Тема лекції: Кістки лицевого і мозкового відділу черепа
План лекції
Тім’яна кістка (os parietale)
Скронева кістка (os temporale)
Лобова кістка (os frontale)
Потилична кістка (os occipitale)
Решітчаста кістка (os ethoidale) (вигляд спереду, справа і зверху)
Клиноподібна кістка (os sphenoidale)
Верхня щелепа (maxilla)
Піднебінна кістка (os palatinum)
Нижня щелепа (mandibula)
Скелет тулуба
Хребетний стовб (columna vertebralis)
Будова хребця (vertebra)
Атлант (atlas) і другий шийний хребець (axis)
Особливості інших хребців
Грудина (sternum)
Ребра (costae)
СКЕЛЕТ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ
СКЕЛЕТ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ
Пояс верхньої кінцівки
Вільна верхня кінцівка
Кістки передпліччя (anterbrachium)
Кістки кисті (manus)
Тазова кістка
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
5.23M
Категория: БиологияБиология

Кістки лицевого і мозкового відділу черепа

1. Тема лекції: Кістки лицевого і мозкового відділу черепа

Анатомія людини з основами біології
1

2. План лекції

.
Череп. Відділи черепа. Еволюція.
2. Кістки
черепа
(потилична,
клиноподібна, скронева, тім’яна, лобова,
решітчаста, сльозова, носова кістки, нижня
носова раковини, леміш, верхня щелепа,
піднебінна і вилична кістки, нижня щелепа,
під’язикова кістка).
3.Череп у цілому (мозковий череп,
вісцеральний череп). Вікові зміни черепа.
Статеві відмінності черепа.
1.
2

3.

3

4.

Скелет черепа
Мозковий відділ
Парні кістки
Непарні кістки
Тім’яна
Скронева
Потилична
Лобна
Клиноподібна
Решітчаста
Лицевий відділ
Парні кістки
Носова
Верхня щелепа
Вилична Піднебінна
Носова раковина
Слізна
Непарні кістки
Нижня щелепа
Сошник
Під’язикова
4

5. Тім’яна кістка (os parietale)

Тім’яна кістка
Права тім'яна кістка (вигляд зсередини):
1 — лобовий кут; 2— стрілоподібний край; 3 — борозна верхньої стрілової
пазухи; 4 — потиличний кут; 5 — потиличний край; 6 — артеріальні борозни;
7— борозна сигмоподібної пазухи; 8 — соскоподібний кут; 9 — лускоподібний
край; 10 — клиноподібний кут; 11 — лобовий край.
5

6. Скронева кістка (os temporale)

Тім’яний
край
Потиличний
край
Нижньощелепна
ямка
Соскоподібний
відросток
Клиновидний
край
Шилоподібний
відросток
Виличний
відросток
Лускоподібна
частина
Кам’яниста
частина 6

7. Лобова кістка (os frontale)

Лобний бугор
Носова частина
Решітчасті
отвори
Надбрівні
дуги
Надперенісся
Надочноямковий край
Виличний
відросток
Очноямкова
поверхня
Решітчаста
вирізка
7

8. Потилична кістка (os occipitale)

Зовнішній потиличний
гребінь
Верхня
вийна лінія
Великий
потиличний
отвір
Яремча вирізка
Глотковий горбок
Потилична
луска
Зовнішній
потиличний
гребінь
Нижня
вийна лінія
Потиличний
виросток
Основна
частина
8

9. Решітчаста кістка (os ethoidale) (вигляд спереду, справа і зверху)

Очноямкова
пластинка
Півнячий
гребінь
Перпендикулярна
пластинка
Решітчастий
лабіринт
Решітчаста
пластинка
9

10. Клиноподібна кістка (os sphenoidale)

Тіло
Турецьке
сідло
Велике
крило
Мале крило
Верхня
очноямкова
щілина
Крилоподібний
відросток
Клиноподібна
пазуха
10

11.

11

12. Верхня щелепа (maxilla)

Виличний
відросток
Очноямкова
поверхня
Тіло
Верхньощелепна
пазуха
Лобовий
відросток
Підвискова
поверхня
Альвеолярний
відросток
Піднебінний
відросток
12

13. Піднебінна кістка (os palatinum)

Перпендикулярна
пластина
Горизонтальная
пластина
13

14.

Вилична кістка (os zygomaticum)
Лобовий відросток
Очноямкова поверхня
Скроневий
відросток
Латеральна
поверхня
Скронево-оковий отвір
14

15.

Носова
кістка
Слізна
кістка
Нижня
носова
раковина
Леміш
Верхня щелепа
Нижня щелепа
15

16. Нижня щелепа (mandibula)

Вінцевий
відросток
Гілка нижньої
щелепи
Суглобовий
відросток
Жувальна
горбистість
Підборідний отвір
Тіло нижньої щелепи
16

17. Скелет тулуба

Скеле
т
тулуб
а
17

18. Хребетний стовб (columna vertebralis)

Відділи:
• Шийний (7)
• Грудний (12)
• Поперековий(5)
• Крижовий (5)
• Куприк (4-5)
18

19. Будова хребця (vertebra)

Остистий відросток
Дуга
Отвір хребця
Тіло
Поперечний
відросток
Верхній
суглобовий
відросток
Нижній
суглобовий
відросток
19

20. Атлант (atlas) і другий шийний хребець (axis)

Латеральні маси
Внутрішня суглобова
поверхня
Зуб
Поперечний
відросток
Верхні суглобові
поверхні
Нижні суглобові
поверхні
20

21. Особливості інших хребців

Шийний
Грудний
Криж
Поперековий
Куприк
21

22.

22

23. Грудина (sternum)

23

24. Ребра (costae)

головка ребра
шийка ребра;
горбок ребра
суглобові
поверхні
головки ребра
борозна
ребра
тіло ребра
грудинний кінець ребра
24

25. СКЕЛЕТ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

25

26. СКЕЛЕТ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

ключиця
• Кістки
лопатка
плечового
поясу
плечова кістка
променева
кістка
ліктьова кістка
• Кістки вільної
верхньої
кінцівки
зап'ясткові кістки
I-V п'ясткові кістки
кістки пальців - фаланги
26

27. Пояс верхньої кінцівки

Акроміальний
кінець
Ключиця (clavicula)
Грудиний
кінец
Лопатка - scapula
27

28. Вільна верхня кінцівка

ПЛЕЧОВА КІСТКА
(humerus)
А - вид спереді- Б - вид ззаду:
1 - головка плечової кістки;
2 - великий горбок;
3 - борозна;
4 - малий горбок;
5 - анатомічна шийка;
6 - дельтовидная бугристость;
7 - хірургічна шийка;
8 - тіло плечової кістки;
9 - борозна променевого нерва;
10 - вінцева ямка;
11 - променева ямка;
12 - медіальний надмищелок;
13 - головка виростка;
14 - ямка променевого
відростка;
15 - блок плечової кістки
28

29. Кістки передпліччя (anterbrachium)

Ліктьова (ulna)
Променева (radius)
блокова вирізка
головка
вінцевий відросток
ліктьовий
відросток
променева вирізка для
з’єднання з головкою
променевої кістки
міжкістковий
край
міжкістковий
край
головка ліктьової
кістки
шиловидний
відросток
ліктьова вирізка
29

30. Кістки кисті (manus)

тригранна
півмісяцева
горохоподібна
човноподібна
мала
трапецієподібна
велика
трапецієподібна
гачкувата
головчаста
30

31.

Пояс нижньої кінцівки
Вільна нижня кінцівка
Стегно
Тазова кістка
(клубова,
сіднична,
лобкова)
Стегнова кістка
Гомілка
Великогомілкова
та мало
гомілкова кістки
Ступня
Заплесно,
плесно,
фаланги
пальців
31

32. Тазова кістка

крило клубової кістки
клубовий гребінь
Кульшова кістка складається з:
- клубової кістки (os ilium);
- лобкової кістки (os pubis);
- сідничої кістки (os ischii).
передня верхня клубова ость
задня верхня клубова ость
передня нижня клубова ость
задня нижня клубова ость
велика сіднична вирізка
кульшова западина
ямка вертлюжної впадини
ость сіднична
лобковий гребінь
мала сіднична вирізка
верхня гілка сідничної кістки
сіднична кістка
лобкова кістка
великий сідничний отвір
нижня гілка сідничної кістки
32

33.

великий вертель
Головка стегнової
кістки
шийка
малий вертель
великий вертель
Стегнова кістка
(femur)
тіло
шорстка лінія
надколінник
Бічний
надвиросток
Медіальний надвиросток
Медіальний надвиросток
Бічний
надвиросток
33

34.

34

35.

(ossa pedis)
1 — надп’яткова; 2 — човноподібна; 3 — проміжна клиноподібна;
4 — медіальна клиноподібна; 5 — латеральна клиноподібна;
6 — кубоподібна; 7 — п’яткова.
35

36. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

36
English     Русский Правила