Швидкість хімічної реакції
Згадай
Концентрація
Отже,
Вчені, що зробили внесок в розвиток хімічної кінетики
Вчені, що зробили внесок в розвиток хімічної кінетики
Фактори, що впливають на швидкість реакції.
Лабораторний дослід №5. Вплив площі поверхні контакту реагентів, концентрації й температури на швидкість хімічної реакції.
Закон діючих мас 1867 рік
Думай самостійно
Додумався? Молодець!
Правило Вант - Гоффа
Математичний вираз правила Вант- Гоффа
Думай самостійно
Додумався? Молодець!
Розгадай кросворд
Самостійна робота
796.50K
Категория: ХимияХимия

Швидкість хімічної реакції

1. Швидкість хімічної реакції

Презентація до уроку
Підготувала Трубеко Тетяна
Василівна

2. Згадай

1. Що таке хімічна
реакція?
2.Що відбувається з
молекулами при
перебігу реакції?
3. Які ознаки хімічної
реакції?
4. Які типи реакції ви
знаєте?
5.Які реакції бувають
за температурним
ефектом?
6. Що таке
каталізатор?

3. Концентрація

c
V
Концентрація
Величина, що
показує вміст
кількості речовини в
одиниці об’єму
називається
концентрацією.
С=v/ V
де c – концентрація ,
ν – кількість
речовини [моль], V –
об’єм [л].

4. Отже,

швидкість реакції - це зміна концентрації
одного з реагентів чи одного з продуктів
реакції за одиницю часу при незмінному
об’ємі системи.
v =С2 –С1/t2-t1 =∆ C ⁄∆ t , де v – швидкість
хімічної реакції , c1 та c2 – початкова та
кінцева концентрація (відповідно) , t1 та t2 –
початковий та кінцевий час (відповідно) – ∆ C
зміна концентрації , ∆ t – проміжок часу [с].

5. Вчені, що зробили внесок в розвиток хімічної кінетики

Якоб
Вант –
Гофф –
голландський
вчений, перший
лауреат
Нобелівської премії
з хімії (1901 р)

6. Вчені, що зробили внесок в розвиток хімічної кінетики

Сванте Арреніус
(лауреат
Нобелівської премії
за відкриття в
області розчинів,
відкрив залежність
миттєвої швидкості
реакції від
температури)

7. Фактори, що впливають на швидкість реакції.

Природа
реагуючих речовин
Ступінь
подрібнення
Площа поверхні
контакту
Концентрація
Температура
Каталізатор

8. Лабораторний дослід №5. Вплив площі поверхні контакту реагентів, концентрації й температури на швидкість хімічної реакції.

Група №1. Завдання .
Дослідіть вплив площі
поверхні контакту реагентів
на швидкість хімічної реакції.
Група №2.Завдання.
Дослідіть вплив концентрації
речовини на швидкість
хімічної реакції.
Група №3. Завдання.
Дослідіть вплив температури
на швидкість хімічної реакції.
Група №4.Завдання.
Дослідіть розкладання
гідроген пероксиду в
присутності каталізатора.

9. Закон діючих мас 1867 рік

Математична
залежність
швидкості від
концентрації для
реакції : А + Б = АБ
має вигляд: v = k[А][Б],
де
V –швидкість реакции;
K – константа
швидкості;
[А] и [Б] – концентрації
речовин А и Б
відповідно
Норвезькі
дослідники
Гульдберг
Като
Максиміліан
Вааге
Петер Вааге

10. Думай самостійно

У
скільки разів збільшиться
швидкість реакції, якщо
збільшити концентрації
речовин в 2 рази?
Рівняння реакції: N2+ 3H 2=
2NH3

11. Додумався? Молодець!

Швидкість
реакції
збільшиться у
16 разів

12. Правило Вант - Гоффа

При
збільшенні температури на кожні
100 швидкість реакции зростає у 2-4
рази.Величина, що показує, у скільки
разів збільшиться швидкість реакції,
називається температурним
коефіцієнтом, або коефіцієнтом
Вант-Гоффа(Υ)

13. Математичний вираз правила Вант- Гоффа

V2/ V1 =
t
t
/10
2
1
Υ

14. Думай самостійно

У
скільки разів збільшиться
швидкість реакції при
підвищенні температури з 60◦С
до 80 ◦ С, якщо γ =3?

15. Додумався? Молодець!

Швидкість
реакції
збільшиться у 9
разів

16. Розгадай кросворд

1
2
3
4
5
6
7
8

17. Самостійна робота

Варіант 1
1. Перелічте чинники, що впливають на швидкість гомогенних
реакцій.
2. Як зміниться швидкість реакції N2+O2=2NO, якщо а) тиск на
реагуючу суміш збільшили в 2 рази, припускаючи, що реагують
між собою в суміші гази?
3. У скільки разів збільшиться швидкість реакції при підвищенні
температури з 40 до 80 градусів, якщо температурний коефіцієнт
дорівнює 2?
Варіант 2
1. Перелічте чинники, що впливають на швидкість гетерогенних
реакцій.
2. Як зміниться швидкість реакції СН4 + 2О2=СО2+Н2О, якщо
концентрацію кисню збільшили в 2 рази?
3. Температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2. На скільки
градусів треба змінити температуру реакційної суміші, щоб
збільшити швидкість реакції в 128 разів?
English     Русский Правила