Ароматичні альдегіди ТА кетони
Якщо альдегідна група не зв’язана безпосередньо з ароматичним ядром, то такі сполуки називають як похідні аліфатичних
МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ
2. Окиснення ароматичних спиртів
3. Гідроліз ароматичних гемінальних дигалогенопохіднихм
4. Пряме введення карбонільної групи
Для введення альдегідної групи користуються методом  Гаттермана-Коха  (1897):
ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
1. Реакції конденсації
1.2. Реакція У.Перкіна (1868)
1.3. Бензоїнова конденсація (Ю.Лібіх, Ф.Велер, 1834)
1.4. Реакція Канніццаро
2. Взаємодія аренкарбальдегідів з первинними ароматичними амінами (утворенняя азометинів або Шиффових основ):
4. Реакції електрофільного заміщення в бензеновому ядрі
Саліциловий альдегід отримують з фенолу і хлороформу реакцією Ф.Тімана-К.Реймера (1875).
205.05K
Категория: ХимияХимия

Ароматичні альдегіди та кетони

1. Ароматичні альдегіди ТА кетони

АРОМАТИЧНІ АЛЬДЕГІДИ ТА КЕТОНИ
H
C
O
H
C
O
H
C
O
OH
CH3
Бензенкарбальдегід
(бензойний альдегід
або бензальдегід)
4-Метилбензенкарбальдегід (п-толуіловий альдегід)
2-Гідроксибензенкарбальдегід
(саліциловий альдегід)

2. Якщо альдегідна група не зв’язана безпосередньо з ароматичним ядром, то такі сполуки називають як похідні аліфатичних

альдегідів, наприклад:
CH2 C
O
H
Фенілетаналь
(п-фенілацетатний
альдегід)
CH2 C
H3C
4-Метилфенілетаналь
(п-толілацетатний
альдегід)
O
CH CH C
H
H
транс-3-Фенілпропеналь
(коричний або
цинамонатний альдегід)
O
O
C CH3
C
Фенілетанон
Метилфенілкетон
(ацетофенон)
O
Дифенілметанон
Дифенілкетон
(бензофенон)

3. МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ

1.Окиснення алкілароматичних вуглеводнів
C6H5 CH3
V2O5
C6H5 CH2 C6H5
Дифенілметан
C6H5 C
V2O5
O
H
C6H5 C C6H5
O

4. 2. Окиснення ароматичних спиртів

C6H5 CH2OH
C6H5 CH OH
R
[O]
H2O
[O]
H2O
C6H5 C
C6H5 C
R
O
H
O
де R=Alk, Ar

5. 3. Гідроліз ароматичних гемінальних дигалогенопохіднихм

C6H5 CH3
2CI hv
2HCI
CI
C6H5 C R
CI
HOH
HCI
CI
HOH
C6H5 C H
HCI
CI
OH
C6H5 C CI
R
C6H5
HCI
OH
C H
CI
C6H5 C R
O
O
HCI
C6H5 C
H
де R=Alk, Ar

6. 4. Пряме введення карбонільної групи

• У присутності сполук типу АІСІ3 арени ацилюються
ацилхлоридами. Таким чином одержують кетони.
СН3 C
O
O
AlCI3
CI
• Для одержання альдегідів арени
слід було би ацилювати
O
формілхлоридом.
Н C
CI
Але така сполука нестійка.
C СН3
HCI

7. Для введення альдегідної групи користуються методом  Гаттермана-Коха  (1897):

Для введення альдегідної групи користуються
методом Гаттермана-Коха (1897):
CO
CH3
HCI
AlCI3
Тиск
CH3
C
O
H
• Формілхлорид утворюється безпосередньо в реакційному
середовищі за схемою:
CO
HCI
H C
O
CI

8. ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

• Карбонільні сполуки аренів - безбарвні рідини або
кристалічні речовини. За хімічними властивостями
схожі на насичені альдегіди та кетони
аліфатичного ряду. Так, наприклад, вони легко
вступають в реакції приєднання з НСN, NaHSO3,
NH2-NH2, NH3, NH2OH, NH2-NH-C6H5, воднем.
Однак, володіють і специфічними властивостями.

9. 1. Реакції конденсації

• 1.1. Перехресна альдольна та кроонова конденсація.
Аренкабальдегіди типу бензойного не вступають в
альдольну конденсацію, оскільки в α-положенні відносно
карбонільної С=О групи нема атомів водню. Однак, з
карбонільними аліфатичними сполуками вступають в
пререхресну альдольну і далі кротонову конденсацію
(конденсація Л.Кляйзена) з утворенням ненасичених
алкілароматичних альдегідів:
C6H5 C
O
H
O
HCH2 C
OH
OH
C6H5 CH CH2 C
H
C6H5 CH CH C
O
H
O
H
H2O

10. 1.2. Реакція У.Перкіна (1868)

• Аналогічно до кротонової конденсації протікає
конденсація ароматичних альдегідів з ангідридами
аліфатичних кислот. Каталізаторами цієї реакції служать
калієві або натрієві солі відповідних кислот, які за рахунок
гідролізу створюють лужне середовище.
O
C6H5 C
O
H
CH3 C
O
CH3 C
C6H5 CH CH C
CH3COOK;
180oC
H2O
C6H5 CH CH C
CH3 C
O
C6H5
O
OH
або
C
C
H
COOH
H
транс-3-Фенілпропенова кислота (цинамонатна кислота)
O
H2O
O
CH3COOH
O

11. 1.3. Бензоїнова конденсація (Ю.Лібіх, Ф.Велер, 1834)

• У присутності ціаніду калію аренкарбальдегіди вступають у
іншу реакцію, яка одержала назву бензоїнової конденсації.
Продукт конденсації – бензоїн далі легко окиснюється до
бензилу
C6H5 C
O O
C C6H5
H H
O
C6H5 C
KCN
O
C C6H5
Бензил
(дибензоїл)
OH O
[O]
легко
C6H5 C C C6H5
H
Бензоїн

12. 1.4. Реакція Канніццаро

O
C6H5 C
H
C6H5 C
O
NaOH
H
O
C6H5 C
ONa
C6H5 CH2OH
У випадку змішаної реакції Канніццаро (наприклад,
ароматичний альдегід та формальдегід) утворюються
відповідно ароматичний спирт (відновлення бензальдегіду) та
мурашина кислота (окиснення формальдегіду)
O
C6H5 C
H
H
C O
H
KОН
C6H5 CH2OH
O
НC

13. 2. Взаємодія аренкарбальдегідів з первинними ароматичними амінами (утворенняя азометинів або Шиффових основ):

C6H5 C
O
H
H2N C6H5
H2O
C6H5 CH N C6H5
3. Реакції окиснення
• Аренкарбальдегіди легко окиснюються на повітрі. Для
аліфатичних альдегідів це не характерно
O
C6H5 C
H
[O]
кат.
h
O
C6H5 C

14. 4. Реакції електрофільного заміщення в бензеновому ядрі

• Карбонільна група виявляє електроноакцепторні
властивості (замісник ІІ-го роду), внаслідок чого πелектронна густина в о- і п-положеннях знижується. При
дії ектрофільних реагентів новий замісник прямує в мположення.
R
C
R
O
C
HNO3
O
H2SO4
NO2
м-Нітробензальдегід

15. Саліциловий альдегід отримують з фенолу і хлороформу реакцією Ф.Тімана-К.Реймера (1875).

OH
C
OH
CH3CI NaOH
O
H
3NaCI
2 H2O
о-Гідроксибензальдегід
(саліциловий альдегід)
• Застосовують в аналітичній хімії та в органічному синтезі.
English     Русский Правила