План презентації
Організація медично-санітарного постачання при здійсненні екстреної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях
АКТУАЛЬНІСТЬ
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
Нормативно-правова база цивільного захисту
Надзвичайні ситуації
Нормативно-правова база цивільного захисту
Структура системи цивільного захисту України
Єдина державна система цивільного захисту населення і територій — це сукупність органів управління, сил і засобів центральних і
Мета цивільного захисту. Цивільний захист здійснюється з метою: • забезпечення безпеки та захисту населення й територій,
Задачі ЦЗ: • оповіщення цивільного населення; • евакуація й забезпечення сховищами; • світломаскування; • пошуково-рятувальні
Сили цивільного захисту.
Надзвичайні ситуації
Надзвичайні ситуації природного характеру
Надзвичайні ситуації природного характеру
Землетруси.
Характеристика сили землетрусу
ОЗНАКИ ЗЕМЛЕТРУСУ
Гідрологічні надзвичайні ситуації.
Природні пожежі
Надзвичайні ситуації техногенного характеру
Надзвичайні ситуації техногенного характеру
Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру
Види соціальних небезпек
24.78M
Категории: МедицинаМедицина БЖДБЖД

Організація роботи в умовах екстремальних ситуацій

1.

СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА
Медичні склади та депо.
Організація роботи в умовах
екстремальних ситуацій
Студент 2 курса
Лікувальний
факультет №1
НМУ
ім.О.О.Богомольця

2. План презентації

1. Призначення, задачі і класифікація медичних складів і депо
2. Організаційно-штатна структура медичних складів і депо та їх табельне
оснащення
3. Обов’язки посадових осіб
4. Організація роботи з утримання запасів медичного майна
4.1. Медичне депо: призначення, завдання та організація роботи
4.2. Вимоги керівних документів щодо утримання запасів медичного майна у
військових частинах, лікувальних закладах та медичних депо
4.3. Визначення року поновлення медичного майна
4.4. Складання плану поновлення й поповнення непорушних запасів медичного майна
4.5. Донесення про наявність, рух і поновлення матеріальних засобів запасу
4.6. Перевірка медичного майна в запасах
4.7. Організація роботи з утримання запасів на медичних складах
5. Документальне оформлення приймання медичного майна та техніки на складі
6. Документальне оформлення відпуску (відвантаження, відправлення) медичного
майна та техніки зі складу
7. Комплекти медичного майна. Класифікація, номенклатура та загальна
характеристика

3. Організація медично-санітарного постачання при здійсненні екстреної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях

4. АКТУАЛЬНІСТЬ

Боєздатність і повнота постачання медичним майном, поповнення його
втрат, забезпечення ним при вирішенні завдань медичного постачання в
надзвичайних ситуаціях (зокрема під час бойових дій) досягається за
наявності відповідних запасів. Медичні склади призначені для утримання
встановлених номенклатурою і обсягом запасів медичного майна та
забезпечення
ним
приписаних
на
постачання
об’єднань,
з’єднань
і
медичних закладів. Від їх укомплектованості медичним майном і чіткої
роботи залежить безперебійне поповнення запасів медичного майна в
армія, корпусах, з’єднаннях, госпітальних базах а зрештою – своєчасність і
повнота виконання необхідних лікувально-евакуаційних заходів.

5.

КЛАСИФІКАЦІЯ
МЕДИЧНИХ СКЛАДІВ
За підлеглістю і обсягом завдань :
• центральні медичні склади
• територіальні медичні склади
• медичні склади управління госпітальних баз
• медичні склади медичних депо
За видами та
призначенням
запасів:
• поточного постачання
• непорушних запасів

6.

ОСНОВНІ
ЗАВДАННЯ
МЕДИЧНИХ СКЛАДІВ
Приймання, зберігання і відпуск
медичного майна і техніки
Накопичення та поновлення майна
непорушних запасів
Поновлення медичного майна за
заявками медичних установ
Контроль за технічним станом
медичної техніки і майна на складі, а
також і якістю лікарських засобів, що
надходять на забезпечення медичних
установ та лікувальних закладів

7.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
МЕДИЧНОГО СКЛАДУ (варіант)
Управління:
адміністрація;
обліково-операційний відділ;
діловодство;
фінансово-економічне відділення
Основні підрозділи
Контрольноекспертний
відділ
Відділи
зберігання
(на складі до 5)
Відділ комплектування і зберігання майна НЗ
Експедиційний
відділ
Підрозділи забезпечення
Контрольноаналітична
лабораторія
Ремонтна
майстерня медичної техніки
Відділення
Відділення
МТЗ
варти
ГАРАЖ

8.

РОЗМІЩЕННЯ МЕДИЧНИХ
СКЛАДІВ
Майданчик складу включає:
Адміністративно-господарську територію
управління;
відділ матеріального забезпечення;
штатний автотранспорт;
склад пального
Складську територію
відділи зберігання;
контрольно-експертний відділ;
експедиційний відділ;
відділи газозабезпечення;
польова фармлабораторія;
ремонтна майстерня

9.

РОЗМІЩЕННЯ МЕДИЧНИХ
СКЛАДІВ
Основні вимоги для розміщення складу:
Розташовані в районі, який прилеглий до
шосейних та ґрунтових доріг
Бажано мати під'їздні залізничні колії з
рампою і контейнерні майданчики
Для зберігання медмайна “ПЗ” об'ємом
38 м3 необхідно мати 25 м2 складської
площі, для майна “НЗ” - 30 м3
Площа ділянки має бути в 2,5-3 рази
більша за площі сховищ та складських
споруд

10.

РОЗМІЩЕННЯ МЕДИЧНИХ
СКЛАДІВ
Основні вимоги для розміщення складу:
До сховищ має бути забезпечений під'їзд
транспорту в будь-яку пору року з 2-х сторін
Майно між відділами, сховищами (складами) розподіляється відповідно до його
властивостей та приналежності службам
Окремі приміщення для відділів
зберігання ЛЗ, мед. інструментів, приладів,
апаратів, окремі сховища для іншого майна
На території складу обладнують пожежні
водойми або гідранти (на 3 години подачі)

11.

ПРИЙМАННЯ
НА МЕДИЧНІ
МАЙНА
СКЛАДИ
Основні правила для приймання майна
від органів транспорту:
Комісією складу в присутності представника
транспорту, при нестачі або пошкодженні
вантажу складається комерційний акт
Майно, доставлене автотранспортом, приймається за нарядами й супровідними листами
Акт приймання складається якщо:
майно надійшло від промисловості;
заготовлено на місці;
на трофейне майно,
на майно, що прибуло без документів;
на отруйні та наркотичні ЛЗ

12.

ВІДПУСКАННЯ МАЙНА
З МЕДИЧНИХ СКЛАДІВ
Здійснюється за нарядами чи рознарядками
відповідного органу управління медичної служби
У виняткових випадках – на підставі
розпорядження органів управління мед.
служби, переданих засобами зв'язку, з
наступним підтвердженням нарядом
У термінових випадках у документах на
видачу замість повного найменування
дозволяється вказувати лише код його
номенклатури
Майно відпускається з не менш як із
тримісячним терміном придатності,
переважно у розфасованому вигляді

13.

ОБЛІК МАЙНА
НА МЕДИЧНИХ СКЛАДАХ
Облік майна повинен бути
• своєчасним
• повним
• достовірним
• точним
Обліку підлягає все майно
незалежно від його призначення
(поточного постачання, непорушних
запасів), підпорядкування та джерел
надходження на склад
Майно НЗ підлягає обліку окремо від майна поточного постачання,
усі облікові та звітні операції з ними (приймання, відпуск,
поповнення, поновлення, інвентаризація та інші) оформляються
окремими документами.

14.

ОБЛІК МАЙНА
НА МЕДИЧНИХ СКЛАДАХ
Кількісний облік ведеться в
натуральних показниках і відповідних
(стандартних) одиницях виміру
Вартісний облік майна ведеться в
національній валюті України
За якісним (технічним) станом медичне
майно обліковується за категоріями (від
першої до п’ятої) та ступенями
придатності (придатне, непридатне)
Облік майна ведеться у всіх підрозділах складу, обов'язково –
у фінансово-економічному відділенні. В обліково-операційному
відділі (відділенні) організовується оперативно-складський
облік.

15.

ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ
НА МЕДИЧНИХ СКЛАДАХ
Первинні облікові документи – накладні, наряди, акти -
служать для оформлення операцій, які пов’язані з рухом і зміною
вартісного та якісного (технічного) стану майна, і є підставою для
записів облікових даних у книгах та картках обліку
Регістри бухгалтерського (синтетичного та аналітичного)
обліку – меморіальні ордери, книги і картки обліку – служать для
відображення наявності, руху, вартісного та якісного (технічного)
стану майна за визначений період по підрозділам та в цілому за
складом
Облікові документи допоміжного характеру – зведені та
інші відомості, довіреності, супровідні та пакувальні листи,
стелажні ярлики, описи майна, повідомлення, донесення,
підтвердження – сприяють виконанню операцій, які пов’язані з
рухом та зміною вартісного та якісного (технічного) стану майна

16.

ВІДДІЛЕННЯ ГАЗОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
О С Н О В Н І ЗА В Д А Н Н Я
Приймання, зберігання і відпуск
медичного майна і техніки
Накопичення та поновлення майна
непорушних запасів
Поновлення медичного майна за
заявками медичних установ
контроль за технічним станом медичної техніки і майна на складі,
а також і якістю лікарських засобів, що надходять на забезпечення
медичних установ та лікувальних закладів

17.

Н А Ч А Л Ь Н И К О Б Л І К О В ООПЕРАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ
Відповідає за:
стан обліку всіх матеріальних
засобів в обліково-операційному
відділі та у всіх підрозділах складу
своєчасне пред’явлення претензій
постачальникам у випадках нестачі
або псування медичного майна за їх
виною
своєчасний розгляд претензій, які
пред’явлені складу отримувачами
своєчасне та правильне складання
звітів та донесень органу управління

18.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ
ЗБЕРІГАННЯ
Відповідає за:
кількість та якість МЗ, що зберігаються,
комплектність медтехніки, правильний прийом та
систематизацію майна у сховищах
стан обліку, правильну експлуатацію сховищ,
засобів механізації, ваговимірювальних приладів,
обладнання та іншого інвентарю
збереження, постійне та своєчасне освіження МЗ
правильне оформлення документів щодо прийому
та відпуску майна
своєчасний відбір проб медикаментів для аналізу
за протипожежний стан, виконання заходів щодо
пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних вимог та
заходів охорони праці та техніки безпеки у відділі

19.

НАЧАЛЬНИК КОНТРОЛЬНОЕКСПЕРТНОГО ВІДДІЛУ
є головою комісії з приймання майна, що надходить на склад
(крім наркотичних, отруйних і психотропних ЛЗ)
Відповідає за:
правильне та об’єктивне визначення
кількості та якості
майна, що
приймається, його своєчасний прийом і
передачу у відділи зберігання та служби
правильне і своєчасне
прибуткових документів
оформлення
збереження майна, що надійшло на
склад до моменту здачі його у відділи
зберігання та служби або у інші медичні
частини та заклади (транзитне майно)

20.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗБЕРІГАННЯ
МАЙНА НЕПОРУШНОГО ЗАПАСУ
Відповідає за:
своєчасне, якісне виконання плану формування
збереженість, правильне зберігання, стан та
своєчасне поновлення майна, що знаходиться на
зберіганні
своєчасний та правильний прийом, обробку,
упакування майна і комплектів
організацію та стан обліку і правильне
оформлення документації на формування
комплектів
правильну експлуатацію сховищ, засобів
механізації,
ваговимірювальних
приладів,
обладнання та іншого інвентарю
протипожежний стан, виконання санітарногігієнічних вимог та заходів охорони праці

21.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ
КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
МЕДИЧНОГО МАЙНА
Відповідає за:
своєчасне
і
правильне
виконання всіх навантажувально-розвантажувальних
робіт
та
правильність
навантаження і вкладання
майна у вагони і контейнери
правильне
та
своєчасне
оформлення документів на
перевезення, передачу їх в
обліково-операційний відділ
(відділення) складу негайно
після відправлення майна

22.

НАЧАЛЬНИК ЕКСПЕДИЦІЙНОГО
ВІДДІЛУ (ВІДДІЛЕННЯ)
Відповідає за:
правильність
та
своєчасність
упаковки,
пакетування та документального оформлення
складом майна, що відправляється

23.

НАЧАЛЬНИК КОНТРОЛЬНОАНАЛІТИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
Відповідає за:
правильне визначення якості ЛЗ та ін. мед. майна
точність i чутливість методик дослідження ЛЗ
правильний відбір проб для досліджень i належне
документальне їх оформлення та облік
точний облік проведених досліджень
збереження лабораторного інвентарю, обладнання i
раціональне його використання
зберігання і використання наркотичних, психотропних та отруйних ЛЗ та хімічних реактивів
узагальнення передового досвіду роботи у лабораторії
протипожежний стан, суворе дотримання правил пожежної безпеки i техніки
безпеки, санітарно - гігієнічних норм роботи в лабораторії

24.

НАЧ. МАЙСТЕРНІ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
І РЕМОНТУ МЕДИЧНОЇ ТЕХНІКИ
Відповідає за:
якісну та своєчасну організацію ремонту медичної
апаратури і техніки
забезпечення майстерні інструментами, запасними
частинами, ремонтними матеріалами, рем. фондом
прийом, зберігання та облік ремонтних матеріалів,
запасних частин та ремонтного фонду
виконання плану ремонту медичної техніки як за
кількістю, так і за номенклатурою
ремонт засобів механізації складу (крім автомобілів)
протипожежний стан та безпеку робіт в майстерні
є позаштатним метрологом медичного складу і веде облік брухту дорогоцінних,
кольорових та чорних металів і дорогоцінного каміння на складі

25.

ЗАСТ. НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ
ЗБЕРІГАННЯ – НАЧ. СХОВИЩА
Відповідає за:
кількість, якість та комплектність майна, що
знаходиться у сховищі на зберіганні, правильність
його прийому та видачі
додержання правил
зберігання майна
обробки,
розфасування
та
своєчасність та правильність ведення обліку майна
нестачу та псування майна у процесі зберігання і
видачі
справність інвентарю та вагового господарства у
сховищі
пожежну безпеку сховища
Він є заступником начальника відділу, матеріально відповідальною особою

26.

ДОКУМЕНТИ ОБЛІКУ МЕДИЧНОГО
МАЙНА НА МЕДИЧНОМУ СКЛАДІ
Регістри синтетичного обліку:
Меморіальні ордери №16, №17 (форма № 274)
Первинні документи:
•Рознарядка
(ф.1)
•Накладна
(ф.2)
•Рахунок-накладна
(ф.3)
•Накладна-вимога
(ф.З-3)
•Акт прийому
(ф.4)
•Акт прийняття-передачі осн. засобів (ф.ОЗ-3)
•Наряд на ремонт (виготовлення,обробку) (ф.5)
•Зведена відомість
(ф.7)
•Акт закладки (поновлення)
матеріальних засобів
(ф.10)
•Акт списання (зняття залишків) (ф.11)
•Акт технічного стану
(ф.12)
•Акт зміни якісного стану
(ф.13)
•Акт виготовлення сумішей
(ф.15)
•Донесення про наявність та
рух матеріальних засобів
(ф.24)
•Наряд
(ф.200)
•Рахунок-наряд
(ф.300)
•Інспекторське свідоцтво
(МО165)
•Акт відбору проб для
аналізів (досліджень)
(ф.55)
•Відомість визначення
залишкової вартості
(КМ№759)

27.

ДОКУМЕНТИ ОБЛІКУ МЕДИЧНОГО
МАЙНА НА МЕДИЧНОМУ СКЛАДІ
Регістри аналітичного обліку:
•Книги кількісно-сумового обліку (ф.З-6, 6а, 7)
•Оборотна відомість
(ф.З-11)
•Опис карток з обліку запасів
(ф.З-14)
•Книги складського обліку запасів (ф.З-9, 9а)
•Регістри автоматизованого оперативноскладського обліку
(ЕОМ)
•Книга реєстрації облікових документів (ф.25)
•Книга обліку наявності та руху матеріальних
засобів у підрозділі
(ф.26)
•Книга обліку наявності та руху матеріальних
засобів
(ф.27)
•Книга обліку несправного
озброєння та техніки
(ф.33)
•Книга обліку технічного стану акумуляторних
батарей
(ф.34)
•Книга обліку технічного стану, повірки та
ремонту засобів вимірювання
(ф.34)
•Книга обліку ремонту озброєння, техніки та
майна
(ф.36)
•Книга обліку матеріальних засобів,
виданих у тимчасове користування(37)
•Картки обліку категорійних
матеріальних засобів
(ф.43)
•Картки обліку некатегорійних
матеріальних засобів
(ф.44)
•Картка некомплектності
(ф.46)
•Книга обліку відвантаження (надходження) матеріальних засобів
(ф.54)
•Книга обліку нестач
•Книга обліку подання та повернення
транспортних засобів
(ф.204)
• Книга обліку транзитних вантажів
(205)
•Книга обліку матеріальних засобів,
переданих органам матеріальних фондів та народному господарству (ф.206)
•Книга обліку забракованих
матеріальних засобів
(ф.207)

28.

ДОКУМЕНТИ ОБЛІКУ МЕДИЧНОГО
МАЙНА НА МЕДИЧНОМУ СКЛАДІ
Регістри аналітичного обліку:
Допоміжні документи:
•Книга обліку претензій
(ф.208)
•Книга обліку матеріальних засобів,
заборонених до видачі із складу
(ф.211)
•Книга обліку аналізів (випробувань)
матеріальних засобів
(ф.212)
•Книга обліку (розфасування) лікарських
засобів (продуктів)
(ф.218)
•Перепустка на ввезення (вивезення)
матеріальних засобів
(ф.219)
•Супроводжуючий лист
(ф.62)
•Пакувальний лист
(ф.63)
•Стелажний (штабельний) ярлик (ф.64)
•Повідомлення про відвантаження
(відпуск) матеріальних засобів (ф.68)
•Підтвердження про прийом
матеріальних засобів
(ф.69)
•Повідомлення про оприбуткування
матеріальних засобів
(ф.280)
•Вагова відомість
(ф.222)
•Повагонна відомість
(ф.223)
•Укупорювальний лист
(ф.227)
•Довіреність (типова форма)
(М-2)
•Журнал реєстрації довіреностей (М-3)
•Журнал результатів звірення обліку
матеріальних засобів, який ведеться з
використанням ЕОТ

29.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПАСІВ
МЕДИЧНОГО МАЙНА
За способом утримання і
призначенням:
Запаси поточного
зберігання (постачання)
Непорушні запаси (НЗ)
За призначенням:
Військові
Оперативні
Запаси центру

30.

КОМПЛЕКТИ
МЕДИЧНОГО
МАЙНА: ФУНКЦІОНАЛЬНІ
Для долікарської допомоги: ПФ, ДФ
Для першої лікарської допомоги: СЛВ, СЛА,
ВБ, В-1, В-2, В-3, АП-2, ДВ, Д-1, Д-2, Д-3, Д-5, Д-14
Для кваліф. мед. допомоги: Г-1,2,3,4,7,8,9,10,
12,13, АН, Ш-1, Д-6,7,8,9,10,11,12,13, ВСП-1,2
Для спеціалізов. мед. допомоги: Г-16,17,21
Для спеціалізов. хірург. допомоги: УХ-1,2,3,
УО-1, УОШ, УП, УА, УЧ, УГ, УУ
Для спеціалізов. терап. допомоги: УП, УТ, Г11,18,19,20,22, ВЛК

31.

КОМПЛЕКТИ
МЕДИЧНОГО
МАЙНА: ФУНКЦІОНАЛЬНІ
Для спеціальних кабінетів:
рентгенівські ОР, АР-2, У-1
Стоматологічні: ЗВ, ЗП, ЗТ-1, ЗТ-2, ЗТ-3
Для лабораторій:
• Клінічних – Л-1, Л-2;
• Мікробіологічних – ЛБ, ЛВ, ЛС, ЛІ;
• Санітарно-гігієнічних – ЛГ-1, ЛГ-2;
• Судово-медичних: МС-1,2,3, СХ-1,2;
• Патолого-анатомічних: ПА-1,2, ПВ;
• Фармацевтичних: ЛФ-1,2
Для аптек: В-4,Г-5,6,14,15, ПФЛ
Для станцій переливання крові: ПК-1,2
Для дезінфекції та санобробки: В-5, СО

32.

КОМПЛЕКТИ МЕДИЧНОГО МАЙНА
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Лікарські засоби: РО-1,2, АНТ, ЛУЧ, ОВ
Перев'язувальні засоби: Б-1,3,4, ДБ-1
Комплект захисного одягу: ПЧО
Шини: Б-2, ДБ-2
Бинти гіпсові: БГ

33.

КОМПЛЕКТИ МЕДИЧНОГО МАЙНА:
НАБОРИ ХІРУРГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
НГ, НО, НВ, НЛ, НІ, НОВ, НОМ, НПБ, НПМ,
НСП, НУ, НЧ, НТ, Нтр

34. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

35. Нормативно-правова база цивільного захисту

Враховуючи необхідність проведення державних заходів захисту
населення від надзвичайних ситуацій, у лютому 1993 р. Верховна Рада України
прийняла Закон «Про цивільну оборону України», а в березні 1999 р.
Постановою Верховної Ради України до цього Закону внесено доповнення.
Згідно цього Закону, кожен громадянин має право на захист свого життя й
здоров'я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха та має право
на надання гарантій забезпечення реалізації цього права від Кабінету Міністрів
України, міністерств та інших центральних органів місцевого самоврядування,
керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності
та підпорядкування. Як гарант цього права, держава створила систему
цивільної оборони.
А вже незабаром, на виконання указів Президента України «Про заходи
щодо удосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки,
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій» від 27 січня 2003 р. і
«Про питання щодо перетворення військ Цивільної оборони України і
державної пожежної охорони в окрему невійськову службу» від 15 вересня
2003 р. проводиться реформування цивільної оборони України.

36. Надзвичайні ситуації

37. Нормативно-правова база цивільного захисту

Законодавство
Закон України "Про цивільну оборону"
Положення "Про цивільну оборону України"
Закон України "Про захист населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру"
Закон України "Про аварійно-рятувальні служби"
Закон України “Про захист людини від впливу
іонізуючого випромінювання ”.

38. Структура системи цивільного захисту України

39. Єдина державна система цивільного захисту населення і територій — це сукупність органів управління, сил і засобів центральних і

місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, які реалізують державну політику у
сфері цивільного захисту.
Цивільний захист (ЦЗ) — це система організаційних,
інженерно - технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних
та інших заходів, які здійснюються центральними й місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підпорядкованими їм силами й засобами,
підприємствами, установами та організаціями незалежно від
форм власності, добровільними рятувальними формуваннями,
що забезпечують виконання цих заходів з метою запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які загрожують
життю та здоров'ю людей, завдають матеріальних збитків у
мирний час і в особливий період.

40. Мета цивільного захисту. Цивільний захист здійснюється з метою: • забезпечення безпеки та захисту населення й територій,

матеріальних і
культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у
мирний час та в особливий період;
• подолання наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі і на територіях іноземних
держав, відповідно до міжнародних домовленостей України.
Принципи цивільного захисту.
Цивільний захист здійснюється на принципах:
• гарантування державою громадянам конституційного права на захист життя,
здоров'я та їх майна, а юридичним особам — права на безпечне функціонування;
• добровільності при залученні людей до здійснення заходів у сфері цивільного
захисту, пов'язаних з ризиком для життя і здоров'я;
• комплексного підходу до вирішення завдань цивільного захисту;
• створення системи раціональної превентивної безпеки з метою максимально
можливого, економічно обґрунтованого зменшення ймовірності виникнення
надзвичайних ситуацій і мінімізації їх наслідків;
• територіальності та функціональності ЄСЗ;
• мінімізації заподіяння шкоди довкіллю;
• гласності, вільного доступу населення до інформації у сфері цивільного захисту
відповідно до законодавства.

41. Задачі ЦЗ: • оповіщення цивільного населення; • евакуація й забезпечення сховищами; • світломаскування; • пошуково-рятувальні

роботи;
• медичне забезпечення (служби першої
допомоги й релігійна);
• гасіння пожеж (мал. 1.5);
• знезараження об'єктів і територій (мал. 1.6);
• розселення й забезпечення мінімумом комфорту (мал. 1.7);
• надання термінової допомоги у наведенні й підтримці громадського
порядку;
• допомога в збереженні об'єктів необхідних для виживання;
• термінове поховання загиблих.

42.

43. Сили цивільного захисту.

До сил цивільного захисту належать:
• оперативно-рятувальна служба цивільного захисту;
• спеціальні (невоєнізовані) й спеціалізовані аварійно-рятувальні
формування та їх підрозділи (мал. 1.9);
• аварійно-відновлювальні формування, спеціальні служби органів
виконавчої влади, на які покладено завдання цивільного захисту;
• формування особливого періоду;
• авіаційні та піротехнічні підрозділи;
• технічні служби та їх підрозділи;
• підрозділи забезпечення та матеріальних резервів.

44. Надзвичайні ситуації

Надзвичайна ситуація (НС) — порушення нормальних умов
життядіяльності людей на об'єкті або території, спричинене
аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною
подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та
(або) значних матеріальних втрат.

45. Надзвичайні ситуації природного характеру

Природні
процеси

процеси,
які
безперервно
розвиваються в природному
середовищі під дією сонячної
та внутрішньої енергії Землі.
Вони виникають у літосфері,
атмосфері,
біосфері
й
забезпечують
розвиток
природного середовища.

46. Надзвичайні ситуації природного характеру

Події природного походження або результат діяльності природних процесів
(пилові бурі, селі та снігові лавини, повені, зливи, зсуви, землетруси), які за
своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю можуть становити
небезпеку для здоров'я людини, відносяться до небезпечних (екстремальних)
природних явищ або стихійних лих.
Надзвичайні ситуації природного характеру є прямим наслідком будь яких
змін навколишнього природного середовища, які загрожують у першу чергу
безпеці життєдіяльності людини, різко ускладнюють її господарську та іншу
діяльність.
Значний видобуток корисних копалин, інтенсивне використання земельних,
лісових, водних ресурсів, подальший розвиток зрошення та осушення земель,
прокладання інженерних комунікацій, ліній електропередач та зв'язку,
будівництво промислових об'єктів та штучних водосховищ сприяє активізації і
посиленню стихійних явищ.
В Україні щорічно виникає в середньому до 250 надзвичайних ситуацій
природного походження.

47.

48.

49. Землетруси.

Землетруси — це сейсмічні явища, які виникають у результаті раптових
зміщень і розривів у корі й більш глибоких шарах Землі або внаслідок
вулканічних і обвальних явищ, коли на великі відстані передаються
пружні хвилі коливань земної кори.

50. Характеристика сили землетрусу

Бал за шкалою
М8К-64
І
11
III
Магнітуда за
Ріхтером
Сила землетрусу
Непомітний струс ґрунту
2,0
3,0
Дуже слабкі поштовхи
Слабкий
Помірний
IV
4,0
Досить сильний
V
VI
5,0
Сильний
Коротка характеристика
Відмічається тільки сейсмічними приладами
Відмічається сейсмічними приладами. Відчувають тільки окремі
люди, які перебувають у повному спокої
Відчуває лише невелика кількість населення
Розпізнається за легким дрижанням віконних шибок, скрипом
дверей і стін
Під відкритим небом відчувають багато людей, у середині
будинків — всі. Загальний струс будівлі, коливання меблів.
Маятники годинників часто зупиняються. Тріщини віконного скла
і штукатурки. Просинаються ті хто спав
Відчувають всі. Картини падають зі стін. Окремі шматки
штукатурки відколюються
Дуже сильний
Пошкодження (тріщини) у сгіиах кам'яних будинків.
Антисейсмічні, а також дерев'яні будівлі не пошкоджуються
VIII
Руйнівний
Тріщини на схилах і на сухому ґрунті. Пам'ятники зміщуються з
місць або надають. Будинки сильно пошкоджуються
IX
Спустошливий
VII
6,0
7,0
X
Нищівний
XI
Катастрофічний
8,0 і вища
XII
Сильно катастрофічний
Сильне пошкодження й руйнування кам'яних будинків. Старі
дерев'яні будинки перекошуються
Тріщини у ґрунті, інколи до метра шириною Зсуви, обвали зі
схилів. Руйнування кам'яних будівель
Широкі тріщини в поверхневих шарах землі Численні зсуви і
обвали. Кам'яні будинки майже повністю руйнуються. Сильне
викривлення залізничних рейок
Зміни в ґрунті досягають великих розмірів Численні тріщини,
обвали, зсуви. Виникнення водоспадів, відхилення течії річок, утворення загат на річках, озерах. Жодна споруда не витримує

51. ОЗНАКИ ЗЕМЛЕТРУСУ

З досвіду спостережень у сейсмонебезпечних районах, відомі провісники
землетрусів, але вони характерні лише для певних районів, потенційних епіцентрів
землетрусів. Наприклад, перед землетрусом піднімаються геодезичні репери, змінюються
параметри фізико-хімічного складу підземних вод, у повітрі відчувається запах
ароматизованих газів у місцях, де до цього повітря було завжди чистим, з'являються
спалахи й самозапалювання люмінесцентних ламп, іскріння близько розміщених
електричних дротів, спалахи блискавиць у вигляді розсіяного світла, голубувате світіння
стін будинків, неспокійно, тривожно поводять себе птахи, домашні і дикі тварини (мал.
1.17). Ці прикмети можуть бути підставою для своєчасного оповіщення населення про
можливий землетрус.

52. Гідрологічні надзвичайні ситуації.

До гідрологічних небезпечних явищ, що відбуваються в Україні, належать; повені
та паводки (басейни річок), селі (в горах Криму і Карпат), підйоми та спади рівня
Чорного і Азовського морів. Вони можуть призвести до затоплення господарських
об'єктів, територій і помешкань людей.
Затоплення — це тимчасовий підйом рівня води внаслідок зливи, повеней
великих річок, швидкого танення снігу (льоду в горах), руйнування греблі, дамби,
великих морських припливів. Тривалість таких повеней з затопленням може бути від 7
до 20 діб і навіть більше.
Зсуви — це зміщення мас гірських порід вниз по схилу під дією сили земного
тяжіння без втрати контакту з нерухомою основою на більш низький гіпсометричний
рівень (мал. 1.26).
Обвал — це відрив брил або мас гірських порід від схилу чи укосу гір або
снігових (льодяних) мас та їх вільне падіння під дією сили тяжіння.
Селевий потік — це бурхливий потік води, грязі, каміння, який виникає
несподівано під час великих злив або швидкого танення снігу, льодовиків у горах та їх
сповзання у русла річок.

53. Природні пожежі

Пожежа — це стихійне поширення горіння, яке виявляється в нищівній дії вогню, що
вийшов з під контролю людини. Стихійні пожежі можуть виникнути внаслідок розрядів
блискавки, самозапалювання сіна й торфу, від залишеного багаття, непогашеного сірника,
тліючого недопалка, іскор із транспортних засобів, неправильного користування
електроприладами, несправності нагрівних приладів, механічного нагрівання та
іскроутворення і іншого.

54. Надзвичайні ситуації техногенного характеру

Надзвичайні ситуації техногенного характеру виникають в основному на
потенційно техногенно небезпечних об'єктах (мал. 1.31).
НС техногенного характеру — транспортні аварії (катастрофи), пожежі,
неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду)
небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування
споруд та будівель, аварії на потенційно небезпечних об'єктах, інженерних
мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах
тощо.

55.

56. Надзвичайні ситуації техногенного характеру

Транспортні аварії (катастрофи).
Авіаційні катастрофи.
Аварії поїздів на залізницях.
Пожежі і вибухи.
Аварії з викидом (загрозою викиду) сильнодіючих ядучих
речовин на об'єктах економіки (крім транспортних).
Аварія з викидом (розливом) небезпечних хімічних
речовин.
Аварії на системах життєзабезпечення, очисних спорудах.
Гідродинамічні аварії.
Аварії з викидом (загрозою викидів) радіоактивних
речовин.

57.

58. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру

Надзвичайні ситуації соціальнополітичного характеру
Надзвичайні ситуації (НС) соціально-політичного характеру пов'язані з протиправними
діями терористичного й антиконституційного спрямування: здійсненням або реальними
загрозами терористичного акту (збройний напад, захоплення і затримання важливих
об'єктів, ядерних установок і матеріалів, систем зв'язку та телекомунікацій, напад на
екіпаж повітряного або морського судна), викраденням (спробами викрадення) чи
знищення суден, захопленням заручників, встановленням вибухових пристроїв у
громадських місцях, викраденням або захопленням зброї, виявленням застарілих
боєприпасів.
НС соціально-політичного характеру можуть виникнути при великому скупченні
людей під час проведення будьяких розважальних заходів: футбол, концерт
популярної рок-групи. У натовпі діють свої психологічні закони.
Натовп — це народ, що вийшов на вулицю. У межах однієї з найпоширеніших
класифікацій прийнято розрізняти чотири різновиди натовпу: випадковий, експресивний,
конвенційний і діючий.

59. Види соціальних небезпек

Шантаж
Шахрайство
Бандитизм
Розбій
Зґвалтування
Утримання заручників
Наркоманія
Алкоголізм
Паління
Терор
English     Русский Правила