«Медична біологія»
Актуальність теми:
Мета лекції:
Питання лекції
Література
1. Хромосомна теорія спадковості. Внесок українських вчених у розвиток хромосомної теорії спадковості
1. Хромосомна теорія спадковості. Внесок українських вчених у розвиток хромосомної теорії спадковості
1. Хромосомна теорія спадковості.
3. Успадкування, зчеплене із статтю.
3. Успадкування, зчеплене із статтю.
2. Успадкування статі і статевих хромосом. Ознаки, обмежені статтю, залежні від статі. Гемізиготність.
4. Зчеплення генів і кросинговер.
4. Зчеплення генів і кросинговер.
4. Зчеплення генів і кросинговер.
5. Основні положення хромосомної теорії спадковості.
Що таке групи зчеплення генів і скільки їх може бути в організмі?
Чи завжди гени успадкувуються зчеплено й чи відбувається порушення зчеплення?
Які у Вас є запитання?
5.00M
Категория: БиологияБиология

Хромосомна теорія спадковості. Генетика статі

1. «Медична біологія»

Хромосомна теорія
спадковості.
Генетика статі.
професор, д.б.н. Котляренко Л.Т.

2. Актуальність теми:

Кількість генів будь-якого еукаріотичного
організму перевищує кількість хромосом. Тому
має місце зчеплене успадкування генів.
Хімічна організація ДНК визначає властивості
її як матеріального субстрату спадковості та
мінливості. Знання закономірностей
перетворення біологічної інформації генів в
ознаки організму дозволяє лікарю
прогнозувати, попереджувати та лікувати
спадкові захворювання.

3. Мета лекції:

Дати поняття про групи
зчеплення і роль кросинговеру в
комбінативній мінливості.
Показати, що ознака статі
успадковується так само, як і
будь-яка інша ознака. Зазначити,
що хромосомні карти дають
змогу встановити локалізацію
окремих генів, а потім і впливати
на матеріальну основу
спадковості.

4. Питання лекції

1. Хромосомна теорія спадковості.
2. Успадкування статі і статевих хромосом.
3. Ознаки, обмежені статтю, залежні від
статі. Гемізиготність.
4. Успадкування, зчеплене із статтю.
5. Зчеплення генів і кросинговер.
6. Основні положення хромосомної теорії
спадковості.

5. Література

Основна:
1.
2.
3.
4.
5.
Биология: Учебник: В 2 т. /Под ред.
В.Н.Ярыгина. - М.: Высш. шк., 1999. – С. 60-190.
Биология: Учебник /Под ред. В.Н.Ярыгина. М.:
Медицина, 1985. – С. 83-125.
Слюсарев А.А., Жукова С.В. Биология. - К.: В.
шк.. 1987. – С. 77-92.
Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія. - К.: Вища
шк., 1992. – С. 77-89.
Лекції з медичної біології: Навч. посібник
/Корольов В.0., Яригін В.М. та ін. К.: Вищашк.,
1993. – С. 16-32.
Додаткова:
1. Биологический энциклопедический словарь /Под
ред. М.С.Гилярова. - М.: Сов. энциклопедия, 1989.
2. Бочков Н.П. Клиническая генетика. - М.: Медицина,
1997.
3. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. - М.: Мир,
1988.

6. 1. Хромосомна теорія спадковості. Внесок українських вчених у розвиток хромосомної теорії спадковості

1. Хромосомна теорія спадковості.
ТДМУ
Внесок українських вчених у
розвиток хромосомної теорії спадковості
Григорій Андрійович
Левицький
(1878-1942)
Засновник генетичної
цитології в Україні,
розробив досконалу
методику та техніку фіксації
хромосом. (Тричі був
арештований, помер у
в’язниці м. Златоуст)

7. 1. Хромосомна теорія спадковості. Внесок українських вчених у розвиток хромосомної теорії спадковості

1. Хромосомна теорія спадковості.
ТДМУ
Внесок українських вчених у
розвиток хромосомної теорії спадковості
Феодосій Григорович
Добжанський
(1900-1975)
Вчений зі світовим ім’ям:
продемонстрував лінійне
розміщення генів у
хромосомах, збудував першу
цитологічну карту третьої
хромосоми дрозофіли,
обгрунтував явище плейотропії.
(Переслідувався як менделістморганіст, у 1927 р. емігрував з
України)

8. 1. Хромосомна теорія спадковості.

ТДМУ
Роль хромосом у передаванні спадкової інформації
була доведена завдяки:
а) відкриттю генетичного визначення статі;
б) встановленню груп зчеплення ознак, які
відповідають кількості хромосом;
в) побудові генетичних, а потім і цитологічних
карт хромосом.
Обгрунтування хромосомної теорії дано у
класичних роботах Т. Моргана, К. Бріджеса і
А. Г. Стертеванта.

9. 3. Успадкування, зчеплене із статтю.

ТДМУ

10.

ТДМУ
Якщо в зиготу потрапить
дві X-хромосоми, то буде
дівчинка
XX
XY
Хлопчик буде тоді, коли від
матері надійде X-хромосома,
а від батька – Y-хромосома

11.

ТДМУ
У всіх організмів
стать визначається
спадковими факторами:
Гомогаметна стать - 2А + ХХ
Гетерогаметна стать - 2А + ХУ
Гемізиготність
- 2А + ХО
Виняток - черв’як бонелія (формування статі залежить від факторів
середовища)

12. 3. Успадкування, зчеплене із статтю.

ТДМУ 3. Успадкування, зчеплене із статтю.
Ознаки, які успадковуються через статеві
хромосоми, називають зчепленими зі статтю.
Ознаки,
які успадковуються через Ухромосому, називають голандричними.

13. 2. Успадкування статі і статевих хромосом. Ознаки, обмежені статтю, залежні від статі. Гемізиготність.

2. Успадкування статі і статевих хромосом.
ТДМУ Ознаки, обмежені статтю, залежні від статі.
Гемізиготність.
Ознаки, залежні від статі:
гени можуть знаходитися як у статевих хромосомах, так і в
будь-якій з аутосом. Ген плішивості, що визначає облисіння у
людини, має різний прояв у чоловіків і жінок. У чоловіків цей
ген діє як домінантний, у жінок - як рецесивний. Тому жінки
з генотипом Аа не мають ознак плішивості, а в жінок з
генотипом аа - цей ген виражений слабше ніж у чоловіків.
Ознаки, обмежені статтю:
окрім генів, відповідальних за розвиток вторинних статевих
ознак функціональну активність цілого ряду інших генів
визначає ендокринний профіль організму. Так, у биків є гени,
що контролюють продукцію молока і його якісні особливості
(жирність, вміст білка), але у них як і їх синів дані гени
“мовчать”. Функціонують ці гени тільки у їх доньках.

14. 4. Зчеплення генів і кросинговер.

Зчеплене успадкування ознак у дрозофіли
ТДМУ
(колір тіла й довжина крил)

15. 4. Зчеплення генів і кросинговер.

ТДМУ
Особливості зчепленого успадкування генів.
P:
Гамети:
F1:

16. 4. Зчеплення генів і кросинговер.

ТДМУ
Наслідок кросинговеру під час мейозу:
здійснення перекомбінації генів

17. 5. Основні положення хромосомної теорії спадковості.

5. Основні положення хромосомної теорії
ТДМУ спадковості.
Гени
знаходяться у хромосомах. Кожна хромосома
— це група зчеплення генів. Кількість груп
зчеплення у кожного виду дорівнює гаплоїдному
набору хромосом.
Кожний ген у хромосомі займає певне місце
(локус). Гени у хромосомах розташовані лінійно.
Між
гомологічними
хромосомами
може
відбуватися обмін алелями гена.
Відстань між генами у хромосомі
пропорціональна проценту кросинговера між
ними. Цю величину називають морганідою, на
честь генетика Т. Моргана.

18.

ТДМУ
Що значить локус у
гомологічних хромосомах і
лінійне розміщення генів у
хромосомі?
Одна хромосома
від матері, а інша
– від батька!

19. Що таке групи зчеплення генів і скільки їх може бути в організмі?

ТДМУ
Що таке
групи зчеплення генів і
скільки їх може бути
в організмі?

20.

ТДМУ
Хом’як барабінський
X Y

21.

ТДМУ
Хом’як барабінський
10 пар хромосом

22.

Хом’як сірий
ТДМУ
11 пар хромосом
Хом’як забайкальський
12 пар хромосом

23.

Людина
Homo sapiens
ТДМУ
46
хромосом
Шимпанзе
Pan troglodуtes
48
хромосом

24.

Л
Ш Л Ш
ТДМУ

25.

Каріотип людини
ТДМУ

26.

Каріотип людини
ТДМУ

27. Чи завжди гени успадкувуються зчеплено й чи відбувається порушення зчеплення?

ТДМУ
Чи завжди гени
успадкувуються зчеплено
й чи відбувається
порушення зчеплення?

28.

Хромосомні мутації
ТДМУ
Делеція

29.

Хромосомні мутації
ТДМУ
Інверсія

30.

Хромосомні мутації
ТДМУ
Транслокація

31. Які у Вас є запитання?

Дякую за увагу!
Викладач
Студент
Які у Вас
є запитання?
English     Русский Правила