3.00M
Категория: ХимияХимия

Альдегіди. Будова молекул

1.

Альдегіди

2.

Зміст
Будова молекул
Ізомерія та номенклуатура
Фізичні властивості
Хімічні властивості
Використання
Контрольні запитання

3.

Альдегіди – органічні сполуки, що містять в своєму
складі функціональну групу –
O
СH3 – C
(альдегідну групу)
H
Загальна формула :
O
R–C
H,
або для насичених альдегідів–
O
CnH2n -1C
H.
Органічні сполуки, в молекулах яких карбонільна
функціональна група пов’язана з іншими вуглеводневими
радикалами, називають кетонами.
Загальна формула: O
R 1– C – R 2

4.

Ізомерія та номенклуатура
Н3С – СН2 – СН2 – С
O
– бутаналь
H
O
Н3С – СН – С
CH3
H
2 – метилпропаналь
Н3С – С – СН2 – СН – CH3
4 – метилпентанон-2
O
CH3
Ізомерія: 1. Структурна
2. Просторова
3. Кратних зв’язків

5.

Фізичні властивості
Метаналь – безбарвний газ, з різким запахом
Формула/
назва
Тривіальна назва
Температура
кипіння
HCHO – метаналь
Мурашиний альдегід,
формальдегід
-21
CH3CHO – етаналь
Оцтовий альдегід
20
CH3CH2CHO – пропаналь
Пропіоновий альдегід
48
CH2=CHCHO – 2пропеналь
Акролеїн
53
Масляний альдегід
74
CH3CH2CH2CH2CHO –
пентаналь
Валеріановий альдегід
103
C6H5CHO – безальдегід

179
CH3CH2CH2CHO –
бутаналь

6.

7.

Отримання
а) окиснення або дегідрування спирту
K2Cr2O7
H3C – CH2 – CH2 – OH + [O]
O
CH3 – CH2 – C
+ H2O
H
б) окиснення алканів
CH4 + O2
5000,кат
O
H–С
+ H2 O
H
в) окиснення алкенів
2CH2 = CH2 + O2
Сu, Fe, Pd, t, соли
O
2CH3 – C
H
г) гідратація алкінів
CH
CH + H2O
солі Hg, кат
O
HC – C
р-я Кучєрова
H

8.

Хімічні властивості альдегідів
а) гідрування
O
R–C
+ H2
H
Ni
R – CH2 – OH
окиснення
б)
срібне дзеркало
Cu (OH)2
O
O
0
R–C
+ Ag2O t Ag + R – C
H
ОH
O
O
0
C3H – C + 2Cu (OH)2 t CH3 – C + 2CuOH
H
H
2CuOH
Cu2O + H2O
в) заміщення
O
R – CH2 – C
+ Cl2
H
Cl
O
R – C – C + HCl
H
H

9.

Контрольні запитання
1. Знайдіть формулу альдегіду:
2. Знайдіть зайву речовину:
3. Яка функціональна група називається карбонільною?
4. Атом вуглецю в альдегідній групі находиться в стані гібридизації:
а) sp
б) sp2
в) sp3
г) не гібридизований
5. Назвіть речовину з формулою
а) 2-метилбутанон-3,
в) 3-метилбутаналь,
б) 3-метилбутанон-2,
г) 1,2-диметилпентаналь

10.

6. Вкажіть формулу 2,3-диметилпентаналю:
7. Загальна формула гомологічного ряду насичених альдегідів:
а) CnH2nO
б) CnH2n+2O
в) CnH2n-2O
г) CnH2nO2
8.Вкажіть формулу 4,4-диметилпентанону-2:
English     Русский Правила