5.73M
Категория: Военное делоВоенное дело

Радіаційний,хімічний, біологічний захист підрозділів

1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
11
ЖИТОМИРСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ІМ. С.П. КОРОЛЬОВА
кафедра авіаційно-технічного та аеродромного
забезпечення авіації
ПЛАН-ПРОСПЕКТ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ПОСІБНИКА
“РАДІАЦІЙНИЙ,ХІМІЧНИЙ, БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ПІДРОЗДІЛІВ ”
ЧАСТИНА І
2012 рік

2.

АВТОРИ:
К.т.н. доцент Водчиць О.Г. - начальник кафедри авіаційно-технічного та аеродромного
забезпечення авіації Житомирського військового інституту ім. С.П.Корольова НАУ.
Галушка В.І. – викладач кафедри авіаційно-технічного та аеродромного
забезпечення авіації Житомирського військового інституту ім. С.П.Корольова НАУ.
К.т.н. Зарицький О.І. – доцент кафедри загальновійськової підготовки факультету
підготовки офіцерів запасу Житомирського військового інституту ім. С.П.Корольова НАУ.
Лазарчук П.Г. – старший викладач кафедри загальновійськової підготовки
факультету підготовки офіцерів запасу Житомирського військового інституту ім.
С.П.Корольова НАУ.
Навчальний підручник призначений для студентів (курсантів) 1 курсу спеціальностей:
“Автомобільні дороги та аеродроми”, ”Технології та технологічне обладнання аеропортів”,
”Організація перевезень і управління на транспорті (за видами)” і може бути використаний
офіцерами для підвищення професійних знань та в їх практичній діяльності.
В навчальному підручнику викладені теоретичні основи ядерної, хімічної, юіологічної та
запальної зброї.
Навчальний підручник написаний на основі курсу лекцій, які викладаються на кафедрі
авіаційно-технічного та аеродромного забезпечення авіації Житомирського військового інституту
ім. С.П.Корольова Національного авіаційного університету з дисципліни “Радіаційний, хімічний,
біологічний захист підрозділів”.
Навчальний посібник складається з чотирьох розділів та має загальний
обсяг – 12 авторських аркушів.
22

3.

33

4.

44
В даній главі детально розглянуто фізичні основи пристрою ядерної зброї. Реакції,
що використовують в ядерній зброї. Принципи пристроїв атомних зарядів.
Обсяг 1,0 друк. арк.

5.

55
В даній главі детально розглянуто фізичні основи пристрою ядерної зброї. Реакції,
що використовують в ядерній зброї. Принципи пристроїв атомних зарядів.
Обсяг 1,0 друк. арк.

6.

66
В даній главі детально розглянуто фізичні основи пристрою ядерної зброї. Реакції,
що використовують в ядерній зброї. Принципи пристроїв атомних зарядів.
Обсяг 1,0 друк. арк.

7.

77
В даній главі детально розглянуто фізичні основи пристрою ядерної зброї. Реакції,
що використовують в ядерній зброї. Принципи пристроїв атомних зарядів.
Обсяг 1,0 друк. арк.

8.

88
В даній главі детально розглянуто фізичні основи пристрою ядерної зброї. Реакції,
що використовують в ядерній зброї. Принципи пристроїв атомних зарядів.
Обсяг 1,0 друк. арк.

9.

99
3.1. Організація, озброєння,
бойова техніка, бойові
можливості підрозділів
механізованого батальйону
3.1.1. Організація,
озброєння, бойова
техніка, бойові
можливості
механізованого
відділення
3.1.2. Організація,
озброєння, бойова
техніка, бойові
можливості
механізованого
взводу
3.1.3. Організація,
озброєння, бойова
техніка, бойові
можливості
механізованої роти
3.1.4. Організація, озброєння,
бойова техніка, бойові
можливості механізованого
батальйону

10.

10
10
3.2. Організація,
озброєння, бойова техніка
підрозділів танкового
батальйону
3.2.1. Організація,
озброєння, бойова
техніка, бойові
можливості танкового
взводу
3.2.2. Організація,
озброєння, бойова
техніка, бойові
можливості танкової
роти
3.2.3. Організація,
озброєння, бойова техніка,
бойові можливості
танкового батальйону

11.

11
11
В даній главі детально розглянуто фізичні основи пристрою ядерної зброї. Реакції,
що використовують в ядерній зброї. Принципи пристроїв атомних зарядів.
Обсяг 1,0 друк. арк.

12.

12
12

13.

13
13

14.

14
14
В даній главі детально розглянуто фізичні основи пристрою ядерної зброї. Реакції,
що використовують в ядерній зброї. Принципи пристроїв атомних зарядів.
Обсяг 1,0 друк. арк.

15.

15
15

16.

16
16

17.

17
17
У цій главі детально розглянуто природу і джерела проникаючої радіації,
характер поширення і види взаємодії з середовищем, залежність складу
проникаючої радіації від вигляду вибуху. Поняття про дози (поглиненої,
експозиційної і біологічної) та одиниці їх виміру, на принципи захисту особового
складу від дії проникаючої радіації.
Обсяг 1,0 друк. арк.

18.

18
18
У цій главі детально розглянуто природу і джерела проникаючої радіації,
характер поширення і види взаємодії з середовищем, залежність складу
проникаючої радіації від вигляду вибуху. Поняття про дози (поглиненої,
експозиційної і біологічної) та одиниці їх виміру, на принципи захисту особового
складу від дії проникаючої радіації.
Обсяг 1,0 друк. арк.

19.

19
19
У цій главі детально розглянуто природу і джерела проникаючої радіації,
характер поширення і види взаємодії з середовищем, залежність складу
проникаючої радіації від вигляду вибуху. Поняття про дози (поглиненої,
експозиційної і біологічної) та одиниці їх виміру, на принципи захисту особового
складу від дії проникаючої радіації.
Обсяг 1,0 друк. арк.

20.

20
20
У цій главі детально розглянуто природу і джерела проникаючої радіації,
характер поширення і види взаємодії з середовищем, залежність складу
проникаючої радіації від вигляду вибуху. Поняття про дози (поглиненої,
експозиційної і біологічної) та одиниці їх виміру, на принципи захисту особового
складу від дії проникаючої радіації.
Обсяг 1,0 друк. арк.

21.

21
21
У цій главі детально розглянуто природу і джерела проникаючої радіації,
характер поширення і види взаємодії з середовищем, залежність складу
проникаючої радіації від вигляду вибуху. Поняття про дози (поглиненої,
експозиційної і біологічної) та одиниці їх виміру, на принципи захисту особового
складу від дії проникаючої радіації.
Обсяг 1,0 друк. арк.

22.

22
22
У цій главі детально розглянуто природу і джерела проникаючої радіації,
характер поширення і види взаємодії з середовищем, залежність складу
проникаючої радіації від вигляду вибуху. Поняття про дози (поглиненої,
експозиційної і біологічної) та одиниці їх виміру, на принципи захисту особового
складу від дії проникаючої радіації.
Обсяг 1,0 друк. арк.

23.

23
23
В даній главі розглянуто фізичну сутність ЕМІ і характер його дії на
радіоелектронну апаратуру, кабельні лінії зв'язку і тому подібне. Наведено заходи
щодо захисту радіоелектронного устаткування від дії ЕМІ.
Обсяг 0,25 друк. арк.

24.

24
24
У цій главі детально розглянуто природу і джерела проникаючої радіації,
характер поширення і види взаємодії з середовищем, залежність складу
проникаючої радіації від вигляду вибуху. Поняття про дози (поглиненої,
експозиційної і біологічної) та одиниці їх виміру, на принципи захисту особового
складу від дії проникаючої радіації.
Обсяг 1,0 друк. арк.

25.

25
25
У цій главі детально розглянуто природу і джерела проникаючої радіації,
характер поширення і види взаємодії з середовищем, залежність складу
проникаючої радіації від вигляду вибуху. Поняття про дози (поглиненої,
експозиційної і біологічної) та одиниці їх виміру, на принципи захисту особового
складу від дії проникаючої радіації.
Обсяг 1,0 друк. арк.

26.

26
26
В даній главі розглянуто фізичну сутність ЕМІ і характер його дії на
радіоелектронну апаратуру, кабельні лінії зв'язку і тому подібне. Наведено заходи
щодо захисту радіоелектронного устаткування від дії ЕМІ.
Обсяг 0,25 друк. арк.

27.

27
27

28.

28
28
English     Русский Правила