2.08M
Категория: Военное делоВоенное дело
Похожие презентации:

Основи радіоелектронної боротьби і безпеки зв’язку. Заняття 5

1.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Кафедра військового зв'язку та інформатизації
Навчальна дисципліна
“Військовий зв’язок та технічні засоби охорони”
ЗМ 6. Основи організації зв’язку
Заняття 5. Основи радіоелектронної боротьби
і безпеки зв’язку
Групове заняття
2 години
1

2.

Навчальна мета
1. Довести основні положення РЕБ.
2. Розглянути зміст і порядок організації
ПУВ та документи ПУВ.
3. Вивчити діючі документи ПУВ.
2

3.

Навчальні питання
1. Основи радіоелектронної боротьби (РЕБ).
2. Приховане управління військами (ПУВ) і
безпека зв’язку.
3. Документи ПУВ.
3

4.

Література
1. М. Майборода, М.І. Новіков, О.О. Казіміров,
К.В. Власов. Зв'язок та інформатизація військ.
Частина І. Основи організації зв'язку та засоби
зв'язку тактичної ланки управління Національної
гвардії України. Навчальний посібник. –Київ:
Головне Управління Національної гвардії України,
2014.
2. К.В. Власов, І.М. Майборода, О.О. Казіміров,
М.І. Новіков. «Зв'язок і автоматизовані системи
управління військами». Навчальний посібник. Частина І.
«Засоби зв’язку тактичної ланки управління
внутрішніх військ.» – Харків: Академія ВВ МВС України,
2013, с. 49-50.
4

5.

Летючка
Варіант 1
1. Що розробляється для забезпечення
радіозв’язку? Перелічити.
2. Якими показниками характеризуються
радіохвилі.
Варіант 2
1. Які бувають позивні?
2. Від чого залежить дальність поширення
радіохвиль?
5

6.

Перше питання
Приховане управління військами (ПУВ).
Документи ПУВ
10

7.

ПРИХОВАНЕ УПРАВЛІННЯ
ВІЙСЬКАМИ (ПУВ)
це комплекс заходів, що проводяться
командирами i штабами з метою забезпечення
зберігання в таємниці всіх переговорів
i передач, що ведуться на засобах зв'язку,
та самого факту i місця передачі.
Документи прихованого управління військами
застосовуються командирами i штабами
при виконанні завдань як у мирний так i воєнний час.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за дотримання ПУВ
несе начальник штабу з’єднання, частини,
командири підрозділів
та особа яка здійснила порушення 11

8.

Приховане управління військами
досягається:
• Застосуванням документів ПУВ;
• Чітким виконанням правил ведення переговорів,
виконанням заходів безпеки зв'язку
• Застосуванням спеціальної апаратури
• Правильним вибором засобів зв'язку
• Вибором місця передачі та вмілим
використанням технічних засобів зв'язку
12

9.

Згідно розпорядження Р-11ДСК від 20.04.2018 року
"Про введення в дію документів прихованого
управління військами" з 01 червня 2018 року в
Національній гвардії України ввести в дію документи
прихованого управління військами:
• таблицю позивних посадових осіб Національної гвардії
України (ТППО НГУ 2018), ДСК (додаток 1);
• таблицю резервних позивних до таблиці позивних
посадових осіб Національної гвардії України (ТППО
НГУ 2018), ДСК (додаток 2);
• таблицю сигналів управління системою зв'язку
Національної гвардії України, ДСК (додаток 3);
• таблицю кодованих сигналів управління підрозділами
Національної гвардії України (для передачі засобами
радіозв’язку), ДСК (додаток 4);
13

10.

• таблицю декодування сигналів управління підрозділами
Національної гвардії України (переданих засобами
радіозв’язку), ДСК (додаток 5);
• таблицю сигналів управління для підрозділів тактичної
ланки управління (взвод, рота, ОЗСП, батарея,
батальйон, дивізіон, угруповання сил НГУ), ДСК
(додаток 6);
• таблицю кодів об’єктів, озброєння та техніки, які
використовуються в Національній гвардії України, ДСК
(додаток 7);
• таблицю сигналів для передачі даних радіаційної,
хімічної, біологічної обстановки по засобах зв'язку,
ДСК (додаток 8);
• таблицю індивідуальних позивних для посадових осіб
Національної гвардії України, задіяних під час
виконання бойових завдань ДСК (додаток 9).
14

11.

1
Основні документи ПУВ
Таблиці радіоданих радіомереж
(радiонапрямкiв) розробляються в Головному
Управлінні Національної гвардії України, у штабах
з’єднань і частин НГУ. Вони зберігаються у
секретних частинах. На їх підставі відповідні
начальники зв’язку розробляють і визначеним
порядком видають користувачам радіодані у
вигляді бланків радіоданих, карток зв'язку або
записуються в апаратний журнал (блокнот
радиста), записуються на передній панелі
радіостанції.
15

12.

БЛАНК РАДІОДАНИХ радіомережі командира 1 роти № 1201
Строк дії з ___ год. ___ хв. _______до ____ год. ___ хв._______ 201__ року


СКЛАД
з/
п
1 Командир 1
батальйону
2 Командир 1 роти
ТАБЛИЦЯ ПОЗИВНИХ
ПОЗИВНІ
ПРИМІТКА
ОСНОВНІ
Гром 22
ЗАПАСНІ
Криниця 11
Веселка 35
Квітка 54
3
Командир 1
взводу
Нарцис 94
Вечеря 04
4
Командир 2
взводу
Командир 3
взводу
Командир 4
взводу
Циркулярний
позивний
Аргон 20
Завірюха 67
Кулон 52
Береза 64
Волошка 99
Стріла 33
Марс 77
Ворскла 44
5
6
7
Основна
1ZB
Частотний розклад
Частоти (умовні канали)
Запасні
2ZB
3ZB
16

13.

Таблиця позивних посадових осіб
2
НГУ (ТППО НГУ 2018)
Таблиця призначена для адресування телеграфної
кореспонденції, ведення телефонних, телеграфних
та радіопереговорів відкритими (незасекреченими)
каналами зв’язку.
Таблиця використовується в повсякденній
діяльності, під час виконання службово-бойових
завдань та в разі приведення військ у вищі ступені
бойової готовності.
У повсякденних умовах при веденні переговорів по
мережі відомчого телефонного зв'язку
дозволяється називати номери телефонів
абонентів та прізвища посадових осіб. 17

14.

Таблиця має чотири колонки для цифрових
позивних, із них: перша – основна, друга – запасна,
третя і четверта – резервні.
Перша колонка призначена для поточного
використання і вводиться в дію одночасно з
таблицею та діє до розпорядження щодо заміни її
запасною чи резервною колонкою. Таблиця
резервних позивних (третя та четверта колонки) до
введення в дію в підрозділи не видається.
Заступники, помічники та інші посадові особи,
яких немає в таблиці, під час ведення переговорів
можуть використовувати позивні своїх начальників
з додаванням слів «заступник», «помічник» тощо.
Наприклад: заступник 126, помічник 854
18

15.

19

16.

Для лінійних підрозділів (батальйон, рота)
відповідні позивні використовувати з
порядковим номером підрозділу (наприклад, 4472 – командир 2-го батальйону, 377-1 – командир 1-ї
роти).
Для зручності користування таблицею може
застосовуватися витяг (розділ 6 додатка 1). Витяг
заповнюється особою, яка користується даною
таблицею, в обсязі, необхідному для роботи.
20

17.

Витяг з таблиці позивних посадових осіб
Національної гвардії України (зразок)
№ Цифрові
Найменування посадових осіб
з/п позивні
1
123
Начальник варти
2
125
Командир полку
3
321
Начальник вузла зв'язку
4
435
Черговий варти
5
555
Мобільний командний центр
6
090
Оперативний черговий ГУ НГУ
Примітка
21

18.

Таблиця резервних позивних посадових
осіб НГУ
Форма – як у ТППО НГУ 2016.
Терміни і порядок використання Таблиці та
позивних кожної колонки визначаються
розпорядженнями штабу Головного
управління НГУ.
Таблиця до введення в дію в підрозділи не
видається.
22

19.

3
Таблиці сигналів управління
системою зв'язку НГУ
23

20.

ТАБЛИЦЯ позивних вузлів зв'язку
4
пунктів управлінь Головного управління НГУ,
територіальних управлінь,
НА НГУ, військових частин та установ НГУ
24

21.

5
ТАБЛИЦЯ КОДОВАНИХ СИГНАЛІВ
управління підрозділами Національної гвардії України
(для передачі засобами радіозв’язку)
Кодовані сигнали сформовані методом лотереї та не
повторюються, відсутня будь-яка закономірність в їх
присвоєнні.
Для підвищення безпеки зв'язку необхідно використовувати
кодовані сигнали різних колонок під час здійснення нового
сеансу зв'язку.
25

22.

Для зручності та підвищення швидкості
6
розпізнавання сигналів розробляється Таблиця
декодування сигналів НГУ, переданих засобами
радіозв’язку
Таблиця декодування сигналів
№ з/п таблиці кодованих
Кодований сигнал
сигналів
1101
10
1130
6
1501
4
1785
1
1843
18
1859
23
1897
21
1905
19
26
2218
3

23.

7
ТАБЛИЦЯ
сигналів управління для підрозділів тактичної ланки
управління(взвод, рота, ОЗСП, батарея, батальйон,
дивізіон, угруповання сил НГУ)
В\Г
Ключ 1-го
рядка
Ключ 2-го
рядка
Ключ 3-го
рядка
Ключ 4-го
рядка
Ключ 5-го
рядка
Ключ 7-го
рядка
Ключ 1-го
стовпця
Умовний
сигнал
Умовний
сигнал
Умовний
сигнал
Умовний
сигнал
Умовний
сигнал
Ключ 2-го
стовпця
Ключ 3-го
стовпця
Ключ 7-го стовпця
Умовний
сигнал
27

24.

Порядок використання таблиці сигналів управління для
підрозділів тактичної ланки управління
Таблиця сигналів управління для підрозділів тактичної
ланки управління призначена для зручного використання
в умовах ведення бойових дій, швидкого кодування та
декодування сигналів, а також для оперативної заміни
кодованих сигналів.
Вона складається із 7 вертикальних стовпців та 7
горизонтальних рядків (які пронумеровані від 1 до 7) та
має 49 клітинок, у які вписуються сигнали або команди,
які необхідно передати по каналах радіозв’язку.
У вертикальні колонки та горизонтальні рядки вписуються
вертикальні і горизонтальні ключі до цієї таблиці,
які складаються з 2 символів (дві цифри від 0 до 9).
28

25.

Таблицю сигналів управління розробляє (вписує в
порожні клітинки необхідні сигнали або команди)
особисто командир підрозділу (начальник зв’язку
угруповання сил НГУ) та доводить її до підлеглого
особового складу в необхідній кількості.
Таблиця без ключів – нетаємна.
Вертикальні і горизонтальні ключі до таблиці формуються
у випадковому порядку методом лотереї та розробляються
командиром підрозділу (начальником зв’язку угруповання
сил НГУ) на поточний та наступний місяць. Після цього
ключі доводяться до підлеглого особового складу
(підрозділів) по каналах засекреченого зв’язку, або в
установленому порядку до 25-го числа перед наступним
місяцем.
Періодичність зміни ключів – раз на добу. Час зміни
ключів 09.00 за Київським часом.
29

26.

Приклад формування ключів
Дата Ключ
31.05.
В
Г
1
12
67
Номери рядків і колонок
2
3
4
5
6
33
57
61
89
20
93
58
22
55
36
7
79
43
30

27.

Зразок таблиці
г
в
1
2
3
4
12
33
57
61
5
6
7
89
20
79
12 лютого 2017 року
3
4
58
22
1
67
2
93
Арт.
обстріл
Маю
поранених
Бачу
БПЛА
Необхідна
евакуація
31
5
55
6
36
7
43
Напад
По
ціляхвогонь!
Міном.
обстріл
Сигнали або команди, які необхідно передати по каналах
радіозв’язку кодуються в такому порядку:
вибираємо із таблиці необхідний сигнал або команду (наприклад:
«Бачу БПЛА»);
потім кодуємо дану команду: код формується спочатку із
вертикального ключа, потім – із горизонтального (наприклад: Бачу БПЛА
= 6158);
після кодування передаємо в ефір кодований сигнал:
(наприклад: Цитрус 22 я Кора 40 6158 6158 прийом).
Отриманий сигнал або команда декодуються у зворотному
порядку.

28.

8
ТАБЛИЦЯ КОДІВ
об’єктів, озброєння та техніки, які використовуються
у Національній гвардії України
№ з/п
Найменування
Озброєння
Пістолет
Код
БАЯН
Техніка
Радіостанції
МАЯК
Місця розташування
Базовий табір
ЛОГОВО
Люди
Особовий склад
РАТНИК
Старший колони
ЗЕВС
Піший патруль
ТАНДЕМ
Резервна група
КОМАНДА
Противник
СУПОСТАТ
УМОВНІ НАЙМЕНУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ МІСЦЬ НЕСЕННЯ СЛУЖБИ
Станція метрополітену
ПЛАТФОРМА
Міська рада ( адміністрація )
РАТУША
Пункт постійної дислокації
РАДОН
УМОВНІ НАЙМЕНУВАННЯ МІСЦЬ НЕСЕННЯ СЛУЖБИ В М. КИЄВІ
32

29.

9
ТАБЛИЦЯ СИГНАЛІВ
для передачі даних радіаційної, хімічної, біологічної
обстановки засобами зв’язку

п/п
1
Зміст
Сигнал
2
3
Обстановка
1 Застосування зброї масового ураження
СИРЕНА – 28
2 Радіаційне зараження
КОВДРА – 1
3 Хімічне зараження
КОВДРА – 2
4 Біологічне зараження
КОВДРА – 3
5 Наземний ядерний вибух
КУПОЛ – 11
Застосування хімічних, біологічних та ін. речовин
Засоби застосування
Характеристики застосування
33

30.

ТАБЛИЦЯ
індивідуальних позивних для посадових осіб
Національної гвардії України,
задіяних під час виконання бойових завдань
Арбалет
Букініст
Донор
Евкаліпт
Каскад
Волонтер
Капітан
Професор
Індивідуальні позиві
АРКУШ 01
Консул
Боцман
Меломан
Радомир
Лісоруб
Еней
Факел
Док
АРКУШ 31
Сантехнік
Гастело
Ротор
Ейнштейн
Токар
Асистент
Фотограф
Батько
Кумир
Інженер
Алхімік
Звір
Морж
Диригент
Радіан
Змій
34

31.

Відповідальним за присвоєння
індивідуального позивного є начальник
зв’язку угруповання сил НГУ в зоні
виконання бойових завдань. Періодичність
заміни індивідуальних позивних – не
менше одного разу на місяць, а під час
виконання бойових завдань (операцій
тощо) – кожен раз перед бойовим
завданням.
Розподіл аркушів таблиці між
угрупованнями здійснюється за окремим
розпорядженням штабу Головного
управління НГУ.
35

32.

Прим. №___________
(Підлягає обов’язковому поверненню)
Навчальний варіант
КАРТКА ЗВ’ЯЗКУ
на проведення заходів з охорони громадського порядку
на ___._________.20__ року в м. Харкові
Харків
36

33.

Витяг з таблиці радіоданих
№ Посадові особи
Радіопозивний

1 Командир резерву
Смерека 01
2 Керівник ВОГ
Смерека 02
3 Група патрулювання
Смерека 11
Циркулярний
Килимок 33
Канали радіозв’язку
Основний 41 zb (в/ч)
Запасний 54 zb (осн)
37

34.

Таблиця позивних посадових осіб
Посадові особи
Позивні
Примітки
№№
з/п
1
Командир
резерву
2
Начальник
факультету
3
Начальник курсу
4
Керівник ВОГ
063
123
321
409
38

35.

Таблиця сигналів управління
в/г
23
22
Район
блоковано
44
Прибув у район
43
76
66
56
41
40
54
73
02
35
45
39

36.

Друге питання
Безпека зв'язку
40

37.

БЕЗПЕКА ЗВ’ЯЗКУ
характеризує здатність зв'язку забезпечувати
комплексний захист інформації (збереження в
таємниці змісту інформації, протидії
несанкціонованому доступу до інформації, її зміни,
знищення) при обміні повідомленнями, обробці
інформації, розв'язанні інформаційних та
розрахункових задач.
41

38.

Заходи щодо забезпечення безпеки зв'язку
та інформації плануються на підставі:
аналізу відомостей про можливості технічних
засобів розвідки противника;
задуму на організацію зв'язку;
вказівок з прихованого управління військами
(силами);
розпорядження вищого штабу з питань
забезпечення безпеки зв'язку та інформації.
Заходи щодо забезпечення безпеки зв'язку
та інформації відображаються в планах зв'язку,
бойового застосування військової частини зв'язку і
спеціальних інструкціях підрозділам зв'язку.
42

39.

Забезпечення безпеки зв'язку та інформації
досягається своєчасним проведенням комплексу
організаційних та технічних заходів, що забезпечують
збереження державної таємниці при використанні засобів
зв'язку різного призначення в системі зв'язку.
Безпека зв'язку досягається:
застосуванням апаратури криптографічного захисту
інформації з дотриманням правил її експлуатації;
попереднім кодуванням та шифруванням інформації,
використанням таблиць позивних та сигналів
прихованого управління військами;
обмеженням кола осіб, які допущені до ведення
переговорів по каналах зв'язку;
обмеженням обміну інформацією по відкритих каналах
зв'язку;
застосуванням ефективних способів паролювання та
апаратури імітозахисту;
суворим дотриманням правил установлення зв'язку,
обробки інформації та обміну повідомленнями;
43

40.

виконанням вимог чинного законодавства в галузі
захисту інформації при обміні повідомленнями, обробці
інформації в системі зв'язку;
виконанням заходів радіомаскування, установленого
порядку і режиму роботи засобів зв'язку та контролем за
їх виконанням;
збереженням у таємниці заходів з організації та
забезпечення зв'язку;
дотриманням правил та організацією контролю за
встановленням зв'язку, обміном інформацією, її
обробкою, використанням засобів зв'язку і протидією
нав'язуванню хибних режимів до їх роботи;
своєчасним виявленням можливих каналів витоку
інформації з обмеженим доступом та їх закриттям;
негайним ужиттям заходів щодо припинення виявлених
порушень;
охороною і обороною вузлів зв'язку , станцій, апаратних,
ліній зв'язку системи зв'язку.
44

41.

Основним способом військового
радіомаскування
є зменшення електромагнітної, часової,
структурної та ознакової доступності засобів
зв'язку радіорозвідці противника з метою
виключення або суттєвого утруднення виконання
нею основних функцій щодо пошуку
радіовипромінювань, визначення місцеположення і
радіоспостереження за джерелами
радіовипромінювань, класифікації та ідентифікації
об'єктів
за демаскуючими ознаками, які визначені.
45

42.

Основні заходи радіомаскування:
• робота випромінюючих засобів мінімально
необхідною потужністю;
• зменшення рівня випромінювань в бік
противника шляхом використання антен
спрямованої дії;
• використання екрануючих і послаблюючих
властивостей місцевості;
• створення штучних екранів (валів, огороджень,
сіток тощо);
• використанням в першу чергу проводових
каналів зв'язку; радіо – за необхідності;
• встановленням режимів роботи засобів
радіозв'язку і суворим їх дотриманням (до повної
тимчасової заборони роботи на передачу);
46

43.

• скорочення часу роботи засобів радіозв'язку на
випромінювання за рахунок застосування режиму
короткочасних передач, застосування
формалізованих бойових документів, умовних
сигналів, переговорних таблиць, а також
скорочення службового радіообміну;
• винесення випромінюючих засобів за межі ПУ і
забезпечення їх дистанційного управління;
• організація прихованих та резервних радіомереж
і радіонапрямків;
• зміна даних зв'язку при перегрупуваннях військ і
зміні районів розміщення, (зміну позивних
здійснювати, як правило, одночасно зі зміною
частот);
• широке використання маскуючого радіообміну;
• суворе дотримання користувачами засобів зв'язку
єдиних правил встановлення і ведення зв'язку. 47

44.

Контроль безпеки зв'язку та інформації
включає комплекс заходів, що забезпечують
перевірку суворого виконання вимог наказів,
директив, настанов і розпоряджень з питань
безпеки зв'язку та інформації.
Метою контролю безпеки зв'язку є виявлення та
закриття каналів можливого витоку таємних
відомостей під час використання засобів зв'язку і
автоматизації.
48

45.

Загальне керівництво з організації контролю безпеки
зв'язку та інформації покладається на начальника зв'язку, а
безпосередній контроль здійснюється службовою особою пункту
контролю та безпеки зв'язку і відповідними штатними
(позаштатними) службовими особами військової частини
(підрозділів) зв'язку.
Контроль безпеки зв'язку здійснюється:
Головним центром контролю безпеки зв'язку Збройних Сил
України,
станцією радіотехнічного контролю МВС,
позаштатними пунктами (постами, групами) контролю безпеки
зв'язку (інформації);
пунктами управління зв'язком та пунктами управління елементами
системи зв'язку;
головними станціями радіо -, радіорелейних ліній зв'язку.
49

46.

При виявленні або отриманні повідомлення про
порушення безпеки зв'язку та інформації черговий
пункту управління зв'язку повинен ужити негайних
заходів щодо запобігання виявленим порушенням.
Грубі порушення припиняються шляхом вимкнення
каналу зв'язку, у якому відбувається порушення.
безпеки зв'язку та інформації.
У випадку грубого порушення безпеки зв'язку
та інформації службовою особою органу
військового управління їй забороняється доступ до
ресурсів системи зв'язку.
50

47.

Додаток З до п. 2.4 Положення про службу радіо - і радіотехнічного
контролю органів внутрішніх справ України
Класифікація порушень безпеки радіозв'язку за категоріями в
мережах радіозв'язку, які організовуються згідно з Регламентом
радіозв'язку МВС України для апаратури радіозв'язку військового
парку КХ та УКХ діапазонів (РР-2007).
За ступенями важливості відомостей, які можуть стати
надбанням закордонних розвідок, порушення безпеки зв'язку
поділяються на три категорії:
1-а категорія - порушення у використанні технічних засобів
зв'язку, які призводять до розголошення або створюють реальні
передумови до витоку таємних відомостей;
2-а категорія - порушення у використанні технічних засобів
зв'язку, які створюють передумову до витоку таємних відомостей;
3-а категорія - порушення правил установлення зв'язку і ведення
радіообміну, норм технічної експлуатації засобів зв'язку та інших
вимог, систематизація і узагальнення яких призводить до витоку
відомостей службового характеру.
51

48.

До порушень безпеки зв'язку 1-ї категорії належать:
а) порушення вимог прихованого управління військами
(силами), пов'язані з відкритими або частково
відкритими переговорами (передаванням) нетаємними
каналами зв'язку;
б) передавання таємних (цілком таємних) телеграм
(переговорів) або їх частин відкритими каналами
зв'язку ;
в) застосування службових радіокодів і переговорних
таблиць (таблиці чергового радиста, переговорної
таблиці радіорелейного і тропосферного зв'язку та
інших) для передавання повідомлень, які містять таємні
відомості.
52

49.

До порушень безпеки зв'язку 2-ї категорії відносять:
а) порушення правил користування засекречувальною
апаратурою;
б) порушення вимог прихованого управління військами
(силами), пов'язані з відкритими або частково відкритими
переговорами (передавання) закритими радіо-, радіорелейними,
тропосферними та космічними каналами зв'язку, з яких можливо
встановити:
- дислокацію, справжні або умовні найменування військових частин
і підрозділів;
- належність пунктів управління, вузлів зв'язку і окремих
радіостанції до виду Збройних Сил України, роду військ, ланки
управління;
- окремі (неповні) дані про наявність і стан озброєння та військової
техніки військових частин і підрозділів;
- посади генералів (адміралів) і офіцерів, їх військові звання та
прізвища;
53

50.

в) роботу із застосуванням незареєстрованних
радіоданих або на частотах, заборонених для
використання;
г) переговори відкритими та закритими каналами
радіозв'язку, що не містять таємних відомостей, з
використанням нецензурних висловлювань;
д)
установлення
радіозв'язку
зі
сторонніми
радіостанціями, у тому числі з радіоаматорами.
54

51.

До порушень безпеки зв'язку 3-ї категорії належать:
а) відхилення від виконання вимог правил установлення радіозв'язку
та ведення радіообміну, установлених порадниками, керівництвом,
інструкціями;
б) передавання незакодованих номіналів частот, номерів радіомереж
та радіонапрямків, серійності радіограм під час застосування змінних і
періодично змінних радіопозивних;
в) невиконання вимог головної радіостанції в питанні забезпечення
встановленого порядку і режиму роботи;
г) передавання часу чергових сеансів радіозв'язку;
ґ) закономірна нумерація радіограм, неправильне оформлення або
переміщення в інше місце заголовка радіограми;
д) порушення встановленого порядку використання переговорних
таблиць;
є) уживання паролів, переговорних таблиць, термінів та кодових
скорочень, притаманних лише військовій термінології, під час
застосування міжнародних позивних;
55

52.

с) застосування відкритого тексту замість відповідних службових
знаків або кодових скорочень під час ведення переговорів з питань
установлення зв'язку і ведення радіообміну;
ж) застосування невстановлених кодових або інших кодованих
скорочень, багаторазове повторення кодових скорочень і службових
знаків, передавання вільних текстів, знаків, систематичне
натискання на тангенту, продування, співи, свист, музика в
мікрофон;
з) відхилення номіналу частоти (зсуву частот) передавача від
установлених норм стабільності;
и) спотворення форми сигналу на виході передавача;
і) одночасна робота радіостанцій новими і старими радіоданими;
й) відмінність за зовнішнім виглядом або в порядку передавання
маскувальних радіограм від радіограм з оперативним змістом;
к) несвоєчасні (понад 5 хвилин) відповіді на виклики
кореспондентів;
л) невиконання нормативів зі встановлення зв'язку;
м) робота спотвореними позивними.
56

53.

Третє питання
Правила ПУВ при забезпеченні радіозв’язку
57

54.

По відкритих каналах радіозв'язку
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
1. Працювати на передачу
(виходити на зв'язок)
без дозволу командира (начальника)
2. Передавати відомості,
які становлять таємницю
58

55.

3. Довільно вибирати частоти i позивні,
що не вказані в радіоданих
i схемах виклику для телефонних станцій
(абонентів)
4. Порушувати правила ведення переговорів
(у тому числі вести
неслужбові радіопереговори)
59

56.

5. Називати відкрито:
- прізвища, військові звання посадових осіб;
- райони дислокації, відкриті й умовні
найменування військових частин.
60

57.

Переговори і передача інформації
відкритим текстом допускається:
• при подачі бойових команд у бою;
• при управлінні в бою, передачі донесень
про цілі, які спостерігаються, при аваріях;
• при оповіщенні про загрозу та появі
повітряного противника;
• при передачі короткострокових
прогнозів погоди і штормових
попереджень.
61

58.

Додаток 2 до п. 2.4 Положення про службу радіо і радіотехнічного контролю органів внутрішніх справ
України (Регламент радіозв'язку -2015).
Відомості, які дозволені до передачі відкритими
каналами радіозв'язку в органах внутрішніх справ:
1.Про розбійний напад, пограбування, крадіжки
та інші правопорушення (вид, місце, час, прикмети
злочинця тощо).
2.Про виявлення трупа чи людини, яка знаходиться в
безпомічному стані.
3.Про стихійні лиха та нещасні випадки (крім особливо
важливих об'єктів і кількості жертв).
4.Про місце перебування патрульно-постового наряду,
зміну маршруту патруля чи місця дислокації поста.
5.Про викрадення автотранспорту.
6.Про належність автотранспорту і місце його стоянки.
62

59.

7. Про дорожньо-транспортні пригоди (крім тих, у
яких загинуло 5 і більше людей, травмовано 10 і
більше людей).
8. Виклик працівників швидкої медичної допомоги
до місця пригоди.
9. Про технічний стан наявних засобів зв'язку
і службового автотранспорту.
10.Про стан системи сигналізації, електроживлення і
телефонного зв'язку на об'єкті, що охороняється,
поставлення об'єкта під охорону або зняття з
охорони, отримання сигналу "Тривога" з об'єкта,
що охороняється (по лінії охорони).
11.Про хід спортивно-масових, інших подібних
видовищ (місце, кількість, час тощо) та про стан
громадського порядку під час їх проведення.
12.Про метеорологічні та дорожні умови.
63

60.

ПАРОЛЮВАННЯ застосовується з метою
визначення дійсності радіостанцій,
які ведуть передачі, та своєчасного
припинення можливих спроб
радіостанцій противника вступити
в зв'язок з нашими радіостанціями
з метою радіодиверсій і
дезорганізації роботи,
передачі несправжньої інформації тощо
Порядок паролювання визначається
штабом, який організовує радіозв'язок
64

61.

Пароль запитується:
1. При початковому встановленні
радіозв'язку на нових радіоданих;
2. Перед передаванням бойових наказів і
розпоряджень;
3. При входженні в мережу радіостанції,
позивні якої не значаться в радіоданих;
4. Коли черговий радист приймальної
радіостанції підозрює, що радіостанція,
яка веде передачу, є чужою.
65

62.

Питання для самостійного вивчення
1. Особливості ведення слухового телеграфного зв’язку
Література
1. Майборода, М.І. Новіков, О.О. Казіміров, К.В. Власов. Зв'язок
та інформатизація військ. Частина І. Основи організації зв'язку
та засоби зв'язку тактичної ланки управління Національної
гвардії України. Навчальний посібник. –Київ: Головне
Управління Національної гвардії України, 2014.
2. К.В.Власов, І.М.Майборода, О.О.Казіміров, М.І.Новіков.
«Зв'язок і автоматизовані системи управління військами».
Навчальний посібник. Частина І. «Засоби зв’язку тактичної ланки
управління внутрішніх військ.» – Харків:
Академія ВВ МВС України, 2013.
66
English     Русский Правила