нові організаційні форми та формати у роздрібній торгівлі України
768.00K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Нові організаційні форми та формати у роздрібній торгівлі

1. нові організаційні форми та формати у роздрібній торгівлі України

Мартиновський
Григорій Володимирович
НОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ТА ФОРМАТИ У
РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МЕТА РОБОТИ: дослідження суті, сучасного стану і
проблем розвитку нових організаційних форм і форматів
суб’єктів торговельної діяльності в Україні

2.

Соціальна –
задоволення потреб
споживачів,
підприємств,
організацій, закладів,
установ
в товарах та послугах
і розширення сфери
трудової зайнятості
населення
Міжнародна – сфера, яка
сприяє формуванню
експортного потенціалу,
імпортних товарних
ресурсів, глобалізації
внутрішніх товарних
ринків та
інтернаціоналізації
торговельних cуб’єктів
Торгівля –
багатофункціо
нальна
система
Організаційно-правова –
сфера,
в якій створена
та функціонує велика
кількість
підприємницьких
структур і організаційно
правових форм;
під час обміну товарів
відбувається перехід права
власності на товар та
захист прав і інтересів
споживачів
Економічна – сфера, що
забезпечує економічний
обмін сукупного
продукту
Рис. 1. Трактування торгівлі як багатофункціональної системи

3.

прості системи
складні системи
однорівневі
за структурою
за ступеневістю
Класифікація
систем у
сфері
торгівлі
закриті системи
за
доступністю
відкриті системи
роздрібна
торгівля
багаторівневі
внутрішня
за характером
взаємодії
елементів
за функціональною
спрямованістю
оптова
торгівля
електронна торгівля
дрібнороздрібна
торгівля
внутрішня і
зовнішня
дрібнооптова
торгівля
торговельне посередництво
Рис. 2. Класифікація систем у сфері торгівлі

4.

Рис.3. Організаційна діяльність у сфері торгівлі

5.

Таблиця 1
Кількість підприємств і товарооборот оптової та роздрібної торгівлі
України в 2010-2015 рр.
Оптовий
Кількість
товарооборот
магазинів,
підприємств,
од.
млрд. грн.
СпіввідноРоздрібний
шення
товарооборот оптового та
підприємств, роздрібного
млрд. грн.
товарообороту
Роки
Кількість
підприємств
оптової
торгівлі, од.
Кількість
підприємств
роздрібної
торгівлі, од.
2010
78368
30049
48000
993,7
541,5
1,84
2011
64345
29282
48383
1107,3
685,7
1,61
2012
55388
26930
47234
1093,3
812,1
1,35
2013
50440
23202
45519
1074,8
888,8
1,21
2014
40471
12717
38621
988,0
901,9
1,10
2015
36700
12067
38481
1244,2
1031,7
1,26

6.

Торговельна мережа являє собою горизонтальну інтеграцію роздрібних або дрібнооптових торговельних об'єктів (підприємств, бізнес-одиниць, підрозділів), які
мають єдиний центр управління або координації, а також контролю їх діяльності
Торговельна мережа - це ланцюги магазинів, шо пов'язані в одну систему
організаційними, економічними, фінансовими та технологічними зв'язками
з метою організації продажу товарів (послуг) і обслуговування населення,
підвищення ефективності торговельного бізнесу, розвитку найбільш
вигідних напрямів підприємницької діяльності, реалізації стратегічної мети
Торговельна мережа – це сукупність бізнес-одиниць, що поєднані чітко
визначеними спільними зовнішніми та функціональними характеристиками і
параметрами (однаковими методами торгівлі, схожим асортиментом товарів і
послуг, зовнішнім та внутрішнім оформленням), які комбінують ресурси,
зв'язки та зусилля для розвитку торговельного бізнесу
В складі торговельної мережі (як правило, але не завжди) реалізовується єдина
бізнес-технологія, що характеризується стандартизованими та інтегрованими
процедурами, єдиною інформаційною системою, типовими економічними,
технічними, технологічними, організаційними та іншими показниками
Структурні елементи (торговельні об’єкти) торговельної мережі частіше за
все працюють під єдиною торговою маркою – брендом, що є їх основною
зовнішньою ознакою, яка відрізняє їх від інших подібних торговельних
мереж з позиції споживачів
Торговельна мережа - це
сукупність
однотипних
торговельних бізнес-одиниць,
розташованих
на
певній
території
для
організації
продажу товарів (послуг) і
обслуговування споживачів, та
які
мають
єдиний
центр
управління,
єдину
бізнестехнологію, спільні зовнішні і
внутрішні характеристики та
параметри
торговельного
процесу, а також систему
комбінування
організаційних,
економічних,
фінансових,
технологічних зв'язків, зусиль
та ресурсів з метою ефективної
реалізації
соціальноекономічної функції торгівлі.
Торговельна мережа – це ефективна модель організації торговельного бізнесу на засадах
використання передових технологій управління матеріальними, трудовими, фінансовими та
інтелектуальними ресурсами, автоматизації бізнес-процесів, що є найбільш важливою
конкурентною перевагою торговельної мережі
Торговельна мережа досягає більшого економічного результату порівняно з незалежними торговими
підприємствами шляхом зниження питомих витрат на кожну бізнес-операцію за рахунок концентрації
певних управлінських функцій, обсягів діяльності, а також отримання синергетичного ефекту
Рис.4. Сутність торговельної мережі як підприємства роздрібної торгівлі
мережевого типу

7.

Група компаній (ГК) «Епіцентр»
ТОВ
«Епіцентр К»
ПАТ
«Нова Лінія»
Мережа
господарськобудівельних
гіпермаркетів
«Епіцентр»
Мережа
господарськобудівельних
гіпермаркетів
«Нова Лінія»
ТОВ
«Карпатська
кераміка»
Виробництво
керамічної
плитки
ТОВ
«Центр
будівельних
товарів»
«Осмолода»
Виробництво
пиломатеріалів
ПАТ
«Логістичний
центр
«Калинівка»
Логістичний
комплекс
Рис.5. Місце ТОВ «Епіцентр К» в структурі Групи компаній «Епіцентр»

8.

Рис.7. Розташування торгових відділів у торговому залі
гіпермаркету «Епіцентр К» (Львів, вул. Городоцька, 302)

9.

Рис.6. Типовий бізнес-процес гіпермаркету «Епіцентр К»

10.

Доповідь закінчено.
Дякую за увагу!
English     Русский Правила