Вступ за новим Переліком галузей та спеціальностей
Вступ на спеціальності «Фармація», «Біотехнології та біоінженерії» на освітні програми на базі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» та ос
Вступ на спеціальність «Фармація» на освітні програми на базі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» галузі знань “Медицина”
Вступ на спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування» на базі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» галузі знань “Медицин
Вступ на спеціальності за результатами ЗНО
ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ
Строки прийому документів
Вартість навчання у 2015 році (грн/рік)
2.69M
Категория: ОбразованиеОбразование

Національний фармацевтичний університет

1.

Національний фармацевтичний
університет
УМОВИ ВСТУПУ
у 2016 роцi

2. Вступ за новим Переліком галузей та спеціальностей

Освітній ступінь «бакалавр»
Спеціальності
Галузь знань
Шифр Найменування
Код
Назва
Освітня програма
05
Соціальні та
поведінкові науки
07
Управління та
адміністрування
16
Хімічна та
біоінженерія
162
Біотехнології та
біоінженерія
Біотехнологія
Охорона здоров’я
Технології медичної
224 діагностики та
лікування
Лабораторна діагностика
22
051 Економіка
073 Менеджмент
075 Маркетинг
Економіка підприємства
Менеджмент
Маркетинг
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Фармація
Клінічна фармація
22
Охорона
здоров’я
226
Фармація
Page 2
постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266
Технології парфумернокосметичних засобів
Технології фармацевтичних
препаратів

3.

Вступ на спеціальності «Фармація»,
«Біотехнології та біоінженерії»
на освітні програми на базі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» та
освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань «Фармація»
Денна форма навчання
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Наявна освіта
бакалавр за напрямом підготовки
«Фармація»
молодший спеціаліст за
спеціальністю «Фармація»
молодший спеціаліст за
спеціальностями «Аналітичний
контроль якості ХЛС» та
«Виробництво фармпрепаратів»
• молодший спеціаліст за
спеціальністю «Фармація»
• молодший спеціаліст за
спеціальностями «Аналітичний
контроль якості ХЛС» та
Page 3
«Виробництво фармпрепаратів»
Вступ на освітню програму
Термін
навчання
• Фармація (спеціаліст)
2 р.
• Фармація,
• Клінічна Фармація,
• Технології парфумернокосметичних засобів
4 р.
• Фармація,
• Технології фармацевтичних
препаратів
• Біотехнологія
4 р.
3 р.
Фахові вступні
випробування
фармацевтична хімія,
фармакогнозія,
фармакологія,
технологія ліків,
організація і економіка
фармації
фармацевтична хімія
фармакогнозія,
фармакологія
основи біотехнології;
основи мікробіології,
гігієна з основами
екології

4. Вступ на спеціальності «Фармація», «Біотехнології та біоінженерії» на освітні програми на базі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» та ос

Вступ на спеціальності «Фармація»,
«Біотехнології та біоінженерії»
на освітні програми на базі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» та
освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань «Фармація»
Заочна форма навчання
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Наявна освіта
бакалавр за напрямом
підготовки «Фармація»
молодший спеціаліст за
спеціальністю «Фармація»
молодший спеціаліст за
спеціальностями «Аналітичний
контроль якості ХЛС» та
«Виробництво фармпрепаратів»
• молодший спеціаліст за
спеціальністю «Фармація»
• молодший спеціаліст за
спеціальностями «Аналітичний
Page
4
контроль
якості ХЛС» та
«Виробництво фармпрепаратів»
Вступ на освітню програму
Термін
навчання
• Фармація
2 р. 6 м.
• Фармація,
• Клінічна Фармація,
• Технології парфумернокосметичних засобів
• Фармація,
• Технології
фармацевтичних
препаратів
4 р. 6 м.
4 р. 6 м.
• Біотехнологія
3 р. 4 м.
Фахові вступні
випробування
фармацевтична
хімія,
фармакогнозія,
фармакологія,
технологія ліків,
організація і
економіка фармації
фармацевтична
хімія
фармакогнозія,
фармакологія
основи
біотехнології;
основи мікробіології,
гігієна з основами
екології

5. Вступ на спеціальність «Фармація» на освітні програми на базі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» галузі знань “Медицина”

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Наявна освіта
Вступ на освітню
програму
Вступ
на
Термін навчання
Денна
Заочна
Фахові вступні
випробування
молодший спеціаліст за
спеціальностями галузі знань
«Медицина»
•5.12010101 Лікувальна
справа
•5.12010102 Сестринська
справа
•5.12010103 Медикопрофілактична справа
•5.12010104 Стоматологія
•5.12010105 Акушерська
справа
•5.12010106 Стоматологія
ортопедична
•5.12010107 Стоматологічна
справа
•5.12010201 Лабораторна
Page 5
діагностика
Фаховий іспит:
• Фармація,
• Клінічна Фармація,
• Технології
парфумернокосметичних засобів
•анатомія та
1 курс
4 р.
4 р. 6 м.
фізіологія людини
•мікробіологія
•фармакологія

6. Вступ на спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування» на базі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» галузі знань “Медицин

Вступ на спеціальність
«Технології медичної діагностики та лікування»
на базі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» галузі знань “Медицина”
Ступінь «бакалавра»
Наявна освіта
5.12010201 Лабораторна
діагностика
Освітня програма
«Лабораторна
діагностика»
Вступ
на
1 курс
Термін
навчання
Денна
2 р.
Заочна
-
Фахові вступні
випробування
Фаховий іспит:
•клінічна лабораторна
діагностика,
•клінічна біохімія,
•мікробіологія
молодший спеціаліст за
спеціальностями галузі
знань «Медицина»
•5.12010101 Лікувальна
справа
•5.12010102 Сестринська
справа
•5.12010103 Медикопрофілактична справа
•5.12010104 Стоматологія
•5.12010105 Акушерська
справа
•5.12010106 Стоматологія
ортопедична
Page
6
•5.12010107
Стоматологічна
справа
Фаховий іспит:
«Лабораторна
діагностика»
1 курс
3 р.
-
•анатомія та фізіологія
людини,
•мікробіологія,
•фармакологія

7. Вступ на спеціальності за результатами ЗНО

Освітній ступінь «бакалавр»
Спеціальності
Код
Назва
051
Економіка
073
Менеджмент
075
Маркетинг
162
Біотехнології та
біоінженерія
Перелік конкурсних предметів
Освітня програма
Економіка підприємства 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або
Менеджмент
Географія, або
Біологія
Маркетинг
Біотехнологія
1.
2.
3.
Українська мова та література
Біологія
Хімія або
Математика, або
Історія України
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
226
Page 7
Фармація
Технології
фармацевтичних
препаратів
1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Хімія або
Математика, або
Історія України

8. ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

• Заява
• Документ про освіту (з додатком)
• 4 фотокартки розміром 3х4 см
• Копія документа, що посвідчує особу та
громадянство
• Військовий білет (приписне свідоцтво)
Page 8

9. Строки прийому документів

Денна форма навчання
Заочна форма
навчання
11 липня
11 липня
Закінчення прийому заяв та
документів
о 1800 20 липня
6 серпня
Строки проведення вступних
тестувань
21 липня – 27 липня
8-13 серпня
не пізніше 1200 1 серпня
15 серпня
до 10 серпня – на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб
до 19 серпня - за
кошти фізичних та
юридичних осіб
Етапи вступної компанії
Початок прийому заяв та
документів
Строки оприлюднення
рейтингового списку вступників
Строки виконання вимог до
зарахування
за кошти фізичних та юридичних осіб –
Терміни зарахування вступників
не пізніше 12 серпня
Page 9
за кошти фізичних та
юридичних осіб
не пізніше 21 серпня

10. Вартість навчання у 2015 році (грн/рік)

(оплата проводиться посеметрово, щорічно, помісячно)
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Спеціальності
Код
Назва
Фармація
226
Форма навчання
Освітня програма
Денна Заочна
Фармація
15 020
11 700
Клінічна фармація
15 020
11 700
Технології
парфумерно-косметичних засобів
15 020
11 700
Технології фармацевтичних
препаратів
9 190
7 150
Економіка підприємства
6 390
4 970
Менеджмент
6 390
4 970
Маркетинг
6 390
4 970
Біотехнологія
6 830
5 260
Лабораторна діагностика
7 980
-
Освітній ступінь «бакалавр»
051 Економіка
073 Менеджмент
075 Маркетинг
162
Біотехнології та
біоінженерія
224
Технології медичної
діагностики та лікування
Page 10

11.

Для отримання оперативної інформації про умови вступу
до НФаУ реєструйтесь на офіційному сайті НФаУ
http://nuph.edu.ua
у розділі Абітурієнт / Анкета абітурієнта
http://nuph.edu.ua/anketa-abiturijenta/
Page 11

12.

Page 12
Бажаємо вірного
вибору професії,
успішного
навчання та
змістовного
студентського
життя
English     Русский Правила