Харківський національний університет внутрішніх справ
Дякуємо за увагу!
324.50K
Категория: СоциологияСоциология

Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація (тема 3)

1. Харківський національний університет внутрішніх справ

Кафедра соціальних та економічних дисциплін
Навчальна дисципліна «Соціологія»
Лекція на тему:
«Соціальна структура суспільства та соціальна
стратифікація»

2.

План:
1. Поняття соціальна структура суспільства та її елементи.
2. Поняття соціальна стратифікація та соціальна мобільність.
3. Соціальна нерівність. Класові теорії.
4. Етнічна структура. Соціальні характеристики національноетнічної структури сучасної України.
5.
Демографічна
структура
демографічна ситуація в Україні.
суспільства.
Соціально-
6. Професійно-посадова структура і її соціальні характеристики.
7. Соціально-поселенська структура. Процеси урбанізації та
регіоналізації українського суспільства.

3.

Соціальна структура
Це сукупність усталених взаємодій, що
залучають
людей
до
суспільства
як
представників тих чи інших великих соціальних
груп.
морфологічна
(склад
структури,
представлений
соціальними групами)
регулятивна
відносини)
(соціальні

4.

Соціальна стратифікація – сукупність розміщених у
вертикальному порядку соціальних верств (страт) за
основними критеріями нерівності.
Критерії соціальної стратифікації
Влада
Рівень прибутку
Освіта
Престиж професії

5.

ІСТОРИЧНІ ТИПИ СТРАТИФІКАЦІЇ
ЗАКРИТИЙ
Стани
Рабство
Касти
Жорстокі
обмеження
переміщення між стратами
Можливе вільне переміщення
з одного класу в інший
ВІДКРИТИЙ
Класи

6.

Соціальна мобільність – переміщення індивідів або соціальної
групи від однієї соціальної позиції до іншої.
Горизонтальна
мобільність –
переміщення індивіда
або соціальної групи без
зміни їх соціального
статусу
Вертикальна
мобільність
Висхідна
Низхідна

7.

Елементи соціальної структури суспільства
Класова
Демографічна
Соціально-територіальна
Етнічна
Професійна

8.

Класова структура – це соціальні класи та відповідні соціальні
відносини, які регулюють взаємодію класових груп.
Класи є великими соціальними групами, які займають у
вертикальному вимірі соціального простору різні соціальні
позиції.

9.

ВИЩІЙ КЛАС
СЕРЕДНІЙ КЛАС
НИЖЧИЙ КЛАС
НАЙНИЖЧИЙ КЛАС - декласові прошарки
Маргінальність – це стан периферійного перебування індивіда,
групи в межах певного соціального середовища.

10.

Етнічна структура
Етноси
Етнічні відносини
Термін “етнос” (еthnos) – грецького походження, тлумачиться
як плем’я, група. У соціології під етносами розуміють вельми
широкий клас спільнот від справжніх первісних племен до
сучасних багатомільйонних народів.

11.

групова власна
назва
спільна історична
пам’ять
Зв'язок із
конкретним
рідним краєм
почуття солідарності
у значної частини
населення
Атрибути
етнічної
спільноти
міф про спільних
предків
спільна культура
(мова, релігія,
традиції, фольклор)

12.

Демографічна структура суспільства
- це розподіл населення за статтю й віком.
ґендер – це соціальна категорія, яка визначає характерні риси
та можливості, які в суспільстві пов’язують із чоловіком та
жінкою та відносинами між людьми залежно від статі.
Відповідно виникає, ряд уявлень, що таке «жіноче» і
«чоловіче» в певному суспільстві.

13.

Періодизація вікової структури
1) діти та підлітки (до 14 років);
2) молодь (від 14 до 35 років);
3) люди середнього віку ( від 35 до 60 років);
4) старша вікова група (від 60 до 75 років);
5) люди похилого віку (від 75 до 90 років);
6) геронтологічна група (довгожителі від 90
років).

14.

Професійно-посадова структура – це розподіл зайнятого
населення за характером та змістом праці та супутніми ознаками.
Ознаки професійної структури
Інтелектуальність
Кваліфікованість
Організаторські здібності
Освіта
Технічне забезпечення
Галузі діяльності

15.

Соціально-поселенська структура
диференціація населення за місцем проживання
сільські й міські
спільноти
регіональні групи

16. Дякуємо за увагу!

English     Русский Правила