54.69M
Категория: ПедагогикаПедагогика

Портфоліо Вихователя

1.

Портфоліо
Вихователя
Сусліної Людмили Євгенівни
2020рік

2.

ПОЗНАЙОМИМОСЬ
Я, СУСЛІНА ЛЮДМИЛА ЄВГЕНІВНА, ВИХОВАТЕЛЬ
ЧЕРЕВКІВСЬКОГО ДНЗ “СТРУМОЧОК ”
МИРГОРОДСЬКОЇ РДА.
ЗАКІНЧИЛА СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ОТРИМАЛА ПОВНУ
ВИЩУ ОСВІТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ДОШКІЛЬНЕ
ВИХОВАННЯ», ТА ЗДОБУЛА КВАЛІФІКАЦІЮ МАГІСТРА
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ,ОРГАНІЗАТОРА ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ,ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА, ВИКЛАДАЧА
ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ.
СПЕЦІАЛІСТ ПЕРШОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ.
СТАЖ РОБОТИ ЗА ФАХОМ ПОНАД 25 РОКІВ.

3.

ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ.
ПРИЙМАЮ УЧАСТЬ У ВЕБІНАРАХ, ІНТЕНСИВАХ З
-ПСИХОЛОГІЇ ,
-АРТ- ТЕРАПІІ,
-РОЗВИТКУ НАВИЧОК УВАЖНОСТІ ,
-НАВИЧОК 4К (КРЕАТИВНІСТЬ, КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ, КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ,
КОМАНДНА РОБОТА)
-«ВЧИТЕЛЬ МАЙБУТНЬОГО» НА ОСВІТНІЙ ПЛАТФОРМІ «ADLAB»,
- ОСВІТА УКРАЇНИ , ВЕБІНАРИ КАТЕРИНИ КРУТІЙ, ДОКТОРА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК,
ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО.
- ПРИЙМАЮ УЧАСТЬ У РОБОТІ РАЙОННИХ ОПЕРАТИВНО МЕТОДИЧНИХ НАРАД ТА
СЕМІНАРАХ.
ЩО ПІДТВЕРДЖЕНО СЕРТИФІКАТАМИ ПО ЦИМ НАПРЯМКАМ РОБОТИ.

4.

НАГОРОДЖЕНА ГРАМОТАМИ:
-МИРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
- ЧЕРЕВКІВСЬКОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ.
ВІДДІЛ
ОСВІТИ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
-КУЙБИШЕВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ В М
.ДОНЕНЕЦЬКУ РАДИ. ВІДДДІЛ
ОСВІТИ

5.

МОЇ
ЗДОБУТКИ

6.

НЕ ПОСПІШАЙТЕ.
КОЖЕН БУТОН РОЗПУСКАЄТЬСЯ
СВОГО ЧАСУ.
НЕ ЗМУШУЙТЕ БУТОН
СТАВАТИ КВІТКОЮ.
НЕ ВІДГИНАЙТЕ ПЕЛЮСТКИ.
ВОНИ НІЖНІ, ВИ ПОРАНИТЕ ЇХ.
ЗАЧЕКАЙТЕ І ВОНИ РОЗКРИЮТЬСЯ САМІ.
ШРІ ШАНКАР
ДОТРИМУЮСЬ ДУМКИ, ЩО КОЖНІЙ ДИТИНІ
НЕОБХІДНО СТВОРИТИ УМОВИ НЕ ТІЛЬКИ ДЛЯ
РАННЬОГО, А ДЛЯ СВОЕЧАСНОГО СТАЛОГО
РОЗВИТКУ.
Щоб виростити квітку, не треба,
і навіть небезпечно тягнути стеблинку
із землі,
необхідно її поливати,
викохувати і бережливо ставитися до
неї.

7.

ПРАЦЮЮ НАД ВПРОВАДЖЕННЯМ
ДОСВІД З ЦЬОГО ПИТАННЯ.
МЕТОДУ ПРОЕКТІВ І МАЮ ҐРУНТОВНИЙ
ПРОВІДНА ПЕДАГОГІЧНА ІДЕЯ ДОСВІДУ ВПРОВАДЖУЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ
РЕАЛІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ ЗГІДНО
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ,
ОСВІТНІ ЛІНІЇ :
БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА
- «ДИТИНА У СОЦІУМІ»(ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ДУХОВНО – МОРАЛЬНИХ
ЯКОСТЕЙ. НАРОДОЗНАВСТВО)
- «ДИТИНА У СВІТІ КУЛЬТУРИ»(СВІТ МИСТЕЦТВА. ХУДОЖНЬО –
ПРОДУКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ)

8.

МЕТОД ПРОЕКТІВ АКТУАЛЬНИЙ
І ЕФЕКТИВНИЙ.
ВІН ДАЄ ДИТИНІ МОЖЛИВІСТЬ ЕКСПЕРИМЕНТУВАТИ,
АНАЛІЗУВАТИ, СИНТЕЗУВАТИ ОТРИМАНІ ЗНАННЯ,
РОЗВИВАТИ ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ , КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ
ТА КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ.
МЕТОД ПРОЕКТІВ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
В РОБОТІ З ДІТЬМИ,
ПОЧИНАЮЧИ З МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
ВІН ДОЗВОЛЯЄ
ВИЗНАЧИТИ ЗАВДАННЯ НАВЧАННЯ,
СФОРМУВАТИ ПЕРЕДУМОВИ НАВЧАЛЬНИХ
,
ДОСЛІДНИЦЬКИХ, ПІЗНАВАЛЬНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК
ВІДПОВІДНО ДО ОСНОВНИХ ЛІНІЙ РОЗВИТКУ.

9.

( ПЕДАГОГІВ,
ДІТЕЙ, БАТЬКІВ).
ПІД ЧАС СПІЛКУАННЯ З НАВКЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ (ЛЮДЬМИ,
ПРИРОДОЮ, НАЦІОНАЛЬНИМИ СИМВОЛАМИ ТА ОБЕРЕГАМИ,
СТАРОВИННИМИ РЕЧАМИ ТОЩО ),
ТА ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАРАДИ ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНОЇ МЕТИ ФОРМУВАННЯ, РОЗШИРЕННЯ І УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ДІТЕЙ ПРО
РОДИНУ, РІДНИЙ КРАЙ, ЗАБЕЗПЕЧИТИ УМОВИ ДУХОВНОГО, МОРАЛЬНОГО,
ЕСТЕТИЧНОГО ТА ПАТРІОТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНЯТ.
ВПРОВАДЖЕНО ПІЗНАВАЛЬНО – РОЗВАЖАЛЬНИЙ ПРОЕКТ «ЧЕРЕВКИ СВОЄРІДНА КВІТКА У ВІНОЧКУ УКРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЙ», ЗІБРАНО
МЕТОДИЧНИЙ І
ПРАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ РОБОТИ ВИХОВАТЕЛІВ З ДІТЬМИ ПО ТЕМІ
«РОДИНА»,
РОЗРОБЛЕНО АЛГОРИТМИ ДІЙ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ НА РІЗНИХ ЄТАПАХ
ОСВОЄННЯ
ПРОЕКТУВАННЯ.

10.

Проект розрахований на календарний рік.
Кожен етап має інформаційний зміст щодо цілісного бачення дитиною себе як
громадянина України, жителя Полтавської області, Миргородського району.
Ознайомлює із рідним селом, родиною, культурною спадщиною.
Важливою складовою є залучення батьків до проекту на різних його етапах. Це
дозволяє зблизити дітей з їх родичами, розширити знання про професії батьків,
правила ведіння господарства, родинним укладом життя, обов’язками членів
родини.
Діти знайомляться із своїм родом, родинними зв’язками, разом із батьками
створюють родинне дерево і презентують його. Велику роль відіграє в
становленні особистості і знайомство із оберегами, ремеслами, фольклором,
культурою свого регіону, а календарні і обрядові свята допомагають дитині у
веселій ігровій формі вивчати своє коріння, долучатися до пізнання загально
людських цінностей.

11.

Складові проекту:
Перший етап . Національна ідентифікація. Держава і державні символи, мова.
Другий етап. Ми живемо на Полтавщині(географічне розташування,природне
середовище, рослинний та тваринний світ).
Третій етап. Знайомство із Миргородом.
Четвертий етап. Моє рідне село. Культура,духовність побут, ремесла. Важливі,
історичні і просто цікаві місця.
П’ятий етап. Моя родина. Родинне дерево.
Шостий етап. Обереги (рослини, предмети, одяг)
Сьомий етап. Свята календарні та обрядові (сезонно).

12.

Наприкінці кожного етапу проекту створюється міні
проект, презентація, газета колективна робота, інсталяція або
проводиться святковий захід за пройденою темою.
Така робота дає змогу розвивати у дитини креативність,
критичне мислення, комунікабельність, вміння працювати у
колективі.

13.

МЕТА ПРОЕКТУ:
- РОЗШИРИТИ І УЗАГАЛЬНИТИ
РОДИНУ,
ЗНАННЯ ДІТЕЙ ПРО
- РІДНИЙ КРАЙ,
- ЗАБЕЗПЕЧИТИ УМОВИ
ДУХОВНОГО, МОРАЛЬНОГО,
ЕСТЕТИЧНОГО ТА ПАТРІОТИЧНОГО РОЗВИТКУ
ДОШКІЛЬНЯТ.

14.

СТРАТЕГІЧНІ ПРИНЦИПИ
- ПРИНЦИП ПОЄДНАННЯ
РОБОТИ ПЕДАГОГА:
НАЦІОНАЛЬНОГО ТА
ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКОГО У ВИХОВАННІ.
- ПРАЦЮЄМО РАЗОМ -
ПЕДАГОГИ
– БАТЬКИ - ДІТИ.
- ПОВАЖАЄМО, ЗБЕРІГАЄМО МИНУЛЕ,
БУДУЄМО,
СТВОРЮЄМО СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ.
- ПРИНЦИП СИСТЕМАТИЧНОСТІ І НЕПЕРЕРВНОСТІ
ВИХОВАННЯ.

15.

НАПРЯМКИ РОБОТИ
ПЕДАГОГА:
- ВИКОРИСТАННЯ СІМЕЙНИХ ТРАДИЦІЙ;
- НАРОДНИХ СВЯТ ;
- ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ РОБОТИ З
БАТЬКАМИ;
- ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ РОДИНИ;
- ЗНАЙОМСТВО З РІДНИМ КРАЄМ;
- ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ ТА МУЗИЧНОІГРОВОГО ФОЛЬКЛОРУ В РОБОТІ З ДІТЬМИ.

16.

розвиток творчого потенціалу
педагогів, дітей, батьків;
гармонізація сімейних відносин у
процесі сумісних заходів;
ознайомлення з традиціями та
культурою свого народу
Черевки - своєрідна квітка
у віночку українських
традицій
формування уявлень про сім’ю,
родину, рідне місце та край;
духовно-моральне виховання дітей,
формування культурних цінностей,
розвиток інтелектуальних і
особистих якостей дітей;
створення умов для самореалізації талантів
та здібностей дітей та дорослих в різних видах
творчої діяльності: мовленнєвої, ігрової,
продуктивної, театралізованої;

17.

У БІЛЬШОСТІ ДІТЕЙ З’ЯВЛЯЄТЬСЯ ЧІТКЕ РОЗУМІННЯ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ
РОДИННИХ ЗВ’ЯЗКІВ .
ДІТИ МОЖУТЬ ПОЯСНИТИ ХТО КИМ Є ОДИН ОДНОМУ У РОДИНІ.
У ДІТЕЙ СФОРМУЄТЬСЯ ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ДЕРЖАВИ,ЇЇ СИМВОЛІВ. ПОВАГА ДО
ТРАДИЦІЙ ТА ІСТОРІЇ РІДНОГО КРАЮ.
ЗІБРАНО МЕТОДИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ РОБОТИ ВИХОВАТЕЛІВ З
ДІТЬМИ ПО ТЕМІ «ЧЕРЕВКИ - СВОЄРІДНА КВІТКА У ВІНОЧКУ УКРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЙ».
РОЗРОБЛЕНО АЛГОРИТМИ ДІЙ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ НА РІЗНИХ ЄТАПАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЕКТУ.
ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ 14 ДІТЕЙ РІЗНОВІКОВОЇ ГРУПИ ВІКОМ ВІД 2 .6 ДО 6 РОКІВ
ДІТИ РЕАЛІЗОВУЮТЬ ПРОЕКТ ВИКОРИСТОВУЮЧИ НАЙПРОСТІШІ МЕТОДИ
СПОСТЕРЕЖЕНЬ, ПОДОРОЖЕЙ, СПІЛКУВАННЯ ІЗ ОТОЧУЮЧИМИ, УЗАГАЛЬНЮЮТЬ
РЕЗУЛЬТАТИ СВОЇХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА МІРКУВАНЬ У ВИГЛЯДІ МАЛЮНКІВ , АПЛІКАЦІЙ,
МІНІ ПРОЕКТІВ, КОЛЕКТИВНИХ РОБІТ, ІНСТАЛЯЦІЙ, КОРОТЕНЬКИХ ОПОВІДАНЬ ПРО
СВОЇ ВРАЖЕННЯ ВІД ПОДОРОЖЕЙ, ЕКСКУРСІЙ, НОВИХ ЗНАЙОМСТВ ТА СПІЛКУВАННЯ З
ПРИРОДОЮ.
ВИХОВАТЕЛЬ - ГОЛОВНА ДІЙОВА ОСОБА В ЗДІЙСНЕННІ ПРОЕКТУ, АЛЕ ВАЖЛИВУ РОЛЬ
ВІДІГРАЮТЬ І БАТЬКИ І САМІ ДІТИ.
ВАЖЛИВО ВСТАНОВИТИ ДРУЖНІ, ПАРТНЕРСЬКІ СТОСУНКИ САМЕ ІЗ ДІТЬМИ!
ДОСЛУХАТИСЬ ДО ЇХНІХ БАЖАНЬ, ПРАГНЕНЬ, ІНТЕРЕСІВ, ЩО ПРИНЕСЕ ВАГОМІ
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

18.

ПОРІВНЮВАЛЬНИЙ
АНАЛІЗ
УСПІШНОСТІ ОВОЛОДІННЯ
7
ТЕМОЮ.
6
НА ДІАГРАМІ ВИДНО ЗРОСТАННЯ
5
УСПІШНОСТІ ОВОЛОДІННЯ ТЕМОЮ.
4
В
С
3
Н
2
1
0
початок середина
НР
НР
кінець
НР
ЦЕ
СВІДЧИТЬ ПРО ПРАВИЛЬНІСТЬ ТА
ЕФЕКТИВНІСТЬ ОБРАНИХ МЕТОДІВ ТА
ПРИЙОМІВ, ЩО ДАЛО МОЖЛИВІСТЬ
ОТРИМАТИ ВИСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ.

19.

ДОСВІД ПЕДАГОГА ОФОРМЛЕНИЙ У ВИГЛЯДІ ТВОРЧОЇ РОБОТИ - ПРОЕКТУ
Зміст
1. Анотація.
2.Обґрунтованість проблеми формування духовно-морального виховання дітей .
3. Зміст проекту «Черевки - своєрідна квітка у віночку українських традицій».
3.1. Фольклорні скарби українського народу – шлях до розвитку особистості.
3.2. Народні традиції та музично-ігровий фольклор.
3.3. Інтерактивні форми роботи з батьками вихованців.
3.4. Формуємо почуття Родини. Знайомство з містом, селом. Природне середовище
рідного краю.
3.5. Гармонізація сімейних відносин у процесі сумісних заходів.
4. Додаток.
4.1. Сценарії свят .
4.2.Фотоматеріали.
4.3. Стаття Ольги Устименко в газеті «Прапор перемоги» №36 від 6вересня 2019року
«Богом поціловані Черевки».
4.4. Презентація.

20.

РАЗОМ ІЗ ДІТЬМИ МИ БАГАТО ПОДОРОЖУЄМО СЕЛОМ, ЗНАЙОМИМОСЬ ІЗ
ЖИТЕЛЯМИ, ІНФРАСТРУКТУРОЮ. КОЖНА ПОДОРОЖ ЦЕ НЕ ПРОСТО ПІШИЙ
ПЕРЕХІД, ЦЕ СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДИТИНИ, ЗНАЙОМСТВО З ОТОЧУЮЧИМ СВІТОМ І
ПРАВИЛАМИ ВЗАЄМОДІЇ У НЬОМУ. ТАКЕ СПІЛКУВАННЯ ІЗ СВІТОМ НАБЛИЖУЄ
ДИТИНУ ДО РОЗУМІННЯ І УСВІДОМЛЕННЯ СВОГО МІСЦЯ І ЗНАЧУЩОСТІ У
СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ, У ЖИТТІ СВОЄЇ РОДИНИ. А СВЯТА, РОЗВАГИ, СУМІСНА
ПРАЦЯ ІЗ РОДИНАМИ ВИХОВАНЦІВ, УЧАСТЬ БАТЬКІВ У ЖИТТІ САДОЧКА ДАЄ
МОЖЛИВІСТЬ ЗБЛИЖЕННЯ , ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ УСІМА УЧАСНИКАМИ
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.
ВАЖЛИВОЮ СКЛАДОВОЮ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТИНИ Є МОТИВАЦІЯ І ЧІТКЕ
УСВІДОМЛЕННЯ ДЕ І НАВІЩО ЇЙ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ ПЕВНІ ЗНАННЯ АБО
ДОСВІД.
ВИХОВУЮЧИ ДБАЙЛИВЕ СТАВЛЕННЯ , УВАГУ ДО БЛИЗЬКИХ, ДО
КОЖНОГО СВЯТА,А ІНОДІ ПРОСТО БЕЗ НАГОДИ НЕОБХІДНО ВИГОТОВЛЯТИ
ПОРОБКИ, ЛИСТІВКИ, МАЛЮНКИ, АПЛІКАЦІЮ ДАРУВАТИ БЛИЗЬКИМ
СВОЄ ТЕПЛО І ПОВАГУ

21.

ДОДАТОК:
ЦІКАВИНКИ, ПОДОРОЖІ, ЕКСПЕРЕМЕНТИ,
ДОСЛІДИ, ВЗАЄМОДІЯ ІЗ БАТЬКАМИ, НАШЕ
СЕЛО, ПРИРОДА РІДНОГО КРАЮ, ДУХОВНІСТЬ.

22.

РОДИННЕ ДЕРЕВО.(ВІДКРИТИЙ ПОКАЗ, ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ
РОБОТИ)

23.

НАШІ СЕЗОННІ
ПРОЕКТИ

24.

25.

ПОДОРОЖУЄМО
СЕЛОМ

26.

ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ.
ДЗВОНИ КЛИЧУТЬ НАС У
ХРАМ

27.

Біля криниці чудово не тільки гуляти. Тут створені умови для
ознайомлення із старовинними речами(народознавство, традиції)

28.

СПОРТИВНО – РОЗВАЖАЛЬНЕ
ЗАБАВИ

СВЯТО ЗА УЧАСТІ БАТЬКІВ
“ ПІРАТСЬКІ

29.

30.

Наш “ Струмочок ” веселий
садочок

31.

ДОСЛІДИ

32.

АКТИВНА , ДОСЛІДНИЦЬКА
ПРОГУЛЯНКА
- ЕКСКУРСІЯ

33.

Д
Я
К
У
Ю
ЗА
У
В
А
Г
У
English     Русский Правила