4.78M
Категория: ХимияХимия

Поняття про рН розчину

1.

ПОНЯТТЯ ПРО РН РОЗЧИНУ

2.

ДИСОЦІАЦІЯ ВОДИ
• ВОДА НАЛЕЖИТЬ ДО ДУЖЕ СЛАБКИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ.
• КІЛЬКІСТЬ МОЛЕКУЛ, ЩО ДИСОЦІЮЮТЬ НА ЙОНИ,
МІЗЕРНА.
• РІВНЯННЯ ДИСОЦІАЦІЇ ВОДИ СПРОЩЕНО (БЕЗ ЗАПИСУ
УТВОРЕНОГО КАТІОНА ГІДРОКСОНІЮ Н3О+) МАЄ ТАКИЙ
ВИГЛЯД:
Н2О
Н+ + ОН–

3.

КИСЛОТНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА

4.

5.

КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРЕДОВИЩА
Кисле
середовище
0 < рН
7
рН = 7
Нейтральне
середовище
Лужне
середовище
<
7 <
рН
< 14

6.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ВМІСТОМ ЙОНІВ У РОЗЧИНІ ТА
ЗНАЧЕННЯМ PH
МОЖНА ПРОСЛІДКУВАТИ ЗА ТАКОЮ СХЕМОЮ:

7.

СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ВМІСТОМ Н+ ТА ОН-

8.

ПОРІВНЯННЯ ВМІСТУ ЙОНІВ Н+ ТА ОНУ РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

9.

РН - МЕТРИ:
1. СТАЦІОНАРНИЙ; 2. ПОРТАТИВНИЙ

10.

11.

ІНДИКАТОРИ ЗМІНЮЮТЬ СВОЄ ЗАБАРВЛЕННЯ В МАЛОМУ
ІНТЕРВАЛІ РН, ЯКИЙ НАЗИВАЮТЬ
ІНТЕРВАЛОМ ПЕРЕХОДУ РН:

12.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІНДИКАТОР

13.

ЗАБАРВЛЕННЯ
ІНДИКАТОРІВ У
РІДИНАХ З
РІЗНИМ
ЗНАЧЕННЯМ PH

14.

КИСЛОТНІСТЬ ДЕЯКИХ РЕЧОВИН

15.

ЗНАЧЕННЯ
КИСЛОТНОСТІ
РОЗЧИНІВ
ДЕЯКИХ
РЕЧОВИН І
ПРИРОДНИХ
РІДИН

16.

ЗНАЧЕННЯ PH БІОЛОГІЧНИХ РІДИН ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

17.

СЕРЕДНІ ЗНАЧЕННЯ ВОДНЕВОГО ПОКАЗНИКА ДЛЯ ДЕЯКИХ РІДИН

18.

ЗНАЧЕННЯ РН РІЗНИХ ПРИРОДНИХ ТА ШТУЧНИХ
РОЗЧИНІВ

19.

20.

21.

22.

КЛАСИФІКАЦІЯ ҐРУНТІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ РН

23.

ВПЛИВ РІВНЯ PH ВОДИ У ВОДОЙМАХ НА
ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ РОСЛИН У НИХ

24.

РУЙНІВНА ДІЯ КИСЛОТНИХ ДОЩІВ НА ОБ’ЄКТИ ЖИВОЇ(А)
ТА НЕЖИВОЇ(Б) ПРИРОДИ
English     Русский Правила