77.80K
Категория: ПравоПраво

Злочини проти життя, здоров’я, волі, честі та гідності особи, її статевої свободи та статевої недоторканості

1.

Тема 3: «Злочини проти життя, здоров’я, волі, честі та гідності
особи, її статевої свободи та статевої недоторканості»

2.

Вбивство – це протиправне умисне або необережне заподіяння смерті
іншій людині.
Види умисних вбивств (за ступенем суспільної небезпеки):
• загальний склад (просте) (ч. 1 ст. 115 КК);
• кваліфікований склад (ч. 2 ст. 115 КК);
• привілейовані (пільгові) склади (ст. 116–118 КК).
Об’єктивна сторона вбивства:
1) діяння – посягання на життя іншої особи, спрямоване на порушення
функцій чи анатомічної цілісності життєво важливих органів іншої
людини;
2) наслідки – біологічна смерть потерпілого;
3) причинний зв’язок між указаним діянням і наслідками.
Вбивство є закінченим з моменту настання біологічної смерті особи
(смерті мозку).

3.

Ст. 115 «Умисне вбивство»
Об’єктивна сторона вбивства:
1) діяння – посягання на життя іншої особи, спрямоване на порушення функцій чи анатомічної
цілісності життєво важливих органів іншої людини;
2) наслідки – смерть потерпілого;
3) причинний зв’язок між указаним діянням і наслідками.
Вбивство є закінченим з моменту настання біологічної смерті особи (смерті мозку).
Ч. 1 (просте):
• під час обопільної сварки
чи бійки;
• з помсти;
• ревнощів;
• зі співчуття до
потерпілого;
• на прохання чи за згодою
потерпілого;
• або з інших особистих
стосунків.
Ч. 2 (з обтяжуючими обставинами):
• двох або більше осіб;
• з корисливих мотивів;
• з хуліганських мотивів;
• особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією особою
службового або громадського обов’язку;
• з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення;
• вчинене на замовлення;
• вчинене за попередньою змовою групою осіб;
• вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком
вбивства, передбаченого ст.ст. 116 - 118 КК України;
• з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості
тощо.

4.

(з пом'якшуючими обставинами):
Ст. 116 КК України «Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання»
Потерпілий – особа, яка вчиняє насильство, що здатне раптово викликати стан сильного
душевного хвилювання або, яка систематично знущаються над винним чи його близькими, або
тяжко образила винного.
Суб’єкт – фізична осудна особа, яка досягла віку 14 років і перебувала в стані сильного
душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства,
систематичного знущання або тяжкої образи з боку потерпілого.
Ст. 118 КК України «Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі
перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця»
Потерпілий : 1. особа, яка вчинює суспільно небезпечне посягання і щодо якої винний
застосовує заходи необхідної оборони (ст. 36 КК); 2. особа, дії якої були неправильно оцінені
винним, а тому він перебував у стані уявної оборони (ст. 37 КК ); 3. особа, яка вчинила злочин і
щодо якої винний вживає заходів щодо її затримання (ст. 38 КК).
Суб’єкт – фізична осудна особа, яка досягла віку 16 років та перебуває в стані необхідної, уявної
оборони або правомірного затримання особи, що вчинила злочин.

5.

Критерії визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень
Ознаки умисного тяжкого тілесного ушкодження (ст. 121 КК)
1.небезпека для життя як в момент заподіяння, так і за наслідками та кінцевим результатом;
2.втрата будь-якого органа або втрата органом його функцій;
3.душевна хвороба;
4.розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш ніж на 1/3 (не менш 33 %);
5.переривання вагітності;
6.невиправне знівечення обличчя.
Ознаки умисного ушкодження середньої тяжкості (ст. 122 КК)
1.відсутність небезпеки для життя;
2.відсутність наслідків, що викладені в п. 2.1.1. Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості
тілесних ушкоджень;
3.тривалий розлад здоров'я – належить вважати розлад здоров'я строком понад 21 день;
4.стійка втрата працездатності менш ніж на 1/3 (втрата загальної працездатності від 10 % до 33 %).
Ознаки умисного легкого тілесного ушкодження (ст. 125 КК)
1.відсутність небезпеки для життя;
2.легке тілесне ушкодження може бути таким, що:
а) спричинило короткочасний розлад здоров'я чи незначну стійку втрату працездатності (ч.2 ст.125 КК):
• короткочасний розлад здоров’я – належить вважати розлад здоров’я тривалістю понад 6 днів, але не більше як
21 день;
• незначна втрата працездатності – втрата загальної працездатності до 10%.
б) не спричинило зазначених наслідків – це ушкодження, що має незначні скороминущі наслідки,
тривалістю не більш як 6 днів (синець, подряпина, тощо) (ч. 1 ст. 125 КК).

6.

Не є тілесними ушкодженнями (ст. 126 КК «Побої і мордування»):
удар – одноразовий різкий вплив на тіло людини за допомогою певного предмета або частини
тіла (руки, ноги, голови), що завдає фізичного болю;
побої – багаторазове (два та більше разів) завдання ударів по тілу потерпілого, що не
спричинило тілесних ушкоджень;
інші насильницькі дії – фізичний вплив на людину (крім удару та побоїв), який викликає болісні
відчуття (наприклад, викручування кінцівок, защемлення різних частин тіла будь-якими
пристроями, виривання волосся, тощо), однак не спричиняє тілесних ушкоджень;
Погроза вбивством (ст. 129 КК) – визнається злочином, якщо були реальні підстави
побоюватись здійснення цієї погрози:
• агресивна поведінка винного;
• демонстрація зброї або предметів, що можуть бути використані винним для заподіяння
смерті потерпілому;
• тощо.

7.

Ст. 135 «Залишення в небезпеці»
Потерпілий – особа, яка перебуває в небезпечному для життя стані та позбавлена можливості
вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу або внаслідок іншого
безпорадного стану.
Об’єктивна сторона полягає у бездіяльності, що виражається у залишенні без допомоги
потерпілої особи.
Суб’єкт – спеціальний (фізична осудна особа, яка досягла віку 16 років):
• особа, яка зобов’язана була піклуватись про потерпілого і мала можливість надати йому
допомогу;
• особа, яка поставила потерпілого в небезпечний для життя стан.
Злочин закінчений з моменту залишення в небезпеці, незалежно від того, наскільки
ефективною могла бути допомога потерпілому.

8.

Основною відмінністю залишення в небезпеці (ст. 135 КК України) від ненадання
допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ст. 136 КК
України) – є суб'єкт злочину.
ВАЖЛИВО! Обов’язок подавати невідкладну допомогу особам, які перебувають у
загрозливому для їх життя і здоров'я стані, закон загалом покладає на всіх
громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства.

9.

Ст. 152 «Зґвалтування»
Об’єктивна сторона :
це статеві зносини, пов’язані з ігноруванням волі потерпілої особи, тобто такі, що
обов’язково поєднуються із:
• застосуванням фізичного насильства;
• погрозою його застосування;
• використанням безпорадного стану потерпілої особи.
Зґвалтування є закінченим злочином із моменту початку насильницьких
статевих зносин незалежно від моменту завершення самого статевого акту.
English     Русский Правила