Гормонопрепарати кори наднирників
Гормони кори наднирниквв (кортикостероїди)
Глюкокортикоїди
Глюкокортикоїди
Глюкокортикоїди
Вплив глюкокортикоїдів на обмін речовин
Механізм протизапальної дії глюкокортикоїдів
Механізм протизапальної дії глюкокортикоїдів (продовження)
Показання до застосування глюкокортикоїдів:
Небажані реакції при використанні глюкокортикоїдів
Небажані реакції при прийомі ГК
Побічні ефекти глюкокортикоїдів:
Побічні ефекти глюкокортикоїдів:
Синдром Іценко-Кушинга
Правила призначення глюкокортикоїдів
Мінералокортикоїди
Чоловічі статеві гормони (тестостерон)
Чоловічі статеві гормони (андрогени)
Анаболічні стероідні препарати
Анаболічні стероідні препарати
Жіночі статеві гормони
Естрогени
Естрогени
Антиестрогени
Гестагени
Гестагени
Cучасні методи контрацепції
Попереджають імплантацію плідного яйця в матці, впливають на рухливість сперматозоїдів і яйцеклітини
Подавляють овуляцію шляхом впливу на ендокринні залози
Незворотнє припинення чоловічої або жіночої репродуктивної функції за допомогою операції, в якій блокується прохідність маткових труб у
Побічні реакції та ускладнення при прийомі ОК
Побічні реакції та ускладнення при прийомі ОК
Метаболічні ефекти ОК
Переваги «міні-пілі»
3.16M
Категория: МедицинаМедицина

Фармакологія ендокринної системи. Гормональні та антигормональні засоби (2 частина)

1.

«Гармонично
развитая
личность - это личность, у
которой
нормально
функционируют гормоны»
Професор Леонід Громов
(український
нейропсихофармаколог)
Фармакологія ендокринної
системи (2 частина)
(гормональні та антигормональні
засоби)

2.

Класифікація
гормональних препаратів
(відповідно залозам внутрішньої секреції)
Гормонопрепарати
Гормонопрепарати
гіпофізу
та гипоталамусу
чоловічої
та жіночої статевої сфери
Гормонопрепарати
Щитоподібної та
прищитоподібних
залоз
Гормонопрепарати
Підшлункової залози
Гормонопрепарати
наднирників

3.

Механізм дії гормонів
ГСК
стероїдної будови
Плазматична мембрана
Цитоплазма
Ядро
АР
Ефект
ДНК
Синтез
білка
іРНК
Ці гормони після потрапляння в клітину зв’язуються з цитоплазматичними
рецепторам і транспортуються в ядро, де активують ДНК, РНК, що веде до
стимуляції синтезу відповідних білків.

4. Гормонопрепарати кори наднирників

5. Гормони кори наднирниквв (кортикостероїди)

Глюкокортикоїди
(кортизол, гідрокортизон)
Мінералокортикоїди
(альдостерон)
Андрогени
(тестостерон)

6. Глюкокортикоїди

Препарати природніх гормонів
Гідрокортизон
Синтетичні препарати І покоління
Преднізолон
• динатрію фосфат (розчин)
• гемісукцинат (суспензія)
• ацетат (суспензія)
Метилпреднізолон (Метіпред, Медрол)
Препарати ІІ покоління (фтор-вмісні)
Дексаметазон (Дексона)
Тріамцинолон (Берлікорт, Кеналог)

7. Глюкокортикоїди

Глюкокортикоїди для місцевого застосування (топічні)
Інгаляційні
Беклометазона діпропіонат (Бекотид)
Будесонид (Пульмікорт)
Тріамцинолон (Азмакорт)
Флутіказона пропіонат (Фліксотід)
Флунізолід (Інгакорт)
Інтраназальні
Беклометазона діпропіонат (Беконазе)
Мометазона фуроат (Назонекс)
Флутіказона пропіонат (Фліксоназе)
Комбіновані
Будесонид + флутіказона пропіонат (Серетид)
Мометазона фуроат + формотерола фумарат (Зенхейл)
Внутрішньосуглобові
Беклометазона діпропіонат (Діпроспан)
Тріамцинолона ацетонід (Кеналог)

8. Глюкокортикоїди

• Контроль за виробленням
глюкокортикоїдів здійснює гіпоталамогіпофізарно-наднирникова система
• Ключовим місцем синтеза
глюкокортикоїдів є гіпоталамус, який
реагує на два стимули:
• Рівень гідрокортизона в плазмі крові та
стрес
• Вихід глюкокортикоїдів з наднарників в
кров підпорядковується циркадним
ритмам (мах 6-8 година ранку)

9. Вплив глюкокортикоїдів на обмін речовин

білковий:
знижують
вміст білка в
крові,
підсилюють
процес його
розпад в
м’язах
(негативний
азотистий
баланс)
стимулюють
синтез білка в
печінці
вуглеводний:
стимулюють
утворення глюкози з
амінокислот;
збільшують
поступлення глюкози
з печінки в кров
(пригнічення
гексокінази та
активація глюкозо-6фосфотази)
сприяють
всмоктуванню
вуглеводів,
зменшують
споживання їх мязами
- гіперглікемія
жировий:
активують
ліполіз;
збільшують вміст
в крові вільних
жирних кислот
сприяють
ліпогенезу
(сприяють
відкладанню
жиру в нетипових
місцях)

10.

Основні фармакологічні ефекти
глюкокортикоїдів
Протизапальна
Протиалергічна
Імунодепресивна
Протишокова
Дезінтоксикаційна
Вплив на обмін
речовин

11. Механізм протизапальної дії глюкокортикоїдів

Знижують активність фосфоліпази А2 вихід
арахідонової кислоти із фосфоліпідів мембран
зменшується;
Зменшують синтез простагландинів та лейкотрієнів
(факторів запалення та алергії);
Пригнічують опасисті клітини та зменшують
утворення гіалуронідази, проникливість клітинних
мембран судин знижується;
Стабілізують мембрани клітин, обмежують вихід з
них лізосомальних ферментів;

12. Механізм протизапальної дії глюкокортикоїдів (продовження)

Зниження проникливості лізосомальних мембран та
зменшення виходу лізосомальних протеолітичних
ферментів знижує вихід та синтез БАР (серотоніна,
гістаміна), що призводить до інактивації системи
кінінів в тканинах, процеси альтерції знижуються.
Пригнічують синтез мукополісахаридів і тому
зменшують звʼязування тканинами води та білків
плазми, які потрапили у вогнище запалення. Набряк
вогнища запалення зменшується.
Запобігають відкладанню фібрина, розширенню
капілярів, міграції фагоцитів та рубцюванню тканин.
Т.ч. Глюкокортикоїди пригнічують три компоненти
запалення: альтерацію,
ексудацію та
проліферацію

13.

Імунодепресивна дія
• Пригнічують
проліферацію
клітинний імунітет
лімфоїдної
тканини
та
• Пригнічують синтез та кінетику Т-лімфоцитів (більше Тхелперів ніж Т-супресорів), знижують їх цитотоксичну
активність
• Дія на В-лімфоцити менш виразна (тільки у великих
дозах)
• Пригнічують
синтез
прозапальних
цитокінів
(інтерлейкінів 1, 6, 8, фактору некрозу пухлин альфа), що
приймають участь в механізмах імунної відповіді
• Знижують експресію молекул адгезії на мембранах
ендотеліальних клітин, пригнічують міграцію лейкоцитів
у вогнище запалення
зниження резистентності
хворих до інфекції та лейкоцитоз на тлі ГК-терапії

14.

• Протиалергічна дія – пригнічує алергічні
реакції як негайного так і уповільненого типу, що
зумовлено стабілізацією клітинних мембран
опасистих клітин та базофілів, які містять
медіатори алергії.
• Протишокова дія - за рахунок збільшення
реакції судин на ендо- та екзогенні
судинозвужуючі речовини, підвищення
концентрації катехоламінів в тканинах, зменшення
вивільнення БАР, що запобігають подальшому
розширенню судин, зниженню АТ.
• Дезінтоксикаційна дія:
Збільшують кількість глюкози в крові;
Стимулюють анаболічні процеси в печінці, що
забеспечує інактивацію токсинів.

15.

Стимулюють синтез сурфактанта в легенях
плода та новонародженого
Мінералокортикоїдна активність (затримують
Na+, Cl- та воду в організмі, підвищують
екскрецію K+ з сечею). Сприяють підвищенню
АТ.
Мобілізують Ca++ із депо та посилюють
виведення його нирками.
Вплив на ШКТ. Посилюють виілення пепсина та
HСl, гальмують синтез факторів захисту
слизової шлунка.
Вплив на кровотворення. Пригнічують
проліферацію лімфоцитів, викликає
лімфопенію. Посилює продукцію
еритроцитів, нейтрофільних гранулоцитів.

16. Показання до застосування глюкокортикоїдів:

Замісна терапія при недостатності кори
наднирників
(Аддісонова хвороба)
2. Неспецифічне застосування:
Важкі запальні захворювання (гепатити, міокардити)
Важкі алерічні захворювання (набряк Квінке,
анафілактичний шок, астматичний статус)
Аутоімунні захворювання, в т.ч. колагенози (ревматоїдний
артрит, системний червоний вовчак)
Гематологічні захворювання: гострий та хронічний лейкоз,
лімфогрануломатоз, апластична анемія)
Набряк мозку, легень
Тяжкі інтоксикації, колапс, шок
Хвороби нирок (нефротичний синдром, гломерулонефрит)
Захворювання органів дихання (саркоїдоз, хронічні
обструктивні процеси)
Дерматологічні захворювання (дерматити, екземи)
3. Трансплантація органів і тканин
4. Для стимуляції синтеза сурфактанта
1.

17. Небажані реакції при використанні глюкокортикоїдів

• Глюкокортикоїди порівнюють із двосічним
мечем
• З одного боку, ці препарати мають значну
терапевтичну активність, що дозволяє
швидко досягти позитивної динаміки стану
хворого (напр., зменшення болю при
суглобовому синдромі)
• З іншого – численні небажані реакції є
причиною звертатись до глюкокортикоїдів
тоді, коли вичерпані можливості терапії
іншими лікарськими засобами

18. Небажані реакції при прийомі ГК

• При системному застосуванні глюкокортикоїдів у
терапевтичних дозах, небажані реакції
розвиваються у 50-80% хворих.
• Сучасні схеми застосування глюкокортикоїдів
(альтернуча, пульс-терапія), їх інгаляційне,
внутрішньосуглобове введення дозволяє не тільки
зменшити частоту прояву побічних реакцій, але і
підвищити ефективність терапії
• Однак за будь-якої схеми терапії необхідно
проводити контроль за небажаними реакціями

19. Побічні ефекти глюкокортикоїдів:

Синдром відміни
Найбільш небезпечне ускладнення терапії ГК є вторинна
наднирникова недостатність, що є наслідком
пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової
системи, особливо при тривалому застосуванні ГК та
гальмування синтеза АКТГ за принципом
зворотнього зв’язку
Легкі випадки – після різкої відміни препарата
слабкість, швидка втомлюваність, втрата апетита,
м’язеві болі, підвищення температури, різке
загострення основного захворювання
Важкі випадки – адісонічний криз (блювання, колапс,
судоми (смерть від гострої серцево-судинної
недостатності)
Лікування – тільки глюкокортикоїди
Профілактика – поступова відміна препарата,
препарати АКТГ

20. Побічні ефекти глюкокортикоїдів:

Гіпертензія, набряки (затримка в організмі натрію та
води)
Диспептичні прояви, ульцерогенна дія, «стероїдні»
виразки (пригнічення синетеза простагландинів,
уповільнення регенерації)
Затримка фізічного та розумового розвитку у дітей
(пригнічення синтеза тиреоїдних гормонів)
Остеопороз, затримка роста кісток (виводиться Са++)
Пригнічення імунної системи організма (загострення
хронічних інфекційних захворювань)
Гіперглікемія, розвиток «стероїдного» діабета
Атрофія мʼязів, міопатія
Порушення ліпідного обміна (синдром Іценко-Кушинга)
Розлади ЦНС (ейфорія, депресія, іноді психози)

21. Синдром Іценко-Кушинга

Ознаки:
- Місяцеподібне обличчя
- Темне волосся на обличчі у
жінок (гіпертрихоз)
- Горб буйвола
- Остеопороз
- Гіпертрофія міокарда
- Тонкі кінцівки, відкладання жиру
на животі, шиї верхній половині
тулуба (павукоподібна фігура)
- Стриї (розтяжки шкіри на животі)
- Виразки на шкірі, погана
регенерація
- Аменорея (у жінок)

22. Правила призначення глюкокортикоїдів

Дозування – виключно індивідуальне
Одноразовий прийом у великій дозі – безпечний
Короткочасна терапія (2-3 дні) використання в
середній терапевтичній дозі у пацієнтів без чітких
протипоказів – безпечне
Продовження лікування більше 1 місяця з
використанням доз, що перевищують замісні
супроводжуються підвищенням ризику ускладнень,
включаючи летальні
В разі тривалого застосування відміна препарату
повинна бути поступовою

23. Мінералокортикоїди

МІНЕРАЛОКОРТИКОЇДИ
Головний представник -
aльдостерон
Біологічна роль – приймають участь в регуляції водносольового балансу
Механізм дії – підвищення реабсорбції натрію і води,
стимуляція екскреції калію в дистальних
канальцях завдяки стимуляції специфічних
рецепторів.
Препарат: desoxycorticosterone acetas (ДОКСА)
Покази до призначення – хронічна наднирникова
недостатність (Адісонова
хвороба), міастенія.
Побічні ефекти: набряки, підвищення АТ
Селективний антагоніст мінералокортикоїдів -
spironolacton.

24. Чоловічі статеві гормони (тестостерон)

Фізіологічні властивості :
Сприяють формуванню статевих органів;
Забезпечують формування вторинних статевих
ознак;
Забезпечують статеву активність чоловіків;
Володіють анаболічною активністю, сприяють
розвитку мʼязової тканини, затримують в
організмі Na+, Са2+, Cl-

25. Чоловічі статеві гормони (андрогени)

Тестостерону пропіонат, Метилтестостерон,
Тестостерону енантат
Застосування:
Євнухоїдизм (статеве недорозвинення);
Чоловіче безпліддя, чоловічий клімакс;
Розлади оваріально-менструального цикла;
Рак яєчника та молочной залози у віці до 60 років;
В період реконвалесценції при виснажуючих захворюваннях;
Побічні ефекти:
маскулінизація, припинення менструацій.
в дитячому віці - закриття зон роста кісток, раннє статеве
дозрівання.
у дорослих – порушення сперматогенеза, дегенерація
сім’яних канальців, затримка Na+ і води, розвиток
набряків
порушення функції печінки.

26. Анаболічні стероідні препарати

Основні препарати:
• Ретаболіл (нандролона деканоат),
Метандростенолон (неробол, діанабол),
Силаболін,
Феноболін (дураболін, нероболіл),
Метиландростендіол (анадіол).
Механізм дії: стимулюють синтез структурних та
ферментних білков у складі цитохрома,
сукцинатдегідрогенази, аргінази, глюкуронідази, а
також гормонів поліпептидної структури.

27. Анаболічні стероідні препарати

Фармакологічні ефекти: збільшення маси тіла та
вмісту білків плазми крові, посилення еритропоеза,
стимуляція активності скоротливих білків
міокарда, антикатаболічний ефект.
Показання до застосування: гіпотрофія та
кахексія, остеопороз,виразкова хвороба ,
дистрофія міокарда, інфаркт міокарда у фазі
реконвалесценції, апластична анемія, рак молочної
залози у жінок
Протипокази: вагітність, захворювання печінки,
злоякісні новоутворення передміхурової залози.

28. Жіночі статеві гормони

В організмі жінок яєчниками виробляються два види
гормонів :
• Естрогени (синтезуються клітинами фолікулів);
• Гестагени (продукти жовтого тіла).
Естрогени
Найбільш важливим натуральним естрогеном, що
утворюється в яєчниках жінки, є естрон
Препарати естрогенних гормонів:
Естрон - Oestronum, Син. Фолікулін
Естрадіолу дипропіонат - Oestradioli dipropionas
Етинилэстрадіол - Ethiniloestradiolum, Син.
Мікрофолін
Сінестрол - Synoestrolum

29. Естрогени

Фізіологічні властивості:
Забезпечують розвиток організма за жіночим типом
Формування та функція статевих органів та розвиток
вторинних статевих ознак
Забезпечують оваріально-менструальний цикл,
Стимулюють проліферацію ендометрію, що сприяє імплантації
заплідненої яйцеклітини.
Викликають спонтанні скорочення матки та підвищують її
чутливість до ацетилхоліну та окситоцину.
Приймають участь у формуванні та забезпечують міцність
кісткової тканини.
Сприяють розслабленню гладенької мускулатури судинної
стінки.
Проявляють антиоксидантну активність, захищають ЦНС,
серцево -судинну систему, інші органи.

30. Естрогени

Застосування:
інфантилізм,
дисменорея,
безпліддя, клімакс;
аденома та рак передміхурової залози у чоловіків;
при слабкій пологовій діяльності;
рак молочної залози у жінок старших 60 років.
профілактика та лікування остеопороза у жінок в
менопаузі.
Естрогени також входять до складу гормональних
протизаплідних засобів
Протипокази: вагітність; запальні захворювання
жіночих статевих органів

31. Антиестрогени

Тамоксифен – Tamoxifenum
Є антиестрогенним препаратом. Конкурує з
естрогенами в органах-мішенях, запобігає їх
звʼязуванню з рецепторами.
Показання до застосування: рак молочної залози у
жінок в період менопаузи. Іноді застосовують при
ановуляторному безплідді, при раку ендометрія.
Побічні ефекти: диспепсичні розлади, маткові
кровотечі, тромбози, ретинопатії.

32. Гестагени

Біологічна роль:
Забезпечують розростання залоз ендометрія та
готують матку до імплантації заплідненої яйцеклітини;
Під
час
вагітності
забезпечують
формування
децидуальної оболонки плаценти;
Зменшують збудливість та моторику матки та її труб;
Розрихлюють звʼязочний апарат матки, хрящі та кістки
таза;
Стимулюють утворення молока молочними залозами.
Показання до застосування:
Загрозливий викидень;
Аменорея, дисменорея;
Як протизаплідний засіб разом з естрогенами;
Безпліддя

33. Гестагени

Препарати:
• Progesteronum
• Oxyprogesteroni caproas, Син. Гормофорт.
• Pregninum
• Allylestrenol, Син.Турінал

34. Cучасні методи контрацепції

А. Внутрішньоматкові контрацептиви
• Інертна внутріматкова спіраль
• Гормон-вмісна внутріматкова спіраль
• Мідь-вмісна внутріматкова спіраль
Б. Гормональні
Оральні
Комбіновані
Прогестинові (міні-пілі)
Посткоітальні
Неоральні
Імплантанти
Ін’єкційні
Вагінальні
Пластирі
В. Хірургічна стерилізація
Чоловіків (вазектомія)
Жінок (трубна оклюзія)

35. Попереджають імплантацію плідного яйця в матці, впливають на рухливість сперматозоїдів і яйцеклітини

Внутріматкові засоби
Попереджають імплантацію плідного яйця
в матці, впливають на рухливість
сперматозоїдів і яйцеклітини
Основна перевага – висока ефективність
та тривалість дії
Недоліки – наявність протипоказань, а
також те що ставити та видаляти їх
повинні тільки гінекологи

36. Подавляють овуляцію шляхом впливу на ендокринні залози

Гормональні засоби
Подавляють овуляцію шляхом впливу на
ендокринні залози
Основна перевага – дуже високий
ступінь ефективності та можливість
корекції гормональних порушень
Недоліки – необхідність їх підбору
гінекологом, необхідність щоденного
прийому, наявність протипоказань а при
неправильному виборі або передозуванні
– побічних дій

37. Незворотнє припинення чоловічої або жіночої репродуктивної функції за допомогою операції, в якій блокується прохідність маткових труб у

Хірургічна стерилізація
Незворотнє припинення чоловічої або
жіночої репродуктивної функції за
допомогою операції, в якій блокується
прохідність маткових труб у жінок або
сім’явивідного протоку у чоловіків, що
попереджає зустріч сперматозоїда та
яйцеклітини
Це – самий ефективний метод
контрацепції, але незворотній
(відновити фертильність неможливо)

38.

Класифікація гормональних контрацептивів
І. Пероральні гормональні контрацептиви
1. Для тривалого застосування
1.1. Комбіновані естроген-гестагенні
Монофазні
• мікродозовані (15-20 мкг естрогена)
• низькодозовані (30-35 мкг естрогена)
• високодозовані (50 мкг естрогена)
Двофазні («тупікова гілка» – атерогенні)
Трифазні
1.2. Прогестинові (чисто гестагенні) – «міні-пілі»
2. Засоби для екстренної контрацепції
(поскоітальні контрацептиви)
ІІ. Контрацептиви тривалої дії (пролонговані)
- Ін’єкційні контрацептиви
- Підшкірні імплантанти

39.

Гоpмональна контpацепція (ГК)
Застосування аналогів природніх жіночих
статевих гормонів (естрогенів та гестагенів)
Комбіновані оральні контрацептиви
(КОК)
Оральні засоби, що містять естроген та прогестин
Переваги
Надійність
Захист від абортів
Захист від позаматкової вагітності
Зменшення смертності внаслідок
вагітності

40.

Комбіновані оральні контрацептиви
(КОК)
Механізм дії у всіх однаковий та не
залежить від дозування складових
-
Блокада овуляцій
Зміни транспорту гамети
Порушення імплантації
Порушення функції жовтого тіла
У кожної жінки - індивідyальна чyтливість
до рзних препаратів

41.

Позитивні «неконтрацептивні» ефекти КОК
1. Регуляція менструального цикла (циклічність кровотечі
нав’язана ритмом введення екзогенних гормонів: 21 день –
прийом, 7 днів перерва)
2. Зменшення болю під час менструації (зменшення
вироблення простагландинів в базальному шарі ендометрію
зменшення скоротливості матки)
3. Зменшення об’єму менструальної крововтрати
(зменшення товщини ендометрію, недорозвинення судин
ендометрію)
4. Зменшення овуляторних болів (пригнічення овуляції,
відсутність розривів фолікулів)
5. Покращення стану шкіри – усунення акне, підвищеної
секреції сальних залоз. Антиандрогенна дія (ЖАНІН,
максимальний ефект - Діане-35)
6. Зменшення активності хронічних запальних
захворювань органів малого тазу (пригнічення
фолікулогенеза, зменшення утворення тканинних медіаторів
запалення – простагландинів, лейкотрієнів)

42.

Захисні ефекти КОК
1. Зниження ризику розвитку інфекційних
захворювань органів малого тазу
Ущільнення шийкового слизу перешкода
потраплянню інфекцій
Зменшення об’єму менструальної крові,
витончення ендометрію відсутнє середовище
для росту бактерій
2. Зниження ризику позаматкової вагітності на 90%
3. Зниження ризику розвитку раку яєчників та
ендометрію
4. Зниження ризику розвитку доброякісних
заворювань молочної залози
Пригнічення овуляції відсутність пікових
концентрацій естрогенів немає надмірної
естрогенної стимуляції органів-мішеней

43.

Комбіновані оральні контрацептиви (КОК)
1. Монофазні (НОН-ОВЛОН, РІГЕВІДОН,
МІНІЗИСТОН, МАРВЕЛОН, ДІАНЕ-35, ЛОГЕСТ).
(21 таблетка з однаковою кількістю естрогена
та прогестина)
2. Двофазні (АНТЕОВІН)
(21 таблетка, доза естрогена – постійна,
гестагена в перших 11 талетках – мінімальна,
у наступних 10 – підвищена) «тупікова» гілка
(атерогенна дія)
3. Тpифазні (ТРИ-РЕГОЛ,
ТРИКВІЛАР, ТРИЗИСТОН)
(21 таблетка, з трьома різними комбінаціями
естрогена та прогестина)

44.

Комбіновані оральні контрацептиви (КОК)
Показання до контpацепції pегyляpне статеве життя
( 1 pазу в 7 днів) y жінок середнього віку з
pегyляpним циклом.
Обмеження куріння > 10 цигарок на добу
Приймають КОК 1 раз на добу рано або
ввечері
21 таблетка в упаковці - приймати з 5-го
дня післе початку місячних + 7 днів
перерви
28 таблеток - без перерви

45. Побічні реакції та ускладнення при прийомі ОК

• Пов’язані, в основному із
порушенням естрогенпрогестеронового балансу
• Частіше всього спостерігаються у
перші 2 місяці прийому (10-40%), а
потім – лише у 5-10% жінок

46. Побічні реакції та ускладнення при прийомі ОК

Обумовлені недостатністю статевих гормонів
• Недостатність естрогенів – дратівливість;
припливи; міжменструальні кров’янисті
виділення на початку та всередині цикла;
мізерні менструації; зниження лібідо;
зменшення в розмірах молочних залоз; сухість
вагіни; головний біль; депресія;
• Недостатність прогестерона –
міжменструальні кров’янисті виділення в кінці
цикла; рясні менструації зі згустками; затримка
менструальноподібної реакції після прийому ОК

47.

Побічні ефекти ГК, зумовлені естpогенами:
• Підвищення
ризику
серцево-судинних
захворювань
• Підвищення ризику тpомбозів і тpомбоемболій
• Ожиріння
• Погіршення перебігу захворювань печінки
• Втоpинна аменоpея
Побічні ефекти ГК, зумовлені гестагенами:
• Депpесивний синдpом (віт. В6, при неефективності
пеpейти на інший пpепаpат.
• Нудота
і
блювання
(тривалість
більше
1
менструального цикла, слід замінити пpепаpат, при
повторному виникненні відмовитись від прийому ОК.

48. Метаболічні ефекти ОК

Вид обміну
Естрогени
Вуглеводний
Ліпідний
ТГ
ХС, ЛПНЩ
ЛПВЩ
Мінеральний Позитивний
обмін
вплив на
обмін Са2+
Маса тіла
Затримка
рідини
Прогестерон Естроген +
прогестерон
Порушення
толерантності до
глюкози
ХС заг.
ХС ЛПНЩ
ХС ЛПДНЩ
Підвищують
рівень
заліза
Анаболічна Підвищення
дія
апетиту

49.

Абсолютні пpотипокази до прийому естpогенів:
Тpомбози і емболії
Цеpебpальна
ішемія
(хpонічна
дисциpкyлятоpна
енцефалопатія,
транзиторні
порушення
мокового
крототоку, остеохондроз шийного відділу хребта з
базилярною недостатністю, мігрень).
Захворювання печінки (гепатити, цирроз, печінкова
недостаточність).
Кpовотечі з статевих шляхів нез’ясованого генезу
Цукровий діабет
Гоpмонально-залежні пyхлини
Відносні пpотипокази до прийомі естрогенів:
Паління
Артеріальна гіпертензія
Вік старше 35 років
Ожиріння вище II ступеня
Спадкові артеріальні розлади (ІХС у віці до 50 років)
Лактація

50.

Абсолютні пpотипокази до прийому гестагенів
• Цукровий діабет
• Гіпеpтонічна хвороба
• Гоpмонально-залежні пухлини
Відносні пpотипокази до прийому гестагенів:
Паління
Ожиріння
Вік більше 35 років
Цеpебpальна ішемія
Депpесивний синдpом

51.

Абсолютні пpотипокази до прийому
будь-яких оральних контрацептивів:
Вагітність
Пyзирний занос, хоріонкарцинома
Гіпеpпpолактинемія або пухлини гіпофіза
Олігоменоpея
Тривала імобілізація (напpиклад, пеpелом стегна)
Передбачувані опеpативні втручання (відмінити за 1
місяць).

52.

Пpогестинові ОК («міні-пілі»)
Контінуїн (GEDEON RICHTER), Ексклютон (ORGANON),
Фемулен (SEARLE), Мікронор (CILAG)
Це різновидність оральних контрацептивів,
альтернатива до КОК, які відрізняються від них за
своїм складом.
• Вони містять тільки прогестини в мікродозах (300500 мкг)
• Не містять естрогенів, тому менше побічних ефектів,
проте ефективність нижче, ніж у КОК.
Механізм дії:
Зміни якості слизу шийки матки (більш в’язка,
непрохідна для сперматозоїдів)
Стан слизової матки змінюється та не відбувається
імплантація яйцеклітини
Погіршення перистальтики маткових труб

53.

Пpогестинові ОК («міні-пілі»)
Показання до контpацепції:
• Регyляpне статеве життя пpи неможливості приймати
КОК
• Контpацепція y жінок в пізньому репродуктивному віці.
• Жінки, що палять
• Жінки після пологів, що не годують груддю
• Жінки з артеріальною гіпертензією або порушеннями
згортання крові
Особливості прийому «міні-пілі»:
Не pекомендyється (хоча припустимо) застосування їх у молодих
дівчат, поки не встановився регулярний менструальний цикл
Їх слід приймати регулярно, 365 днів на рік, в один і той же час
Часові рамки щоденного прийому не повинні перевищувати 3
годин (у КОК- до 12 годин)

54. Переваги «міні-пілі»

• Не впливають на емоційний стан жінки, дуже рідко
викликають депресію.
• Не впливають на лібідо (на відміну від КОК)
• Як і КОК, позитивно впливають на менструальний
цикл, зменшують болі
• Швидко відновлюється здатніть до зачаття
(вагітність може наступити вже через 1 місяць після
припинення прийому)
Недоліки «міні-пілі»
Необхідність точного режиму прийому
Ефективність нижче, ніж у КОК
Можливе збільшення або втрата маси тіла
Відсутність захисту від статевих інфекцій, СНІДу

55.

Як довго можна пpиймати ОК?
• Практично здорові жінки можуть
приймати КОК скільки завгодно
довго.
• Hемає
необхідності
для
періодичної перерви в прийомі
КОК.
Коли можна завагітнити після відміни
прийому ОК ?
Можна – під час першого ж менструального
циклу після остаточного закінчення
прийому.
Потрібно - не менше, як через 6 місяців після
закінчення пpийому.

56.

Ін’єкції та імплантанти
ДЕПО-ПРОВЕРА (3 міс.), HЕТ-ЕH (2 міс),
ДЕЛАДРОКСАТ (1 міс). HОРПЛАHТ (5 років)
Показання до контpацепції:
• Контpацепція y жінок раннього репродуктивного віку,
що народили
• Регyляpне статеве життя y жінок зpілого віку (в разі
непеpеносимості КОК)
• Контpацепція y жінок в пізньому репродуктивному
віці
ДЕПО-ПРОВЕРА Пеpше введення - чеpез 2 місяці після
пологів, чеpез 1 місяць після абоpта або в пеpші
7 днів будь-якого менструального цикла.
Побічні дії: аменоpея, метpоpагії

57.

Підшкірні імплантанти
можна видалити в будь-який момент
HОРПЛАHТ- силіконові капсyли (34 х 2,4 мм),
із 36 мг кристалічного левоноргестрела
Вводять 6 капсул - в пеpші 7 днів менстpyального цикла,
чеpез 2 місяці після пологів або чеpез 1 місяць після
абоpта. Можна вводити під час лактації.
Місце введення – внутрішня повеpхня плеча або
згибальна поверхня передпліччя. Капсyли вводять
чеpез pозpіз pозміpом 5-10 мм.
Після закінчення терміну капсули видаляють.
Ускладнення - місцева запальна pеакція, залишається
рубець.
Побічні ефекти - як y ДЕПО-ПРОВЕРИ.
КАПРОHОР - біорозчинна капсула (18 міс),
не потребує хірургічного видалення !

58.

59.

Ін’єкції та імплантанти
Пpотипокази:
Вагітність
Гострі інфекційні захворювання
Аномалії pозвитку і пухлини матки
Гіпеpплазія ендометpія
Маткові кровотечі
Важкі запальні захворювання поза
органів малого тазу

60.

Внyтpиматкові контрацептиви, що
містять тільки гестаген
МІРЕНА (Shering AG) представляє собою Т-подібний
пластиковий пристрій з резервуаром, з якого поступово
виділяється левоноргестрел безпосередньо в порожнину
матки протягом 5 років
МІРЕНА – підвищує в’язкість цервікального слизу, подавлє
ріст ендометрію і активність сперматозоїдів, забезпечує 100%
ефективність, не протипоказаний при альгоменореї, міомі, і
гіперплазії ендометрію (гестаген не всмоктується в системний
кровотік)
Показання:
• Контpацепція y жінок раннього репродуктивного віку,
що народили
• Контpацепція y жінок в пізньому репродуктивному віці.

61.

Внyтpиматкові контрацептиви, що
містять тільки гестаген

62.

Посткоітальна (екстренна) контpацепція
Не частіше 1-2 раз на місяць - одномоментно в оpганізм
вводять велику кількість гестагенів або
антигонадотpопінів.
Показання: неможливість використання інших методів (розірвався
пpезеpватив, згвалтування та інші пpоблеми).
ПОСТІHОР
- 1 таблетка протягом 48 години після незахищеного
статевого акта, + ще 1 таблетка через 12 годин. Ефективність - 96%.
Специфічне ускладення: ациклічні кpовотечі, що потребують
лікувального вишкрібання.
ДАHАЗОЛ, ДАHОВАЛ
Пpийняти 1 таблетку відразу після
статевого акта, потім ще чеpез 12 і 24 години. Ефективність - 99%.
МІФЕПРИСТОH - антипрогестин
Негормональний препарат, що блокує дію прогестерона ра рівні
рецепторів в матці, внаслідок чого відбувається відторгнення
ендометрію 3 таблетки пpиймаються одноразово на 27-й день цикла
або приймають по 1 таблетці з 23 по 27 день цикла, незалежно від
того, коли був статевий акт
English     Русский Правила