Література другої половини Xx століття
Історичне тло доби:
Тема війни в літературі :
Генріх белль (1917- 1985)
Бертольт Брехт (1998-1956)
Філософи та письменники-екзистенціалісти
Розквіт латиноамериканського роману
висновок
1.05M
Категория: ЛитератураЛитература

Література другої половини XХ століття

1. Література другої половини Xx століття

ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ
XX СТОЛІТТЯ

2. Історичне тло доби:

ІСТОРИЧНЕ ТЛО ДОБИ:
• Вплив двох світових
воєн на світогляд
людства; песимістичне
сприйняття дійсності.
• Двополюсність світу :
протистояння
соціалізму (СРСР) і
капіталізму (США).
• Боротьба за вплив на
країни третього світу.

3. Тема війни в літературі :

ТЕМА ВІЙНИ В
ЛІТЕРАТУРІ :
• Осуд антигуманності
воєнних дій.
• Проблема
відповідальності за
розв’язання війни.

4. Генріх белль (1917- 1985)

ГЕНРІХ БЕЛЛЬ
(1917- 1985)
Німецький письменник, автор
антинацистських та соціальнокритичних романів «Де ти був,
Адаме?» (1951), «Більярд о пів
на десяту» (1959), «Очима
клоуна» (1963), «Груповий
портрет з дамою» (1971);
оповідань; автобіографічної
повісті «Що станеться з
хлопчиком…» (1981);
театральних, телевізійних та
радіоп'єс, літературної критики.
Лауреат Нобелівської премія
(1972).

5. Бертольт Брехт (1998-1956)

БЕРТОЛЬТ
БРЕХТ (1998-1956)
Німецький драматург і
поет. Автор творів «Життя
Гагілея»(1939), «Матінка
Кураж та її діти»(1938),
«Тригрошова
опера»(1934), «Добра
людина з Сичуані»(19381940) та ін. Засновник
епічного
(«діалектичного») театру .
Член Всесвітньої Ради
Миру.

6.

Екзистенціалізм (від латин. Exsistentia –існування) –
напрям у філософії та літературі xx ст., що досліджує людину як
унікальну духовну істоту, здатну вибирати власну долю.
Визначальні риси екзистенціалізму:
- на перше місце висуваються категорії абсурдності буття
страху, відчаю, самотності, страждання, смерті;
- особистість має протидіяти суспільству, державі, середовищу,
ворожому «іншому», адже всі вони нав'язують їй свою волю,
мораль, свої інтереси й ідеали;
- поняття відчуженості й абсурдності є взаємопов'язаними та
взаємозумовленими в літературних творах екзистенціалістів;
- вишу життєву цінність екзистенціалісти вбачають у свободі
особистості;
- існування людини тлумачиться як драма свободи;
- найчастіше в художніх творах застосовується прийом
розповіді від першої особи.

7. Філософи та письменники-екзистенціалісти

ФІЛОСОФИ ТА ПИСЬМЕННИКИЕКЗИСТЕНЦІАЛІСТИ
Альбер Камю (1913-1960)
Жан-Поль Сартр (1905-1980)

8.

Ернест Хемінгуей
- 1961) – відомий
американський письменник
та журналіст,
лауреат Нобелівської премії з
літератури (1954). У повістіпритчі « Старий і море»
розмірковує про філософські
засади життя, єдність і
боротьбу людини з природою.
(1899

9. Розквіт латиноамериканського роману

Активно розвивається новий творчий метод – магічний реалізм, що органічно поєднує
реалістичні елементи з фантастичними. Саме в другій половині XX століття створюються
перші романи-параболи та романи - міфи .

10.

Габріель Гарсія Маркес
(1927-2014) – колумбійський
письменник, яскравий
представник магічного
реалізму.
“Сто років самотності”один із найвидатніших
романів письменника, який
займає номер 17 у рейтингу
100 найкращих книг усіх
часів журналу «Ньюсвік».

11. висновок

ВИСНОВОК
Таким чином, літературний процес другої половини XX ст. визначається
передовсім переходом від модернізму до постмодернізму, а також
потужним розвитком інтелектуальної тенденції, наукової фантастики,
"магічного реалізму", авангардистських явищ тощо. У літературі
останнього часу висловлюються сподівання на повернення світові
втрачених ідеалів, відновлення порушених зв'язків, подолання
відчуженості.
English     Русский Правила