2.41M
Категория: МатематикаМатематика

Десяткові дроби. Дії з десятковими дробами

1.

Десяткові дроби. Дії з
десятковими дробами.

2.

Десяткові дроби:
Звичайні дроби (і мішані числа), знаменниками яких є числа 10, 100, 1000 і т.д., називаються
десятковими дробами.
Десятковий дріб записують за допомогою коми.
45
34
6
1
Приклади десяткових дробів: 3,45 = 3 100 ; 1,34 = 1 100 ; 0,6 = 10 ; 2,01 = 2 100
Десяткові дроби треба читати так:
0,28 - нуль цілих двадцять вісім сотих;
1,324 – одна ціла триста двадцять чотири тисячних
7
3
Тисячі
9
6,1
Десятки
Сотні
2
Десяті
Одиниці
4
8
Тисячні
Соті
Десятитисячні

3.

Приклади перетворення звичайного дробу в десятковий:
13
= 0,13;
100
32
= 0,035;
1000
1
4
= 1,4;
10
12
3
= 12,03
100
Приклади перетворення звичайного дробу в десятковий:
1,12 = 1
12
;
100
12,03 = 12
3
;
100
8,034 = 8
34
;
1000
11,3 = 11
3
10

4.

Перетворення звичайних дробів в десяткові
Трохи складніше буде перетворювати звичайні дроби в десяткові, якщо в них знаменники відмінні від
10,100, 1000 і т.д. Існує два способи перетворити дроби в десяткові:
1 спосіб:
Домножити чисельник і знаменник дробу на таке число, щоб в знаменнику вийшло число 10, 100,
1000 і т.д., а потім перетворити, подібно до пореднього завдання:
Наприклад:
2 2∙2
4
=
=
= 0,4
5 5 ∙ 2 10
1 1 ∙ 25
25
=
=
= 0,25
4 4 ∙ 25 100
3
3∙5
15
=
=
= 0,015
200 200 ∙ 2 1000

5.

Перетвори звичайні дроби в десяткові:
12 3 1 3 3 2 1 5 3 11 4 5 19 8 16 3 2
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
25 4 4 5 20 5 5 16 25 25 5 8 20 25 25 40 25

6.

Перетворення звичайних дробів в десяткові
2 спосіб:
Бувають випадки коли складно домножити дріб на так, що знаменник дорівнював 10, 100, 1000 і т.д., тому існує
другий спосіб перетворення дробів в десяткові. Треба чисельний дробу поділити на знаменник.
Наприклад:
5
= 0,625
8
11
= 0,44
25
3
= 0,15
20
5,0 8
− 48 ቤ
0,625
20
−16
40
−40
0
11,0 25
− 100 อ
0,44
3,0 20
− 20 ቤ
0,15
100
−100
0
100
−100
0

7.

Перетвори звичайні дроби в десяткові, шляхом ділення чисельника на знаменник:
13
3
9
7
97
42
1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) .
20
25
40
16
80
15
3
32
159
1
53
56
1) ; 2)
; 3)
; 4) ; 5) ; 6)
.
8
125
200
25
50
175

8.

Округлення десяткових дробів:
При округленні дробової частини десяткового дробу користуємося правилами округлення.
1. Підкреслюємо цифру розряду, який округляємо.
2. Вертикальної лінією відокремлюємо всі цифри, що стоять праворуч від розряду, який округляємо.
3. Якщо праворуч від підкресленої цифри стоїть цифра 0, 1, 2, 3 або 4, то підкреслену цифру
залишаємо без змін, а всі цифри після вертикальної лінії відкидаємо.
4. Якщо праворуч від підкресленої цифри стоїть цифра 5, 6, 7, 8 або 9, то до підкресленої цифри
додаємо 1, а всі цифри після вертикальної лінії відкидаємо.
Приклади:
До одиниць:
English     Русский Правила