УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (1917-1918 РР.)
Поняття і терміни
Привід, який призвів до революції
Утворення Центральної Ради
Українські політичні партії
Трансформація УЦР (1917-1918 рр.)
Історичне значення І Універсалу
Структура органів влади УЦР
3.85M
Категория: ИсторияИстория

Українська революція (1917-1918 рр.)

1. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (1917-1918 РР.)

2. Поняття і терміни


Самост ійники – учасники, прибічники національного руху, руху за незалежність
своєї держави.
Універсали УЦР – звернення декларативно-програмного характеру до українського
народу, опубліковані в 1917-1918 рр. Українською Центральною Радою.
Більшовизм (від більшовик) — революційна марксистська течія політичної думки і
політичний режим, пов'язаний з формуванням жорстко централізованої, згуртованої
і дисциплінованої партії соціальної революції, яка орієнтована на повалення
існуючого капіталістичного державного ладу, захоплення влади і встановлення
«диктатури пролетаріату».
Курулта́й (монг. Хуралдай, Khuruldai, тур. Kurultay, з тюрк. — велелюдне свято) — у
тюркських народів орган народного представництва, загальнонаціональний з'їзд,
під час якого вирішують найважливіші проблеми нації. Початково означав збори
князів, пізніше збори народу.
Установчі збори - виборний законодавчий орган, покликаний випрацювати
конституцію держави й, таким чином, на правовій основі оформити новий
державний і суспільний устрій.
Автономізація у часи революції 1917 р. політична боротьба народів колишньої
Російської імперії за отримання автономії у межах нової демократичної Російської
федерації. Зокрема, УЦР була на позиціях автономії України у складі демократичної
Росії план перетворення незалежних радянських республік, які утворились у 19181920 рр. внаслідок громадянської війни на теренах колишньої Російської імперії, в
автономні складові Російської Федерації

3.

Залежне і
пригноблене
становище
України
Важке
становище
більшості
населення
Нерозв’яза
ність
аграрного
питання
Піднесення
національно
визвольного
руху
ПРИЧИНИ
Українська революція
МЕТА:
Здобуття автономії
України як першого
кроку до незалежності
РУШІЙНІ СИЛИ:
Українська інтелігенція,
селянство, військові
робітники

4. Привід, який призвів до революції

• Лютнева революція в Росії (23
лютого (8 березня) 1917 р.).
Повалення монархії. Зречення
Миколою ІІ престолу (2 (15)
березня 1917 р.)

5. Утворення Центральної Ради

Українська партія
соціалістів –
самостійників
М.Міхновський
Товариство українських
поступовців
( Українська партія
соціалістів федералістів
4 березня 1917р.
- утворення Української
Центральної Ради

6. Українські політичні партії

• (УПСР)- на
(УПСР) – найвпливовіша, мали вплив серед
сільського населення.
УСДРП - Друга за чисельніст ю і впливом.

7. Трансформація УЦР (1917-1918 рр.)

8.

9.

10.

11.

12.

13. Історичне значення І Універсалу

• Засвідчив прагнення українців до
створення власної держави
• Сприяв подальшому піднесенню
Української революції. Підняв авторитет
УЦР
• Визначив позицію різних політичних
сил щодо української держави

14.

15. Структура органів влади УЦР

English     Русский Правила