Мета навчання два підходи
ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ
ЗНАННЯ УМІННЯ НАВИЧКИ
Місце ДОСВІДу в процесі навчання
Дві основні Дидактичні системи
ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
ЗАКОНОМІРНОСТІ НАВЧАННЯ
Принципи НАВЧАННЯ
КОМПОНЕНТИ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
234.85K
Категория: ПедагогикаПедагогика

Вступ до дидактики і особливості процесу навчання

1.

ТЕМА 11.
ВСТУП ДО ДИДАКТИКИ
І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
1.
2.
3.
4.
ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ ДИДАКТИКИ.
ОСНОВНІ ДИДАКТИЧНІ СИСТЕМИ.
ПРИНЦИПИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ.
КОМПОНЕНТИ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ.

2. Мета навчання два підходи

МЕТА НАВЧАННЯ
ДВА ПІДХОДИ
ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ,
ФОРМУВАННЯ
ВМІНЬ І НАВИЧОК
• при цьому відбувається
розвиток мислення та інших
якостей інтелекту
РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ
ТА ІНШИХ ЯКОСТЕЙ
ІНТЕЛЕКТУ
• при цьому відбувається
засвоєння знань, формування
вмінь і навичок

3. ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ

ІНФОРМАЦІЯ
СПРИЙНЯТТЯ
УВАГА
РОЗУМІННЯ
ЗАСВОЄННЯ
ЗНАННЯ

4. ЗНАННЯ УМІННЯ НАВИЧКИ

ЗНАННЯ
УМІННЯ
форма
існування і
систематизації
результатів
пізнавальної
діяльності людини
здатність
належно
виконувати
певні дії,
засновані на
набутих знаннях
тобто
засвоєна
інформація
тобто
використовувані
знання
НАВИЧКИ
дії, що завдяки
численним
повторенням
виконуються
автоматично
і без свідомого
контролю
тобто
автоматизовані
уміння

5. Місце ДОСВІДу в процесі навчання

МІСЦЕ ДОСВІДУ
В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
ЗНАННЯ
діяльність
ДОСВІД
УМІННЯ
діяльність
НАВИЧКИ

6. Дві основні Дидактичні системи

ДВІ ОСНОВНІ
ДИДАКТИЧНІ СИСТЕМИ
ПЕДАГОГОЦЕНТРИЧНА
• ПРІОРИТЕТ ПЕДАГОГА
ПЕДОЦЕНТРИЧНА
• ПРІОРИТЕТ УЧНЯ

7. ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

ЗАКОНОМІРНОСТІ НАВЧАННЯ
ОБ'ЄКТИВНІ УМОВИ, В ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРОЦЕС НАВЧАННЯ І ЯКІ
ВПЛИВАЮТЬ НА ЙОГО РЕЗУЛЬТАТ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ВОЛІ ПЕДАГОГА
ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ
БАЗОВІ ВИМОГИ ДО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ, ДОТРИМАННЯ ЯКИХ
СТВОРЮЄ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ

8. ЗАКОНОМІРНОСТІ НАВЧАННЯ

ЗУМОВЛЕНІСТЬ НАВЧАННЯ СУСПІЛЬНИМИ ПОТРЕБАМИ
ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД УМОВ, В ЯКИЙ ВІДБУВАЄТЬСЯ НАВЧАННЯ
ЗАЛЕЖНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД МОЖЛИВОСТЕЙ УЧНЯ
ЗАЛЕЖНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД АКТИВНОСТІ УЧНЯ
ЦІЛЕСПРЯМОВАНА ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ВЧИТЕЛЕМ І УЧНЕМ

9. Принципи НАВЧАННЯ

ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ
ПРИРОДОВІДПОВІДНІСТЬ
НАУКОВІСТЬ
ВИХОВУЮЧЕ НАВЧАННЯ
РОЗВИВАЮЧЕ НАВЧАННЯ
НАОЧНІСТЬ
ЗВ’ЯЗОК ТЕОРІЇ З ПРАКТИКОЮ
ДОСТУПНІСТЬ
СИСТЕМНІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ
АКТИВНІСТЬ
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД

10. КОМПОНЕНТИ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

ЦІЛЬОВИЙ
СТИМУЛЮЮЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ
ЗМІСТОВИЙ
ОПЕРАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ
КОНТРОЛЬНО-РЕГУЛЮЮЧИЙ
ОЦІНЮЮЧО-РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ
English     Русский Правила