Тема 1. Макроекономіка як наука
Становлення та розвиток макроекономіки як науки
Становлення та розвиток макроекономіки як науки
Становлення та розвиток макроекономіки як науки
Становлення та розвиток макроекономіки як науки
Становлення та розвиток макроекономіки як науки
2.Предмет, об’єкт, задачі та функції макроекономіки
Завдання
Функції макроекономіки
Методологія макроекономічної науки
Специфічні методи
Модель економічного кругообігу
86.29K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Макроекономіка як наука

1. Тема 1. Макроекономіка як наука

1. Становлення
та
розвиток
макроекономіки як науки
2. Предмет, об’єкт, задачі та функції
макроекономіки
3. Методологія макроекономічної науки
4. Модель
економічного
кругообігу
ресурсів, продуктів, доходів та витрат з
урахуванням держави

2. Становлення та розвиток макроекономіки як науки

Фізіократи
• Все підпорядковується природньому
порядку, який є аналогом ринкового
механізму
• Головною сферою створення ВВП є сільське
господарство
• Основним фактором виробництва – земля
• Джерело прибутку – земельна рента

3. Становлення та розвиток макроекономіки як науки

Меркантилізм
• Все підпорядковується природньому
порядку, який є аналогом ринкового
механізму
• Головною сферою створення ВВП є торгівля
• Основним фактором виробництва –
купецький хист
• Джерело прибутку – прибуток від
торговельної діяльності

4. Становлення та розвиток макроекономіки як науки

Класична економічна теорія
• Все підпорядковується ринкового механізму
• Головною сферою створення ВВП є
промисловість, виробництво
• Все визначає сукупна пропозиція
• Основним фактором виробництва – праця
найманих робітників та капітал
• Джерело прибутку – прибуток від виробничої
діяльності

5. Становлення та розвиток макроекономіки як науки

Кейнсіанська економічна теорія
• Ринковий механізм має доповнюватися
державними регуляторами
• Головною сферою створення ВВП є
промисловість, виробництво
• Основним фактором виробництва – праця
найманих робітників та капітал
• Джерело прибутку – прибуток від виробничої
діяльності
• Базовою категорією регулювання є сукупний
попит

6. Становлення та розвиток макроекономіки як науки

Монетаризм
Не заперечували необхідність державного
регулювання але обмежували його
монетарною сферою
Джерелом прибутку є банківська сфера
Всі економічні неполадки в національній
економіці пов'язані з невідповідністю
кількості грошей та товарної маси

7. 2.Предмет, об’єкт, задачі та функції макроекономіки

• Предметом макроекономіки є причиннонаслідковий механізм функціонування та
розвитку національної економіки.
• Об'єкт макроекономіки – національна
економіка як модель макроекономічної
системи

8. Завдання

Дослідження проблем економічного
зростання і розвитку, економічних циклів,
зайнятості, інфляції, стану державного
бюджету і платіжного балансу країни.
Пошук шляхів задоволення потреб за умов
обмежених ресурсів через забезпечення
повної зайнятості ресурсів

9. Функції макроекономіки

Пізнавальна функцію (позитивна)
формулювання наукових уявлень про
фактичну поведінку економіки, тобто про те,
як функціонує економіка.
Прикладна функція ( нормативна) має справу
із суб’єктивними думками людей стосовно
того, якою повинна бути економіка або який
захід слід застосовувати державі для
підвищення їх ефективності..

10. Методологія макроекономічної науки

Загальнонаукові методи макроекономіки :
• Метод наукової абстракції
• Метод аналізу та синтезу
• Метод єдності логічного та історичного
• Методи системо-функціонального аналізу.

11. Специфічні методи

• Метод агрегування
• Метод моделювання
• Концепція статистичних очікувань -- економічні суб’єкти у
майбутньому очікують того, з чим стикалися у минулому.
• Концепція адаптивних очікувань -- економічні суб’єкти
корегують свої очікування з врахуванням минулого досвіду (
помилок, які були у минулому)
• Концепція раціональних очікувань -- економічні суб’єкти
формують свої очікування з врахуванням всієї наявної у них
інформації
• Припущення Вальраса

12. Модель економічного кругообігу

Учасники
• Домогосподарства – купують товари та
послуги, пропонують власні ресурси
• Підприємства – купують ресурси, продають
товари та послуги
• Держава – збирає податки та збори, надає
субсидії та трансфертні платежі; купує
необхідні ресурси, продає товари та
послуги
English     Русский Правила