Девіз уроку
2.67M
Категория: МатематикаМатематика

Геометричні фігури та їх властивості. (7 клас)

1.

2. Девіз уроку

„Не досить оволодіти
премудрістю, потрібно
також вміти
користуватися нею”
(Народна мудрість)

3.

Геометрія вивчає властивості геометричних фігур
на площині
Фігури: точка, пряма
А
D
Z
a

4.

Фігури: промінь, відрізок
N
F
f

5.

Трикутник
Круг
Прямокутник
Плоскі фігури
Коло

6.

Через будь-які дві точки можна провести пряму, і до
того ж тільки одну.
S
А
D
N AD
F AD
S AD
F
N

7.

Якщо прямі мають спільну точку, то говорять, що
прямі перетинаються.
а ОС А
А
C
M
N
a
а
n
Дві прямі або мають тільки одну спільну точку, або не
мають спільних точок.

8.

D
N
F
m
f
Х

9.

Кут – це геометрична фігура, яка складається
з точки і двох променів, що виходять з цієї точки.
Сторони кута – промені ВА і ВМ.
А
Кут АВМ
В
Вершина кута – точка В
М

10.

Два доповняльних промені утворюють
розгорнутий кут.
Розгорнутий кут
АОВ
А
О
В

11.

Порівняння відрізків
D
С
В
А
АB = CD
M
N
MN > CD

12.

Середина відрізка
А
С
В
Точка С – середина відрізка
Точка відрізка, що ділить його пополам, називається
серединою відрізка.

13.

Порівняння кутів
АВМ = ОЕС
А
В
Сумістились вершини В і Е
М

14.

Порівняння кутів
АВМ > ОЕС
А
В
Сумістились вершини В і Е
М

15.

Порівняння кутів
АВМ < ОЕС
А
В
Сумістились вершини В і Е
М

16.

Промінь, що виходить з вершини кута і ділить його на
два рівних кути, називається бісектрисою кута.
А
O
В
АВО = ОВМ
М

17.

Перевіримо знання:
Дидактична гра «Ланцюжок»
Точка i пряма.
Властивостi точок i прямих.
Властивiсть належностi точок i прямих;
баксiома проведення прямої;
аксiома розмiщення точок на прямiй.
Промiнь (пiвпряма)
Уявлення про подiл прямої на частини будьякою її точкою.
Означення променя; його елементи.
Доповняльнi променi.

18.

Перевіримо знання:
Означення вiдрiзка; його елементи та позначення.
Означення рiвних вiдрiзкiв. Середина вiдрiзка.
Довжина як мiра вiдрiзка, одиницi вимiрювання
вiдрiзкiв.
Аксiома вимiрювання вiдрiзкiв.
Означення кута. Елементи кута. Позначення кутiв.
Внутрiшня область кута. Промiнь, що дiлить кут на
два кути.
Розгорнутий кут та його внутрiшня область.
Рiвнiсть кутiв. Бiсектриса кута.
Вимiрювання кутiв: одиницi вимiрювання, аксiома
вимiрювання.
Аксiома вiдкладання кутiв; порiвняння кутiв за
градусною мiрою.
Види кутiв.

19.

Геометрична анкета:
І ряд
№1
№4
№7
№10
№13
№16
№19
№22
№25
№28
№31
ІІ ряд
№2
№5
№8
№11
№14
№17
№20
№23
№26
№29
№32
ІІІ ряд
№3
№6
№9
№12
№15
№18
№21
№24
№27
№30
№1

20.

Усні вправи:
1. Якщо точка C лежить на променi
AB, то вона обов’язково лежить i на
вiдрiзку AB. Чи є правильним таке
твердження?
2. Чи можна розбити пряму на
вiдрiзок i два променi? Якщо так, то
чи можуть отриманi променi бути
доповняльними?
3. Кут ABC дорiвнює 100°. Промiнь BD
подiлив кут ABC на два кути,
градусна мiра одного з яких на 20°
бiльша за градусну мiру iншого.
Знайдіть градусні міри цих кутів.

21.

Письмові вправи:
1. На променi CD позначено
точку E. Знайдiть довжину
відрізка CE, якщо CD = 8 м, DE =
6,2 м. Скiльки розв’язкiв має
задача?
2. Точка C — середина вiдрiзка
AB, а точка D — середина вiдрiзка
AC.
Знайдiть довжину вiдрiзка:
а) BD, якщо AC =16 см;
б) AB, якщо BD =12 см.

22.

Письмові вправи:
3. Промiнь b дiлить кут (ac), який
дорiвнює 150°, на два кути.
Знайдiть кути (ab) i (bc), якщо кут
(ab) менший за кут (bc) на 40°.
4. Променi OB i OC дiлять кут AOD
на три кути. Знайдiть кут BOC,
якщо AOD 110 , AOC 85 , BOD 60
5*. Промiнь l — бiсектриса кута
(mn). Знайдiть кут (mn), якщо кут
мiж бiсектрисами кутів (ml) i (ln)
дорiвнює 70°.

23.

Як приємно дізнатися, що ти
чогось навчився.
English     Русский Правила