437.00K
Категория: ПравоПраво

Дисципліна та законність в діяльності поліції

1.

Тема 5.
Дисципліна та законність в
діяльності поліції

2.

Службова дисципліна ‒ це дотримання
поліцейськими
та
працівниками
поліції
Конституції і законів України, актів Президента
України і Кабінету Міністрів України, наказів та
інших нормативно-правових актів Міністерства
внутрішніх справ України, підпорядкованих йому
органів і підрозділів та Присяги працівника
поліції.

3.

Систему
правового
забезпечення
службової дисципліни складають:
Конституція України (п. 22, ст. 92).
Кодекс
України
про
правопорушення (ст. 15).
адміністративні
Закон України від 02 липня 2015 р. «Про
Національну поліцію».
Закон України від 22 лютого 2006 року №
3460-IV «Про Дисциплінарний статут органів
внутрішніх справ» (станом на 11.07.2016 чинний).

4.

Закон України від 14 жовтня 2014 «Про запобігання
корупції».
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015
року № 878 «Про затвердження Положення про
Міністерство внутрішніх справ».
Про затвердження Правил етичної поведінки працівників
апарату Міністерства внутрішніх справ України,
територіальних органів, закладів, установ і підприємств,
що належать до сфери управління МВС: наказ МВС
України від 28.04.2016. № 326.
Про затвердження Інструкції про порядок проведення
службових розслідувань в органах внутрішніх справ
України: Наказ МВС України від 12 березня 2013 № 230
(станом на 11.07.2016 чинний).

5.

Правила етичної поведінки поширюються на
працівників апарату МВС, територіальних органів,
закладів, установ і підприємств, що належать до сфери
управління МВС, і є узагальненням стандартів етичної
поведінки у їх діяльності.
Принципи етики:
служіння державі і суспільству;
гідна поведінка;
доброчесність;
лояльність;
політична нейтральність;
прозорість і підзвітність;
сумлінність.

6.

Службова дисципліна в органах поліції
досягається:
створенням належних умов проходження
служби поліцейськими та працівниками поліції;
набуттям високого рівня професіоналізму;
забезпеченням гласності та об’єктивності під
час проведення оцінки результатів службової
діяльності;
дотриманням законності і статутного порядку;
повсякденною вимогливістю керівників до
підлеглих, постійною турботою про них,
виявленням поваги до їх особистої гідності;

7.

вихованням в поліцейських та працівників
поліції високих моральних і ділових якостей;
забезпеченням соціальної справедливості та
високого рівня соціально-правового захисту;
умілим
поєднанням
і
правильним
застосуванням заходів переконання, примусу,
дисциплінарного та громадського впливу;
належним виконанням умов контракту про
проходження служби.

8.

Дисциплінарний проступок ‒ невиконання
чи
неналежне
виконання
поліцейським
службової дисципліни.
Види дисциплінарних стягнень:
1) усне зауваження;
2) зауваження;
3) догана;
4) сувора догана;
5)
попередження
про
неповну
посадову
відповідність;
6) звільнення з посади;
7) пониження в спеціальному званні на один ступінь;
8) звільнення з поліції.

9.

З метою з’ясування всіх обставин
дисциплінарного
проступку,
учиненого
поліцейським, начальник призначає службове
розслідування.
Дисциплінарне стягнення накладається у
строк до одного місяця з дня, коли про
проступок стало відомо начальнику.

10.

Дисциплінарне стягнення не може бути
накладено, якщо з дня вчинення проступку
минуло більше півроку.
Дисциплінарне стягнення може бути
оскаржено протягом трьох місяців з дня
ознайомлення з наказом особи, на яку воно
накладено.

11.

Для відзначення сумлінного ставлення
поліцейських
до
виконання
службових
обов’язків можуть застосовуватися такі
заохочення:
1)
дострокове
зняття
дисциплінарного
стягнення;
2) оголошення подяки;
3) нагородження грошовою винагородою;
4) нагородження цінним подарунком;
5)
нагородження
Почесною
грамотою
Міністерства
внутрішніх
справ
України
(Національної поліції);

12.

6) занесення на «Дошку пошани»;
7)
нагородження
відзнаками
Міністерства
внутрішніх справ України (Національної поліції);
8) дострокове присвоєння чергового спеціального
звання;
9) присвоєння спеціального звання, вищого на один
ступінь від звання, передбаченого займаною штатною
посадою;
10)
нагородження
відзнакою
внутрішніх справ «Вогнепальна зброя».
Міністерства

13.

У разі вчинення протиправних діянь
поліцейські
несуть
кримінальну,
адміністративну, цивільно-правову та
дисциплінарну
відповідальність
відповідно до закону.

14.

Особливості
адміністративної
відповідальності визначені ст. 15 КУпАП
«Відповідальність військовослужбовців та
інших осіб, на яких поширюється дія
дисциплінарних статутів, за вчинення
адміністративних правопорушень»
…поліцейські несуть відповідальність за
адміністративні
правопорушення
дисциплінарними статутами.
за

15.

До поліцейських не може бути
застосовано
громадські
роботи,
виправні роботи і адміністративний
арешт.

16.

Кримінальним
кодексом
України
працівників поліції за такі злочини:
передбачено
відповідальність
• у сфері службової діяльності: зловживання владою або
службовим становищем (стаття 364);
• перевищення влади або службових повноважень
(стаття 365);
• службове підроблення (стаття 366);
• службова недбалість (стаття 367);
• прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою (стаття 368);
• незаконне збагачення (стаття 3682);
• пропозиція або надання неправомірної вигоди
службовій особі (стаття 369); зловживання впливом
(стаття 3692);
• провокація підкупу (стаття 370).

17.

Забезпечення
адміністративній
законності
діяльності поліції
в
– це
створення такого адміністративно-правового режиму в
суспільстві, при якому вся система органів поліції,
виконуючи функції щодо забезпечення публічної
безпеки і порядку та протидії злочинності, зобов’язана,
з одного боку, суворо дотримуватись вимог законів, а з
іншого – вимагати від посадових осіб та громадян
безумовного виконання цих законів та інших
законодавчих актів, здійснювати інші правоохоронні та
правозастосовні
заходи
з
метою
зміцнення
правопорядку в державі.

18.

Формами
реалізації
законності
адміністративній діяльності поліції є:
в
• здійснення нагляду за виконанням посадовими
особами і громадянами законів та інших нормативних
актів, що регулюють питання публічного порядку;
• точне і неухильне виконання та дотримання
поліцейськими правових актів, що регулюють
застосування заходів адміністративного впливу;
• дотримання службової дисципліни.
English     Русский Правила