1.61M
Категория: Военное делоВоенное дело

Організація радіаційної, хімічної, біологічної розвідки в підрозділі. (Тема 1.1)

1.

Гвардійський факультет військової підготовки
імені Верховної Ради України
Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
Кафедра військової підготовки офіцерів запасу
РАДІАЦІЙНИЙ,
ХІМІЧНИЙ,
БІОЛОГІЧНИЙ
ЗАХИСТ
ПІДРОЗДІЛІВ

2.

Тема № 1: Організація
виявлення
та
оцінювання РХБ обстановки в
підрозділі.
Заняття № 1: Організація радіаційної,
хімічної, біологічної розвідки
в підрозділі.
(групове заняття)

3.

Навчальне питання № 1
Організація радіаційної,
хімічної, біологічної розвідки в
підрозділі .

4.

ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ
РХБ ОБСТАНОВКИ
Виявлення та оцінювання РХБ обстановки проводиться з метою своєчасного
забезпечення інформацією про РХБ обстановку на місцевості, у повітрі, морській
акваторії та оповіщення підрозділів про РХБ зараження
Збір та обробка інформації про параметри
ядерного вибуху та РХБ обстановку
РХ розвідка
РХ контроль

5.

Радіаційна, хімічна, біологічна розвідка та
РХ контроль.
У
результаті
РХБ
розвідки
(спостереження)
здійснюється своєчасне виявлення радіоактивного і
хімічного зараження, визначення його ступеню і
характеру в районі дії (розташування) підрозділу.
РХБ
розвідка
(спостереження)
проводиться
безупинно в кожній роті (батареї) спеціально
підготовленими відділеннями (екіпажами, обслугами)
табельними приладами радіаційної і хімічної розвідки.
Радіаційний та хімічний контроль в підрозділах
організуеться з метою - отримання даних для оцінки
боєздатності військ та визначення обсягу їх спеціальної
обробки

6.

Радіаційна, хімічна, біологічна розвідка та
РХ контроль.
На радіаційний та хімічний контроль покладено
наступні завдання:
1. Визначення доз опромінення особового складу.
2. Визначення ступеня зараженості особового складу.
ОВТ радіоактивними речовинами.
3. Визначення наявності ОР на обмундируванні,
спорядженні, ОВТ, матеріальних засобах з метою
прийняття рішення про подачу команди на зняття ЗІЗ.
4. Визначення зараженості води і продуктів та
придатність їх для вживання в їжу.
5. Визначення повноти СО і санітарної обробки
особового складу.

7.

Радіаційний контроль
Радіаційний контроль поділяється на два види:
-контроль радіоактивного опромінення;
-контроль радіоактивного зараження.
В свою чергу контроль радіоактивного опромінення
умовно розподіляють на: військовий; медичний.
Військовий контроль проводиться з метою отримання
даних, які дають можливість оцінити боєздатність
підрозділу в радіаційному відношенні.
Медичний ( індивідуальний ) контроль проводиться з
метою отримання даних про дозу опромінення кожного
військовослужбовця для оцінки його боєздатності по
радіаційному показнику та первинної діагностики ступеня
тяжкості променевої хвороби.

8.

Пост радіаційного, хімічного, біологічного
спостереження (пост РХБс).
Пост РХБ спостереження здійснює безперервне РХБ
спостереження у визначеному районі та у встановлений
час, і при кожному артилерійському та авіаційному нальоті
противника вмикає бортові прилади радіаційної, хімічної і
біологічної розвідки і стежить за їхніми показниками.

9.

Основні завдання постів РХБ
спостереження (спостерігачів)є:
1. Своєчасне виявлення факту застосування
противником ЗМУ і виявлення наявності РХБ
зараження;
2. Визначення рівня потужності випромінювання і
типу отруйних речовин(ОР) в районі розташування
посту;
3. Подача сигналів оповіщення про РХБ зараження;
4. Контроль зміни РХБ зараження у місцях
спостереження.
5. Взяття проб повітря, води, грунту, рослинності і
відправка їх в лабораторію.

10.

Обладнання поста радіаційного, хімічного,
біологічного спостереження (пост РХБс).
Прилади радіаційної та хімічної розвідки
Карта великого масштабу або схема місцевості
Компас
Годинник
Ліхтар
Засоби зв'язку
та оповіщення

11.

Пост радіаційного, хімічного, біологічного
спостереження (пост РХБс).

12.

При постановці завдання спостережному.
посту (спостерігачу), командир вказує:
орієнтири, положення противника та своїх
підрозділів;
місце поста РХБ спостереження (спостерігача),
сектор спостереження, на що звернути
особливу увагу;
час включення приладів радіаційної і хімічної
розвідки;
порядок подачі сигналів оповіщення про
радіаційне, хімічне та біологічне зараження;
порядок доповіді результатів спостереження.

13.

Дії спостерігача при загрозі або
виявленні радіоактивного зараження :
При виявленні радіаційного зараження 0,5рад/год і
більше, старший спостереженого посту (спостерігач)
доповідає командиру, який виставив пост, і за його
вказівкою подає сигнал "Радіаційна небезпека".

14.

Дії спостерігача при загрозі або
виявленні хімічного зараження :
При виявленні хімічного зараження старший посту
(спостерігач) подає сигнал "Хімічна тривога" і доповідає
командиру.

15.

Результати спостереження заносяться в журнал РХБ
спостереження.
ЖУРНАЛ
Радіаційного та хімічного спостереження
(перша половина журналу)
Час вимірювання
Рівень радіації Р/г
Місце
вимірювання,
координати
Кому та коли
надано доповідь
15 січня 2000 р.
12.30
0,7
КП 1мб (22841)
Начальнику штаба
1мб
к-ну Петренко І.І.

16.

Час застосування
(виявлення) ОР
ЖУРНАЛ
Радіаційного та хімічного спостереження
(друга половина журналу)
Тип
Засоби
ОР застосування
Розміри зараженої
ділянки
Місце застосування
(виявлення) ОР,
координати
довжина
Кому і коли
здійснено
доповідь
ширина
15 січня 2000 року
11.11
VX
Авіація
1 мр (22824)
600
400
Командиру
роти ст.л-нту
Шевченко
І.М.

17.

Навчальне питання № 2
Прилади радіаційної, хімічної,
біологічної розвідки та
контролю. Вимірювач
потужності дози ИМД-5.
Комплект індивідуальних
дозиметрів ИД-1

18.

Для виявлення та вимірювання радіоактивних
випромінювань,
радіоактивного
забруднення
різноманітних предметів, місцевості, продуктів
харчування, фуражу, води застосовуються прилади
радіаційної розвідки; для вимірювання поглинених
доз опромінення — прилади дозиметричного
контролю.
Наявність отруйних речовин (ОР) у повітрі, на
місцевості, техніці та в інших середовищах
визначається за допомогою приладів хімічної
розвідки.

19.

Класифікація військових дозиметричних
приладів
Призначення
Прилади радіаційного
спостереження і
радіаційної розвідки
Найменування
Індикатори
радіоактивності
Вимірювачі
потужності дози
Прилади контролю
Вимірювачі
радіоактивного зараження потужності дози
Прилади контролю
Військові
опромінення
вимірювачі дози
Індивідуальні
вимірювачі дози
Тип приладу
ДП-64
ДП-3Б, ИМД-5
ИМД-21,
ИМД-1р
ПРХР
ИМД-5
ИМД-1р
ИД-1
ИД-11

20.

21.

Вимірювач потужності дози ІМД-5
Вимірювач потужності дози ІМД - 5 призначений для виміру
поглиненої дози гамма-випромінювання і виявлення бетавипромінювання, а також забезпечує індикацію щільності
потоку бета-випромінювання.
1. Вимірювальний пульт.
2. Блок детектування.
3. Подовжувальна штанга.
4. Головний телефон.
5. Подільник напруги.
6. Колодка живлення.
7. Кабель.
8. Ремінь – 2 шт.
9. Комплект ЗІП.
10. Технічна документація і
інструкція з експлуатації.
11. Футляр.
12. Укладальний ящик.

22.

Технічні характеристики приладів дозиметри ІМД-5:
1. Прилад забезпечує вимір потужності поглиненої дози гаммавипромінювання від 0,05 до 200 рад/год. Весь діапазон розбитий на
шість піддіапазонів.
Режими роботи вимірювача потужності дози ИМД - 5
Піддіапазон
українське
Положення ручки
перемикача
Шкала
приладу
Позначення одиниці
виміру
Границі
виміру
міжнародне
1
200
0–200
рад/год (rad/h)
5–200
2
´1000
0–5
мрад/год (mrad/h)
500–5000
3
´100
0–5
мрад/год (mrad/h)
50–500
4
´100
0–5
мрад/год (mrad/h)
5–50
5
´1
0–5
мрад/год (mrad/h)
0,5–5
6
´0,1
0–5
мрад/год (mrad/h)
0,05–0,5

23.

2 .Діапазон індикації бета-випромінювання розбитий на три
піддіапазони .
Піддіапазон
Положення ручки
перемикача
Шкала
приладу
Позначення одиниці
виміру
українське
міжнародне (на шкалі)
4
´104
0–5
бета-част./(хв·см )
2
(b/(min·cm ))
5
´103
0–5
бета-част./(хв·см )
(b/(min·cm2))
6
´102
0–5
бета-част./(хв·см2)
(b/(min·cm2))
2
Границі
виміру
5000–50000
2
500–5000
50–500
3. Прилад забезпечує звукову індикацію головним на 2 - 6
піддіапазонах.
5. Прилад забезпечує вимір потужності поглиненої дози гамма випромінювання в інтервалі температур від - 50 до +50 С.
7. Живлення приладу здійснюється від 2-х елементів живлення А343
напругою не більше 3В.
8. Маса приладу з футляром, ременями і телефоном не перевищує
3,5кг, а з ящиком укладання -9кг.

24.

Підготовка приладу до роботи і перевірка його працездатності проводиться в
наступній послідовності:
1. Витягти прилад з ящика, приєднати штангу до блоку детектування.
2. Пристебнути до футляра поясний і плечовий ремні.
3. Установити ручку перемикача піддіапазонів в положення «0» ВИМКНЕНО і
підключити джерело живлення.
4. Поставити ручку перемикача в положення ▲ (контрол. режиму). Стрілка повинна
знаходитися в режимному секторі.
5. Перевірити освітленість шкали.
6. Підключити телефон.
7. Встановити ручку перемикача піддіапазонів послідовно з 1 по 6-й. Перевірити
роботу приладу на 2,3,4,5 поддиапизонах з допомогою контрольного джерела,
8. Перевірити роботу за клацанням в телефоні. При цьому стрілка мікроамперметра
должна зашкалювати на 6 і 5 піддіапазонах. Відхилитися на 4-му, а на 3-2-му може не
відхилятися через недостатню активність контрольного джерела. 9. Порівняти
показання приладу на 4-му поддиапазоне з показанням, записаному у формуляре
розділ 13.
10. Повернути поворотний екран блоку детектування в положення γ.
11. Поставити ручку перемикача в положення «0». Прилад до роботи готовий.

25.

Порядок роботи:
1. Вимірювання потужності гамма-випромінювання.
До положення γ поставити екран блоку детектування. Прилад вимірює потужність
дози гамма-випромінювання на 1 поддиапазоне по шкалі 0-200, на інших – за шкалою
0-5 і множаться на коефіцієнт відповідного піддіапазону: х1000, х100, х10, х1, х0,1.
Визначення зараженості радіоактивними речовинами поверхні різних об'єктів
проводиться шляхом вимірювання потужності дози гамма-випромінювання цих
об'єктів на відстані 1-1,5 см від поверхні.
2. Індикація бета - випромінювання.
При повороті екрану блоку детектування в положення β. Піднести блок детектування
до поверхні на 1-1,5 см. Встановити ручку перемикача в положення ´104, ´103, ´102 до
відхилення стрілки мікроамперметра в межах шкали.
У положенні β екрані блока детектування вимірюється потужність дози сумарного
бета-гамма випромінювання. Збільшення показань приладу в положенні β екрану в
порівнянні з показаннями в положенні γ свідчать про наявність примірної величини
щільності потоку бета-випромінювання. Зазначена величина може бути використана
для оцінки ступеня зараження різних поверхонь.
5. При індикації бета-випромінювання у випадках розбіжності показань приладу в
положення екрану блоку детектування γ і β менш ніж 20% - висновок про наявність
бета-випромінювання недостатній.
6. Вимкнути прилад, провести його дезактивацію, дегазацію та дезінфекцію

26.

Комплект військових вимірювачів дози
ИД-1
Загальновійськовий комплект вимірювачів
призначений для вимірювання поглиненої
нейтронного випромінювання.
дози
дози
ИД 1
гамма-
Технічні характеристики
Діапазон вимірювання доз
Похибка вимірювань
Маса вимірювача дози
Маса зарядного пристрою
Маса комплекту у футлярі
20 – 500 рад
+ 20%
40 г
540 г
не перевищує 2 кг.

27.

Комплект військових вимірювачів дози
ИД-1
1
– Вимірювач дози ИД-1
4 – Окуляр
5 – Тримач
6 – Захисна оправа
3 – Футляр
2– Місце для зарядного
пристрою
7 – Зарядний пристрій ЗД-6
8 – зарядно-контактне гніздо
9 – Ручка зарядно-контактного
вузла
10 –Поворотне дзеркало
Визначення доз гамма-нейтронного випромінювання здійснюється по
положенню зображення нитки на шкалі дозиметра. Саморозряд
вимірювачів дози в нормальних умовах не перевищує одного ділення
шкали за добу.

28.

Навчальне питання № 3
Військовий прилад хімічної
розвідки ВПХР

29.

Військовий прилад хімічної розвідки
(ВПХР)
Військовий прилад хімічної
розвідки призначений для
виявлення парів та
аерозолів отруйних
речовин в повітрі, на
поверхні об'єктів та в
сипучих матеріалах.
Маса приладу становить
2,2 кг.

30.

Військовий прилад хімічної розвідки
(ВПХР)
Загальний устрій ВПХР:
1 - корпус;
2 - кришка;
3 - ручний насос;
4 - касети з індикаторними трубками;
5 - протиаерозольні фільтри;
6 - насадка;
7 - захисні ковпачки;
8 - ліхтар;
9 - грілка;
10 - патрони для грілки;
11 - лопатка;
12 – інструкція-пам’ятка по роботі з приладом;
13 - інструкція по виявленню ФОВ;
14 - плечовий ремінь.

31.

ПРИНЦИП ДІЇ.
Визначення
ОР
засноване
на
прокачуванні
ручним
насосом
досліджуваного повітря через попередньо
підготовлену індикаторну трубку. За
наявності ОР забарвлення наповнювача
в ІТ змінюється.
Довжина
забарвленого
шару
і
інтенсивність його забарвлення залежать
від концентрації ОР.

32.

Для підготовки ВПХР до роботи необхідно:
-
перевірити наявність предметів укомплектування і
терміни їх придатності, згідно паспорта;
-
перевірити герметичність насоса;
-
вставити в ліхтарик елемент живлення і перевірити
його включенням;
-
пристебнути до корпуса ВПХР плечовий ремінь.
Прилад необхідно носити на лівому боці і закріпляти
шворкою навколо пояса. При роботі прилад
переміщують вперед.

33.

Визначення наявності отруйних
речовин індикаторними трубками.
Порядок роботи при визначенні отруйних
речовин
Обстежувати повітря ІТ треба у такій
послідовності:
1 черга – ІТ – 44(одне червоне кільце і крапка)
ІТ - 51(одне червоне кільце і дві червоні крапки) ;
2 черга – ІТ – 45 (три зелених кільця) ;
3 черга – ІТ – 36 (одне жовте кільце) .

34.

Література:
1. Довідник офіцера військ РХБ захисту: Довідник /
За заг. редакцією А.І.Баталова. – Харків: ХІТВ,
2005.– 276 с
2. Посібник сержанта військ РХБ захисту:
Навчальний посібник / За заг. редакцією
А.І.Баталова. – Харків: ХІТВ, 2005.– 304 с.
3. Збірник нормативів з бойової підготовки для
з’єднань, частин, підрозділів військ РХБ захисту.
– К., 1995.
4. Бойовий статут сухопутних військ. Частина ІІІ.
Взвод, відділення, танк. МО України, 1995 .
– 235 с.

35.

36.

Заключна частина
В умовах широкого застосування противником ВТЗ у сучасних бойових
діях, можливого застосування тактичної ядерної і хімічної зброї, зруйнувань
РХБ небезпечних об’єктів важливого значення набуває чітка організація та
здійснення РХБ захисту військ для підвищення їх живучості та діях в умовах
РХБ зараження.
Успішне виконання поставлених завдань залежить від своєчасності і
повноти організації всебічного забезпечення, у тому числі РХБ захисту, як
того вимагає Міністр оборони України, начальник Генерального штабу і
начальник військ РХБ захисту Збройних Сил України.
English     Русский Правила