ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
6.52M
Категория: ИсторияИстория

Історія України з середини XVII ст. до сучасності. Українська національнодемократична революція у 1917-1921 роках. (Тема 2.9)

1. ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА
ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ
ДИСЦИПЛІН
І С Т О Р І Я У К Р А Ї Н И та
УКРАЇНСЬКОЇ
КУЛЬТУРИ

2.

ЗМ 2.
Історія України з середини
XVII ст. до сучасності.
Заняття 9.
Українська національнодемократична революція
(1917-1921 рр.)

3.

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Утворення та діяльність
Центральної ради.
2. Гетьманат
Павла Скоропадського.
3. Директорія УНР. Наслідки
національно-демократичної
революції 1917-1921 рр.

4.

Література:
1. Бакалець О.А. Історія України з найдавніших часів до
початку ХХІ ст.: навч. посіб. – Львів, 2013. – стор. 284347.
2. Гудзь В. Історія України. Підручник. – К.: Видавничий дім
“Слово”, 2008. – стор. 343-367.
3. Комаринська З.М. Історія України. – Львів, 2011. – стор.
199-242.
4. Світлична В.В. Історія України: навчальний посібник. –
К., 2003. – стор. 143-166.
5. Бойко О.Д. Історія України. Посібник. – К., 2002. – 655 с.
6. Шевченко О.В. Історія України. Частина І. Навчальний
посібник. - ОІСВ, 1997.
7. Усатюк І.Ф. Історія України. Навчальний посібник. –
ОІСВ, 1995.

5.

Самостійна робота
ЗМ. 2. Заняття 10.
Українська національно-демократична
революція 1917-1921 рр.
1. Значення І та ІІ універсалів.
2. Значення
ІІІ
універсалів.
3. Утворення
ЗУНР.
та
та
IV
діяльність

6.

ВСТУП
1917 рік відкрив нову сторінку історії України.
Перша світова війна викликала загальну кризу як
Російської так і Австро-Угорської імперій.
2-3 березня 1917 р. впала Російська імперія:
Лютнева революція ліквідувала самодержавство,
Росія стала демократичною республікою.
27 жовтня 1918 р. розвалилась АвстроУгорщина.
Українські сили вирішили скористатися ситуацією.
У зв’язку з цим у 1917-1921 рр. в Україні
розгорнулася
національно-демократична
революція, в ході якої було створено незалежну
державу.

7.

Перше навчальне питання
Утворення та діяльність
Центральної ради.

8.

4 березня 1917 р. утворилась Українська
Центральна Рада.
В ЦР увійшли наступні партії:
Українська
партія
соціалістівреволюцюнерів
Українська соціал-демократична робітнича
партія
Українська партія соціалістів-федералістів
Головою Центральної Ради було обрано
Михайла Сергійовича Грушевського.

9.

Добу Центральної Ради, залежно
від домінуючих у державотворчому
процесі ідей, фахівці поділяють на два
етапи:
автономістичний
(березень
1917 р. — січень 1918 р.)
та
самостійницький
(січень

квітень 1918 р.).

10.

10 червня 1917 р. – І Універсал
Центральної Ради – оголошення про
заснування ЦР і автономію України.
3 липня 1917 р. – ІІ Універсал
Центральної
Ради

поступки
Тимчасовому уряду, обмеження території
впливу та влади.
УВАГА!!!
Тимчасовий уряд прийшов після
відречення Миколи ІІ

11.

З 6 на 7 листопада 1917 р. у Петрограді
відбувся більшовистський переворот, до
влади прийшла партія РСДРП (більшовики).
7 Листопада 1917 р.
- ЦР прийняла ІІІ
універсал, про створення УНР у складі
Російської Республіки – не більшовистської.

12.

Рада народних комісарів (РНК) надіслала
Маніфест 4 грудні 1917 р. до ЦР: УНР
визнавалася, але у складі більшовистської
Росії або війна !!!
На визнання відводилось 48 годин.

13.

В
Києві
прокотилася
хвиля
збройних виступів у листопаді 1917
р. – січні 1918 рр. в підтримку
БІЛЬШОВИКІВ.

14.

24-25 грудня 1917 р. у Харкові
відбулося проголошення і створення
Української Соціалістичної
Радянської Республіки.
Таким чином:
Відбувся
розкол
в українському
політичному
Русі та
суспільстві !!!

15.

Прийняття IV Універсалу 22 січня
1918 р. – проголошення незалежності
УНР.
29 січня 1918 р. – бій під Крутами.
9 лютого 1918 р. –
Підписаний
Брест-Литовський мирний
договір.

16.

Німеччина
та
Австро-Угорщина
переслідуючи власні економічні цілі, виступили
гарантами молодої держави і готові були надати
військову допомогу у боротьбі із більшовиками.
Цей
крок
унеможливив
встановлення
дипломатичних відносин із країнами Антанти.

17.

29 квітня 1918 р. шляхом військового
перевороту Центральна Рада УНР
впала.
Союзницькі війська Німеччини та АвстроУгорщини привели до влади гетьмана
Павла Скоропадського.

18.

Друге навчальне питання
Гетьманат
Павла Скоропадського.

19.

На зміну УНР та Центральної Ради
прийшов авторитарний режим та Українська
держава гетьмана Павла Скоропадського –
30 квітня - 14 грудня 1918 р.
!!! АЛЕ !!!
Гетьманський уряд не був цілком
суверенний у своїх діях. Уся його
діяльність проходила під наглядом
австро-німецьких окупаційних властей.

20.

Що вдалося ???:
1. Розбудова державного апарату (спирався
на старі кадри).
2. Розбудова Збройних сил та народної міліції
(спирався на колишніх офіцерів та солдат
царської армії).
3. Відновлення поміщицького землеволодіння
(втрата підтримки селян).
4. Активна зовнішня політика: визнання з
боку
30
держав,
23
відкрили
представництва у Києві.
5. Розвиток освіти та культури.

21.

14 листопада 1918 р. Павло Скоропадський у
відозві «До всіх українських громадян» несподівано
оголосив зміну урядового курсу, заявивши, що Україні
«першій
належить
виступити
у
справі
утворення Всеросійської федерації. Її конечною
метою буде відновлення Великої Росії» без
більшовиків.
ЧОМУ ???
11 ЛИСТОПАДА ЗАВЕРШИЛАСЬ
І СВІТОВА ВІЙНА.
АВСТРО-УГОРЩИНА ТА НІМЕЧЧИНА
КАПІТУЛЮВАЛИ.

22.

Третє навчальне питання
Директорія УНР.
Наслідки
національно-демократичної
революції
1917-1921 рр.

23.

14 листопада 1918 р. розпочалося планування
збройного виступу проти П. Скоропадського.
19 грудня 1918 р. Директорія урочиста в'їхала до
Києва.
Відновлена УНР — на чолі з виборним органом:
ДИРЕКТОРІЮ —
у складі В. Винниченка (голова),
С. Петлюри,
Ф. Швеця,
О. Андрієвського,
А. Макаренка.

24.

Очолював
Директорію з
грудня 1918 – по
січень 1919 рр.
Очолював Директорію з
Лютого 1918 –
по весну 1921 р.

25.

Прийшовши
до
влади
ДИРЕКТОРІЯ
випустила:
“Декларацію до українського народу”
Почала розробляти органи влади;
Ухвалила новий земельний закон.
22 січня 1919 р. проголошено Злуку УНР із
ЗУНР.
Але не посилила армію;
Була відірвана від населення;
Послаблювалась внутрішньою боротьбою;

26.

27.

В 1920 р. Директорія майже втратила всю
Україну. Симон Петлюра пішов на не
популярний крок:
24 квітня 1920 р. укладено Варшавський
договір між УНР та Польщею проти радянської
Росії.
Конфлікт відомий, як Радянсько-Польська
війна – завершився 18 березня 1921 р.
укладанням Ризького миру.
Директорія пала, уряд переїхав до Австрії,
війська інтерновані та роззброєні у Польщі.

28.

ТАКИМ ЧИНОМ:
1. Сформувалась нація, визначилась територія держави;
2. Але відсутність єдності в діях українських політичних
сил, небажання йти на компроміс заради власних інтересів.
ЦР повалив Гетьманат, який в свою чергу був
повалений Директорією, яка не спромоглася втримати
владу.
Український
соціал-демократичний
рух,
був
підпорядкований російському (більшовистському).
3. Відновлення військових традицій, формування
збройних сил.
4. Зовнішній фактор: Україна через політичну роз'єднаність,
не розглядалася європейськими державами, як незалежна
країна.
5. Боротьба за відновлення української державності
завершилась поразкою.

29.

У 1921 р. більшовики остаточно
встановили свою владу в Україні.

30.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила