ТЕМА 5. ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ
Мікроекономічна модель підприємства
Мікроекономічна модель підприємства
Мікроекономічна модель підприємства
Виробнича функція у короткому періоді часу
Виробнича функція у короткому періоді часу
Виробнича функція у короткому періоді часу
Характеристика графіку виробничої функції у короткому періоді
Виробнича функція з двома змінними факторами
Виробнича функція з двома змінними факторами
Виробнича функція з двома змінними факторами
Виробнича функція з двома змінними факторами
Варіанти заміщення факторів виробництва
Ефект віддачі від масштабів виробництва
ТЕМА 5. ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ
649.00K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Виробнича функція

1. ТЕМА 5. ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ

1
ТЕМА 5. ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ
1.
2.
3.
Мікроекономічна модель
підприємства
Виробнича функція у
короткому періоді часу. Закон
спадної граничної
продуктивності ресурсу.
Виробнича функція з двома
змінними факторами

2. Мікроекономічна модель підприємства

2
Мікроекономічна модель
підприємства
Підприємство є мікросистемою, яка перетворює фактори
виробництва на товарну продукцію.
Фактори виробництва
Елементарні
Праця
Капітал
Диспозитивні
Матеріали
Талант
керівника
Вдале
розташування
Патенти

3. Мікроекономічна модель підприємства

3
Мікроекономічна модель
підприємства
Діяльність підприємства
досліджують протягом таких періодів часу
довгого
короткого
миттєвого
(всі фактори
змінні)
(один фактор
змінний,
решта постійні)
(всі фактори
постійні)

4. Мікроекономічна модель підприємства

4
Мікроекономічна модель
підприємства
За кількістю найменувань
продукції підприємства
поділяють:
монопродуктові
багатопродуктові

5. Виробнича функція у короткому періоді часу

5
Виробнича функція у
короткому періоді часу
Загальний вигляд виробничої функції
Q f X1, X 2 , X 3 ,... Xn
Виробнича функція у короткому періоді часу
Q f X
Сукупний продукт
TP Q f X
Середній продукт
TP
X
TP
MP
X 5
Граничний продукт
AP

6. Виробнича функція у короткому періоді часу

6
Виробнича функція у
короткому періоді часу
Результати виробництва при застосуванні одного змінного фактора
Кількість
працюючих, L
Сукупний
продукт, од., TP
Середній продукт,
Граничний
од., AP
продукт, од., MP
0
0
1
8
8
8
2
28
14
20
3
51
17
23
4
72
18
21
5
90
18
18
6
102
17
12
7
112
16
10
8
112
14
0
9
99
11
-13
10
80
8
-19

7. Виробнича функція у короткому періоді часу

7
Виробнича функція у
короткому періоді часу
120
IV
III
II
I
105
90
75
60
ТР
АР
МР
45
30
15
0
-15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-30
Рис. 3.1 Графіки сукупного, середнього і граничного продуктів

8. Характеристика графіку виробничої функції у короткому періоді

8
Характеристика графіку виробничої
функції у короткому періоді
Фаза
графіку
І
Сукупний
продукт
Середній
продукт
ТР
АР
Граничний
Кінцева
точка фази
продукт
МР
МР=max
AP=max
MP=AP
TP=max
MP=0
ІІ
ІІІ
VI

9. Виробнича функція з двома змінними факторами

9
Виробнича функція з двома
змінними факторами
Q f K, L
Виробництво продукції при різних комбінаціях виробничих факторів
Капітал,
(K) од.
П р а ц я, (L) од.
1
20
2
40
3
55
4
65
5
75
60
3
40
55
75
75
90
85
100
90
105
4
5
65
75
85
90
100
105
110
115
115
120
1
2

10. Виробнича функція з двома змінними факторами

10
Виробнича функція з двома
змінними факторами
120
TP 100
80
5
60
3
40
4 L
2
20
1
0
1
2
3
4
5
K
Рис. 3.2 Тримірне представлення виробничої функції

11. Виробнича функція з двома змінними факторами

11
Виробнича функція з двома
змінними факторами
Ізокванта – лінія однакового випуску продукції
K 5
4
Q=75
Q=90
3
2
1
0
0
1
2
3
4
5 L

12. Виробнича функція з двома змінними факторами

12
Виробнича функція з двома
змінними факторами
MPl
K
MRTS
L
MPk
K5
4
Q=75
Q=90
tg α
3
2
1
0
0
1
2
3
4
5 L
MRTS - Тангенс куту нахилу ізокванти

13. Варіанти заміщення факторів виробництва

13
Варіанти заміщення факторів
виробництва
K
K
A
K3
Q3
K2
K1
Q2
Q1
K1
B
0
L1
L2
L3
L
Ідеальне заміщення
MRTS – const
0
L1
L2
L3
Фіксоване заміщення
L

14. Ефект віддачі від масштабів виробництва

14
Ефект віддачі від масштабів
виробництва
KL = Q
KL > Q
K
K
2
K
K
2Q
Q
0
L
L 2L
2K
K
1,5 Q
Q
0
L
L 2L
Постійний
Від’ємний
KL> Q
KL < Q
K
K
2
K
K
0
2Q
Q
L 2L
Від’ємний
L
2K
K
Q
0
L 2L
2Q
L
Зростаючий

15. ТЕМА 5. ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ

15
ТЕМА 5. ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ
Дякую за увагу
English     Русский Правила