Звичайні дроби
Д Р І Б
3) Що означають числа 4 і 7 у записах:
Виконання письмових вправ
3) Накресліть прямокутник зі сторонами 6 см і 2 см. Розділіть прямокутник на 12 рівних частин. Зафарбуйте 5 частин червоним
5) Довжина дороги становить 20 км. Заасфальтували дороги. Скільки кілометрів дороги заасфальтували?
Домашнє завдання
702.35K
Категория: МатематикаМатематика

Звичайні дроби

1. Звичайні дроби

5 клас

2. Д Р І Б

ДРІБ
«З» - знаменник, мов Земля,
Знизу для всiх нас вона;
Риска – дiя дiлення,
А не просто лiнiя.
Дрiб, мов щедрий чоловiк,
Дарувати усе звик.
дiлить вправно все знаменник,
Роздава усiм чисельник

3.

Виконання усних вправ
1. Приклади, що дають уявлення про звичайні дроби:
1) купити половину однієї хлібини;
2) розділити одне яблуко між трьома дітьми;
3) розділити два яблука між трьома дітьми.
2. Запис звичайних дробів.
Запис за допомогою рисочки дробу
1 1 2
; ; ;...
2 3 3
Рисочка дробу означає дію ділення.
Число під рискою називається знаменник дробу і означає на скільки
частин поділено ціле.
Число над рискою називається чисельник дробу і означає скільки
частин цілого взято.
Наприклад:
1
2
Знаменник – 2; чисельник – 1. Дріб означає,
що цілу хлібину поділили на 2 частини і взяли з них одну.

4.

1
3
2
3
211
300
20
20
Знаменник – 3; чисельник – 1.
Дріб означає,
що одне яблуко поділили на 3 частини і кожній дитині дали одну частину.
Знаменник – 3; чисельник – 2.
Дріб означає,
що ціле поділили на 3 частини і взяли дві частини.
Знаменник – 300; чисельник – 211.
Дріб означає,
що ціле поділили на 300 частин і взяли 211 частин.
Знаменник – 20; чисельник – 20.
Дріб означає,
що ціле поділили на 20 частин і взяли 20 частин.

5. 3) Що означають числа 4 і 7 у записах:

1) Прочитайте дроби. назвіть чисельник і знаменник
кожного з дробів і поясніть, що вони означають:
5 1 7 11 13
9
; ; ;
;
;
.
8 20 32 150 500 1000
3) Що означають числа 4 і 7 у записах:
4
7
a) ; б ) ?
4
7

6. Виконання письмових вправ

1) Запишіть у вигляді звичайного дробу:
а) три четвертих;
в) одинадцять сотих;
3
4
11
100
23
д) двадцять три тисячних;
1000
б) сім дев’ятих;
7
9
г) вісім п'ятнадцятих;
8
15
е) одинадцять сорок восьмих;
11
48
ж) десять тридцять сьомих.
10
37

7.

2) Накресліть квадрат зі стороною 6 см.
Розділіть його на три рівні частини.
6 см
2
Зафарбуйте 3
квадрата.
Яка частина квадрата залишилась не
зафарбованою?
1
3
1
3
2
3

8. 3) Накресліть прямокутник зі сторонами 6 см і 2 см. Розділіть прямокутник на 12 рівних частин. Зафарбуйте 5 частин червоним

олівцем, а 3 частини —
синім. Запишіть за допомогою дробів:
а) яка частина прямокутника зафарбована;
б) яка частина прямокутника зафарбована червоним кольором;
в) яка частина прямокутника зафарбована синім кольором;
г) яка частина прямокутника не зафарбована.
6 см
2 см
8
а)
12
б)
5
12
3
12
г)
4
12
в)

9. 5) Довжина дороги становить 20 км. Заасфальтували дороги. Скільки кілометрів дороги заасфальтували?

4) У книзі 90 сторінок, 13 з них займають ілюстрації.
Яку частину книги займають ілюстрації?
13
90
3
5) Довжина дороги становить 20 км. Заасфальтували дороги.
4
Скільки кілометрів дороги заасфальтували?
Розв ’язання
У ході розв’язання треба відповісти на питання:
— Яку частину дороги заасфальтували?
— Чому дорівнює знаменник дробу ?
— Що означає знаменник дробу?
— Чому дорівнює чисельник дробу ?
— Що означає чисельник дробу?
Висновок. Для розв’язання задачі потрібно 20 км поділити на 4,
здобутий результат помножити на 3. Маємо: (20 : 4)⋅ 3= 15 (км).
Відповідь. 15 км.

10.

6) З двох сіл, відстань між якими дорівнює 54 км, одночасно
назустріч один одному виїхали велосипедисти Микола і Петро.
Микола їхав зі швидкістю 15 км, а швидкість Петра становить 4
5
швидкості Миколи. Через скільки годин після початку руху
велосипедисти зустрінуться?
Микола
54 км
Петро
Розв'язання
2) 15 + 12 = 27 (км/год) – швидкість зближення;
Відповідь: 2 год.

11.

7) Виразіть:
а) у метрах: 2 см; 17 см; 3 дм; 6 мм;
б) у годинах: 15 хв, 40 хв; 10 с, 56 с.
Розв'язання
1
а) 1м = 100см; 1см =
м;
100
1
1мм =
м
1000
1м = 1000мм;
2 см =
2
100
м; 17см =
1см = 10мм;
17
100
м; 3 дм = 30 см =
30
100
1
б) 1 год = 60 хв; 1 хв =
год; 1 хв = 60с;
60
1
1 год = 3600с; 1с =
год
3600
15
15 хв =
год;
60
40
40 хв =
год;
60
10
10с =
3600
год ;
6
м
1000
м; 6 мм =
56
56с =
3600
год ;

12.

8) Накресліть координатний промінь, одиничний відрізок якого
дорівнює 8 см.
1 3 4
• Позначте на ньому точки, що відповідають дробам: ; ; ;
6
.
8 8 8 8
8 см
0
1
8
3
8
4
8
6
8
1

13. Домашнє завдання

1. Повторіть теоретичний матеріал за
параграфом 23 підручника.
2. Виконайте вправи.
1) Запишіть у вигляді звичайного дробу:
а) вісім сімнадцятих;
б) тринадцять двадцять четвертих;
в) тридцять два двісті п’ятдесят перших;
г) сто один десятитисячних.

14.

2) Накресліть квадрат зі стороною 5 см.
Розділіть його на 5 рівних частин.
1
Зафарбуйте
зеленим кольором,
5
2
— жовтим. Яка частина квадрата
5
залишилась не зафарбованою?
3) До складу України належать 25 областей.
У п’яти обласних центрах населення складає
понад мільйон мешканців. Яку частину всіх
обласних центрів становлять міста з понад
мільйонним населенням?

15.

4) Виразіть у тоннах:
1 кг, 27 кг, 569 кг, 1 ц, 8 ц.
5) Накресліть координатний промінь,
одиничний відрізок якого дорівнює 7 см.
Позначте на ньому точки, що відповідають
дробам:
1 3 5 6
; ; ;
.
7 7 7 7
6)* У парку ростуть 28 беріз і 48 лип.
Яку частину всіх дерев становлять липи?
English     Русский Правила