ЛЕКЦІЯ   на тему: „Законодавче регулювання діяльності фармацевтичних працівників”
ПЛАН
Ціль лекції:
Регулювання підготовки фармацевтичних кадрів в Україні
Нормативні документи, які регламентують перелік провізорських спеціальностей
ПЕРЕЛІК провізорських посад у закладах охорони здоров'я
Розділ Х Закону „Основи законодавства України про охорону здоров’я”, який носить назву МЕДИЧНА I ФАРМАЦЕВТИЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ, має статті, які
Регулювання норм робочого часу
Регулювання проходження обов’язкового медичного огляду фармпрацівниками
Атестація фармацевтичних кадрів
2.20M
Категория: ПравоПраво

Законодавче регулювання діяльності фармацевтичних працівників

1. ЛЕКЦІЯ   на тему: „Законодавче регулювання діяльності фармацевтичних працівників”

Підготувала: доцент Райкова Т.С.

2. ПЛАН

Регулювання підготовки фармацевтичних кадрів
в Україні
Нормативні документи, які регламентують
перелік провізорських посад, їх кваліфікаційні
характеристики, права, обов’язки та соціальні
пільги фармацевтичних працівників
Регулювання норм робочого часу
фармацевтичних працівників
Регулювання проходження обов’язкового
медичного огляду фармпрацівниками
Атестація фармацевтичних кадрів

3. Ціль лекції:

Закріпити системні знання по державному
регулюванню підготовки і перепідготовки
фармацевтичних кадрів, виконання
функціональних обов’язків фармацевтичними
працівниками

4. Регулювання підготовки фармацевтичних кадрів в Україні

Освітньо-кваліфікаційні рівні:
• молодший спеціаліст
• бакалавр
• спеціаліст
• магістр
Освітньо-професійна післядипломна підготовка

5. Нормативні документи, які регламентують перелік провізорських спеціальностей

НОМЕНКЛАТУРА
провізорських спеціальностей (наказ від 12.12.2006 № 818)
Аналітичноконтрольна
фармація
Загальна
фармація
Клінічна
фармація
Організація і
управління
фармацією

6. ПЕРЕЛІК провізорських посад у закладах охорони здоров'я

Провізорські посади
Посади провізорів-спеціалістів
Провізорські спеціальності
1. Керівники фармацевтичних (аптечних) закладів та їх заступники
1.
2.
3.
4.
Завідувач
Організація і управління фармацією
Директор
-”Начальник
-”Заступники з числа провізорів
-”(завідувача, директора, начальника)
ІІ. Керівники структурних підрозділів
1.
Завідувач
2.
3.
Начальник
Заступники з числа провізорів
(завідувача, начальника)
Завідувач аптечного пункту
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Старший провізор
Провізор
Провізор-косметолог
Провізор-аналітик
Провізор клінічний
Провізор-інтерн
Провізорська спеціальність за профілем
структурного підрозділу
-”-”-”-
ІІІ. Провізори-спеціалісти
Організація і управління фармацією
Загальна фармація
-”Аналітично-контрольна
Клінічна фармація
Відповідна спеціальність

7. Розділ Х Закону „Основи законодавства України про охорону здоров’я”, який носить назву МЕДИЧНА I ФАРМАЦЕВТИЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ, має статті, які

Стаття 74. Заняття медичною і фармацевтичною
діяльністю
Стаття 75. Підготовка, перепідготовка та
підвищення кваліфікації медичних і
фармацевтичних працівників
Стаття 77. Професійні права та пільги медичних
і фармацевтичних працівників
Стаття 78. Професійні обов'язки медичних і
фармацевтичних працівників

8. Регулювання норм робочого часу

Наказ МОЗ України від 25 травня 2005 року №
319 «Про затвердження норм робочого часу для
працівників закладів охорони здоров’я». Пункт
1.3 регламентує 40 годин на тиждень для:
провізорів, фармацевтів аптек, зайнятих тільки
відпусканням ліків та інших товарів аптечного
асортименту.

9. Регулювання проходження обов’язкового медичного огляду фармпрацівниками

Постанова КМ України від 23 травня 2001 року №
559 «Перелік професій, виробництв та
організацій, працівники яких підлягають
обов’язковому профілактичному медичному
огляду. Порядок проведення обов’язкових
профілактичних медичних оглядів і видачі
особистих медичних книжок.

10. Атестація фармацевтичних кадрів

Наказ МОЗ України від 12.12.2006 № 818 «Про
вдосконалення атестації провізорів і
фармацевтів»
Установлюються такі види атестації:
- атестація на визначення рівня знань та
практичних навиків з присвоєнням
(підтвердженням) фаху "провізор-спеціаліст";
- атестація на присвоєння кваліфікаційної
категорії;
- атестація на підтвердження кваліфікаційної
категорії.
English     Русский Правила