1.32M
Категория: Военное делоВоенное дело

Тема 3. Підготовка зі зв’язку та РЕБ. Заняття 1. Організація зв’язку під час бойових дій

1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ
імені Івана Черняховського
КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Навчальний модуль 3.2
«Тактико-спеціальна підготовка»
Змістовий модуль 3.2.011
«Основи бойового забезпечення»
Тема 3: Підготовка зі зв’язку та РЕБ.
Заняття 1: Організація зв’язку під час бойових дій.

2.

Навчальні питання
2
1. Призначення та види засобів зв’язку в підрозділах
СВ.
2. Організація дротового та радіо зв’язку
бойових дій.
під час
3. Умовні знаки зі зв’язку за стандартами НАТО, їх
зміст та порядок нанесення.

3.

Література
3
1. Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ
ЗСУ. Ч.ІІІ. Взвод (відділення, екіпаж). - К.: КСВ, 2016, - 296 с.
2. Бойовий статут Сухопутних військ. Частина ІІ. Батальйон, рота. – К.:,
Варта, 2016.
3. Тактика: підручник – К.: "Київський університет", 2008. – 735 с.
4. Підручник сержанта військ зв’язку. К.: ГШ ЗСУ. 2008. – 212 с.

4.

Призначення та види засобів зв’язку
4
Зв'язок є основним засобом управління військами і зброєю.
Він призначений для обміну інформацією в системах управління
військами та зброєю.
Організація зв’язку в основних загальновійськових тактичних підрозділах
(в мб (тб) та адн) у наступі (обороні) залежить від конкретних умов
підготовки та характеру майбутніх наступальних (оборонних) бойових дій.
Основними факторами, що визначають організацію зв’язку в
наступальному (оборонному) бою батальйону можуть бути:
противник, характер його дій;
бойовий склад батальйону і засоби його підсилення;
бойовий порядок. Встановлена батальйону бойова задача (її глибина,
ширина смуги наступу (оборони), передбачуваний темп наступу);
прийнята система управління підрозділами в бою;
наявність і стан сил і засобів зв’язку;
місцевість в смузі наступу (оборони) батальйону;
гідрометеоумови, пора року та доби;
радіаційна, хімічна, бактеріологічна (РХБ) обстановка та ін;
наявність часу на організацію зв’язку.

5.

Призначення та види засобів зв’язку
5
Вимоги до зв'язку:
Своєчасність зв'язку характеризує здатність його забезпечувати передачу
(доставку) повідомлень і ведення переговорів у задані терміни, обумовлені
тактичною обстановкою.
Вірогідність зв'язку характеризує здатність його забезпечувати
відтворення переданих повідомлень у пунктах прийому з заданою
точністю.
Таємність зв'язку характеризує здатність його протистояти розкриттю
супротивником змісту переданої інформації, факту, місця її передачі і
приналежності об'єкта передачі

6.

Призначення та види засобів зв’язку
6
Першою задачею зв’язку в бою мб (тб) виявляється в забезпеченні командиру і
штабу стійкого зв’язку з вищестоящим штабом і своєчасної передаванні сигналів і
команд на приведення підрозділів в бойову готовність (і висунення із вихідного району),
прийманні розвідувальної інформації про противника і неперервне управління
елементами бойового порядку, а саме: підрозділами першого ешелону (в складі не менш
двох посилених рот, призначених для вирішення ближчої задачі); другим ешелоном
(силою до роти), призначеним в основному для розвитку успіху першого ешелону, або
резервом батальйону (силою від взводу до роти), призначеним для вирішення задач в
ході бою; вогневими засобами (приданим артилерийським дивізіоном, батареєю і
штатною мінометною батареєю та ін.), призначеними для боротьби з низьколетючими
літаками і повітряними десантами. Цю задачу називають зв’язком командування.
Успіх в сучасному бою батальйону досягається сумісними зусиллями всіх елементів
бойового порядку мб (тб), сусідів, підтримуючих підрозділів родів військ і спеціальних
військ. Тому зв’язок повинен забезпечувати сучасний взаємний обмін інформацією між
взаємодіючими підрозділами.
Другу задачу зв’язку називають зв’язком взаємодії. Наприклад, перед введенням в бій
другого ешелону, який розвернувся в бойовий порядок артилерія, гранатомети та інші
вогневі засоби наносять по противнику вогневий наліт. А саме висунення і розгортання
другого ешелону батальйону прикривається зенітними підрозділами і забезпечується
ротами першого ешелону.

7.

Призначення та види засобів зв’язку
7
Широке використання на полі бою бойових гелікоптерів і літаків ставить перед
зв’язком задачу забезпечення своєчасною передачею сигналів оповіщення про
повітряного противника, про взаємне розпізнання, а також про радіоактивне, хімічне,
бактеріологічне зараження, про безпосередню загрозу застосування противником зброї
масового ураження. Крім того, узгодження зусиль підрозділів родів військ в бою по
цілі, місцю і часу вимагає від зв’язку забезпечити передавання сигналів точного часу і
передавання метеоданих. Третю задачу зв’язку називають зв’язком оповіщення.
Зв’язок в батальйоні повинен забезпечувати стійке управління підрозділами
тилового і технічного забезпечення в бою.
Четверту задачу зв’язку називають зв’язком тилу і технічного забезпечення.

8.

Призначення та види засобів зв’язку
8
296/330-6
Проводовий зв’язок
ВИДИ ЗВ'ЯЗКУ
Радіо зв'язок
161
161
Проводовий зв'язок
Рухомий зв'язок
засоби транкінгового
зв’язку
засоби супутникового
зв’язку
Сигнальний зв'язок
Фельд'єгерсько-поштовий зв'язок

9.

Призначення та види засобів зв’язку
9
За характером обміну радіозв'язок буває:
симплексний
Кореспонденти працюють на
передачу і прийом по черзі.
Перебій роботи радиста, що
працює на передачу, неможливий.
дуплексний
Кореспонденти
працюють на передачу і
прийом
одночасно
і
незалежно один від одного.

10.

Призначення та види засобів зв’язку
10
За способами організації радіозв'язок може бути:
по радіо напрямку
по радіомережі
спосіб організації зв'язку між
двома пунктами управління, при
цьому в кожному з них виділяється
радіостанція,
що
працює
на
радіоданих, встановлених для цього
радіонапрямку.
спосіб організації зв'язку між
декількома (трьома і більше)
пунктами управління, при цьому
кожному
з
них
виділяється
радіостанція,
що
працює
на
радіоданих, установлених для цієї
радіомережі.

11.

Призначення та види засобів зв’язку
11
Способи організації проводового зв'язку
по напрямку
При організації зв'язку по
напрямку зв'язок від КП (штабу) чи
між
двома
взаємодіючими
підрозділами
здійснюється
по
провідній лінії, прокладеній між
ними.
Цей
вид
доцільно
застосовувати в обороні й у
вихідному районі.
по осі
При організації зв'язку по осі
зв'язок від ПУ (штабу) з декількома
ПУ (штабами) чи між декількома
взаємодіючими
підрозділами
здійснюється по одній провідній
лінії.
Цей вид зв'язку організується в
наступальному бої при невеликих
темпах просування військ, коли
немає
часу
для
організації
проводового зв'язку по напрямках.

12.

Призначення та види засобів зв’язку
12
СТУПЕНІ ГОТОВНОСТІ РАДІОМЕРЕЖ І РАДІОНАПРЯМКІВ:
І ступінь - постійно діючі радіомережі та радіонапрямки. (радіолінії старшого штабу,
визначені його розпорядженням, найважливіші радіолінії командира, штабу об’єднання,
родів військ, що працюють навіть при наявності зв’язку, що забезпечується іншими
засобами, а також радіоліній спеціальних військ, де вони є єдиним засобом управління.
Засоби радіозв’язку радіоліній першої готовності можуть працювати на передачу за
необхідністю, без отримання спеціального дозволу.
ІІ ступінь – резервні радіолінії, які вводяться в дію під час порушення (погіршення)
зв’язку, що забезпечується іншими засобами (радіолінії старшого штабу, що визначені
його розпорядженням, а також радіолінії командира, штабу, родів військ, спеціальних
військ і логістики об’єднання, які дублюють основні зв’язки на напрямках та повинні
бути готові до роботи в залежності від обстановки). Радіозасоби цих радіоліній
знаходяться в режимі чергового приймання та повинні бути готові до забезпечення
зв’язку не більше, чим через 5-10 хвилин після отримання команди.
ІІІ ступінь – радіолінії, які використовуються в окремі періоди операції
(радіолінії, по яких забезпечується зв’язок від рухомих пунктів управління (ПвПУ, ППУ)
об’єднання, радіолінії з десантами (до початку їх бойових дій), з новими з’єднаннями та
частинами). Радіозасоби цих радіоліній знаходяться, як правило, в згорнутому стані, а
час їх готовності встановлюється у відповідності до діючих нормативів від 15 до 30
хвилин.

13.

Організація дротового та радіо зв’язку
ЗВ’ЯЗОК РАДІОЗАСОБАМИ
ПОДІЛИТИ НА ТАКІ БЛОКИ:
В
ОМБР
МОЖНА
13
УМОВНО
радіозв’язок з командиром і штабом ОК;
радіозв’язок командира і штабу бригади з підлеглими
підрозділами;
радіозв’язок розвідки;
радіозв’язок артилерії;
радіозв’язок ППО;
радіозв’язок спеціальних військ;
радіозв’язок взаємодії;
радіозв’язок тилу.

14.

Організація дротового та радіо зв’язку
14
Для забезпечення зв'язку мб створюються:
радіомережа командира роти в складі радіостанцій командира роти
(головна), командирів взводів і командира протитанкового взводу.
(Радіостанції видаються в роти зі складу взводу зв'язку батальйону);
радіонапрямок командира мінометної батареї на радіостанціях, у якому
працюють радіостанції командира мінометної батареї (на КСП) і на
вогневій позиції;
радіозв'язок командира птв, гтв з командирами відділень забезпечується
по радіомережі командира взводу;
радіозв'язок командира вмз, втз, мпб з командирами відділень
забезпечується по радіомережі командира взводу.

15.

Організація дротового та радіо зв’язку
15
В складі механізованого батальйону є вузол зв’язку, який призначений для
встановлення і підтримання стійкого звязку з підрозділами та забезпечення
управління, а також підтримки зв’язку зі старшими командирами і сусідами
Вузол зв’язку мб на БМП (БТР)
1. Відділення управління КБ – 3 люд і БМП-1КШ (БТР-60ПБК),
2. Відділення управління штабу батальйону – 4 люд і БМП-1К (Р-145БМ),
3. Відділення радіозв’язку -14 чол і Р-159=12, Р-158=22, ПЗУ=1, ГАЗ-66,
4. Відділення зв’язку - 8 чол і П-193м=2од., П-274=25 км, ТА57=20, ГАЗ-66.
ПВЗ
БМП 1К 3
30
БМП 1КШ 4
від зв’язку 14+8

16.

Організація дротового та радіо зв’язку
Проводові (дротові) засоби зв’язку
Польовий кабель П-274М призначений для
забезпечення телефонного зв'язку на 20–30 км.
Будівельна довжина кабелю — 500 м,
маса одного кілометра кабелю — не більш 10 кг,
маса котушки з кабелем — не більш 12–13 кг
Телефонно-кабельна катушка ТК-2 служить
для зручності розмотування кабелю при
прокладці ліній зв'язку. Маса котушки — 4,5 кг
Телефонний комутатор П-193М дозволяє
підключати й обслуговувати 10 ліній від абонентів.
Він обладнаний власними розмовними і
викличними приладами, має 10 однакових
абонентських комплектів і прилади робочого місця
телефоніста
Польовий телефонний апарат ТА-57 призначений
для телефонного зв'язку по польових кабельних
лініях, що володіє загасанням до 5,5 Нп
16

17.

Організація дротового та радіо зв’язку
17
Безперебійність дії проводового зв'язку досягається:
улаштуванням з’єднувальних ліній між вузлами зв'язку ПУ
механізованих (танкових) підрозділів і вузлами зв'язку
артилерії й інших військ;
заглибленні ліній зв'язку в ґрунт на глибину 15–20 см в
траншеях, ходах сполучення.
Через населені пункти прокладати кабель не доцільно.
При неможливості обходу населеного пункту лінію треба прокладати по
вулицях з найменшим рухом, підвішуючи і закріплюючи кабельна висоті не
менш 5,5 м чи заглиблюючи його в землю.
На відкритій місцевості при неможливості заглиблення кабелю, лінії
зв'язку прокладаються по поверхні ґрунту з використанням складок місцевості,
кабель укладається на землю вільно, без натягу і кріпиться до місцевих
предметів чи кілків через 150–200 м.

18.

Організація дротового та радіо зв’язку
18

19.

Організація дротового та радіо зв’язку
19
Засоби транкінгового зв'язку, які використовуються в зоні АТО
Motorola DP4400
Описание:
Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR.
Диапазон рабочих частот: 136-174, 403...470 МГц.
Количество каналов: 32.
Выходная мощность: 1/5 Вт.
Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3.
Работа в аналоговом и цифровом режиме.
Время работы (цикл 5/5/90): 17 ч в цифровом режиме,
11,5 ч в аналоговом режиме.
Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм.
Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм.
Стандарт пыле и влагозащиты: IP57.
Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме
- нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256
вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10
символов в шестнадцатиричном формате).

20.

Організація дротового та радіо зв’язку
20
Засоби транкінгового зв'язку, які використовуються в зоні АТО
Motorola DP4800
Описание:
Цифровая портативная радиостанция стандарта DMR с
цветным дисплеем и полноразмерной клавиатурой.
Диапазон рабочих частот: 136-174, 403...470 МГц.
Количество каналов: 1000.
Выходная мощность: 1/5 Вт.
Цифровой протокол: ETSI-TS102 361-1,2,3.
Работа в аналоговом и цифровом режиме.
Время работы (цикл 5/5/90): 16,2 ч в цифровом режиме, 11,1
ч в аналоговом режиме.
Габаритные размеры: 130, 3 x 55, 2 x 41, 1 мм.
Вес со стандартным аккумулятором: 355,5 грамм.
Стандарт пыле и влагозащиты: IP57.
Конфиденциальность переговоров: в аналоговом режиме нет, в цифровом режиме - базовое шифрование (256
вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10
символов в шестнадцатиричном формате).

21.

Організація дротового та радіо зв’язку
21
Засоби транкінгового зв'язку, які використовуються в зоні АТО
Motorola DМ4600
Описание:
Цифровая автомобильная радиостанция
стандарта DMR с цветным дисплеем.
Диапазон рабочих частот: 136-174, 403470 МГц.
Количество каналов: 1000.
Выходная мощность: до 25 Вт.
Конфиденциальность переговоров: в
аналоговом режиме - нет, в цифровом
режиме - базовое шифрование (256
вариантов) и улучшенное (собственный
ключ
до
10
символов
в
шестнадцатиричном формате).

22.

Організація дротового та радіо зв’язку
22
Засоби транкінгового зв'язку, які використовуються в зоні АТО
Ретранслятор Motorola DR3000
цифровой ретранслятор стандарта
DMR (ETSI) для диапазона частот 136174, 403...470 МГц.
Ретранслятор DR3000 предлагает
организациям
и
предприятиям
эффективный
способ
увеличить
дальность связи и повысить емкость
системы в цифровых сетях стандарта
DMR.
Ретранслятор
Motorola
MOTOTRBO
может
работать
в
цифровом и аналоговом режимах, что
обеспечивает
дополнительную
гибкость при переводе существующих
конвенциональных
систем
на
цифровой стандарт связи.
Возможности
Возможность круглосуточной работы со 100%
нагрузкой и мощностью 25–40 Вт.
Одновременная поддержка двух каналов
передачи речи или данных в цифровом режиме
TDMA. Встроенный источник питания.
Поддержка аналогового и цифрового режимов.
Яркие и четкие цветные светодиодные
индикаторы режима работы.
Индикаторы показывают режимы приема и
передачи в обоих временных интервалах.
Прочные ручки упрощают установку и
перемещение.

23.

Організація дротового та радіо зв’язку
23
Засоби транкінгового зв'язку, які використовуються в зоні АТО
Засоби супутникового
зв'язку Tooway
Супутниковий комплект:
1. Супутниковий модем Viasat
SurfBeam 2 - RM4200N.
2.
Прийомо-передатчик
Viasat
Consumer TRIA RT4000N (1IFL або
2IFL).
3. Антена с ОПМ и кріпленням
Viasat antenna 77cm.
4. Кронштейн універсальний для
кріпленння антени.

24.

Організація дротового та радіо зв’язку
Варіант організації мережі транкінгового зв’язку
в батальйоні (підрозділі бригади)
24

25.

Організація дротового та радіо зв’язку
Схема організації зв’язку омбр
25

26.

Організація дротового та радіо зв’язку
26
Організація радіозв'язку у військовій частині
омбр
мб,тб
Вид
зв.
КСП
Т-80К
123
159
123
Такт.
ПД
ЗНР,ЗОК,ЗОО,ЗСА,
ПУЕш, ПД рез., ПТ рез.,
Спец. З., РЗЗ
Рейд. З., Обх. З,ЗЛН.
111
130
Р/м№...командира ...омбр
111
111
Р/м№...командира...омбр
111
111
Р/м№...командира...омбр(прих.)
130
130
НШ
111
Р/м№...заст. з вих. роботи
БТР-70К
ЗВР
123
123
123
123
158
159
159
130
111
123
123
123
123
Оф.шт.омбр
159
Коменд. пости
Коменд. ділянок
(маршрутів)
Р/м№...внутр. зв. ЗКП...омбр
123
Р-145
ЗК Бр
Р/м№...упр. Такт.ПД...омбр
Р-145
К Бр
111
Р-145
НШ Бр
Р-145
ЗКВР
159
159
159
159
159
159
159
Р/м№...пунктів упр....омбр
123
159
у р/м
ЗК АК
з ВР
159
ЗС-72Б
ПЗ
130
Р/м№...штабу...омбр
Р/м№...внутр. зв. КП... омбр
Такт.ПД
111
КБ
123
123
111
Р-145
123
р РЕБ БТР-60ПБК
159
КП
123
130
123
ЗКП
111
Р/м№...коменд. сл....омбр
КАЗ,р/ст.
111
КАЗ,р/ст.
130
Р/ст з окреми х КШМ
КП,ЗКП,ТПУ омбр
Р-145
К Бр(НОВ)
у р/м ком.АК

27.

Умовні знаки
Умовний знак
Зміст умовного
знаку
Умовний
знак
27
Зміст умовного знаку
ТА-57
Комп’ютерні системи
(АСУ, ІС)
Фельд’єгерськопоштовий зв’язок
Вузол фельд’єгерськопоштового зв’язку
КШМ:
1. На
автомобільній не
броньованій базі
2. На БТР
3. На БМП
4. На ББМ
Засіб радіозв’язку:
1. Загальне позначення;
2. Радіостанція бойової
мережі
3. Радіостанція з можливістю
передачі даних
Підрозділ зв’язку
Командно-спостережний
пункт 3 гпб 53 огпбр
Лінія радіозв’язку
Командно-спостережний
пункт 3 взв 1 тр 3 тб 53 омбр
Кабель зв’язку
повітряний
Тиловий командний пункт 72
омбр

28.

Завдання на самостійну підготовку
1. Записати в зошит склад вузла зв'язку
механізованого
(танкового)
батальйону
та
намалювати в зошиті варіант його розміщення на
місцевості.
28
English     Русский Правила