2.00M
Категория: ИсторияИстория

Культура України в XVI ст. Розвиток української мови, освіти, книговидання і літописання

1.

Культура України в XVI ст. Розвиток української
мови, освіти, книговидання і літописання
Умови розвитку української культури в XVI ст.
Відсутність
державності в
українців
сприяло їх
культурному
зближенню
залежність розвитку культури
від політики урядів країн, у
складі яких перебували
українські землі
Унаслідок
Люблінської унії
1569 р. межах однієї
держави опинилася
більша частина
українських земель.
спричинило процеси
полонізації та
окатоличення
українців.

2.

Укладення Берестейської
унії 1596 р
Вплив ідей
Відродження,
Реформації та
Контрреформації
поглиблення кризи
православної церкви та
втрати нею свого
привілейованого
становища в суспільстві
Негативно
відобразилось
на розвитку
культури

3.

Розвиток української мови.
У XVI ст. писемну мову українців і білорусів
називали руською. У Великому князівстві
Литовському вона була офіційною мовою
Переклад
було
здійснено на
власні кошти
волинської
княгині
Анастасії
Заславської
ВАЖЛИВО!!!
В XVI ст. в руській мові під
впливом усного народного
мовлення з’являються риси
української літературної мови.
Однією з перших книг, перекладених із
церковнослов’янської мови тогочасною
українською мовою, було Пересопницьке
Євангеліє.

4.

Освіта.
• У XVI ст. на українських землях, як і в попередні часи, при церквах і
монастирях діяли початкові школи
• У Європі в цей час виникали середні школи, де навчали латинської
мови і «семи вільних наук» — граматики, риторики, діалектики,
арифметики, геометрії, астрономії та музики.
В Україні навчальними закладами такого типу стали
слов’яно-греко-латинські школи.
Першу таку школу
відкрив князь К.-В.
Острозький у
своєму замку
близько 1578 р.
Такі школи
засновували також
православні братства.
Перша була створена
1585 р. при
Львівському братстві.

5.

Літописання, література і книговидання.
У Короткому Київському літописі йдеться про
події, що відбувалися у 862—1515 рр.
Під впливом західноєвропейського
Відродження поширюється
новолатинська поезія. Одним із
кращих творів цього жанру є
написана в 1584 р. поетом
Себастіаном Кленовичем поема
«Роксоланія».

6.

Московський першодрукар Іван Федоров
Переїхавши до
Львова, він видав за
кошти Львівського
братства в 1574 р. свої
перші книги в Україні
— «Апостол» і
«Буквар».
Особливо
плідною була
діяльність І.
Федорова в
Острозі, куди його
запросив
працювати князь
К.-В. Острозький.
У 1581 р.
Федоров
надрукував тут
Острозьку Біблію
«Буквар» став першим шкільним
підручником на українських землях.
English     Русский Правила