ОКЗ „Дніпропетровське медичне училище ”
Актуальність теми
Обстеження пацієнта з хірургічною патологією живота
Огляд живота
Інструментальна діагностика
Травма живота
Особливості діагностики при ушкодженні паренхіматозних органів
Особливості діагностики при розривах порожнистих органів
Грижі живота
Види кишкової непрохідності
Особливості діагностики ускладнених гриж та кишкової непрохідності
Запальні захворювання живота
Гострий апендицит
Особливості діагностики гострого апендициту
Гострий холецистит
Особливості діагностики гострого холециститу
Гострий панкреатит
Особливості діагностики гострого панкреатиту
Надання невідкладної допомоги при «гострому животі»
7.84M
Категория: МедицинаМедицина

Ушкодження та захворювання органів черевної порожнини

1. ОКЗ „Дніпропетровське медичне училище ”

ОКЗ „ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ”
ТЕМА ЛЕКЦІЇ
Ушкодження та захворювання органів
черевної порожнини

2. Актуальність теми

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
«Гострий живіт» в хірургії складає 2/3 ургентних
операцій, тому важливе значення в своєчасній
діагностиці та лікуванні гострих захворювань та
пошкоджень органів черевної порожнини
займає медичне спостереження та догляд за
хворими. Акушерка повинна пам’ятати, що
«гострий живіт» приховує у собі велику
небезпеку
для
здоров’я
хворого.
Від
своєчасного розпізнання причин захворювання і надання кваліфікованої медичної допомоги
залежить доля людини.

3. Обстеження пацієнта з хірургічною патологією живота

ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТА З ХІРУРГІЧНОЮ
ПАТОЛОГІЄЮ ЖИВОТА
Обстеження живота проводять у двох
положеннях:
• вертикальному
• горизонтальному

4. Огляд живота

ОГЛЯД ЖИВОТА
• Перкусія живота
• Аускультація живота

5.

• Пальпація живота
• Бімануальна глибока пальпація
• Пальцева пальпація

6. Інструментальна діагностика

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
Пункція черевної порожнини
Діагностична лапаротомія

7. Травма живота

ТРАВМА ЖИВОТА
Травма живота складає 10% в загальній структурі
травм .
Види травм:
- закрита травма стінок живота
- відкрита травма стінок живота
- закрита і відкрита травма живота з пошкодженням
органів черевної порожнини
Відкриті травми живота (проникні)
Випадіння петлі тонкої кишки

8. Особливості діагностики при ушкодженні паренхіматозних органів

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ПРИ
УШКОДЖЕННІ ПАРЕНХІМАТОЗНИХ ОРГАНІВ
• Симптом Кулемкамффа
• Визначення індексу Альговера
• Лапароцентез
• Визначення амілази крові та сечі
• УЗД
• Обзорна рентгенографія

9. Особливості діагностики при розривах порожнистих органів

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ПРИ
РОЗРИВАХ ПОРОЖНИСТИХ ОРГАНІВ
• Симптом Сніжарського
• Тріада Мондора
• Визначення «шокового індексу»
• УЗД
• Рентгенографія – симптом «серпа»

10. Грижі живота

ГРИЖІ ЖИВОТА
Грижа – це випинання органів черевної
порожнини через вроджені або набуті дефекти
черевної стінки та діафрагми.
Види гриж:
- Вроджені
- Набуті
- Ускладнені
(защемлені)

11. Види кишкової непрохідності

ВИДИ КИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ
Кишкова непрохідність – це повне або часткове
порушення проходження вмісту по кишковому тракту.
Види кишкової непрохідності:
- Динамічна (спастична, паралітична)
- Механічна (странгуляційна, обтураційна, змішана)
Странгуляційна кишкова
непрохідність
Обтураційна кишкова
непрохідність

12. Особливості діагностики ускладнених гриж та кишкової непрохідності

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ УСКЛАДНЕНИХ
ГРИЖ ТА КИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ
Тріада Валя
Симптом Обухівської лікарні
УЗД
Рентгенографія
Чаші Клойбера (схема).
Гостра кишкова непрохідність
(рентгенограма), чаші Клойбера

13. Запальні захворювання живота

ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЖИВОТА
«Гострий живіт» – це симптомокомплекс при гострих
формах апендициту, холециститу, панкреатиту,
перитоніту.
Основні симптоми:
1. Напруга м'язів черевної стінки (загальна, локальна)
2. Участь живота у дихальних екскурсіях
3. Притуплення перкуторного звуку у відлогих відділах
живота
4. Симптом Роздольського – болісність при поверхневій
перкусії
5. Симптом Кулемкамфа – різка пальпаторна болісність
при м'який передній черевній стінці
6. Симптом Щьоткіта – Блюмберга – посилення болю
при віднімання руки під час пальпації

14. Гострий апендицит

ГОСТРИЙ АПЕНДИЦИТ
Це гостре запалення червоподібного відростка, що
складає 80% ургентних оперативних втручань.
• Види гострого апендициту:
- Катаральний
- Флегмонозний
- Гангренозний (перфаративний)
• Ускладнення :
- Апендикулярний інфільтрат або абсцес
- Перитоніт
- Сепсис

15. Особливості діагностики гострого апендициту

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ГОСТРОГО
АПЕНДИЦИТУ
• Патогномонічні симптоми:
- Симптом Кохера-Волковича
- Симптом Сітковського
- Симптом Ровзінга
- Симптом Воскресенського «прилипнутої
сорочки»
- Симптом Бартолом’є – Міхельсона
• Загальний аналіз крові та сечі
• УЗД

16. Гострий холецистит

ГОСТРИЙ ХОЛЕЦИСТИТ
Це гостре запалення жовчного міхура, що
складає до 15% ургентних операцій.
Види гострого холециститу:
- калькульозний або безкам’яний
- катаральний
- деструктивний (флегмонозний, гангренозний)
Ускладнення:
- перфорація, перитоніт
- жовтяниця
- панкреатит

17. Особливості діагностики гострого холециститу

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ГОСТРОГО
ХОЛЕЦИСТИТУ
Патогномонічні симптоми:
- Симптом Ортнера
- Симптом Реоргієвського
- Симптом Захар'їна
- Симптом Образцова
Контрастна рентгенографія
Конкременти у жовчному міхурі та жовчних протоках

18. Гострий панкреатит

ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ
Це гостре запалення підшлункової залози, що
складає 9% «гострого живота».
Види гострого панкреатиту:
- Набряковий
- Некротичний
- Гнійний
Топографічна анатомія підшлункової залози

19. Особливості діагностики гострого панкреатиту

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ГОСТРОГО
ПАНКРЕАТИТУ
• Патогномонічні симптоми:
- Симптом Керте
- Симптом Воскресенського ІІ
- Симптом Мейо-Робсона
• Аналіз крові та сечі на амілазу
•КТ
Гострий деструктивний панкреатит. Комп'ютерна томографія:
1 – зона зниженої щільності у ділянці хвоста підшлункової залози
2 – парапанкреатичний абсцес

20. Надання невідкладної допомоги при «гострому животі»

НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ
«ГОСТРОМУ ЖИВОТІ»
Викликати ШМД
Дієта – 0
Гіпотермічний пакет
Назогастральний
зонд
(при
перфорації
порожнистих органів)
Зонд Блекмора (при гастродуоденальних
кровотечах)
Аутоаналгезія
Негайна
госпіталізація
до
хірургічного
стаціонару
English     Русский Правила