Лекція 1.
План
1. Публічна адміністрація і публічний інтерес
2. Предмет і завдання адміністративного права
3. Метод адміністративного права
4. Адміністративне право як галузь, наука  та навчальна дисципліна
5.  Історія адміністративного права України
6. Система адміністративного права України
7. Роль адміністративного права у правовій системі  України
158.24K
Категория: ПравоПраво

Адміністративне право та його місце у правовій системі України

1. Лекція 1.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА
ЙОГО МІСЦЕ У ПРАВОВІЙ
СИСТЕМІ УКРАЇНИ

2. План

1. Публічна адміністрація і публічний інтерес;
2. Предмет і завдання адміністративного права;
3. Метод адміністративного права;
4. Адміністративне право як галузь, наука та
навчальна дисципліна;
5.
Історія адміністративного права України;
6. Система адміністративного права України;
7. Роль адміністративного права у правовій системі
України;

3. 1. Публічна адміністрація і публічний інтерес

1. Публічна адміністрація і публічний інтерес
До основних ознак держави належать:
• територія, яка визнана світовою спільнотою;
• люди, які пов’язані з державою громадянством або
підданством;
• суб’єкти владних повноважень, які відділені від народу і
виконують свої функції на професійній основі;
• норми права;
• податки;
• державний примус, який можуть застосувати суб’єкти публічної
адміністрація за порушення норм права чи несплату податків;
• зовнішні атрибути (прапор, гімн, герб).

4.

В умовах
сьогодення до
суб’єктів
публічної
адміністрації
належать:
• органи виконавчої влади;
• органи місцевого самоврядування;
• об’єднання громадян та інші
суб’єкти під час здійснення
делегованих через закон
адміністративних функцій;
• посадові й службові особи всіх
вищезазначених суб’єктів.

5.

Публічний інтерес є не чим іншим, як певною
сукупністю приватних інтересів . Відповідно немає
значення, яку кількість осіб захищає суб’єкт
публічного управління, – головне, щоб він діяв
відповідно до принципу законності та не відстоював
приватних особистих (третіх пов’язаних з ним осіб) і
корпоративних інтересів. На думку Р. Мельника,
публічний інтерес становить категорію, яка виходить
за межі особистості, перебуваючи на рівні суспільного
інтересу. Основою публічного інтересу є об’єктивний
інтерес усього суспільства .

6. 2. Предмет і завдання адміністративного права

2. Предмет і завдання адміністративного права
Предмет правового регулювання – це та сфера, на яку
поширюється право, матеріальний критерій розподілу права
на структурні елементи.
Структурні елементи:
Інститути;
Галузі;
Підгалузі.

7. 3. Метод адміністративного права

3. Метод адміністративного права
Основним методом адміністративного
права є адміністративно-правовий метод
правового регулювання суспільних відносин,
зміст якого полягає в тому, що суб’єкт публічного
управління наділений владною компетенцією, а
об’єкт управління зобов’язаний виконувати його
законні вимоги.

8. 4. Адміністративне право як галузь, наука  та навчальна дисципліна

4. Адміністративне право як галузь, наука та
навчальна дисципліна
Адміністративне право
характеризується як:
Галузь права
Наука
Навчальна
дисципліна

9.

Адміністративне право
як галузь права
• це сукупність юридичних норм, що
врегульовують однорідні суспільні
відносини щодо наданням
адміністративних послуг і здійснення
виконавчо-розпорядчої діяльності
публічною адміністрацією за допомогою
комплексного методу правового
регулювання
Адміністративне право
як наука
• онтологічне опанування, гносеологічне
пізнання та діалектичний розвиток й
удосконалення різноманітних норм та
інститутів загального й особливого
адміністративного права.
Адміністративне право
як навчальна
дисципліна
• це систематизований відповідно до
навчальної програми.

10. 5.  Історія адміністративного права України

5. Історія адміністративного права України
Адміністративне право України виникло в процесі
виділення та подальшого розвитку з конституційного права
сфери внутрішнього публічного управління, куди вписалися
норми поліцейського права, що відповідали вимогам
правової держави (верховенству права й підпорядкуванню
публічної адміністрації закону), та наповнилося в умовах
сьогодення людиноцентристськими положеннями,
заснованими на стандартах адміністративного забезпечення
прав і свобод людини та громадянина.

11. 6. Система адміністративного права України

6. Система адміністративного права України
Складовими адміністративного права є:
адміністративна відповідальність;
адміністративні процедури;
адміністративні послуги;
екологічне право;
енергетичне право;
інфраструктурне право;
культурне право;
медичне право;
митне право,
муніципальне право;
освітнє право;
поліцейське право;
податкове право, право захисту від надзвичайних ситуацій;
соціальне право;
спортивне право.

12. 7. Роль адміністративного права у правовій системі  України

7. Роль адміністративного права у правовій системі
України
Адміністративне право, зберігаючи своєрідність, виражену в
його предметі й методі, тісно взаємодіє практично зі всіма
галузями права. Характеризуючи цю взаємодію, треба мати на
увазі, що право охоплює своїм регулятивним впливом
найрізноманітніші галузі та сфери суспільного життя.
Право регулює
Галузі суспільного життя
Сфери суспільного життя

13.

За місцем в ієрархічній системі юриспруденції
адміністративне право пов’язане з численними вертикальними
та горизонтальними відносинами з іншими галузями
(підгалузями) права та деякими галузями науки. Найбільш
тісна взаємодія спостерігається між адміністративним і
конституційним правом, яке складає основу всіх галузей
права, включаючи й адміністративне.
Адміністративне
право
Конституційне право
English     Русский Правила