388.50K
Категория: ЛитератураЛитература

Модерністські і неоавангардистські тенденції в літературі другої половини ХХ століття

1.

Модерністські і неоавангардистські
тенденції в літературі
другої половини ХХ століття

2.

Найвизначніші події
космос
Крах
соціалістичної
системи
Екологічна
криза
Зміна
кордонів
Ядерні
катастрофи
Пошук
нових засад
співіснування

3.

Головні питання перед людством
Що буде з людиною?
Як відновити
моральні цінності?

4.

Головні тривоги
Цивілізація поглинає
особисті інтереси
Негативний
моральний
стан людини
Загальна
відчуженість
Знеосіблення
людини в умовах
урбанізації

5.

Центральне явище
у літературному процесі
Перехід від модернізму
до постмодернізму
Пост (після) модернізм (новий)
ГОЛОВНІ РИСИ
Показ зруйнованої свідомості,
деформованої дійсності,
задушливої атмосфери епохи

6.

ПОСТМОДЕРНІЗМ –
це відображення
абсурду життя,
розрив соціальних
і духовних зв’язків
у світі падіння
людства у безодню,
де немає шансів
на спасіння

7.

Термін появився в
1917 році, поширився
наприкінці 60-их рр
спочатку в архітектурі,
як спрямування
проти стандартизації
та техніцизму,
потім в літературі
і живописі
Думка філософа
Бодрійяра про те,
що реальність
“агонізує”
стала крилатою
серед постмодерністів

8.

Герой літератури постмодернізму
Людина, що загубилася у повсякденні,
втратила зв’язок з всесвітом,
гостро переживає власну відчуженість
і втрату духовних орієнтирів
Вона не знає, куди йти,
в що вірити, про що думати, що відчувати

9.

Сюжет постмодерністських творів
Як правило, розпадається
на велику кількість мікросюжетів, відступів. коментарів
Текст є колажем думок, почуттів, ситуацій
Мета
Показати роздрібненість дійсності
і висловити надію,
що людина зможе її подолати
і стати об’єднуючою силою

10.

Характерна ознака
Поєднання комічного
і фантастичного
Подія, гротеск,
художнє передбачення
ЖАНРИ
фантастична притча
роман-сповідь
антиутопія
оповідання
міфологічна повість
соціально-філософський і
соціально-психологічний
роман

11.

У другій половині ХХ ст активізується жанр
НАУКОВОЇ ФАНТАСТИКИ,
який поєднується з прогностикою та антиутопією
МЕТА
Усвідомити загальні тенденції
розвитку цивілізації,
показати вплив науки
на життя людини,
попередити про небезпечність
перетворень особистості
на гвинтик державної машини,
про відповідальність людства
за долю Всесвіту
ПРЕДСТАВНИКИ
Апдайк
Портер
Толкієн
Шеклі
Бредбері
Лем
Стругацькі

12.

ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ
Напрям у філософії і течія модернізму
В центрі твору митець зі своїми поглядами, світосприйняттям
Зображення настроїв інтелігенції, розчарованої соціальними,
етичними теоріями
Єдине, чим володіє людина – внутрішній світ
ПРИНЦИП
Мистецтво не можна аналізувати,
пояснювати, можна переживати
Правда твору завжди індивідуальна
ДЖЕРЕЛО
Філософія К’єркегора
(німецький філософ ХІХ ст)
ПРЕДСТАВНИКИ
Камю, Сартр (фр.)
Носсак. Деблін (нім)
Мердок, Голдінг (англ)
Унамуну (ісп.)
Мейлер, Болдуїн (амер.)
КобоАбе (япон.)
Підмогильний (у 20-і рр)
Багряний, Осьмачка,
Барка (укр.)

13.

ТЕАТР АБСУРДУ
Явище театрального авангарду
ТИПОВІ ОЗНАКИ
Абсурд не в значенні
“безглуздя, нісенітниця,
а в морально-філософському
сенсі: відображення
духовних тенденцій часу
людина в розладі зі світом,
природою, іншими людьми,
самим собою
Відсутність місця і часу дії
Руйнування сюжету і композиції
Парадокси
Поєднання комічного і трагічного
ПРЕДСТАВНИКИ
Беккет, Йонеску, Олбі, Фріш,
Мрожек, Грасс,Релбер,Копіт

14.

МАГІЧНИЙ РЕАЛІЗМ
Напрям, у якому поєднуються елементи дійсного і уявного,
реального і фантастичного, побутового і міфологічного,
ймовірного і таємничого, повсякденного буття і вічності
Основою твору виступає міф
Митець прагне
до універсальності
своїх образів,
створення яскравого світу,
де поєднуються
всі раси і культури,
і зустрічаються всі
Найбільше розвинувся
у латиноамериканській
літературі
ПРЕДСТАВНИКИ
Карпент’єр,Амаду,
Гарсіа Маркес,
Варгас Льоса, Астуріас

15.

МАСОВА ЛІТЕРАТУРА(псевдолітература)
Твори масової літератури шаблонізовані,
для них характерна естетична вторинність,
відсутність індивідуального авторського начала
Поетика масової літератури строго регламентована,
Стандартизована, представляє собою
набір готових розповідних блоків, стильових кліше
Жанрово-тематичне розмаїття побудоване на
строго заданих сюжетних схемах
і складаються з мотивів,
що повторюються із твору в твір
English     Русский Правила