3.49M
Категория: ГеографияГеография

Географиялық деректерді визулизациялау

1.

ІІ бөлім . Картография және геоинформатика
2.1 Картография
Тақырыбы: Географиялық деректерді
визулизациялау
Оқу мақсаты:
10.2.2.2 - статистикалық деректерді талдау нәтижелері бойынша
картограммалар мен картодиаграммаларды жасау

2.

Сабақтың мақсаты
Сіздің
меңгеретініңіз:
Сіздің
білетініңіз:
географиялық деректерді картодиаграмма
және картограмма әдісі арқылы жеткізуді
меңгересіз
картограмма және картодиаграмма әдістері
арқылы географиялық деректерді жеткізуді
үйренесіз

3.

Же р д і ң б е й н е л е н у і
Қазақстан халқының тығыздығы
Халық санының көрсеткіші
Халықтың көші - қоны
Мұхит ағыстарының картасы

4.

Географиялық деректерді визуализациялау – компьютерлік технология көмегімен цифрлық ақпаратттар мен
физикалық құбылыстарды байқау, бақылау және талдау үшін қолайлы сипатта берудің ең қажетті және тиімді
әдістерінің жиынтығы.( https://www.opiq.kz/kit/51/chapter/4131)
Визуализациялау үшін түрлі әдістер – 2D және 3D өлшемі бедерлі карталар, цифрлық анимация, көлемді
бейнелер, диаграммалар жасауда кеңінен қолданылады.
https://www.youtube.com/watch?v=NficlMRaULo

5.

Карта бетіндегі мәліметтерді визуализациялаудың ең маңызды
әдістерінің бірі – картограмма және картодиаграмма жасау

6.

Картограмма және картодиаграммалар зерттелетін құбылыстың географиялық
сипаттамаларын бейнелеу үшін пайдаланылады.
Олар зерттелетін құбылыстың орналасқан жерін, белгілі бір аумақта – мемлекет, аймақ,
экономикалық немесе әкімшілік ауданында қарқындылығын көрсетеді.
Картограмма әдісі деп географиялық картада салыстырмалы статистикалық
көрсеткіштердің нүкте және түс қанықтығы (фон)бір – бірінен ажыратылатын бояумен
берілуін айтады.
Қазақстанның
облыстар бойынша
қызмет көрсетілген
туристер
тартымдылығы
көрсеткіші картасы

7.

Тапсырма 1
Төмендегі картаны пайдаланып, тапсырманы орындаңыз.
Бұл картада географиялық дерек қандай әдіс арқылы берілген?
Картадағы берілген дерек арқылы өзіңізге қандай ақпарат ала алдыңыз?
Бұл әдіс сіз үшін қаншалықты тиімді (тиімсіз) болды?

8.

Картодиаграмма әдісі – абсолюттік статистикалық мәліметтерді әкімшілік бөліну
бірліктері бойынша картограмма түрінде көрсету. Диаграммалар әртүрлі
геометриялық пішіндер түрінде беріледі. Сондай – ақ бағаналы диаграммалар да
кеңінен қолданылады. Ондағы әрбір мм биіктік белгілі бір сандық көрсеткішке
сәйкес келеді.

9.

Тапсырма 2
Төменде берілген картаны пайдаланып, тапсырманы орындаңыз.
А) Картада Аустралияның ауыл шаруашылығы салалары туралы мәлімет қандай әдіс арқылы
берілген?
В) Қолданылған әдіс түрін қалай ажыраттыңыз?
С) Бұл қолданылған әдіс арқылы сіз өзіңізге қандай ақпарат алдыңыз?
English     Русский Правила