Қабылдаған: 00000 Дайындаған: 00000 Тобы: 00000
Кванттық электроника
Лазерлер 3 физикалық идея негізінде пайда болды:
Лазерлердің ашылуы
Лазерлердің жіктелуі:
Гелий-неондық лазер деңгейлерінің инверстік орналасуы
Осылай неон атомдарының 2 мен 3 деңгейлерінің инверстік орналасуын қамтамассыз етіледі.
Лазерлердің қолданылуы олардың сәулелену қасиеттеріне негізелген :
Биологиялық ұлпалардағы лазер сәуле шығаруының әсер механизмі
Лазерлердің медицинада қолданылуы:
Лазерлердің онкологияда қолданылуы:
Лазерлердің дермотологияда қолданылуы:
Лазерлердің хирургияда қолданылуы:
Лазерлердің офтальмологияда қолданылуы:
Лазерлік сәуле шығаруды қолданудың негізгі мүмкіндіктері
Қазіргі кезде ғылымның көптеген салаларында лазер сәулелеріінің маңызы өте зор. Лазер сәулесінің жәрдемімен хирургиялық операция жасауғ
Әдебиеттер:
2.66M
Категория: МедицинаМедицина

Заманауи лазерлі құралдардың медицинада қолданылуы

1. Қабылдаған: 00000 Дайындаған: 00000 Тобы: 00000

Тақырыбы: Заманауи лазерлі
құралдардың медицинада
қолданылуы
Қабылдаған: 00000
Дайындаған: 00000
Тобы: 00000

2.

Жоспар
Кіріспе
Негізгі бөлім
1.Лазердің ашылуы
2.Гелий-неондық лазер деңгейлерінің инверстік
орналасуы
3.Биологиялық ұлпалардағы лазер сәуле шығаруының
әсер механизмі
4.Лазерлердің медицинада қолданылуы
Қорытынды
2

3.

Жарық толқындары мен радиотолқындары мен
радиотолқындардың табиғаты бір болғанымен
оптика мен радиоэлектроника бір-біріне тәуелсіз
дамыды.
Тек ХХ ғасырдың ортасына қарай молекулалық
күшейткіштер мен радиотолқын
генераторларының пайда болуына байланысты
кванттық электроника физиканың жаңа жеке
саласы ретінде дамыды.

4. Кванттық электроника

КВАНТТЫҚ ЭЛЕКТРОНИКА
Кванттық электроника - мәжбүрлі кванттық
жүйелерді қолдану арқылы электромагниттік
толқындардың генерациясын күшейту тәсілдерін
зерттейді.
Қазіргі кезде ғылымның бұл саласындағы
жетістіктер медицина мен техникада қолданыс
табуда. Ал енді кванттық электрониканың кейбір
құбылыстары мен опткалық кванттық
генераторлар – лазерлермен танысайық.

5. Лазерлер 3 физикалық идея негізінде пайда болды:

ЛАЗЕРЛЕР 3 ФИЗИКАЛЫҚ ИДЕЯ
НЕГІЗІНДЕ ПАЙДА БОЛДЫ:
1. Индуцирленген сәуле шығару;
2. Атомдардың термодинамикалық тең емес
жүйелерінің пайда болуы;
3. Кері оң байланыстың радиофизикада
қолданылуы

6. Лазерлердің ашылуы

ЛАЗЕРЛЕРДІҢ АШЫЛУЫ
Ең
алғашқы кванттық генератор – лазер
1960ж құрастырылды. Оның белсенді
ортасы ретінде рубин кристаллдары
алынды. Осы жылы гелий неондық лазер
ашылды. “Лазер” сөзі ағылшын тілінен
қысқартылып алынған -Light
Amplification by Stimulated Emission of
Radiation (мәжбүрлі сәулелеленудің
нәтижесінде жарықтың күшейтілуі).
6

7. Лазерлердің жіктелуі:

ЛАЗЕРЛЕРДІҢ
Лазерлер белсенді
ортасына қарай:
газды ;
сұйық ;
жартылай жүргізуші ;
қатты.
Жарықтануына
қарай:
импульсті лазерлер;
үздіксіз лазерлер
болып бөлінеді.
7
ЖІКТЕЛУІ:

8. Гелий-неондық лазер деңгейлерінің инверстік орналасуы

ГЕЛИЙ-НЕОНДЫҚ ЛАЗЕР
ДЕҢГЕЙЛЕРІНІҢ ИНВЕРСТІК
ОРНАЛАСУЫ
Кең таралған газды лазерлердің бірі - гелий-неондық
лазер (оның қозғыштығы электрлік разряд
нәтижесінде пайда болады). Оның белсенді ортасы –
гелий мен неон қоспасы. Төмендегі суретте гелий мен
неон атомдарының энергетикалық деңгейлері
көрсетілген. 2 мен 3 деңгейлерінің инверстік
орналасуын қамтамассыз ету үшін гелий атомдарын
2 деңгейден 3 деңгейге көшіру қажет. Қозбаған неон
атомдары гелий атомдарымен соғысып, гелий
атомдары 3 деңгейді толтырып, “ұзақ өмір сүру
жағдайына” көшеді. Нәтижесінде энергияның
тасымалдануы жүзеге асады.

9. Осылай неон атомдарының 2 мен 3 деңгейлерінің инверстік орналасуын қамтамассыз етіледі.

ОСЫЛАЙ НЕОН АТОМДАРЫНЫҢ 2
МЕН 3 ДЕҢГЕЙЛЕРІНІҢ ИНВЕРСТІК
ОРНАЛАСУЫН ҚАМТАМАССЫЗ
ЕТІЛЕДІ.

10. Лазерлердің қолданылуы олардың сәулелену қасиеттеріне негізелген :

ЛАЗЕРЛЕРДІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ
ОЛАРДЫҢ СӘУЛЕЛЕНУ
ҚАСИЕТТЕРІНЕ НЕГІЗЕЛГЕН :
10
Жоғарғы монохроматтылық ;
Едәуір үлкен қарқындылығы ;
Когеренттілігі .
Лазерлердің осы қасиеттері арқылы Жер мен
Ай арасындағы ара қашықтық, Венера мен
Меркурийдің айналу жылдамдығы өлшенді.

11. Биологиялық ұлпалардағы лазер сәуле шығаруының әсер механизмі

БИОЛОГИЯЛЫҚ ҰЛПАЛАРДАҒЫ ЛАЗЕР
СӘУЛЕ ШЫҒАРУЫНЫҢ ӘСЕР МЕХАНИЗМІ
Тірі ағзаға лазердің сәулеленуі – электромагниттік әсерлер
арқылы энергия биологиялық реакцияларға
трансформацияланады.
ФОТОБИОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕССТЕР КЕЛЕСІ
КЕЗЕҢДЕРДЕН ТҰРАДЫ:
Жарықтың жұтылуы;
Электронды қозу энергиясының миграциясы ;
Бірінші фотофизикалық акт;
Зарядтың тасымалдануы;
Біріншілік тұрақты химиялық заттардың түзілуі;
Соңғы фотобиологиялық акт
1.
2.
3.
4.
5.
6.
11

12. Лазерлердің медицинада қолданылуы:

ЛАЗЕРЛЕРДІҢ МЕДИЦИНАДА
ҚОЛДАНЫЛУЫ:
Лазерлер
хирургия, стоматология,
офтальмология, дерматология және
онкологияда кең қолданыс тапты.
Медицинада қолданылатын лазерлер
төмен интенсивті – терапевттік және
жоғары интенсивті – хирургиялық
лазерлер болып бөлінеді.

13.

13

14. Лазерлердің онкологияда қолданылуы:

ЛАЗЕРЛЕРДІҢ ОНКОЛОГИЯДА
ҚОЛДАНЫЛУЫ:
14
Лазерлер рак клеткаларын анықтауға
мүмкіндік береді.

15. Лазерлердің дермотологияда қолданылуы:

ЛАЗЕРЛЕРДІҢ ДЕРМОТОЛОГИЯДА
ҚОЛДАНЫЛУЫ:
Веналардың лазерлі жойылуы
Терапияға дейін
Терапиядан кейін

16. Лазерлердің хирургияда қолданылуы:

ЛАЗЕРЛЕРДІҢ ХИРУРГИЯДА ҚОЛДАНЫЛУЫ:

17. Лазерлердің офтальмологияда қолданылуы:

ЛАЗЕРЛЕРДІҢ ОФТАЛЬМОЛОГИЯДА
ҚОЛДАНЫЛУЫ:

18.

18

19. Лазерлік сәуле шығаруды қолданудың негізгі мүмкіндіктері

ЛАЗЕРЛІК СӘУЛЕ ШЫҒАРУДЫ
ҚОЛДАНУДЫҢ НЕГІЗГІ
МҮМКІНДІКТЕРІ
Бүгін лазерлер медицинада, өнеркәсіпте,ғылыми
аппаратура, геодезия электроникада, әскери
техникада кең қолдануда.
19

20. Қазіргі кезде ғылымның көптеген салаларында лазер сәулелеріінің маңызы өте зор. Лазер сәулесінің жәрдемімен хирургиялық операция жасауғ

Қорытынды
ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ ҒЫЛЫМНЫҢ КӨПТЕГЕН
САЛАЛАРЫНДА ЛАЗЕР СӘУЛЕЛЕРІІНІҢ
МАҢЫЗЫ ӨТЕ ЗОР. ЛАЗЕР СӘУЛЕСІНІҢ
ЖӘРДЕМІМЕН ХИРУРГИЯЛЫҚ ОПЕРАЦИЯ
ЖАСАУҒА,АУРУЛАРДЫ ЕМДЕУГЕ
,ВАКУУМДЕГІ МАТЕРИЯЛДЫ КЕПТІРУ ЖӘНЕ
ВАКУМДЕГІ МАТЕРИЯЛДЫ ПІСІРУГЕ
БОЛАДЫ.
ЛАЗЕР СӘУЛЕЛЕРІНІҢ КОГЕРЕНТТІГІН
ПАЙДАЛАНЫП, ДЕНЕЛЕРДІҢ КӨЛЕМДІК
КЕСІНДІЛЕРІН АЛУҒА БОЛАДЫ.

21. Әдебиеттер:

ӘДЕБИЕТТЕР:
1.
А.Н.Ремизов,
А.Г.Максина,А.Я.Потапенко
“Медицинская и биологическая физика”,
М.,2004г. 466-476 бет.
2.Жан-жақты сұрақ кітапшасы: “Древо
познания”
3.Оқу құралы:“Билогиялық
физика”/2006ж
English     Русский Правила