Қазақстан халқының өмір сүру деңгейі
Жоспар:
Кіріспе
Еңбек нарығының негізгі индикаторлары
Халықтың тұтынуға пайдаланылған табыстары
Қорытынды:
Пайдаланылған әдебиеттер:
501.77K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Қазақстан халқының өмір сүру деңгейі

1. Қазақстан халқының өмір сүру деңгейі

1
Орындаған:Матқасым М.
29.02.2017
Қабылдаған:Калимурзина
А.М

2. Жоспар:

Кіріспе
Негізгі бөлім
1.Еңбек нарығы индикаторлары
2.Айлық жалақы мөлшеріне талдау
3.табыс
4.Шығыс
5.Халықтың азық-түлік тұтынуы
6.Кедейлік мөлшері
7.Мемлекеттік жәрдемақы және зейнетақы
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
2
29.02.2017

3. Кіріспе

«Өмір сүру деңгейі» категориясын алғаш рет К.Маркс «Жалақы, баға және
пайда» атты еңбегінде енгізілген. Ол осы категорияны халықтың,
әлеуметтік топтардың материалдық, рухани және әлеуметтік
қажеттіліктерін қанағаттандыру дәрежесі мен деңгейінің әлеуметтікэкономикалық сипаты ретінде қарастырған.Халық саны проблемасының
Қазақстан үшін айрықша маңызы бар. Халық санының тығыздығы
республика бойынша тұтастай алғанда бір шаршы километрге 5,5 адамды
құрайды. 2009 жылдың 1қаңтарына республика халқының жас құрамы
мынадай болды: 15 жасқа дейінгі балалар – 24% (24,2), 15-тен 65 жасқа
дейінгі адамдар — 68,2% (68,0), 65 және одан жоғары жастағылар барлық
халық санының 7,8%-ын құраған.
Кедейлік бейiнi –
кедейлiктiң барынша айқын көрiнiстерiнiң сандық
және сапалық
сипаттамасы. 2009 жылы Қазақстанда ол мынадай деректермен
сипатталады:халықтың 28,4%-ының табысы ең төменгi күнкөрiс
деңгейiнен төмен болды.Кедейлiк — бұл халықтың белгiлi бiр топтары
өмiр сүру құқықтарынiске асыруға байланысты бiрiншi кезектегi
физиологиялық қажеттiлiктердi қанағаттандыруда қиындық көретiн,
конституциямен бекiтiлген құқықтар менбостандықтар шеңберiнде
қоғам өмiрiне толыққанды қатысу мүмкiндiгiнен айырылатын әлеуметтiк
экономикалық құбылыс.
3
29.02.2017

4. Еңбек нарығының негізгі индикаторлары

2014
Жұмыс күші, мың адам
Халық санындағы жұмыс күші
үлесі, пайызбен
Жұмыспен қамтылған халық,
мың адам
Жұмыспен қамтылу деңгейі,
пайызбен жұмыс күшінің санына
Жалдамалы қызметкерлер, мың
адам
Жұмыспен қамтылған халық
санындағы жалдамалы
қызметкерлердің үлесі,
пайызбен
Өз бетінше жұмыспен
қамтылғандар, мың адам
Жұмыспен қамтылған халық
санындағы өз бетінше
жұмыспен қамтылғандардың
үлесі, пайызбен
Жұмыссыз халық, мың адам
Жұмыссыздық деңгейі,
пайызбен
Жастардың жұмыссыздық
деңгейі
(15-24 жастағы), пайызбен
Ұзақ мерзімді жұмыссыздық
деңгейі, пайызбен
Жұмыс күші құрамына кірмейтін
адамдар,
мың адам
Халық санындағы жұмыс күші
кұрамына кірмейтін
адамдардың үлесі, пайызбен
4
2015
2016
9 136,7
9 078,4
9 031,3
Рабочая сила, тыс. человек
71,9
71,6
70,5
Доля рабочей силы в
численности населения, %
8 678,7
8 634,5
8 586,6
95,0
95,1
95,1
6 073,3
6 294,9
6 361,3
70,0
72,9
74,1
2 605,3
2 339,7
2 225,4
30,0
27,1
25,9
458,1
443,8
444,7
5,0
4,9
4,9
3,7
4,1
3,7
2,5
2,4
2,2
3 563,7
3 603,2
3 782,5
28,1
28,4
29,5
Занятое население, тыс. человек
Уровень занятости, % к
численности рабочей силы
Наемные работники, тыс.
человек
Доля наемных работников в
численности занятого
населения, %
Самостоятельно занятые, тыс.
человек
Доля самостоятельно занятых в
численности занятого
населения, %
Безработное население, тыс.
человек
Уровень безработицы, %
Уровень молодежной
безработицы
(в возрасте 15-24 лет), %
Уровень долгосрочной
безработицы, %
Лица, не входящие в состав
рабочей силы,
тыс. человек
Доля лиц, не входящих в состав
рабочей силы в численности
населения, %
29.02.2017

5.

2014-2016 жылдардың 3 тоқсанындағы еңбек
нарығының негізгі индикаторлары
10000
9000
6,0
9136,7
5,0
9078,4
4,9
9031,3
4,9
5,0
8000
8678,7
8586,6
8634,5
7000
4,0
6000
5000
3,0
4000
2,0
3000
2000
1,0
1000
458,1
444,7
443,8
0
0,0
2014
жұмыс күші, мың адам
рабочая сила, тыс. чел.
5
2015
жұмыспен қамтылған халық, мың адам
занятое население, тыс. чел.
2016
жұмыссыздар, мың адам
безработное население, тыс чел.
жұмыссыздық деңгейі, %
уровень безработицы, %
29.02.2017

6.

Өңірлер бойынша халықтың ақшалай табыстарының құрылымы
2014 жылдың 3 тоқсаны/3 квартал 2014 года
соның ішінде
в том числе
соның ішінде
әлеуметтік трансферттер
в том числе
социальные трансферты
еңбек
Ақшалай
қызметінен
табыс,
түскен
барлығы
табыстар
Денежны
доходы от
й доход,
трудовой
всего
деятельности
6
туыстарын
ан
материалд
ық көмек,
алиментте
өз бетінше
р және
жұмыспен
меншіктен өзге де
қамтылудан және
түскен
табыстар
кәсіпкерлік
АӘК және
жалдамалы
қызметтен түскен
тұрғын үй шәкіртақы- табыс
материал
жұмыстан түскен
жәрдемақ
табыс
зейнетақы
көмегі
лар
доход от
ьная
табыс
ы
доход от
АСП и
стипенди собствен- помощь
пенсии
доход от работы
пособия
от
ности
самостоя-тельной
жилищна
и
по найму
родствен
занятости и
я помощь
ников,
предпринимаалимент
тельской
ыи
деятельности
прочие
доходы
Қазақстан
Республикасы
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
Батыс Қазақстан
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
80,6
74,8
80,5
80,8
86,2
68,9
61,5
68,3
63,5
79,9
11,7
13,3
12,2
17,3
6,3
12,7
16,2
9,8
10,9
9,6
2,4
3,4
2,6
2,6
2,6
0,0
0,0
0,0
0,4
0,2
0,4
0,7
0,3
0,3
0,1
0,5
0,3
0,1
3,6
5,3
6,2
4,7
1,2
Жамбыл
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Маңғыстау
Оңтүстік
Қазақстан
Павлодар
Солтүстік
Қазақстан
Шығыс
Қазақстан
Астана қ.
Алматы қ.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
81,9
82,4
76,9
75,3
75,2
89,5
70,9
63,0
71,3
62,8
59,5
83,4
11,0
19,4
5,6
12,5
15,7
6,1
12,5
14,4
12,7
17,7
13,1
7,2
2,6
2,1
3,5
2,0
4,5
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,1
0,4
0,3
1,2
0,2
0,3
0,2
0,6
0,2
0,2
0,1
2,2
0,8
5,9
4,5
5,8
0,9
100,0
100,0
81,6
79,5
57,0
71,2
24,6
8,3
12,1
14,6
3,5
2,2
0,1
0,0
0,5
0,3
0,0
0,2
2,2
3,2
100,0
68,3
51,8
16,5
21,9
3,8
-
0,3
0,4
5,3
100,0
100,0
100,0
73,3
85,7
87,3
64,1
80,7
82,0
9,2
5,0
5,3
19,6
8,2
9,7
2,4
1,2
0,5
0,0
0,0
0,2
0,2
0,4
29.02.2017
0,1
0,9
0,2
4,4
3,8
1,9

7.

Халықтың орта есеппен жан басына
шаққандағы атаулы ақшалай табыстары, теңге
2015 жылғы
2 тоқсан
атаулы
ақшалай табыстардың
индексі
тұтыну
бағасының индексі
нақты ақшалай
табыстардың индексі
Республика
Казахстан
66 401
74 713
112,5
116,8
96,3
Акмолинская
57 700
62 218
107,8
115,1
93,7
Актюбинская
60 588
66 381
109,6
117,2
93,5
Алматинская
55 199
57 681
104,5
116,1
90,0
113 811
143 131
125,8
116,0
108,4
Западно-Казахстанская
61 277
72 541
118,4
116,2
101,9
Жамбылская
43 256
45 114
104,3
115,9
90,0
Карагандинская
64 095
68 711
107,2
114,5
93,6
Костанайская
54 827
62 824
114,6
114,4
100,2
Кызылординская
46 097
53 468
116,0
116,2
99,8
Мангистауская
99 996
119 414
119,4
120,5
99,1
Южно-Казахстанская
37 544
42 042
112,0
116,9
95,8
Павлодарская
66 741
72 211
108,2
116,0
93,3
Северо-Казахстанская
55 114
60 511
109,8
114,5
95,9
Восточно-Казахстанская
54 047
61 219
113,3
116,4
97,3
г . Астана
127 730
135 575
106,1
122,3
86,8
г. Алматы
109 203
121 767
143 131
111,5
117,8
94,7
M
127 730
125,8
122,3
108,4
Mi
37 544
3,4
104,3
1,2
114,4
1,1
86,8
1,2
Атырауская
7
2016 жылғы
2 тоқсан
2016 жылғы 2 тоқсан 2015 жылғы 2 тоқсанға, пайызбен
M /Mi, раз
42 042
3,4
29.02.2017

8.

Зерттелетін үй шаруашылықтарының ақшалай табыстарының құрылымы
пайызбен
Ақшалай табыстардағы үлесі
әлеуметтік трансферттер
8
2011
I тоқсан
II тоқсан
III тоқсан
IV тоқсан
2012
I тоқсан
II тоқсан
III тоқсан
IV тоқсан
2013
I тоқсан
II тоқсан
III тоқсан
IV тоқсан
2014
I тоқсан
II тоқсан
III тоқсан
IV тоқсан
2015
I тоқсан
II тоқсан
III тоқсан
IV тоқсан
2016
I тоқсан
II тоқсан
III тоқсан
IV тоқсан
Ақшала
оның ішінде
туыстарынан
й
өз бетінше
еңбек
материалды
кірістер
жұмыспен
АӘК және
қызметіне
меншіктен
қ көмек,
жалдамалы

қамтылудан және
тұрғын стипендия
н түскен жұмыстан түскен
түскен кіріс алименттер
зейнетақы жәрдемақы
барлығ
кәсіпкерлік
үйлік
лар
кірістер
және өзге де
кіріс
ы
қызметтен түскен
көмек
кірістер
кіріс
100,0
80,7
69,3
11,4
11,8
2,7
0,0
0,5
0,4
3,9
100,0
78,6
68,0
10,6
12,4
2,9
0,1
0,5
0,4
5,1
100,0
80,3
68,7
11,6
12,1
2,8
0,0
0,5
0,4
3,9
100,0
81,7
69,6
12,1
11,5
2,5
0,0
0,4
0,3
3,6
100,0
81,9
70,3
11,6
11,3
2,5
0,0
0,5
0,4
3,4
100,0
81,3
71,0
10,3
11,9
2,6
0,0
0,4
0,4
3,4
100,0
80,7
71,4
9,3
12,3
2,8
0,0
0,5
0,3
3,4
100,0
81,5
71,4
10,1
12,1
2,6
0,0
0,5
0,3
3,0
100,0
81,8
70,8
11,0
11,7
2,5
0,0
0,3
0,4
3,3
100,0
81,4
70,5
10,9
11,6
2,4
0,0
0,4
0,4
3,8
100,0
81,2
70,1
11,1
12,2
2,5
0,0
0,4
0,3
3,4
100,0
80,6
70,4
10,2
12,5
2,7
0,0
0,4
0,3
3,5
100,0
81,2
70,3
10,9
12,3
2,6
0,0
0,4
0,3
3,2
100,0
81,5
69,6
11,9
12,0
2,4
0,0
0,3
0,2
3,6
100,0
81,4
70,2
11,2
12,1
2,3
0,0
0,4
0,3
3,5
100,0
80,5
69,7
10,8
12,8
2,5
0,0
0,5
0,3
3,4
100,0
80,2
70,6
9,6
13,0
2,6
0,0
0,5
0,3
3,4
100,0
80,6
69,8
10,8
12,9
2,5
0,0
0,5
0,3
3,2
100,0
80,6
68,9
11,7
12,7
2,4
0,0
0,4
0,3
3,2
100,0
80,5
69,4
11,1
12,8
2,4
0,0
0,5
0,4
3,4
100,0
80,1
69,3
10,8
13,7
2,5
0,0
0,4
0,4
2,9
100,0
79,7
69,5
10,2
13,7
2,6
0,0
0,5
0,3
3,2
100,0
80,1
69,4
10,7
13,6
2,6
0,0
0,4
0,4
2,9
100,0
80,0
68,7
11,3
13,5
2,4
0,0
0,3
0,3
3,5
100,0
79,8
68,8
11,0
13,7
2,3
0,0
0,4
0,4
3,4
100,0
100,0
100,0
77,7
78,4
78,4
68,1
68,3
67,4
9,6
10,1
11,0
15,0
14,7
14,6
2,9
3,0
2,7
0,0
0,0
0,0
0,5
0,4
0,3
0,4
0,4
0,4
29.02.2017
3,5
3,1
3,6

9.

Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстарын бағалау
жан басына шаққанда, теңге
өткен жылға % -бен
200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Қазақста
н
Республи 7 8 10 12 15 19 25 32 34 39 45 51 56 62 67 120 116 117 121 123 121 131 130 103 113 117 112 108, 110 108
касы
670 958 533 817 787 152 226 984 282 014 918 860 453 271 321 ,7 ,8 ,6 ,7 ,2 ,3 ,7 ,8 ,9 ,8 ,7 ,9 9 ,3 ,1
5 6 7 9 11 14 20 26 28 31 39 44 47 52 56 117 119 117 118 121 130 134 131 108 109 125 114 105, 111 107
Ақмола 656 765 976 441 443 945 053 292 435 169 120 665 253 771 579 ,4 ,6 ,9 ,4 ,2 ,6 ,2 ,1 ,2 ,6 ,5 ,2 8 ,7 ,2
8 9 11 13 16 19 24 35 33 36 42 50 55 60 60 119 118 116 121 123 113 127 141 96, 107 118 118 108, 108 101
Ақтөбе 264 752 351 750 982 347 702 010 710 356 970 691 144 042 921 ,5 ,0 ,4 ,1 ,5 ,9 ,7 ,7 3 ,8 ,2 ,0 8 ,9 ,5
4 5 6 8 9 12 16 22 22 26 34 39 43 47 53 126 122 114 124 115 132 134 135 98, 117 128 114 110, 109 113
Алматы 685 739 594 193 486 534 838 877 588 476 077 106 352 557 860 ,2 ,5 ,9 ,2 ,8 ,1 ,3 ,9 7 ,2 ,7 ,8 9 ,7 ,3
19 23 27 29 39 37 50 77 81 82 100 108 110 124 123 129 119 135 109 130 96, 133 153 105 101 121 108 101, 113 98,
Атырау 509 215 371 970 197 774 363 043 146 662 022 296 188 705 202 ,6 ,0 ,6 ,5 ,8 4 ,3 ,0 ,3 ,9 ,0 ,3 7 ,2 8
Батыс
Қазақста
9 12 14 15 17 17 23 35 38 43 47 53 56 62 64 141 132 115 107 116 99, 133 149 109 112 108 112 106, 108 103
н
293 345 287 313 873 864 816 513 718 556 437 463 974 028 317 ,8 ,8 ,7 ,2 ,7 9 ,3 ,1 ,0 ,5 ,9 ,7 6 ,9 ,7
4 4 5 6 9 11 16 20 23 28 30 34 36 39 43 123 122 112 124 131 130 140 124 113 120 108 112 105, 108 108
Жамбыл 001 909 567 917 101 885 669 796 589 333 783 607 539 764 143 ,3 ,7 ,5 ,3 ,6 ,6 ,3 ,8 ,4 ,1 ,6 ,4 6 ,8 ,5
Қарағанд 8 10 11 14 15 18 24 36 37 40 48 54 59 63 66 112 115 113 121 110 120 129 149 104 108 118 112 109, 107 104
ы
756 148 549 051 561 738 164 018 480 701 156 183 275 833 841 ,7 ,9 ,8 ,7 ,7 ,4 ,0 ,1 ,1 ,6 ,3 ,5 4 ,7 ,7
6 7 8 10 12 16 21 26 26 30 35 43 48 51 55 114 113 120 122 120 131 132 120 102 113 118 122 109, 107 107
Қостанай 239 103 573 474 574 558 860 319 933 514 998 918 006 633 399 ,0 ,8 ,7 ,2 ,0 ,7 ,0 ,4 ,3 ,3 ,0 ,0 3 ,6 ,3
Қызылор
5 6 7 9 12 14 18 29 31 34 41 43 46 49 49 120 116 118 122 129 117 129 153 107 111 120 105 105, 107 98,
да
618 535 771 553 385 602 889 052 168 653 802 931 477 998 400 ,1 ,3 ,9 ,9 ,6 ,9 ,4 ,8 ,3 ,2 ,6 ,1 8 ,6 8
Маңғыста 18 20 24 29 35 38 43 62 55 59 69 79 86 102 101 126 109 117 120 121 107 114 141 89, 107 116 113 108, 119 98,
у
886 724 372 417 713 317 914 194 851 909 818 450 267 645 302 ,7 ,7 ,6 ,7 ,4 ,3 ,6 ,6 8 ,3 ,5 ,8 6 ,0 7
Оңтүстік
Қазақста
3 4 5 6 8 10 14 20 21 23 26 31 33 34 35 121 123 112 121 127 131 132 142 104 109 115 117 107, 102 103
н
713 586 288 433 206 790 308 320 238 280 974 600 807 688 830 ,8 ,5 ,8 ,7 ,6 ,5 ,6 ,0 ,5 ,6 ,9 ,1 0 ,6 ,3
8 9 11 13 15 17 23 34 35 38 46 53 59 64 66 115 112 115 121 111 117 130 148 101 108 121 115
109, 108 103
29.02.2017
9
Павлодар 656 773 327 808 326 978 455 867 479 396 725 892 016 026 488 ,7 ,9 ,9 ,9 ,0 ,3 ,5 ,7 ,8 ,2 ,7 ,3 5 ,5 ,8
Солтүстік

10.

2014-2016 жылдардың 3 тоқсанындағы халықтың атаулы ақшалай табыстары
115,0
76000
74000
110,3
110,0
109,5
72000
108,1
70000
105,0
68000
102,9
104,0
66000
100,0
64000
62000
95,0
60000
62985
68117
93,4
74593
58000
90,0
56000
2014
2015
2016
орташа жан басына шаққанда халықтың атаулы ақшалай табыстары, теңге
среднедушевые номинальные денежные доходы населения, в тенге
атаулы ақшалай табыстардың индексі, өткен жылғы сәйкес кезеңге %
индекс номинальных денежных доходов, в % к соответствующему периоду прошлого года
нақты ақшалай табыстардың индексі, өткен жылғы сәйкес кезеңге %
индекс реальных денежных доходов, в % к соответствующему периоду прошлого года
10
29.02.2017

11.

11
29.02.2017

12. Халықтың тұтынуға пайдаланылған табыстары

600000
500000
2015
2014
400000
2013
2012
300000
2011
2010
2009
200000
2008
2007
100000
2006
2005
2004
0
2003
2002
2001
12
29.02.2017

13.

2014-2016 жылдардың 3 тоқсанындағы халықтың
тұтыну шығыстарының құрылымы
100,0
22,4
23,8
22,8
31,6
28,8
28,2
46,0
47,4
49,0
2014
2015
2016
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
азық-түлік тауарлары
продовольственные товары
13
азық-түлік емес тауарлар
непродовольственные товары
ақылы қызметтер
платные услуги
29.02.2017

14.

Зерттелетін үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстарының құрылымы
пайызбен
Ақшалай шығыстар барлығы
2011
I тоқсан
II тоқсан
III тоқсан
IV тоқсан
2012
I тоқсан
II тоқсан
III тоқсан
IV тоқсан
2013
I тоқсан
II тоқсан
III тоқсан
IV тоқсан
2014
I тоқсан
II тоқсан
III тоқсан
IV тоқсан
2015
I тоқсан
II тоқсан
III тоқсан
IV тоқсан
2016
I тоқсан
II тоқсан
III тоқсан
IV тоқсан
14
тұтыну шығыстары
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
93,3
93,3
92,9
93,1
93,7
92,9
93,0
92,5
92,8
93,3
92,6
92,9
92,4
92,4
93,0
92,3
91,8
91,9
92,4
92,9
92,4
92,5
92,5
92,3
93,2
азық-түлік
тауарлары
45,3
46,0
46,7
44,5
44,3
43,7
45,1
44,7
42,1
43,0
43,2
43,7
44,0
42,8
42,7
43,1
42,8
43,6
42,5
43,4
44,7
44,6
45,3
43,8
45,0
100,0
100,0
100,0
92,8
92,9
92,9
45,2
47,0
45,5
соның ішінде
оның ішінде
салық төлеу
азық-түлік емес
ақылы қызметтер
тауарлар
26,5
21,5
0,2
24,4
22,9
0,2
25,4
20,8
0,2
27,7
20,9
0,3
27,9
21,5
0,1
28,7
20,5
0,2
27,4
20,5
0,1
26,6
21,2
0,2
30,1
20,6
0,3
30,5
19,8
0,1
28,5
20,9
0,2
27,6
21,6
0,1
27,0
21,4
0,2
29,0
20,6
0,3
30,2
20,1
0,1
28,1
21,1
0,2
26,9
22,1
0,1
26,4
21,9
0,2
29,2
20,7
0,3
29,5
20,0
0,1
25,7
22,0
0,2
25,1
22,8
0,1
24,4
22,8
0,2
26,5
22,0
0,4
27,2
21,0
0,1
24,4
23,9
26,2
23,2
22,0
21,2
0,2
0,2
0,4
өзге де
шығыстар
6,5
6,5
6,9
6,6
6,2
6,9
6,9
7,3
6,9
6,6
7,2
7,0
7,4
7,3
6,9
7,5
8,1
7,9
7,3
7,0
7,4
7,4
7,3
7,3
6,7
7,0
6,9
6,7
29.02.2017

15.

15
29.02.2017

16.

16
29.02.2017

17.

Халықтың тамақ өнімдерін тұтынуы
айына орташа жан басына шаққанда, кг
2000
Айына орташа жан басына
шаққанда халықтың тамақ
өнімдерін тұтынуы
Нан өнімдері және жарма
өнімдері
Ет және ет өнімдері
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
10,3
10,0
10,0
10,2
9,7
9,5
10,3
10,2
10,2
10,1
10,2
10,4
10,3
10,4
10,5
10,8
3,7
3,7
3,8
3,4
3,3
3,3
3,7
4,1
4,1
4,2
4,4
5,5
5,6
5,8
5,9
6,1
0,4
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
19,6
19,6
19,3
16,7
15,8
15,8
17,1
17,3
17,0
17,5
17,0
19,0
18,4
19,0
18,8
19,5
8,5
9,1
9,4
9,9
8,8
9,0
9,5
10,1
10,0
10,7
10,8
12,5
13,0
13,2
13,1
13,7
0,9
1,5
1,2
1,1
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1,1
1,0
1,6
1,5
1,5
1,6
1,6
1,3
2,9
2,7
2,8
3,0
3,0
3,4
3,6
3,7
3,9
4,0
4,9
4,9
5,1
5,1
5,4
7,2
7,9
6,8
6,5
5,9
5,9
6,0
6,1
6,0
6,3
5,9
7,3
7,2
7,3
7,2
7,5
5,5
5,5
5,4
4,6
4,1
3,9
3,8
3,8
3,7
3,6
3,5
4,0
4,1
4,1
4,0
4,0
1,8
2,2
2,6
2,7
2,4
2,4
2,5
2,6
2,4
2,5
2,5
3,2
3,2
3,3
3,3
3,5
Балық және теңіз өнімдері
Сүт және сүт өнімдері
Жұмыртқа (дана)
Май және мал
Жемістер
Көкөністер
Қартоп
Қант, джем, бал, шоколад,
кондитерлік өнімдер
17
29.02.2017

18.

18
29.02.2017

19.

19
29.02.2017

20.

20
29.02.2017

21.

2010 жылғы аумақтық белгіні есепке ала отырып (қала/ауыл) Қазақстан Республикасы
өңірлеріндегі кедейлік деңгейі
25
21,2
20
15
13,3
11,6
11,1
11,6
10,6
10,1
7,6
5
9,9
9,2
10
6,5
3,7
5,9
6,0
4,4
2,9
3,2
12,8
11,5
6,6
7,5
7,9
6,7
5,9
6,4
5,3
4,0
3,8
2,5
8,5
7,8
8,4
7,3
6,7
5,8
5,4
4,9
3,8
2,7
4,0
2,6
4,7
3,4
2,6
2,3
1,5
1,2
барлығы
21
қала
Алматы қ.
Астана қ.
Шығыс Қазақстан
Солтүстік
Қазақстан
Павлодар
Оңтүстік
Қазақстан
Маңғыстау
Қызылорда
Қостанай
Қарағанды
Жамбыл
Батыс Қазақстан
Атырау
Алматы
Ақтөбе
Ақмола
Қазақстан
Республикасы
0
ауыл
29.02.2017

22.

Индикатор-лар
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен халықтың үлесі1), %
барлығы
46,7
44,5
37,5
33,9
31,6
18,2
12,7
12,1
8,2
6,5
қала
36,0
33,0
24,7
23,4
20,2
13,6
6,9
8,1
4,1
3,7
ауыл
59,4
58,4
53,2
47,1
45,6
24,4
18,1
15,9
12,1
10,1
Табысы азық-түлік қоржыны құнынан төмен халықтың үлесі1), %
барлығы
16,1
13,8
9,1
6,3
5,2
2,7
1,4
1,2
0,6
0,4
қала
10,7
8,6
4,9
3,9
2,4
1,8
0,7
0,6
0,2
0,3
ауыл
22,6
20,1
14,2
9,4
8,5
3,8
2,1
1,7
0,9
0,6
16 935
20 037
21 348
26 152
Үй шаруашылықтарының табыстары (тұтынуға қолданылған), орташа жан басына шаққанда, теңге
5 729
6 518
7 569
8 387
9 751
13 723
барлығы
қала
6 787
7 799
8 988
9 860
11 504
16 121
19 865
23 365
25 008
30 529
ауыл
4 477
4 989
5 828
6 560
7 599
10 527
13 687
16 271
17 136
20 985
Тұтынуға пайдаланылған таыбстың күнкөрістің ең төменгі деңгейі шамасымен арасалмағы, %
барлығы
101,3
108,6
117,2
123,6
128,0
163,2
175,4
162,1
168,6
193,9
қала
120,0
129,9
139,2
145,3
151,0
191,7
205,8
189,0
197,5
226,4
ауыл
79,2
83,1
90,3
96,7
99,8
125,2
141,8
131,6
135,4
155,6
Орташа жан басына шаққандағы халықтың ақшалай шығыстары, теңге
барлығы
4 918
5 671
6 674
7 500
8 800
12 602
15 516
18 324
19 718
24 460
қала
6 255
7 267
8 424
9 349
10 990
15 535
19 172
22 569
24 220
29 755
ауыл
3 336
3 765
4 527
5 206
6 111
8 691
11 465
13 520
14 537
18 209
Үй шаруашылықтарының орта мөлшері, адам
22
барлығы
3,7
3,6
3,6
3,5
3,5
3,4
3,4
3,3
3,4
3,4
қала
3,2
3,1
3,1
3,1
3,0
3,0
2,9
2,9
3,0
3,0
ауыл
4,6
4,5
4,3
4,3
4,2
4,1
3,9
3,9
4,0
4,0
29.02.2017

23.

77 611
80000
20,0
18,2
67 333
70000
60 805
60000
15,0
52 479
12,7
12,1
50000
40 790
40000
10,0
8,2
7,8
7,3
30000
6,6
6,5
20037
20000
26152
6,6
21348
16935
5,8
5,0
13723
10000
12 364
8 410
12 660
13 487
9 653
0
0,0
2006
2007
2008
2009
Орташа айлық атаулы жалақы, теңге
Ең төменгі күнкөрістің шамасы, теңге
Тұтынуға жұмсаған табыстары, теңге
Жұмыссыздық деңгейі, %
2010
Табыстары ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен халықтың үлесі,%
23
29.02.2017

24.

есепті тоқсан бойынша
Зейнетақының орташа мөлшері, жәрдемақы,
теңге
Средний размер пенсии, пособия, тенге
2014
Барлық зейнетақы алушылар
36 134
2015
39 010
2016
42 554
Өткен жылғы тиісті кезеңге пайызбен
В процентах к соответствующему периоду
предыдущего года
2014
112,9
2015
108,0
2016
109,1
одан зейнетақы алатындар:
из них получающие пенсии:
по возрасту (гражданское
население)
жасы бойынша
(азаматтық халық)
34 781
37 587
40 606
113,0
108,1
108,0
толық емес жұмыс
өтіліммен
18 068
20 382
23 106
117,1
112,8
113,4
при неполном
стаже работы
көп жылдық сіңірген
еңбегіне (әлуетті
құрылымдар)
70 168
75 121
89 696
112,2
107,1
119,4
за выслугу лет
(силовые структуры)
Барлық мемлекеттік әлеуметтік
жәрдемақы алушылар:
19 962
21 423
28 708
112,5
107,3
134,0
Все получатели государственных
социальных пособий
одан жәрдемақы алатындар:
из них получающие пособия:
азаматтық халық
гражданское население
жасы бойынша
10 383
11 110
11 887
111,3
107,0
107,0
по возрасту
мүгедектігі бойынша
20 753
22 194
29 697
112,1
106,9
133,8
по инвалидности
асыраушысынан
(отбасынан) айырылуына
байланысты
17 895
19 229
25 831
112,0
107,5
134,3
по случаю потери кормильца
(семьи)
әлеуетті құрылымдар
24
Все получатели пенсий
силовые структуры
мүгедектік бойынша
25 016
26 687
35 642
112,1
106,7
133,6
по инвалидности
асыраушысынан (отбасынан)
айырылуына байланысты
15 857
18 147
23 790
111,7
114,4
131,1
по случаю потери
кормильца (семьи)
29.02.2017

25. Қорытынды:

Стратегия-2030 қабылданғаннан бері 15 жыл ішінде
мемлекетіміз әлемдегі ең серпінді дамушы елдер
бестігіне енді. Нәтижесінде, 2012 жылдың
қорытындысы бойынша ІЖӨ-нің көлемі жағынан біз
әлемнің 50 ірі экономикасының қатарына кіреміз.
Сонымен қатар Қазақстан отын және минерал
шикізатының ірі әлеуетін шоғырландырған шағын
экономика ретінде өндірістің өңдеуші салаларына
инвестициялар үшін қолайлы емес. Бұл шикізат
ресурстарына жағдаяттың өзгеруіне қатысты ел
экономикасын осал әрі тәуелді етеді.
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, шикізат ресурстарына
бай кейбір дамуышы елдер тұрақты экономикалық
дамуға қол жеткізбей, шикізаттың әлемдік тауар
нарықтарында жағдаяттың өзгерістеріне тым тәуелді
болып қала береді.
25
29.02.2017

26. Пайдаланылған әдебиеттер:

stat.gov.kz
www.qazaquni.kz
szh.kz
www.StudFiles.ru
26
29.02.2017
English     Русский Правила