБЕЗПЕКА У НАТОВПІ

33.

На стадіоні (фан-зоні, у натовпі):
• спробувати вибратися з натовпу людей, при
неможливості цього зробити – рухатися разом
із натовпом;
• дотримуватися загальної швидкості руху
натовпу;
• при можливості зняти з себе занадто довгий
одяг, а також усе, що може стиснути шию;
• зігнути руки у ліктях, кулаки спрямувати вгору
або зчепити долоні в замок перед грудьми;
• оцінити напрямок і цілеспрямовано йти в
ньому;
• не намагатися чинити опір стихійному руху
натовпу, не чіплятися за предмети, триматися
далі від них;
• особисті речі притиснути до тіла, не
нахилятися, не піднімати речі;
• впевнено триматися на ногах, падіння
всередині натовпу небезпечне для життя.

34.

• у разі падіння не думати про свій одяг та речі,
зігнути руки й ноги, захистити голову руками, а
живіт – зігнувши ноги до тулуба;
• швидко спробувати впертися руками і однією
ногою в землю й різко піднятися по ходу руху
людей;
• якщо не вийде відразу встати – не панікувати,
повторити свої спроби декілька разів;
• не привертати до себе увагу висловлюваннями
політичних, релігійних та інших симпатій,
ставленням до події, що трапилася;
• не наближатися до груп осіб, які поводять себе
особливо агресивно, не реагувати на події,
сутички, які трапляються поряд із вами.

35. РУЙНУВАННЯ БУДІВЛІ

36.


Під час раптового руйнування
будівель та споруд:
визначити більш безпечне місце, до якого
можна переміститися;
при можливості відсунути від себе гострі
предмети та не робити спроби самостійно
вибратися з-під завалу;
закривати органи дихання зволоженою
тканиною, через яку можна дихати (при
можливості);
при наявності мобільного телефону
негайно зателефонувати за номером 101
та вказати адресу, де виникла подія;

37.

• для визначення свого місцезнаходження
при можливості подавати звукові
сигнали, особливо під час “хвилин тиші”;
• ні в якому разі не запалювати вогонь, що
може призвести до вибуху;
• намагатися якомога довше перебувати у
свідомості;
• у разі стиснення ділянок тіла, масажувати
їх для підтримки циркуляції крові
(пам’ятати про “синдром стиснення”).

38.

Третє навчальне питання
Комплексний захист
населення

39.

ТЕЛЕФОНИ
ЕКСТРЕННОЇ
ДОПОМОГИ:
ДСНС
101, 112
Міліція 102
Медики 103
(056) 744-85-19,
СБУ
791-94-01
Газова
служба
Місцеві
органи
влади
104

40. УКРИТТЯ В ЗАХИСНИХ СПОРУДАХ

Найпростіші укриття:
ПРУ
Сховище

41.

Евакуація. Схема варіантів.
Скорочення: ЗЕП – збірний пункт з евакуації
ПП – пункт посадки
ПЕП – приймальний евакуаційний пункт
R – радіус зони можливого враження

42. ЕВАКУАЦІЯ

• Перед виходом з житла: відімкнути електроживлення, газопостачання та воду; зачинити
вікна та квартиру.
• При собі мати: паспорт, військовий квиток,
документ про освіту, трудову книжку або
пенсійне посвідчення, свідоцтво про
народження, гроші і цінності, продукти
харчування і воду на 3 доби, постільну
білизну, необхідний одяг і взуття, медаптечку, засоби освітлення (загальною вагою
не більш як 50 кг на кожного члена сім'ї).
Дітям дошкільного віку вкладається у
кишеню або пришивається до одягу записка,
де зазначається прізвище, ім'я та побатькові, домашня адреса, а також ім'я та побатькові матері і батька.

43. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Найпростіші засоби індивідуального захисту
Розмір
маски
1
2
3
Висота
обличчя
до 80 мм
від 81 до 90 мм
від 92 до 100 мм
Розкрій ВМП:
марля довжиною 100 см і шириною 50 см
Примітка
Для дітей
від 3 р. і
старше
від 10 до 110 мм
4
5
6
7
від 111 до 120 мм
від 121 до 130
мм
більше 131 мм
Для
дорослих

44. РЕСПІРАТОРИ

45. ПРОТИГАЗИ

46. ЗАХИСНИЙ ОДЯГ

47.

Домедична допомога включає
3 етапи:
1 етап – негайне припинення
дії зовнішніх вражаючих
факторів;
2 етап – безпосереднє
надання домедичної
допомоги;
3 етап – організація доставки
в заклад.

48.

Безпосереднє надання
домедичної допомоги
включає:
штучне дихання;
непрямий масаж серця;
зупинка кровотечі;
обробка ран;
накладання пов’язок;
імобілізація переломів і вивихів;
транспортування постраждалих;
промивання шлунку;
вилучення чужеродних предметів з
дихального горла.

49.

Висновки
1. Нині загроза тероризму значно
посилилася.
2. Позбавитись від тероризму, не
усунувши його причин, неможливо.
3. Пам’ятаючи про те, що кожний з
нас може опинитися жертвою
терористичного акту або інших
видів НС, знання правил поведінки є
основною умовою збереження свого
життя та життя рідних і близьких.
English     Русский Правила